Uciderea la cererea victimei | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra persoanei - Infracțiuni contra vieții -
Uciderea la cererea victimei

Art. 190. - Reviste (12), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

Uciderea săvârșită la cererea explicită, serioasă, conștientă și repetată a victimei care suferea de o boală incurabilă sau de o infirmitate gravă atestată medical, cauzatoare de suferințe permanente și greu de suportat, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Uciderea la cererea repetată a victimei - Petrache Zidaru
Suferința celui de aproape privit cu milă și teama prelungirii agoniei nu sunt scuze pentru subiectul activ al infracțiunii de a nu respecta transcendența divină a vieții, de a nu prețui afectiv și rațional sanctitatea vieții, de a nu respinge deliberat cererea explicită, serioasă, conștientă și repetată a victimei. Chiar dacă se poate argumenta o anumită legătură noetică (referitor la aspectul intelectual al gândirii) între subiectul activ al infracțiunii și victimă, autorul uciderii la cererea victimei trebuie să-și controleze comportamentul prin lege. Identitatea lui interioară trebuie să poarte stigmatul umanității.
Extras din lucrarea "Noduri încurcate în studiul dreptului penal" , pag. 11
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Pornind de la ideea că uciderea unei persoane, la cererea acesteia, în condițiile prevăzute de lege, este o formă de omor care relevă un grad de pericol social in abstracto mult mai scăzut decât alte forme ale omorului și, ținând cont de tradiție, deoarece această faptă era prevăzută și în C. pen. din 1937, legiuitorul noul C. pen. a reglementat o formă atenuată a infracțiunii de omor – uciderea la cererea victimei. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Codul penal din 1969 nu prevedea o astfel de infracțiune, sau una similară. Această incriminare este, totuși, o revenire la o infracțiune deja existentă, sub o formă asemănătoare, în legislația noastră penală. Astfel, în Codul din 1936 erau incriminate ca variante atenuate ale omorului: fapta săvârșită în urma rugăminților stăruitoare și repetate ale victimei (crima de omor la rugăminte), precum și fapta comisă „sub impulsul unui sentiment de milă, pentru a curma chinurile fizice ale unei persoane care suferea de o boală incurabilă și a cărei moarte era inevitabilă din această cauză” (art. 468 C. pen.. din 1936). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Codul penal de la 1969 nu prevedea oastfel de infracțiune sau una similară. Această incriminare este totuși orevenire la oinfracțiune deja existentă, sub oformă asemănătoare, în legislația noastră penală. Astfel, în Codul de la 1936 erau incriminate ca variante atenuate ale omorului: fapta săvârșită în urma rugăminților stăruitoare și repetate ale victimei (crima de omor la rugăminte), precum și fapta comisă „sub impulsul unui sentiment de milă, pentru acurma chinurile fizice ale unei persoane care suferea de oboală incurabilă și acărei moarte era inevitabilă din această cauză” (art. 468 din Codul de la 1936). Prevederea acestei variante atenuate la infracțiunea de omor în noul Cod penal nu se înscrie doar în tradiția legislației noastre penale antebelice, ci și într-o tradiție acodurilor penale europene. În plus, introducerea acestui text se impunea, înainte de toate, ca urmare anoului regim al circumstanțelor atenuante consacrat de partea generală. Astfel, dacă în vechea reglementare, împrejurarea avută în vedere în art. 190 putea fi valorificată ca ocircumstanță atenuantă judiciară, ducând astfel la aplicarea unei pedepse sub minimul special, în noua reglementare, chiar reținând oatenuantă judiciară, pedeapsa aplicată nu se mai situează, obligatoriu, sub acest minim. „De aceea, pentru apermite aplicarea unei pedepse care să corespundă gradului de pericol social al acestei fapte, era necesară oreglementare legală distinctă. În fine, afost preferată denumirea marginală de ucidere la cererea victimei și nu cea de omor la cererea victimei, pentru aexclude această faptă dintre antecedentele omorului calificat prevăzut de art. 189 lit. e)”130. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Potrivit art. 190 CP, "Uciderea săvârșită la cererea explicită, serioasă, conștientă și repetată a victimei care suferea de o boală incurabilă sau de o infirmitate gravă atestată medical, cauzatoare de suferințe permanente și greu de suportat, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani". 
   2. Obiectul juridic îl reprezintă relațiile sociale care asigură protecția vieții persoanei. Dreptul la viață este considerat ca fiind drept absolut și indisponibil, opozabil tuturor, care impune obligarea tuturor celorlalți oameni să respecte dreptul la viață al altuia și să se abțină de la orice încălcare a vieții altuia. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Incriminarea analizată, constând în uciderea la cererea victimei, nu are cores­pon­dent în Codul penal din 1969, însă, cu unele deosebiri, era reglementată prin art. 468 din Codul penal din 1936. 
    Uciderea la cererea victimei - sau euthanasia activă - a fost incriminată deoa­rece, chiar dacă orice persoană fizică are dreptul să dispună de ea însăși, potrivit alin. (2) al art. 26 din Constituție, nu există și dreptul de a dispune de viața altei persoane, chiar dacă aceasta cere explicit, serios, conștient și repetat, din cauza suferințelor în care se află, o atare rezolvare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Plasarea sub supraveghere judiciară
Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare
Recidiva în cazul persoanei juridice
Atenuarea și agravarea răspunderii penale a persoanei juridice
Prescripția răspunderii penale
Prescripția executării pedepsei
Reabilitarea persoanei juridice
Efectele comasării și divizării persoanei juridice
Omorul
Omorul calificat
Uciderea la cererea victimei
Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Uciderea din culpă
Lovirea sau alte violențe
Vătămarea corporală
Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Vătămarea corporală din culpă
Relele tratamente aplicate minorului
Încăierarea
Violența în familie
Uciderea ori vătămarea nou născutului săvârșită de către mamă
Reviste:
Omuciderea în noul Cod penal
Despre claritate și obscuritate normativă în materia conținutului infracțiunii atunci când se reglementează tendințe atenuante sau agravante ale legiuitorului penal
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Uciderea la cererea victimei
Unele observații cu privire la conținutul incrimănărilor și limitele de pedeapsă prevăzute în Codul penal în cadrul incriminărilor care fac parte din sfera unității legale de infracțiune
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal prin raportare la dispozițiile art. 169 din Codul penal, stabilindu-se dacă intervenirea reabilitării sau împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana unui inculpat condamnat anterior definitiv pentru o infracțiune de omor sau tentativă la infracțiunea de omor împiedică reținerea agravantei prevăzute de art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal, în cazul comiterii unei noi infracțiuni de omor sau tentative la infracțiunea de omor
Acțiunea în revocarea donației pentru ingratitudine/L'action en revocation de la donation pour cause d'ingratitude/Action for donation revocation due to ingratitude
Uciderea la cererea victimei. Considerații teoretice cu privire la scopul și funcțiile incriminării
Aspecte juridice privind dreptul la viață
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
;
se încarcă...