Uciderea din culpă | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra persoanei - Infracțiuni contra vieții -
Uciderea din culpă

Art. 192. - Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (8)

(1) Uciderea din culpă a unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (9), Comentarii expert (1)

(2) Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăși o infracțiune se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (13)

(3) Dacă prin fapta săvârșită s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se majorează cu jumătate. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Ucidere din culpă. Conducere a unui vehicul după consumarea alcoolului - Mădălina Moceanu
Chiar dacă nu se poate stabili în concret ce influență a avut în acest caz consumul de alcool asupra fiecăruia dintre inculpați, o astfel de influență a consumului de alcool asupra conducătorilor auto nu poate fi negată.
Altfel nu ar fi sancționat în toate cazurile consumul de băuturi alcoolice al conducătorilor auto, ci doar în cazul în care s-ar dovedi că acest lucru ar produce consecințe concrete asupra circulației autovehiculelor pe drumurile publice.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Încercând să identificăm deosebirile și asemănările între cele două norme de incriminare succesive supuse analizei, constatăm că art. 192 noul C. pen. are oun conținut mai simplu și mai clar față de art. 178 C. pen. din 1968. 
    De asemenea, observăm că legiuitorul apus capăt controversei privind existența sau nu aconcursului de infracțiuni între uciderea din culpă și infracțiunea de conducere aunui vehicul având în sânge oîmbibație alcoolică ce depășește limita legală, considerând că se impune reținerea unei atare forme apluralității de infracțiuni [[referitor la această controversă, Înalta Curte de Casație și Justiție, Secțiile Unite, prin Decizia nr. 1/2007, astatuat: „faptele de conducere pe drumurile publice aunui autovehicul sau tramvai de către opersoană având în sânge oîmbibație alcoolică ce depășește limita legală și de ucidere din culpă cu această ocazie aunei persoane constituie osingură infracțiune, complexă, de ucidere din culpă, prevăzută la art. 178 alin. (3) teza I C. pen.., în care este absorbită infracțiunea prevăzută la art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare” (www.scj.ro)]. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Uciderea din culpă a fost incriminată în Codul penal anterior prin art. 178. În noul Cod penal au fost practic preluate din incriminarea anterioară: varianta tip, varianta agravată de la alineatul al doilea și varianta agravată de la ultimul alineat, privind pluralitatea de victime. În plus, la varianta agravată de la alineatul al doilea s-a menționat explicit incidența concursului de infracțiuni, în ipoteza în care încălcarea unor dispoziții sau măsuri reprezintă prin ea însăși o infracțiune. S-a renunțat, deci, la unele variante agravate, în ideea că acestea pot fi suplinite prin aplicarea regulilor de sancționare a concursului de infracțiuni. Astfel, spre exemplu, în cazul comiterii unei ucideri din culpă de către un conducător de vehicul având în sânge o îmbibație alcoolică ce depășește limita legală, se vor reține, în concurs, uciderea din culpă și infracțiunea la regimul circulației pe drumurile publice, art. 336 C. pen.. (în același sens, Expunere de motive, p. 38). După cum se poate observa, prin voința legiuitorului, teza infracțiunii complexe (absorbante) adoptată prin soluția pronunțată de I.C.C.J. într-un recurs în interesul legii (Decizia nr. I/2007) nu mai este valabilă. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Uciderea din culpă este singura infracțiune din întregul capitol destinat infracțiunilor contra vieții care nu are ca formă de vinovăție intenția. Această infracțiune prezintă un grad de pericol social important, dar nu prin poziția subiectivă aautorului, ci, pe de oparte, din cauza rezultatului socialmente periculos, identic cu cel al tuturor infracțiunilor din acest capitol, respectiv decesul unei persoane, iar, pe de altă parte, din cauza frecvenței deosebite aacestor fapte, comise într-una din variantele normative prevăzute de legiuitor. Uciderea din culpă este incriminată într-o variantă tip (simplă) și două variante agravate. În Codul penal anterior fapta era prevăzută la art. 178 și cuprindea pe lângă varianta tip, patru variante agravate147. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 192 CP, "(1) Uciderea din culpă a unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. 
   (2) Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăși o infracțiune se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. [ Mai mult... ] 

Infracțiunile rutiere. Comentarii și jurisprudență
   1. Potrivit art. 86 NCPP și Deciziei nr. 1/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, asigurătorul RCA, BAAR sau Fondul de garantare a asiguraților va avea calitatea procesuală de parte responsabilă civilmente și are obligația de a repara singură prejudiciul cauzat prin infracțiune, în limitele stabilite prin contractul de asigurare și prin dispozițiile legale privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Recidiva în cazul persoanei juridice
Atenuarea și agravarea răspunderii penale a persoanei juridice
Prescripția răspunderii penale
Prescripția executării pedepsei
Reabilitarea persoanei juridice
Efectele comasării și divizării persoanei juridice
Omorul
Omorul calificat
Uciderea la cererea victimei
Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Uciderea din culpă
Lovirea sau alte violențe
Vătămarea corporală
Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Vătămarea corporală din culpă
Relele tratamente aplicate minorului
Încăierarea
Violența în familie
Uciderea ori vătămarea nou născutului săvârșită de către mamă
Întreruperea cursului sarcinii
Vătămarea fătului
Reviste:
Poziția procesuală a societății de asigurare în noul proces penal. Natura juridică a răspunderii civile a acesteia. Efectele intrării în vigoare a Codului de procedură penală asupra deciziei nr. 1/2005 pronunțată în recurs în interesul legii
18. Cauză soluționată în procedura simplificată. Trimitere spre rejudecare
Dificultăți practice privind stabilirea vinovăției în cazul răspunderii penale a persoanei juridice
Cerere de amânare. Primul termen de judecată. Cazul de casare prevăzut în art. 385 indice 9 alin. (1) pct. 10 C. pr. pen.
Accident de circulație. Culpa șoferului de pe ambulanță. Inexistența unor elemente de fapt care să conducă la concluzia că asistenta a contribuit la decesul victimei ce se afla în ambulanță. Respectarea principiului prezumției de nevinovăție. Achitarea inculpatei. Soluționarea acțiunii civile în cadrul procesului penal
Părăsirea locului accidentului. Achitare. Drum forestier/Leaving the accident site. Aquittal. Forest road
Confluența de riscuri - efectele contribuției concomitente a victimei asupra răspunderii penale a autorului
Coliziune între un moped și o căruță. Ucidere din culpă. Lipsa calității de parte responsabilă civilmente a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România/Collision between a moped and a carriage. Involuntary manslaughter. Lack of capacity as civilly liable party of the Romanian Motor Insurers’ Bureau
Propuneri de lege ferenda cu privire la infracțiunile contra înfăptuirii justiției (I)
Omuciderea în noul Cod penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Infracțiunile rutiere. Comentarii și jurisprudență
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
;
se încarcă...