Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni contra persoanei -
CAPITOLUL VII
Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile Legislație conexă (1)

Sclavia

Art. 209. - Legislație conexă (5), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (8)

Punerea sau ținerea unei persoane în stare de sclavie, precum și traficul de sclavi se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

Traficul de persoane Modificări (1)

Art. 210. - Modificări (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (7)

(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane în scopul exploatării acesteia, săvârșită: Jurisprudență, Reviste (2)

a) prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate; Jurisprudență, Reviste (5)

b) profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-și exprima voința ori de starea de vădită vulnerabilitate a acelei persoane; Jurisprudență, Reviste (2)

c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul consimțământului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(2) Consimțământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă. Jurisprudență, Reviste (1)

Traficul de minori

Art. 211. - Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (7)

(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Dacă fapta a fost săvârșită în condițiile art. 210 alin. (1), pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Consimțământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă. Jurisprudență, Reviste (1)

Supunerea la muncă forțată sau obligatorie

Art. 212. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (7)

Fapta de a supune o persoană, în alte cazuri decât cele prevăzute de dispozițiile legale, la prestarea unei munci împotriva voinței sale sau la o muncă obligatorie se pedepsește cu închisoarea de la unu la 3 ani. Jurisprudență

Proxenetismul

Art. 213. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6), Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) Determinarea sau înlesnirea practicării prostituției ori obținerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către una sau mai multe persoane se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (8), Modele (1)

(2) În cazul în care determinarea la începerea sau continuarea practicării prostituției s-a realizat prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Dacă faptele sunt săvârșite față de un minor, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate. Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6)

(4) Prin practicarea prostituției se înțelege întreținerea de acte sexuale cu diferite persoane în scopul obținerii de foloase patrimoniale pentru sine sau pentru altul. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Exploatarea cerșetoriei

Art. 214. - Legislație conexă (2), Reviste (8), Doctrină (7)

(1) Fapta persoanei care determină un minor sau o persoană cu dizabilități fizice ori psihice să apeleze în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material sau beneficiază de foloase patrimoniale de pe urma acestei activități se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta este săvârșită în următoarele împrejurări:

a) de părinte, tutore, curator ori de către cel care are în îngrijire persoana care cerșește; Doctrină (1)

b) prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Reviste (1)

Folosirea unui minor în scop de cerșetorie

Art. 215. - Legislație conexă (1), Reviste (7), Doctrină (7)

Fapta majorului care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor material, folosindu-se în acest scop de prezența unui minor, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență

Folosirea serviciilor unei persoane exploatate

Art. 216. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (7)

Fapta de a utiliza serviciile prevăzute în art. 182, prestate de o persoană despre care beneficiarul știe că este victimă a traficului de persoane ori a traficului de minori, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.

Sancționarea tentativei Modificări (1)

Art. 217. - Modificări (1), Reviste (7), Doctrină (3)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 209-211 și art. 213 alin. (2) se pedepsește. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

C O M U N I C A T - Înalta Curte de Casație și Justiție - Decizia nr.1 în dosarul nr.2750/1/2018 - soluție de respingere - Marian Orzață
În ședința din 15 ianuarie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit în cauză, a soluționat o sesizare în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțată următoarea soluție:
Decizia nr.1 în dosarul nr.2750/1/2018
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Textul infracțiunii prevăzute la art. 209 noul C. pen. este identic cu cel al art. 190 alin. (1) C. pen. din 1968. 
    Noțiunea de sclavie trebuie înțeleasă potrivit sensului dat în convențiile și tratatele internaționale, respectiv statutul sau condiția unei persoane asupra căreia este exercitată orice putere sau toate puterile atașate dreptului de proprietate [art. 1 alin. (1) din Convenția privind sclavia, semnată la Geneva la data de 25 septembrie 1926 (modificată prin Protocolul de amendare din data de 23 octombrie 1953, intrat în vigoare la data de 7 decembrie 1953), ratificată de România prin Decretul nr. 988/1931 (B.Of. nr. 76 din 1 aprilie 1931); art. 7 lit. a) din Convenția suplimentară O.N.U. cu privire la abolirea sclaviei, traficului cu sclavi și a instituțiilor și practicilor analoge sclaviei – adoptată la data de 7 septembrie 1956, ratificată de România prin Decretul nr. 375/1957 (B.Of. nr. 33 din 9 decembrie 1957)]. De altfel, prevederile art. 4 din Declarația Universală a Drepturilor Omului (adoptată la 10 decembrie 1948) sunt în același sens: „Nimeni nu va fi ținut în sclavie, nici în servitute; sclavajul și comerțul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor”. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Precedent legislativ. Infracțiunea de sclavie era prevăzută sub aceeași denumire marginală, cu un conținut și sancțiuni identice, în art. 190 C. pen. din 1969. Păstrându-se aceleași limite de pedeapsă, nu se pune problema situațiilor tranzitorii. Singura deosebire, formală, apare la nivel de tehnică legislativă, în sensul că, spre deosebire de textul precedent, textul actual nu mai cuprinde dispoziții privind sancționarea tentativei. Aceste dispoziții se regăsesc însă la sfârșitul capitolului, într-un articol distinct, care reglementează regimul tentativei pentru toate infracțiunile din categoria traficului și exploatării persoanelor vulnerabile. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 217 C. pen.., printre altele, tentativa la infracțiunea de sclavie se pedepsește. Fiind vorba despre reglementări identice, nu se pune, nici măcar la nivel teoretic, problema situațiilor tranzitorii. Incriminarea sclaviei are un rol preponderent simbolic. Primele convenții internaționale care au condamnat sclavia și au interzis traficul de sclavi au apărut încă din secolul al XIX-lea. Aderând la diferitele tratate și convenții internaționale pe această temă, România a incriminat sclavia încă din perioada interbelică; în Codul penal din 1936 fapta era prevăzută la art. 491. Infracțiunea a fost preluată în termeni asemănători în Codul penal din 1969. Utilitatea incriminării a fost justificată prin aceea că, „dacă sclavia și traficul de sclavi nu ar fi incriminate, făptuitorii unor astfel de activități comise în străinătate ar găsi un refugiu pe teritoriul țării noastre și ar scăpa în acest fel de răspundere penală” (Explicații III, ed. a II-a, 2003, p. 281). Incriminarea sclaviei se menține și în prezent, mai mult ca o dovadă de aderare a statului român la principiile generale privind respectarea drepturilor fundamentale ale omului, decât ca o reală necesitate de ordin represiv. În practica judiciară contemporană nu au fost semnalate cazuri de comitere a acestei infracțiuni. În acest context, examenul teoretic realizat deja în mod pertinent în doctrină (Explicații III, ed. a II-a, 2003, p. 280-285) face inutilă o analiză a infracțiunii. Având în vedere că fenomenul criminal actual cuprinde unele conduite ce pot fi caracterizate drept „forme moderne de sclavie”, trebuie precizat că există unele fapte de încălcare gravă a libertății persoanei, ce pot avea o aparență de suprapunere cu sclavia. Aceste fapte vizează traficul de persoane și, nu întâmplător, au fost aduse de legiuitor în noul Cod și au fost așezate în continuarea infracțiunii de sclavie.

[ Mai mult... ]
 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Infracțiunea de sclavie era prevăzută sub aceeași denumire marginală, cu un conținut și sancțiuni identice, în art. 190 C. pen. din 1969.Păstrându-se aceleași limite de pedeapsă, nu se pune problema situațiilor tranzitorii. Singura deosebire, formală, apare la nivel de tehnică legislativă, în sensul că, spre deosebire de textul precedent, textul actual nu mai cuprinde dispoziții privind sancționarea tentativei. Aceste dispoziții se regăsesc însă la sfârșitul capitolului, într-un articol distinct, care reglementează regimul tentativei pentru infracțiunile din categoria traficului și exploatării persoanelor vulnerabile. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 217 C. pen.., printre altele, tentativa la infracțiunea de sclavie se pedepsește. [ Mai mult... ] 

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 C. pen.., sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale astatului în care respectivul operator economic afost condamnat. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Caracterizare. Potrivit art. 209 CP, "Punerea sau ținerea unei persoane în stare de sclavie, precum și traficul de sclavi se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi". 
    Sclavia constă în suprimarea completă a stării de libertate a unei ființe umane și reducerea sa, prin privarea de orice drepturi, la condiția de simplu obiect asupra căruia se exercită atributele dreptului de proprietate al altuia. Deși nu poate fi concepută în condițiile societății noastre și, în general, în condițiile unei societăți moderne, sclavia se mai practică în cazuri izolate, sub o formă sau alta, în unele părți ale lumii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Dispoziții comune
Dispoziții generale
Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice
Dispoziții comune
Infracțiuni contra vieții
Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății
Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie
Agresiuni asupra fătului
Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie
Infracțiuni contra libertății persoanei
Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile
Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private
Furtul
Tâlhăria și pirateria
Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice
Distrugerea și tulburarea de posesie
Infracțiuni contra autorității
Infracțiuni privind frontiera de stat
Infracțiuni de corupție
Reviste:
Traficul de persoane în lumina noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală
Exploatarea unei persoane în contextul actualelor dispoziții ale Codului penal
Unele aspecte referitoare la protecția multidisciplinară și interinstituțională a copiilor exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, a copiilor victime ale traficului de persoane, precum și a copiilor români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state
Trafic de persoane și proxenetism. Exploatarea persoanei. Aspecte controversate. Problema concursului de infracțiuni
Infracțiunea de trafic de minori. Criminalitate seculară
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Infracțiunea de proxenetism
Scurte considerații referitoare la delimitarea infracțiunii de trafic de persoane de infracțiunea de proxenetism/Brief considerations on separating the crime of trafficking in persons from the crime of pimping
Probleme jurisprudențiale în legătură cu infracțiunea de trafic de minori
Reguli și procedee tactice criminalistice privind audierea victimelor traficului de persoane
Traficul de persoane - art. 210 Cod penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Doctrină:
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Modele:
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea pentru una dintre faptele din concursul de infracțiuni)
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea pentru una dintre faptele din concursul de infracțiuni) - Varianta II - pentru cea de-a doua infracțiune intervine legea penală mai favorabilă
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 20/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timișoara - Secția penală, în Dosarul nr. 9.395/30/2015 prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept, dacă, "în cazul infracțiunii de proxenetism prevăzută de art. 213 din Codul penal - în modalitatea înlesnirii practicării prostituției, dacă faptele sunt săvârșite față de o persoană majoră și de una minoră, sunt realizate elementele constitutive ale unei singure infracțiuni prevăzute de art. 213 alin. (1) și (3) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal sau două infracțiuni aflate în concurs, respectiv art. 213 alin. (1) din Codul penal și art. 213 alin. (3) din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 din Codul penal"
Legislație conexă :
Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*)
Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane din 16.05.2005 *)
Convenția privitoare la sclavie, semnată la Geneva la 25 septembrie 1926**)
Convenția suplimentară privitoare la abolirea sclavajului, a traficului de sclavi și a instituțiilor și practicilor similare sclavajului, semnată la Geneva la 7 septembrie 1956**)
Convenția nr. 105/1957 privind abolirea muncii forțate*)
Convenția pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale din 25.10.2007 *)
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
;
se încarcă...