Traficul de persoane | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Infracțiuni contra persoanei - Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile -
Traficul de persoane Modificări (1)

Art. 210. - Modificări (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (6), Librăria Indaco (2)

(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane în scopul exploatării acesteia, săvârșită: Jurisprudență, Reviste (2)

a) prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate; Jurisprudență, Reviste (4)

b) profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-și exprima voința ori de starea de vădită vulnerabilitate a acelei persoane; Jurisprudență, Reviste (1)

c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul consimțământului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(2) Consimțământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Uciderea ori vătămarea nou născutului săvârșită de către mamă
Întreruperea cursului sarcinii
Vătămarea fătului
Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Împiedicarea ajutorului
Lipsirea de libertate în mod ilegal
Amenințarea
Șantajul
Hărțuirea
Sclavia
Traficul de persoane
Traficul de minori
Supunerea la muncă forțată sau obligatorie
Proxenetismul
Exploatarea cerșetoriei
Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Sancționarea tentativei
Violul
Agresiunea sexuală
Actul sexual cu un minor
Reviste:
Traficul de persoane - art. 210 Cod penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Traficul de persoane în lumina noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală
Exploatarea unei persoane în contextul actualelor dispoziții ale Codului penal
Interpretarea noțiunilor de faptă care nu este prevăzută de legea penală și de pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, în calea extraordinară de atac a recursului în casație
Reguli și procedee tactice criminalistice privind audierea victimelor traficului de persoane
Ordin european de anchetă. Audiere prin videoconferință. Instanța competentă
Unele aspecte referitoare la protecția multidisciplinară și interinstituțională a copiilor exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, a copiilor victime ale traficului de persoane, precum și a copiilor români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state
Inexistența unor motive suficiente care să justifice continuarea privării de libertate a cărei durată era mai mare de un an și două luni
Mandat european de arestare emis în scopul executării unei pedepse aplicată de autoritatea judiciară străină printr-o hotărâre penală definitivă. Lipsa consimțământului persoanei solicitate la predarea sa către autoritățile judiciare străine. Refuz de executare a mandatului și recunoașterea pe cale incidentală a hotărârii de condamnare și executarea în România a pedepsei la care se referă mandatul european de arestare
Executare pedepse aplicate unor persoane prin hotărâri judecătorești pronunțate în alte state. Intervenirea unei legi penale noi. Declinare competență de soluționare a cererii în favoarea tribunalului
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Referințe în cărți:
Explicațiile noului Cod penal. Vol.III: Art. 188-256
Noul Cod penal adnotat - 25 mai 2015
Legislație conexă :
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane din 16.05.2005 *)
Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
;
se încarcă...