Timp de război | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală -
Timp de război

Art. 185. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Doctrină (3)

Prin timp de război se înțelege durata stării de mobilizare a forțelor armate sau durata stării de război.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Expresia timp de război are corespondent în reglementarea anterioară, în art. 153 C. pen. din 1968, cu aceeași denumire marginală – timp de război. În actuala reglementare, formularea este relativ diferită, noul C. pen. făcând trimitere la dispozițiile din legea specială [Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală aforțelor armate și al stării de război (M.Of. nr. 805 din 25 noiembrie 2009)]. Potrivit art. 1 din Legea nr. 355/2009, starea de mobilizare este acea situație în care se află țara și care impune luarea unor măsuri extraordinare, în principal în domeniile politic, economic, social, administrativ, diplomatic, juridic și militar, planificate și pregătite pe timp de pace, precum și acțiuni desfășurate pentru aplicarea acestora, potrivit legii, la apariția sau iminența unei amenințări grave care poate afecta suveranitatea, independența și unitatea statului, integritatea teritorială ațării și democrația constituțională. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Textul actualizează art. 185 C. pen. din 1969. 
    2. Conținutul noțiunii. Regimul stării de mobilizare și regimul stării de război sunt reglementate de Legea nr. 355/2009. 
    2.1. Starea de război reprezintă totalitatea măsurilor extraordinare care se pot institui, în principal, în domeniile politic, economic, social, administrativ, diplomatic, juridic și militar, în vederea exercitării dreptului inerent al statului la autoapărare individuală sau colectivă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Dispoziția își are corespondent (în linii generale) în art. 153 CP 1969. Textul anterior preciza că perioada calificată drept timp de război începea fie "de la data declarării mobilizării", durând până la "data trecerii armatei la starea de pace", fie "de la începerea operațiunilor de război", durând tot până la momentul final indicat anterior. Noul text tinde a fi mai percutant, căci nu mai prezintă durata în cauză prin raportare la două momente, care îi jalonează existența într-un interval determinat (de la - până la), ci o cuprinde într-o referire unitară (în continuare, textul utilizează o alternanță între două ipoteze), aceasta fiind, după caz, fie durata stării de mobilizare a forțelor armate, fie durata stării de război. Determinarea legală a fiecăreia dintre acestea urmează a indica, implicit, momentele-limită între care se configurează perioada apreciată drept timp de război. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Funcționar public
Public
Membru de familie
Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale
Arme
Instrument de plată electronică
Sistem informatic și date informatice
Exploatarea unei persoane
Consecințe deosebit de grave
Faptă săvârșită în public
Timp de război
Calculul timpului
Pedeapsă prevăzută de lege
Nedenunțarea
Omisiunea sesizării
Inducerea în eroare a organelor judiciare
Favorizarea făptuitorului
Tăinuirea
Obstrucționarea justiției
Influențarea declarațiilor
Mărturia mincinoasă
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război
;
se încarcă...