Termenul de supraveghere | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Individualizarea pedepselor - Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere -
Termenul de supraveghere

Art. 92. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (4), Modele (5), Comentarii expert (2)

(1) Durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat și este cuprinsă între 2 și 4 ani, fără a putea fi însă mai mică decât durata pedepsei aplicate. Jurisprudență, Reviste (7)

(2) Termenul de supraveghere se calculează de la data când hotărârea prin care s-a pronunțat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie să respecte măsurile de supraveghere și să execute obligațiile ce îi revin, în condițiile stabilite de instanță. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comunicat Î.C.C.J. din 7 mai 2019 - Decizia nr. 13 în dosarul nr.577/1/2019 - admitere HP - Marian Orzață
Potrivit unui comunicat al Î.C.C.J., în ședința din 7 mai 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia nr. 13 în dosarul nr.577/1/2019, a admis sesizarea Curții de Apel București, Secția I penală, în dosarul nr.2225/330/2018, pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării de principiu a următoarei chestiuni de drept: „În cazul anulării amânării aplicării unei pedepse, urmate de suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante, termenul de supraveghere, stabilit potrivit dispozițiilor art.92 din Codul penal, se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care anterior s-a dispus amânarea aplicării pedepsei sau de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care se dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante?”
Stabilește că în cazul anulării amânării aplicării unei pedepse, urmate de suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante, termenul de supraveghere, stabilit potrivit dispozițiilor art.92 din Codul penal, se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care se dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante.
[ Mai mult... ]

De când se calculează termenul de supraveghere în cazul suspendării sub supraveghere? - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 07.05.2019, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie penală, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr.13/07.05.2019 în dosarul nr.577/1/2019 Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel București, Secția I penală, în dosarul nr.2225/330/2018, pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării de principiu a următoarei chestiuni de drept: „În cazul anulării amânării aplicării unei pedepse, urmate de suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante, termenul de supraveghere, stabilit potrivit dispozițiilor art.92 din Codul penal, se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care anterior s-a dispus amânarea aplicării pedepsei sau de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care se dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante?”
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Spre deosebire de art. 862 C. pen. din 1968, care prevedea un termen de încercare compus din cuantumul pedepsei închisorii aplicate la care se adaugă un interval de timp stabilit de instanță între 2 și 5 ani (se obținea, astfel, un interval cuprins între 2 ani și 15 zile până la 9 ani), noul C. pen. stabilește un termen de supraveghere variabil, cuprins între 2 și 4 ani, dar nu mai puțin decât durata pedepsei aplicate [care poate fi, potrivit art. 91 alin. (1) lit. a) noul C. pen., închisoarea de cel mult 3 ani]. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Termenul de supraveghere nu cuprinde durata pedepsei, fiind independent de aceasta, dar nu poate fi mai mic decât pedeapsa dispusă. 
    Spre deosebire de termenul de supraveghere în cazul amânării aplicării pedepsei, în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere termenul este variabil. Nici în acest caz însă nu se va scădea din durata termenului de supraveghere eventuala măsură de arestare preventivă a persoanei condamnate. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) C. pen., durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere pentru condamnat și este cuprinsă între 2 și 4 ani, fără a putea fi însă mai mică decât durata pedepsei aplicate. 
    Din conținutul acestor dispoziții rezultă că instanța stabilește durata termenului de supraveghere, cuprinsă între 2 și 4 ani, fără a fi mai mică decât durata pedepsei aplicate, ceea ce înseamnă că termenul de supraveghere este de cel puțin 2 ani dacă pedeapsa aplicată este închisoarea mai mică de 2 ani, sau poate fi egal cu durata pedepsei aplicate, în situația în care aceasta este de la 2 la 3 ani închisoare, ori poate fi mai mare decât durata pedepsei aplicate (de exemplu, când pedeapsa aplicată este de 3 ani închisoare și termenul de supraveghere stabilit de instanță este de 4 ani). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Termenul de supraveghere este perioada de timp fixată de instanță în care activitățile condamnatului sunt controlate printr-o serie de măsuri de supraveghere stabilite prin lege și prin unele obligații fixate de instanță. Acesta începe să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și durata lui este între 2 și 4 ani, fără a putea fi mai mică decât pedeapsa aplicată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Efectele renunțării la aplicarea pedepsei
Condițiile amânării aplicării pedepsei
Termenul de supraveghere
Măsurile de supraveghere și obligațiile
Supravegherea
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Revocarea amânării aplicării pedepsei
Anularea amânării aplicării pedepsei
Efectele amânării aplicării pedepsei
Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Termenul de supraveghere
Măsurile de supraveghere și obligațiile
Supravegherea condamnatului
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Condițiile liberării condiționate în cazul detențiunii pe viață
Condițiile liberării condiționate în cazul pedepsei închisorii
Măsurile de supraveghere și obligațiile
Supravegherea condamnatului
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Dezlegarea următoarei chestiune de drept: "dacă medicul care funcționează în cadrul unei societăți comerciale care are contract de prestări servicii medicale cu CNAS, trimis în judecată sub acuzația săvârșirii infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. (1) din Codul penal, se încadrează în categoria funcționarilor publici prevăzută de disp. art. 175 alin. (2) teza a II-a din Codul penal
Efectuarea fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Tipicitate
Calcularea termenului de supraveghere când suntem în prezența suspendării sub supraveghere
Abuz în serviciu. Subiect activ calificat psihologul cu drept de liberă practică ce elaborează avizul psihologic necesar înscrierii la școala de șoferi
Contestație la executare. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Infracțiunea de spălare a banilor. Elemente constitutive. Cunoașterea provenienței ilicite a bunurilor
Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 22/1969 în sensul stabilirii efectelor juridice și a implicațiilor procedurale ale interdicției legale exprese prevăzute de textul indicat, în cazul în care condamnarea penală definitivă a salariatului cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere intervine în timpul derulării unui contract de muncă, ce presupune exercitarea atribuțiilor de gestionar
Infracțiune de mărturie mincinoasă. Achitare. Efectele deciziilor Curții Constituționale. Achitare
Contestația în anulare (art. 426 CPP). Admisibilitate. Contestator arestat într-o altă cauză
Dare de mită. Art. 308 alin. (1) C. pen. Renunțarea la aplicarea pedepsei. Amânarea aplicării pedepsei. Pedeapsă prevăzută de lege
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Cerere de constatare a reabilitării de drept în cazul suspendării executării pedepsei.
Sentință de admitere a acordului de recunoaștere a vinovăției
Încheierea privind acordul instanței de părăsire a țării
Sentință de condamnare la pedeapsa închisorii cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei
Sentința prin care instanța se pronunță asupra revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru nerespectarea măsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligațiilor impuse ori stabilite de lege [I] / neîndeplinirea obligațiilor civile [II]
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 13/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția I penală, în Dosarul nr. 2.225/330/2018, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept
;
se încarcă...