Termenele de prescripție a executării pedepsei | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei -
Termenele de prescripție a executării pedepsei

Art. 162. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Termenele de prescripție a executării pedepsei pentru persoana fizică sunt: Jurisprudență

a) 20 de ani, când pedeapsa care urmează a fi executată este detențiunea pe viață sau închisoarea mai mare de 15 ani; Jurisprudență

b) 5 ani, plus durata pedepsei ce urmează a fi executată, dar nu mai mult de 15 ani, în cazul celorlalte pedepse cu închisoarea; Jurisprudență

c) 3 ani, în cazul când pedeapsa este amenda. Jurisprudență

(2) Termenele prevăzute în alin. (1) se socotesc de la data când hotărârea de condamnare a rămas definitivă. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În cazul revocării sau anulării amânării aplicării pedepsei, suspendării executării pedepsei sub supraveghere ori liberării condiționate, termenul de prescripție începe să curgă de la data când hotărârea de revocare sau anulare a rămas definitivă.

(4) În cazul revocării liberării condiționate, în condițiile art. 104 alin. (1), termenul de prescripție începe să curgă de la data când hotărârea de revocare a rămas definitivă și se calculează în raport cu restul de pedeapsă neexecutat.

(5) În cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, termenul de prescripție curge de la data când hotărârea de înlocuire a rămas definitivă și se calculează în raport cu durata pedepsei închisorii.

(6) Pedepsele complementare aplicate persoanei fizice și măsurile de siguranță nu se prescriu.

(7) Prin pedeapsa ce se execută se înțelege pedeapsa stabilită de instanță, ținându-se cont de cauzele ulterioare de modificare a acesteia.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Analizând comparativ dispozițiile penale corespondente, observăm faptul că termenele de prescripție aexecutării pedepsei, prevăzute în art. 162 alin. (1) noul C. pen., sunt identice cu cele prevăzute în art. 126 alin. (1) C. pen. din 1968 și se socotesc de la data când hotărârea de condamnare arămas definitivă (I. Pascu, P. Buneci, Noul Cod penal. Partea generală și Codul penal. Partea generală în vigoare. Prezentare comparativă, Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 124). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Art. 162 C. pen.. preia unele din reglementările cuprinse în art. 126 C. pen. din 1969. Astfel, termenele de prescripție a executării pentru persoana fizică sunt identice: art. 126 alin. (1) C. pen. din 1969 se regăsește în art. 162 alin. (1) C. pen..; data de la care se socotesc aceste termene de prescripție este aceeași, respectiv data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare – art. 162 alin. (2) C. pen.. preia parțial art. 126 alin. (3) C. pen. din 1969; după cum se menține și dispoziția privind imprescriptibilitatea măsurilor de siguranță – art. 162 alin. (6) teza finală C. pen. preia parțial art. 126 alin. (5) C. pen. din 1969; precum și data de la care începe să curgă termenul de prescripție în cazul revocării suspendării, respectiv data rămânerii definitive a hotărârii de revocare – art. 162 alin. (3) C. pen.. are corespondent în art. 126 alin. (4) C. pen. din 1969. Identitatea dintre aceste dispoziții exclude apariția unor probleme de aplicare a legii în timp sub aspectul identificării legii penale mai favorabile. Ori de câte ori va fi cazul, vor fi menționate dispozițiile actuale; aceasta nu reprezintă o încălcare a activității legii penale deoarece, în conținutul lor, aceste dispoziții s-au regăsit și la momentul săvârșirii faptei. Ceea ce este modificat este doar sediul normativ, nu și substanța și conținutul textului. Cu toate acestea, jurisprudența actuală este partajată, fiind pronunțate atât hotărâri în care se menționează dispozițiile legii noi [Jud. Baia Mare, sentința penală nr. 2065 din 11 septembrie 2014; Jud. Giurgiu, sentința penală nr. 2715 din 1 octombrie 2014; Jud. Iași, sentința penală nr. 2594 din 11 septembrie 2014; Trib. Argeș, Secția penală, decizia nr. 961 din 8 mai 2014 (www.rolii.ro), precum și hotărâri care au în vedere dispozițiile legii noi [Jud. Brăila, sentința penală nr. 659 din 24 aprilie 2015; Jud. Craiova, sentința penală nr. 875 din 5 martie 2015; Jud. Deva, sentința penală nr. 184 din 23 februarie 2015 (www.rolii.ro)]. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Noțiune și natură juridică. Prin prescripția executării pedepsei se înțelege înlăturarea forței executive a unei hotărâri definitive de condamnare, prin trecerea unui anumit interval de timp, prevăzut de lege, fără ca ea să fie executată(1093). Prescripția executării pedepsei face să se stingă atât obligația condamnatului de a executa pedeapsa, cât și dreptul statului de a pretinde ca acea pedeapsă să fie executată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Prin dispozițiile acestui articol, legiuitorul stabilește termenele de prescripție a executării pedepsei pentru persoana fizică infractor major [alin. (1)], precum și data de la care încep să curgă aceste termene [alin. (2)-(5)], după cum explică și înțelesul sintagmei pedeapsă ce se execută [alin. (7)]. După cum am indicat și anterior, pedepsele complementare aplicate persoanei fizice și măsurile de sigu­ranță nu se prescriu [alin. (6)]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Efectele amnistiei
Prescripția răspunderii penale
Termenele de prescripție a răspunderii penale
Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale
Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale
Lipsa plângerii prealabile
Retragerea plângerii prealabile
Împăcarea
Efectele grațierii
Prescripția executării pedepsei
Termenele de prescripție a executării pedepsei
Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei
Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei
Reabilitarea de drept
Reabilitarea judecătorească
Calculul termenului de reabilitare
Condițiile reabilitării judecătorești
Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Anularea reabilitării
Dispoziții generale
Reviste:
CCR: Se încalcă dreptul la un proces echitabil?
Amenda contravențională și amenda penală
Măsuri educative privative de libertate aplicate minorului. Prevederile noului Cod penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...