Tentativa | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Infracțiunea -
CAPITOLUL IV
Tentativa

Tentativa

Art. 32. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4)

(1) Tentativa constă în punerea în executare a intenției de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul. Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracțiunii este consecința modului cum a fost concepută executarea. Jurisprudență, Reviste (1)

Pedepsirea tentativei

Art. 33. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(1) Tentativa se pedepsește numai când legea prevede în mod expres aceasta. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Tentativa se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea consumată, ale cărei limite se reduc la jumătate. Când pentru infracțiunea consumată legea prevede pedeapsa detențiunii pe viață, iar instanța s-ar orienta spre aceasta, tentativa se sancționează cu pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5)

Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului

Art. 34. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Nu se pedepsește autorul care, înainte de descoperirea faptei, s-a desistat ori a încunoștințat autoritățile de comiterea acesteia, astfel încât consumarea să poată fi împiedicată, sau a împiedicat el însuși consumarea infracțiunii. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1)

(2) Dacă actele îndeplinite până în momentul desistării sau împiedicării producerii rezultatului constituie o altă infracțiune, se aplică pedeapsa pentru această infracțiune. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Față de reglementarea anterioară, art. 32 noul C. pen. cunoaște unele modificări. 
    Astfel, se poate constata că în timp ce C. pen. din 1968 definește tentativa ca fiind „punerea în executare a hotărârii de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul”, noul C. pen. indică faptul că tentativa este „punerea în executare a intenției de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul”. Prin această modificare s-a realizat invalidarea opiniei în conformitate cu care tentativa era incompatibilă cu intenția indirectă (I. Pascu, P. Buneci, Noul Cod penal. Partea generală și Codul penal. Partea generală în vigoare. Prezentare comparativă, Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 42-43). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Tentativa era prevăzută de dispozițiile art. 20 C. pen. din 1969.Deosebirile dintre cele două reglementări vizează două aspecte: definiția dată noțiunii de tentativă, pe de oparte, și restrângerea ipotezelor de realizare aacesteia, prin renunțarea la clasificarea ce distingea între tentativa proprie și cea improprie, pe de altă parte. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Definiție și caracterizare. Codul penal anterior definea tentativa în art. 20 alin. (1), arătând că aceasta constă în punerea în executare a hotărârii de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul(525). 
    Definiția legală dată tentativei în legea penală anterioară era criticabilă, întrucât era susceptibilă de două interpretări. Într-o primă interpretare, prin expresia "punerea în executare a hotărârii de a săvârși infracțiunea" s-ar înțelege că elementul subiectiv specific tentativei constă în intenția directă și exclude intenția indirectă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Reglementarea analizată își găsește corespondent în art. 20 CP 1969(98). În redactarea explicită a art. 32 NCP (spre deosebire de concepția anterioară), tentativa constă în actul de executare săvârșit cu intenție (directă sau indirectă), executare după caz întreruptă (tentativa imperfectă) sau care - deși terminată - nu și-a produs efectul (tentativa perfectă). Totodată, din punct de vedere legal, în cazul prevăzut la alin. (2), nu există tentativă, desemnându-se astfel actul de executare fără caracter penal, care în doctrină s-a încetățenit sub denumirea de tentativă imposibilă sau absolut improprie. În aceeași ordine de idei, s-a renunțat la prevederea expresă a formei relativ improprii [art. 20 alin. (2) CP 1969], considerându-se că "această prevedere nu se justifică atâta vreme cât nu au relevanță motivele neproducerii rezultatului în cazul tentativei, ele putând fi de orice natură, dar independent de voința făptuitorului, pentru a angaja răspunderea penală a acestuia"(99). Sub acest aspect, subscriem punctului de vedere potrivit căruia, "indiferent de existența sau inexistența unei norme care să o definească, tentativa relativ improprie există ca o realitate faptică"(100), astfel încât, ori de câte ori consumarea infracțiunii nu a fost posibilă datorită insuficienței ori defectuozității mijloacelor folosite (acte prin natura lor apte să conducă la producerea rezultatului faptei tipice) ori datorită împrejurării că, în timpul când s-au săvârșit actele de executare, obiectul (existent în materialitatea sa) lipsea de la locul în care făptuitorul credea că se află, se va angaja răspunderea penală, indiferent dacă actul de executare a fost întrerupt ori nu și-a produs efectul din motive independente de voința făptuitorului. Ca atare, apreciem că, sub acest aspect, nu urmează a se ridica probleme de delimitare a legii penale mai favorabile. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Față de reglementarea anterioară, art. 32 noul C. pen. cunoaște unele modificări. 
    Astfel, se poate constata că în timp ce C. pen. din 1968 definește tentativa ca fiind „punerea în executare a hotărârii de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul”, noul C. pen. indică faptul că tentativa este „punerea în executare a intenției de a săvârși infracțiunea, executare care a fost însă întreruptă sau nu și-a produs efectul”. Prin această modificare s-a realizat invalidarea opiniei în conformitate cu care tentativa era incompatibilă cu intenția indirectă (I. Pascu, P. Buneci, Noul Cod penal. Partea generală și Codul penal. Partea generală în vigoare. Prezentare comparativă, Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 42-43). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Principii generale
Aplicarea legii penale
Dispoziții generale
Cauzele justificative
Cauzele de neimputabilitate
Tentativa
Unitatea și pluralitatea de infracțiuni
Autorul și participanții
Categoriile pedepselor
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare
Calculul duratei pedepselor
Individualizarea pedepselor
Dispoziții generale
Regimul măsurilor de siguranță
Regimul răspunderii penale a minorului
Reviste:
Concursul de infracțiuni: o succintă analiză comparativă între noua și vechea reglementare
Admitere excepție de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportate la art. 132 din același act normativ, cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu
Unele probleme privind semnificația normativă a expresiei "pedeapsă prevăzută de lege"
Cerere de modificare a obligațiilor impuse la luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu pentru ca inculpatul să meargă la cumpărături, la frizer, la medicul stomatolog și la cabinetul avocatului ales. Situații temeinic justificate
Măsuri educative privative de libertate aplicate minorului. Prevederile noului Cod penal
Considerații privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Imposibilitatea instanței care soluționează acordul de recunoaștere a vinovăției de a dispune încetarea procesului penal
Pregătirea unei infracțiuni. Consecințe în plan procesual penal
Mandat de supraveghere tehnică. Folosirea datelor rezultate din măsurile de supraveghere tehnică în altă cauză penală. Nulitate relativa.decizia Curții Constituționale nr. 51/16.02.2016
Infracțiune de mărturie mincinoasă. Achitare. Efectele deciziilor Curții Constituționale. Achitare
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Cerere de continuare a procesului penal.
;
se încarcă...