Tâlhăria și pirateria | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni contra patrimoniului -
CAPITOLUL II
Tâlhăria și pirateria

Tâlhăria

Art. 233. - Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (7)

Furtul săvârșit prin întrebuințarea de violențe sau amenințări ori prin punerea victimei în stare de inconștiență sau neputință de a se apăra, precum și furtul urmat de întrebuințarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracțiunii ori pentru ca făptuitorul să-și asigure scăparea se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (1)

Tâlhăria calificată

Art. 234. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (7)

(1) Tâlhăria săvârșită în următoarele împrejurări: Jurisprudență

a) prin folosirea unei arme ori substanțe explozive, narcotice sau paralizante; Jurisprudență, Reviste (4)

b) prin simularea de calități oficiale;

c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită; Jurisprudență, Reviste (2)

d) în timpul nopții; Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

e) într-un mijloc de transport sau asupra unui mijloc de transport; Jurisprudență

f) prin violare de domiciliu sau sediu profesional, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Tâlhăria săvârșită în condițiile art. 229 alin. (3) se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 12 ani. Modificări (1)

(3) Cu aceeași pedeapsă se sancționează tâlhăria care a avut ca urmare vătămarea corporală. Jurisprudență, Reviste (1)

Pirateria

Art. 235. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (7)

(1) Furtul comis, prin violență sau amenințare, de către o persoană care face parte din echipajul sau din pasagerii unei nave aflate în marea liberă, al bunurilor ce se găsesc pe acel vas sau pe o altă navă, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sancționează și capturarea unei nave aflate în marea liberă sau faptul de a provoca, prin orice mijloc, naufragiul ori eșuarea acesteia, în scopul de a-și însuși încărcătura ei sau de a tâlhări persoanele aflate la bord. Jurisprudență

(3) Dacă pirateria a avut ca urmare vătămarea corporală, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Există piraterie și dacă fapta s-a comis pe o aeronavă sau între aeronave și nave.

Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei

Art. 236. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (7)

Dacă faptele prevăzute în art. 233-235 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

Sancționarea tentativei

Art. 237. - Jurisprudență, Doctrină (3)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 233-235 se pedepsește.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Deși reglementată în același articol cu variantele agravate, infracțiunea de tâlhărie în varianta simplă (tip) era prevăzută într-un conținut similar cu cel existent în prezent. Practic, singura schimbare vizează reducerea substanțială a limitelor speciale ale pedepsei. 
    2. Aplicarea legii în timp. Față de reducerea semnificativă a limitelor speciale ale pedepsei, în caz de situație tranzitorie, legea penală mai favorabilă este noul C. pen.. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Infracțiunea are un conținut identic cu cel al infracțiunii prevăzute în art. 211 alin. (1) C. pen. din 1969, singura diferență constituind-o tratamentul sancționator. Unele precizări se vor impune și ca urmare a modificărilor în structura formei calificate a infracțiunii, o serie de circumstanțe nemaifiind calificate de legiuitor ca variante agravate ale tâlhăriei, fapta comisă în aceste împrejurări urmând a fi încadrată în infracțiunea în forma simplă (a se vedea infra pct. 3, 4.1.1, 4.2). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Tâlhăria este o infracțiune complexă, deoarece, prin voința legiuitorului, în conținutul acestei fapte unice sunt reunite elementele unor infracțiuni distincte. În linii mari, tâlhăria este un furt comis cu violență (fizică sau psihică). 
    În Codul penal Carol al II-lea, tâlhăria era incriminată în Titlul IV (Crime și delicte contra patrimoniului), Capitolul II (Tâlhăria și pirateria), secțiunea 1 (Tâlhăria). Prin art. 529 era incriminată varianta tip, iar prin art. 530 o variantă asimilată; privite împreună, acestea se aseamănă destul de mult cu varianta tip din actuala reglementare. Prin art. 531 era incriminată o variantă calificată a tâlhăriei, în care se regăsesc elemente circumstanțiale ale actualei variante calificare („în timpul nopții” etc.). În sfârșit, în art. 532 și art. 533 erau prevăzute „crimele de tâlhărie” (când s-a întrebuințat tortură, când s-a provocat o vătămare foarte gravă a integrității corporale sau a sănătății, ori o tentativă la omor; respectiv când s-a cauzat moartea victimei). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 233 CP, "furtul săvârșit prin întrebuințare de violențe sau amenințări ori prin punerea victimei în stare de inconștiență sau neputință de a se apăra, precum și furtul urmat de întrebuințarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracțiunii ori pentru ca făptuitorul să-și asigure scăparea, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi". [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Deși reglementarea infracțiunii de tâlhărie în noul Cod penal este identică celei din Codul penal din 1969, nu putem vorbi despre un conținut identic al faptei. Expli­cația constă în aceea că "întrebuințarea de violențe sau amenințări" - ca mo­dalități de săvârșire a furtului - are accepțiuni diferite în vechea și noua regle­mentare. 
    Ceea ce rămâne neschimbat este că, la fel ca în vechea reglementare, și în cea nouă, actuală, tâlhăria este o infracțiune complexă, ce absoarbe în conținutul ei infracțiunile de furt, amenințare, lovire sau alte violențe. Diferența o reprezintă faptul că în noul Cod penal amenințarea constă în fapta de a amenința o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva ei sau a altei persoane (art. 206 NCP), pe când în vechea reglementare săvârșirea infracțiunii sau a faptei păgubitoare cu care se amenință putea fi îndreptată doar împotriva persoanei amenințate, a soțului sau a unei rude apropiate a acesteia (art. 193 CP 1969). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Infracțiuni contra vieții
Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății
Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie
Agresiuni asupra fătului
Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie
Infracțiuni contra libertății persoanei
Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile
Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale
Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private
Furtul
Tâlhăria și pirateria
Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice
Distrugerea și tulburarea de posesie
Infracțiuni contra autorității
Infracțiuni privind frontiera de stat
Infracțiuni de corupție
Infracțiuni de serviciu
Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Falsuri în înscrisuri
Reviste:
Unele considerații privind ocrotirea juridico-penală a patrimoniului
Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Limita minimă specială a pedepsei
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept dacă poate fi subiect activ al infracțiunii de mărturie mincinoasă participantul la comiterea unei infracțiuni care a fost judecat separat de ceilalți participanți și audiat ulterior ca martor în cauza disjunsă cu privire la acești din urmă participanți
15. Consecințele modificării art. 396 alin. (10) C. proc. pen. prin art. II pct. 100 din O.U.G. nr. 18/2016 în privința aplicării art. 125 alin. (3) C. pen.
Transferarea persoanelor condamnate, deținute în alte state membre ale Uniunii Europene, în vederea executării pedepsei sau a măsurii privative de libertate într-un penitenciar din România .Cooperarea judiciară internațională în materie penală. Dispoziții privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei - cadru 2008/909/JAI a Consiliului Uniunii Europene din data de 27.11.2008, privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană
ÎCCJ: Cum se calculează pedeapsa în caz de recidivă?
Nelegala citare a inculpatului. Declarare apel. Deosebire față de cererea de redeschidere a procesului penal/Unlawfully summoning the defendant. Declaration of appeal. Difference from the application to reopen criminal proceedings
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Pedeapsa în caz de recidivă
Sancționarea uciderii din culpă
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Modele:
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (reducerea pedepsei)
Legislație conexă :
Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 10.12.1982 *)
;
se încarcă...