Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Cauzele care înlătură răspunderea penală -
Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale

Art. 156. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Cursul termenului prescripției răspunderii penale este suspendat pe timpul cât o dispoziție legală sau o împrejurare de neprevăzut ori de neînlăturat împiedică punerea în mișcare a acțiunii penale sau continuarea procesului penal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Prescripția își reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Nu sunt diferențe de reglementare între cele două coduri succesive. Menționăm că prescripția specială nu este incidentă în domeniul suspendării termenului de prescripție a răspunderii penale, cu toate că rațiunile sunt aceleași ca cele din materia întreruperii [N. Bonchiș, Cauzele care înlătură răspunderea penală, Ed. Imprimeriei de Vest, Oradea, 1999, p. 60. Profesorul C. Bulai susține că, întrucât legiuitorul nu admite imprescriptibilitatea decât în mod excepțional, și în cazul suspendării operează prescripția specială prevăzută pentru întreruperea prescripției (C. Bulai, Manual de drept penal. Partea generală, Ed. All, București, 1997, p. 338)]. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Reglementarea actuală (art. 156 și art. 164 C. pen..) în raport cu Codul penal anterior (art. 128) tratează distinct suspendarea cursului prescripției răspunderii penale de cea a cursului prescripției executării pedepsei. Această opțiune este justificată de natura juridică diferită a celor două tipuri de prescripție (cauză care înlătură răspunderea penală/ prescripția răspunderii penale, respectiv cauză care înlătură sau modifică executarea pedepsei/ prescripția executării pedepsei). Distincția se situează numai la nivel formal, al sediului normativ, întrucât conținutul reglementării anterioare a fost preluat de cea actuală; astfel, art. 128 alin. (1) și (3) C. pen. din 1969 se regăsește în art. 156 alin. (1) și (2) C. pen.. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Dacă se ivește vreo piedică din cauza căreia intervenția organelor competente nu mai este posibilă pentru a reacționa în vederea tragerii la răspundere penală a făptuitorului, aceasta nu conferă timpului calitatea de a curge în favoarea făptuitorului. De aceea, legiuitorul a reglementat această situație prin dispozițiile art. 156 alin. (1) C. pen., în care se prevede: "Cursul termenului prescripției răspunderii penale este suspendat pe timpul cât o dispoziție legală sau o împrejurare de neprevăzut ori de neînlăturat împiedică punerea în mișcare a acțiunii penale sau continuarea procesului penal". [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale constă în oprirea cursului prescripției pe tot timpul cât o dispoziție legală sau o împrejurare de neprevăzut ori de neînlăturat împiedică punerea în mișcare a acțiunii penale sau continuarea procesului penal, după încetarea cauzei prescripția reluându-și cursul, iar inter­va­lul anterior suspendării fiind luat în considerare la calcularea termenului de prescrip­ție. Textul acestui articol corespunde art. 128 alin. (1) și (3) CP 1969, actuala reglementare separând prescripția răspunderii penale - deci, inclusiv suspendarea cursului acesteia - de prescripția executării pedepsei - așadar, și față de suspendarea cursului acesteia din urmă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Efectele amnistiei
Prescripția răspunderii penale
Termenele de prescripție a răspunderii penale
Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale
Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale
Lipsa plângerii prealabile
Retragerea plângerii prealabile
Împăcarea
Efectele grațierii
Prescripția executării pedepsei
Termenele de prescripție a executării pedepsei
Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei
Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei
Reabilitarea de drept
Reabilitarea judecătorească
Reviste:
Existența unei boli cu caracter cronic și ireversibil care îl împiedică pe inculpat să participe la proces. Prescripția specială a răspunderii penale/Existence of a chronic and irreversible disease preventing the defendant from participating in the trial. Special limitation period for criminal liability
Evidențierea noutăților aduse de reglementarea instituției prescripției în noul Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile
Măsuri educative privative de libertate aplicate minorului. Prevederile noului Cod penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...