Supravegherea condamnatului | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Individualizarea pedepselor - Liberarea condiționată -
Supravegherea condamnatului

Art. 102. - Legislație conexă (1), Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Pe durata supravegherii, datele prevăzute în art. 101 alin. (1) lit. c) -e) se comunică serviciului de probațiune. Reviste (1)

(2) Supravegherea executării obligațiilor prevăzute în art. 101 alin. (2) lit. a) și lit. b) se face de serviciul de probațiune. Verificarea modului de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în art. 101 alin. (2) lit. c) -g) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probațiune cu privire la orice încălcare a acestora. Reviste (1)

(3) Supravegherea executării obligațiilor prevăzute în art. 101 alin. (2) lit. d) și lit. e) poate fi realizată și printr-un sistem electronic de supraveghere, în condițiile prevăzute de legea specială. Reviste (1)

(4) Pe durata supravegherii, serviciul de probațiune are obligația să sesizeze instanța, dacă: Jurisprudență

a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligațiilor impuse de instanță, fie încetarea executării unora dintre acestea;

b) persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile ce îi revin.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Prevederile art. 102 noul C. pen., ca și cele în materia amânării aplicării pedepsei (art. 86 noul C. pen.) ori în materia suspendării pedepsei sub supraveghere (art. 94 noul C. pen.) concretizează crearea unui mecanism de control al măsurilor de supraveghere și al obligațiilor care pot fi impuse persoanelor găsite vinovate de săvârșirea unei infracțiuni și față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, suspendarea pedepsei sub supraveghere ori liberarea condiționată, cu precizarea atribuțiilor serviciilor de probațiune și aaltor organe abilitate de lege. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    În situația în care, pe parcursul supravegherii, consilierul de probațiune constată că se impune modificarea conținutului unora dintre obligații, stabilirea unor noi obligații sau încetarea executării unora dintre cele dispuse, va sesiza instanța, potrivit art. 103 C. pen.. Sesizarea instanței poate fi făcută și de către judecătorul delegat cu executarea, la cererea celui liberat sau a persoanei vătămate, după consultarea raportului întocmit de consilierul de probațiune. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Supravegherea se exercită în principal de către serviciul de probațiune(236). Acesta ia toate măsurile pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor de către persoana con­damnată, primește informațiile necesare atât de la condamnat, cât și de la organele abilitate cu privire la respectarea măsurilor de supraveghere și la execu­tarea obligațiilor stabilite de instanță. De asemenea, tot în competența serviciului de probațiune este și sesizarea instanței de judecată atunci când apar motive care justifică încetarea sau modificarea unora dintre obligațiile instituite, când condamnatul nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile ce îi revin. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Termenul de supraveghere
Măsurile de supraveghere și obligațiile
Supravegherea condamnatului
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Condițiile liberării condiționate în cazul detențiunii pe viață
Condițiile liberării condiționate în cazul pedepsei închisorii
Măsurile de supraveghere și obligațiile
Supravegherea condamnatului
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Revocarea liberării condiționate
Anularea liberării condiționate
Efectele liberării condiționate
Reviste:
Liberarea condiționată. Legalitate. Oportunitate. Reziliență
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2017
De ce este Serviciul de probațiune subiect procesual?
Recursul compensatoriu a fost abrogat de Parlament. Legea va reveni la situația din 2016 privind reducerea pedepsei
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
;
se încarcă...