Supravegherea | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Individualizarea pedepselor - Amânarea aplicării pedepsei -
Supravegherea

Art. 86. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) -e) se comunică serviciului de probațiune. Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

(2) Supravegherea executării obligațiilor prevăzute în art. 85 alin. (2) lit. a)-c) și alin. (5) se face de serviciul de probațiune. Verificarea modului de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în art. 85 alin. (2) lit. d) -j) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probațiune cu privire la orice încălcare a acestora. Jurisprudență

(3) Serviciul de probațiune va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligațiilor prevăzute în art. 85 alin. (2) lit. a) -d), într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Jurisprudență

(4) Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probațiune are obligația să sesizeze instanța, dacă: Jurisprudență, Comentarii expert (1)

a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligațiilor impuse de instanță, fie încetarea executării unora dintre acestea; Jurisprudență, Reviste (1)

b) persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile ce îi revin;

c) persoana supravegheată nu a îndeplinit obligațiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Din ce motive poate interveni revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii ? - Mădălina Moceanu
Chiar dacă s-ar admite că a plecat în străinătate pentru a munci, aceasta nu-l exonerează pe condamnat de respectarea măsurilor de supraveghere prev. de art. 863 alin. 1 lit. a din Codul penal din 1969, deoarece nu este el acela care poate aprecia asupra oportunității respectării acestor măsuri în funcție de argumentele sale subiective, precum necesitatea de a-și câștiga existența.
Extras din Decizia penala nr. 369/16 .06.2014 , Curtea de Apel Alba Iulia, Secția penală și pentru cauze cu minori, www.portal, just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Art. 86 noul C. pen. reglementează modul în care se realizează supravegherea condamnatului pe durata termenului de supraveghere, precum și atribuțiile serviciilor de probațiune (singurele abilitate să exercite această supraveghere) și aaltor organe abilitate de lege. Prevederi similare se regăsesc și în materia suspendării pedepsei sub supraveghere (art. 94 noul C. pen.) ori în cazul liberării condiționate (art. 102 noul C. pen.). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Comentariu Art. 86  
    A se vedea supra comentariul art. 85. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    În art. 86 C. pen. legiuitorul stabilește instituțiile sau autoritățile care urmăresc, pe durata termenului de supraveghere, respectarea măsurilor de supraveghere sau executarea obligațiilor impuse de instanța de judecată. 
    Astfel, potrivit art. 86 alin. (1) C. pen., pe durata termenului de supraveghere, persoana față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei trebuie să comunice datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c)-e) serviciului de probațiune. Aceasta înseamnă că persoana respectivă trebuie să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Supravegherea se exercită în principal de către serviciul de probațiune(221). Acesta ia toate măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor de către per­soana față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, primește informațiile ne­cesare atât de la persoana supravegheată, cât și de la organele abilitate cu privire la respectarea măsurilor de supraveghere și la executarea obligațiilor sta­bilite de instanță. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Efectele circumstanțelor atenuante
Circumstanțe agravante
Efectele circumstanțelor agravante
Concursul între cauze de atenuare sau de agravare
Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei
Avertismentul
Efectele renunțării la aplicarea pedepsei
Condițiile amânării aplicării pedepsei
Termenul de supraveghere
Măsurile de supraveghere și obligațiile
Supravegherea
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Revocarea amânării aplicării pedepsei
Anularea amânării aplicării pedepsei
Efectele amânării aplicării pedepsei
Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Termenul de supraveghere
Măsurile de supraveghere și obligațiile
Supravegherea condamnatului
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Reviste:
Confiscarea extinsă
STUDIU DE CAZ: Cum procedează instanța când dispune amânarea aplicării pedepsei într-o cauză?
De ce este Serviciul de probațiune subiect procesual?
STUDIU DE CAZ: Ce trebuie să conțină obligația inculpatului de a nu conduce un autovehicul (stabilită de instanță)?
Infracțiune de lovire sau alte violențe. Vinovăția inculpatului sub forma intentiei indirecte. Reducere cuantum daune morale
Exercitarea fără drept a unei profesii sau activități. Instigare. Desființarea unui înscris
Aspecte doctrinare și jurisprudențiale privind măsurile de supraveghere și obligațiile impuse de instanță în cazul amânării aplicării pedepsei și suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Renunțarea la aplicarea pedepsei. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentință de amânare a aplicării pedepsei
Legislație conexă :
Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
;
se încarcă...