Stagiul de formare civică | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Minoritatea - Regimul măsurilor educative neprivative de libertate -
Stagiul de formare civică

Art. 117. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4), Modele (2)

(1) Măsura educativă a stagiului de formare civică constă în obligația minorului de a participa la un program cu o durată de cel mult 4 luni, pentru a-l ajuta să înțeleagă consecințele legale și sociale la care se expune în cazul săvârșirii de infracțiuni și pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul său viitor. Reviste (1)

(2) Organizarea, asigurarea participării și supravegherea minorului, pe durata cursului de formare civică, se fac sub coordonarea serviciului de probațiune, fără a afecta programul școlar sau profesional al minorului.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 117 noul C. pen. nu au corespondent în legislația anterioară, instituind omăsură educativă nouă, necunoscută până acum în dreptul nostru penal (C. Bulai, în Explicații preliminare ale noului Cod penal, vol. II, p. 337). 
    Stagiul de formare civică este cea mai blândă dintre măsurile educative neprivative de libertate prevăzute de noul C. pen.. Prin formare civică se înțelege instruirea și educarea unei persoane pentru a conștientiza și asimila normele morale și de conviețuire socială pozitive și dominante în societate. Formarea civică reprezintă obiectivul socializării primare a copilului și revine, în principal, familiei și școlii (C. Păun, în Noul Cod penal comentat. Partea generală, vol. I, p. 667). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Măsura nu a existat în reglementarea anterioară, potrivit Expunerii de motive și este de inspirație franceză, fiind apropiată de reglementarea prevăzută de art. 15-1 pct. 6 din Ordonanța din 2 februarie 1945. Însuși legiuitorul a statuat în sensul că obiectivul măsurii educative a stagiului de formare civică constă în sprijinirea minorului în conștientizarea consecințelor legale și sociale la care se expune în cazul săvârșirii de infracțiuni și responsabilizarea acestuia cu privire la comportamentul său. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Noțiune. Stagiul de formare civică este cea mai ușoară dintre măsurile educative și constă în obligația minorului de a participa la un program cu o durată de cel mult 4 luni, pentru a-l ajuta să înțeleagă consecințele legale și sociale la care se expune în cazul săvârșirii de infracțiuni și pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul său viitor. 
    Toate activitățile ce se desfășoară pe durata cursului de formare civică sunt coordonate de serviciul de probațiune și nu afectează programul școlar sau profesional al minorului (art. 117 C. pen.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Stagiul de formare civică(278) - cea mai blândă măsură educativă neprivativă de libertate din actuala lege penală - este nou-introdusă în legislația noastră penală și constă în obligația impusă minorului să participe la un program educativ, cu scopul de a-l ajuta să înțeleagă ce repercusiuni legale și sociale poate suporta dacă săvârșește infracțiuni, precum și pentru a-i crea o atitudine responsabilă pe viitor. Măsura poate dura cel mult 4 luni, iar instanța o poate individualiza prin impunerea unora dintre obligațiile prevăzute de art. 121 NCP. Serviciul de probațiune(279) este instituția care organizează, asigură participarea și supraveghează minorul pe durata acestei măsuri educative, însă programul școlar sau profesional al acestuia nu trebuie să fie afectat de executarea stagiului de formare civică. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Scopul măsurilor de siguranță
Categoriile măsurilor de siguranță
Obligarea la tratament medical
Internarea medicală
Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
Confiscarea specială
Limitele răspunderii penale
Consecințele răspunderii penale
Măsurile educative
Referatul de evaluare
Stagiul de formare civică
Supravegherea
Consemnarea la sfârșit de săptămână
Asistarea zilnică
Obligații ce pot fi impuse minorului
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
Internarea într un centru educativ
Internarea într un centru de detenție
Schimbarea regimului de executare
Calculul duratei măsurilor educative
Reviste:
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate cu privire la minori
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate - art. 117-123 din Codul penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Cunoașterea componentelor personalității infractorului - condiție fundamentală în combaterea eficientă a fenomenului infracțional juvenil
Evoluția sistemului sancționator al minorilor în țara noastră
Regimul răspunderii penale a minorului
Rolul măsurilor educative neprivative de libertate în remodelarea conduitei sociale a minorului delincvent
Hotărâri penale care nu se pot concilia, pronunțate în materia contestației la executare
Practică judiciară (extrase)
a) Persoanele care pot face apel (art. 409 C.proc. pen). b) Reducerea onorariului apărătorului din oficiu
Regimul juridic al măsurilor educative neprivative de libertate în lumina noului Cod penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra modificării sau încetării obligațiilor ce pot fi impuse minorilor în cazul măsurilor educative neprivative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra înlocuirii măsurilor educative neprivative de libertate
Legislație conexă :
Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...