Stabilirea amenzii pentru persoana juridică | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea penală a persoanei juridice - Dispoziții generale -
Stabilirea amenzii pentru persoana juridică

Art. 137. - Derogări (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4)

(1) Amenda constă în suma de bani pe care persoana juridică este condamnată să o plătească statului. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Cuantumul amenzii se stabilește prin sistemul zilelor-amendă. Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 100 și 5.000 lei, se înmulțește cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile și 600 de zile. Puneri în aplicare (1), Derogări (1), Reviste (4)

(3) Instanța stabilește numărul zilelor-amendă ținând cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se determină ținând seama de cifra de afaceri, în cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial în cazul altor persoane juridice, precum și de celelalte obligații ale persoanei juridice. Reviste (3)

(4) Limitele speciale ale zilelor-amendă sunt cuprinse între: Puneri în aplicare (1), Reviste (3)

a) 60 și 180 de zile-amendă, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită numai pedeapsa amenzii;

b) 120 și 240 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 5 ani, unică sau alternativ cu pedeapsa amenzii; Reviste (2)

c) 180 și 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani;

d) 240 și 420 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 20 de ani;

e) 360 și 510 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani sau detențiunea pe viață.

(5) Când prin infracțiunea săvârșită persoana juridică a urmărit obținerea unui folos patrimonial, limitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute de lege pentru infracțiunea comisă se pot majora cu o treime, fără a se depăși maximul general al amenzii. La stabilirea amenzii se va ține seama de valoarea folosului patrimonial obținut sau urmărit. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În comparație cu reglementarea anterioară, în noul C. pen. se introduce sistemul zilelor-amendă, pedeapsa stabilindu-se prin raportare atât la limitele generale ale cuantumului amenzii – între 100 și 5.000 lei – cât și ale numărului zilelor-amendă – între 30 și 600 zile. 
    Astfel, operațiunea de stabilire aunicei pedepse principale aplicabile persoanei juridice are loc în trepte, prima etapă fiind stabilirea numărului de zile-amendă, prin raportare la dispozițiile art. 74 alin. (1) noul C. pen., care prevede criteriile generale de individualizare apedepsei: [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal reglementează în art. 25 executarea pedepsei amenzii aplicabile persoanei juridice. Persoana juridică ce a fost condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să achite integral amenda în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și să comunice judecătorului delegat cu executarea dovada plății, în termen de 15 zile de la efectuarea acesteia. Dacă persoana juridică se află în imposibilitate de a achita integral amenda în termenul prevăzut anterior, judecătorul delegat cu executarea, la cererea acesteia, poate dispune eșalonarea plății amenzii în rate lunare, pe o perioadă ce nu poate depăși 2 ani. Judecătorul delegat cu executarea, analizând cererea persoanei condamnate și documentele justificative privind imposibilitatea acesteia de achitare integrală a amenzii, se pronunță prin încheiere. În cazul în care dispune eșalonarea, încheierea va cuprinde: cuantumul amenzii, numărul de rate lunare în cuantum egal pentru care se eșalonează amenda, precum și termenul de plată. Prevederile referitoare la incidentele ivite în cursul executării se aplică în mod corespunzător. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Codul penal în vigoare reglementează sistemul și categoriile pedepselor aplicabile persoanei juridice în Titlul VI "Răspunderea penală a persoanei juridice", Capitolul I "Dispoziții generale", în art. 136-137. 
    Potrivit dispozițiilor art. 136 alin. (1) C. pen., pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale și complementare. 
    A. Pedeapsa principală. Pedeapsa principală este amenda. Aceasta constă în suma de bani pe care persoana juridică este condamnată să o plătească statului [art. 137 alin. (1) C. pen.]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Amenda penală(298) este singura pedeapsă principală în cadrul răspunderii penale a persoanei juridice. Ea constă într-o sumă de bani pe care condamnatul trebuie să o plătească statului și poate fi aplicată singular sau împreună cu una sau mai multe pedepse complementare. 
    Noul Cod penal introduce o reglementare nouă pentru pedeapsa principală a amenzii, care permite o mai bună individualizare a acesteia. Astfel, sistemul de zile-amendă permite, prin aplicarea criteriilor generale de individualizare, determinarea unei pedepse adecvate în raport de circumstanțele concrete ale faptei săvârșite, numărul de zile-amendă putând fi stabilit între 30 și 600 de zile. În plus, se poate asigura și eficiența acestei pedepse, prin stabilirea sumei corespunzătoare unei zile-amendă, ținându-se cont de cifra de afaceri, în cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial în cazul altor persoane juridice, precum și de celelalte obligații ale persoanei juridice. În acest sens, instanța de judecată poate stabili o sumă corespunzătoare pentru o zi-amendă cuprinsă între 100 lei și 5.000 lei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Calculul duratei măsurilor educative
Efectele cauzelor de atenuare și agravare
Pluralitatea de infracțiuni
Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității
Prescripția răspunderii penale a minorilor
Prescripția executării măsurilor educative
Efectele măsurilor educative
Minorul devenit major
Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice
Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Stabilirea amenzii pentru persoana juridică
Aplicarea și executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice
Dizolvarea persoanei juridice
Suspendarea activității persoanei juridice
Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice
Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice
Plasarea sub supraveghere judiciară
Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare
Recidiva în cazul persoanei juridice
Atenuarea și agravarea răspunderii penale a persoanei juridice
Reviste:
Discuții în legătură cu modificările aduse infracțiunii prevăzute în art. 52 din Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr. 286/2009 privind codul penal
Considerații referitoare la infracțiunea de presiuni asupra justiției
Răspunderea penală a persoanei juridice
Individualizarea pedepselor aplicabile persoanelor juridice (I)
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Unele probleme identificate în materia reglementării pluralității de infracțiuni
Răspunderea penală a societăților
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală
Părăsirea locului accidentului. Achitare. Drum forestier/Leaving the accident site. Aquittal. Forest road
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Codul de Procedură Penală din 2010
;
se încarcă...