Sistem informatic și date informatice | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală -
Sistem informatic și date informatice

Art. 181. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4)

(1) Prin sistem informatic se înțelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relație funcțională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui program informatic. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Prin date informatice se înțelege orice reprezentare a unor fapte, informații sau concepte într-o formă care poate fi prelucrată printr-un sistem informatic. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Din analiza comparativă aart. 181 noul C. pen. în raport cu textul inițial introdus prin Legea nr. 161/2003 se constată păstrarea atât asintaxei, cât și asemanticii originale. Ambele reglementări mențin specificațiile și orientările din Convenția Consiliului Europei asupra Criminalității Informatice (2001). 
    Lipsesc, însă, definiții importante, în aprecierea noastră, precum cea a programului informatic ori a prelucrării automate a datelor, care ar fi adus un plus de consistență reglementării. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Comentariu Art. 181  
    Precedent legislativ. Textul este preluat din art. 35 din Legea nr. 161/2003, Cartea I, Titlul III. 
    Noțiunea are relevanță, de exemplu, în ceea ce privește frauda informatică (art. 249 C. pen..), infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice (art. 360-366 C. pen..). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Frauda informatică (art. 249 C. pen..) este oincriminare care era prevăzută anterior în art. 49 din Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, afuncțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției967; infracțiunea este în concordanță cu art. 3-4 ale Deciziei-cadru 2005/222/JAI, precum și cu dispozițiile Convenției Consiliul Europei privind criminalitatea informatică. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Prin acest text normativ, nou-introdus în legea penală generală (așadar, lipsit de corespondent în Codul penal din 1969), se preiau dispoziții legale inserate anterior în cuprinsul unei legi speciale, anume Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției(444) - art. 35 alin. (1) lit. a) și d). Motivația includerii acestei norme explicative a sensului în care trebuie descifrată în spectrul penal de referință semnificația termenilor sistem informatic, respectiv date informatice reiese din includerea de către noul legiuitor, în cuprinsul legii penale generale, a unor norme de incriminare incidente în mod direct și nemijlocit într-un domeniu care reprezintă o veritabilă platformă modernă aparte de manifestare a unei direcții specific contemporane a fenomenului infrac­țional: criminalitatea informatică. Astfel, în Titlul II (infracțiuni contra patrimoniului) din partea specială a noului Cod penal, s-a inserat Capitolul IV, denumit "Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice" (art. 249-252), cuprinzând norme de incriminare în cadrul cărora se utilizează noțiunile descrise la art. 181 NCP (dispoziții preluate din unele legi speciale, unde normele anterioare de incriminare au fost abrogate)(445); tot în partea specială a noului Cod penal, în Titlul VII (infracțiuni contra siguranței publice), a fost introdus Capitolul VI, intitulat "Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice", cu­prinzând art. 360-366 (cu aceeași precizare efectuată și anterior)(446). Aceste expresii nu sunt utilizate însă doar în aceste norme penale, ci și în altele, precum art. 325 sau art. 374 NCP. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Anularea reabilitării
Dispoziții generale
Legea penală
Săvârșirea unei infracțiuni
Funcționar public
Public
Membru de familie
Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale
Arme
Instrument de plată electronică
Sistem informatic și date informatice
Exploatarea unei persoane
Consecințe deosebit de grave
Faptă săvârșită în public
Timp de război
Calculul timpului
Pedeapsă prevăzută de lege
Nedenunțarea
Omisiunea sesizării
Inducerea în eroare a organelor judiciare
Favorizarea făptuitorului
Reviste:
Considerații privind frauda informatică
Răspunderea penală în domeniul informatic
Evaziunea fiscală organizată
Constituirea unui grup infracțional organizat
Vătămare corporală. Pierderea unor dinți. Art. 182 alin. 2 din Codul penal. Apreciere in concreto
Succesiunea normelor penale incomplete și aplicarea legii penale mai favorabile
Scurte considerații privind efectuarea percheziției informatice în cazul infracțiunii de reproducere neautorizată pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator
Succesiunea normelor penale incomplete și aplicarea legii penale mai favorabile
Percheziția informatică. Noțiuni de bază
Furtul în scop de folosință
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
;
se încarcă...