Sclavia | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra persoanei - Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile -
Sclavia

Art. 209. - Legislație conexă (5), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (8)

Punerea sau ținerea unei persoane în stare de sclavie, precum și traficul de sclavi se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Textul infracțiunii prevăzute la art. 209 noul C. pen. este identic cu cel al art. 190 alin. (1) C. pen. din 1968. 
    Noțiunea de sclavie trebuie înțeleasă potrivit sensului dat în convențiile și tratatele internaționale, respectiv statutul sau condiția unei persoane asupra căreia este exercitată orice putere sau toate puterile atașate dreptului de proprietate [art. 1 alin. (1) din Convenția privind sclavia, semnată la Geneva la data de 25 septembrie 1926 (modificată prin Protocolul de amendare din data de 23 octombrie 1953, intrat în vigoare la data de 7 decembrie 1953), ratificată de România prin Decretul nr. 988/1931 (B.Of. nr. 76 din 1 aprilie 1931); art. 7 lit. a) din Convenția suplimentară O.N.U. cu privire la abolirea sclaviei, traficului cu sclavi și a instituțiilor și practicilor analoge sclaviei – adoptată la data de 7 septembrie 1956, ratificată de România prin Decretul nr. 375/1957 (B.Of. nr. 33 din 9 decembrie 1957)]. De altfel, prevederile art. 4 din Declarația Universală a Drepturilor Omului (adoptată la 10 decembrie 1948) sunt în același sens: „Nimeni nu va fi ținut în sclavie, nici în servitute; sclavajul și comerțul cu sclavi sunt interzise sub toate formele lor”. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Precedent legislativ. Infracțiunea de sclavie era prevăzută sub aceeași denumire marginală, cu un conținut și sancțiuni identice, în art. 190 C. pen. din 1969. Păstrându-se aceleași limite de pedeapsă, nu se pune problema situațiilor tranzitorii. Singura deosebire, formală, apare la nivel de tehnică legislativă, în sensul că, spre deosebire de textul precedent, textul actual nu mai cuprinde dispoziții privind sancționarea tentativei. Aceste dispoziții se regăsesc însă la sfârșitul capitolului, într-un articol distinct, care reglementează regimul tentativei pentru toate infracțiunile din categoria traficului și exploatării persoanelor vulnerabile. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 217 C. pen.., printre altele, tentativa la infracțiunea de sclavie se pedepsește. Fiind vorba despre reglementări identice, nu se pune, nici măcar la nivel teoretic, problema situațiilor tranzitorii. Incriminarea sclaviei are un rol preponderent simbolic. Primele convenții internaționale care au condamnat sclavia și au interzis traficul de sclavi au apărut încă din secolul al XIX-lea. Aderând la diferitele tratate și convenții internaționale pe această temă, România a incriminat sclavia încă din perioada interbelică; în Codul penal din 1936 fapta era prevăzută la art. 491. Infracțiunea a fost preluată în termeni asemănători în Codul penal din 1969. Utilitatea incriminării a fost justificată prin aceea că, „dacă sclavia și traficul de sclavi nu ar fi incriminate, făptuitorii unor astfel de activități comise în străinătate ar găsi un refugiu pe teritoriul țării noastre și ar scăpa în acest fel de răspundere penală” (Explicații III, ed. a II-a, 2003, p. 281). Incriminarea sclaviei se menține și în prezent, mai mult ca o dovadă de aderare a statului român la principiile generale privind respectarea drepturilor fundamentale ale omului, decât ca o reală necesitate de ordin represiv. În practica judiciară contemporană nu au fost semnalate cazuri de comitere a acestei infracțiuni. În acest context, examenul teoretic realizat deja în mod pertinent în doctrină (Explicații III, ed. a II-a, 2003, p. 280-285) face inutilă o analiză a infracțiunii. Având în vedere că fenomenul criminal actual cuprinde unele conduite ce pot fi caracterizate drept „forme moderne de sclavie”, trebuie precizat că există unele fapte de încălcare gravă a libertății persoanei, ce pot avea o aparență de suprapunere cu sclavia. Aceste fapte vizează traficul de persoane și, nu întâmplător, au fost aduse de legiuitor în noul Cod și au fost așezate în continuarea infracțiunii de sclavie.

[ Mai mult... ]
 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Infracțiunea de sclavie era prevăzută sub aceeași denumire marginală, cu un conținut și sancțiuni identice, în art. 190 C. pen. din 1969.Păstrându-se aceleași limite de pedeapsă, nu se pune problema situațiilor tranzitorii. Singura deosebire, formală, apare la nivel de tehnică legislativă, în sensul că, spre deosebire de textul precedent, textul actual nu mai cuprinde dispoziții privind sancționarea tentativei. Aceste dispoziții se regăsesc însă la sfârșitul capitolului, într-un articol distinct, care reglementează regimul tentativei pentru infracțiunile din categoria traficului și exploatării persoanelor vulnerabile. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 217 C. pen.., printre altele, tentativa la infracțiunea de sclavie se pedepsește. [ Mai mult... ] 

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 C. pen.., sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale astatului în care respectivul operator economic afost condamnat. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Caracterizare. Potrivit art. 209 CP, "Punerea sau ținerea unei persoane în stare de sclavie, precum și traficul de sclavi se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi". 
    Sclavia constă în suprimarea completă a stării de libertate a unei ființe umane și reducerea sa, prin privarea de orice drepturi, la condiția de simplu obiect asupra căruia se exercită atributele dreptului de proprietate al altuia. Deși nu poate fi concepută în condițiile societății noastre și, în general, în condițiile unei societăți moderne, sclavia se mai practică în cazuri izolate, sub o formă sau alta, în unele părți ale lumii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Violența în familie
Uciderea ori vătămarea nou născutului săvârșită de către mamă
Întreruperea cursului sarcinii
Vătămarea fătului
Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Împiedicarea ajutorului
Lipsirea de libertate în mod ilegal
Amenințarea
Șantajul
Hărțuirea
Sclavia
Traficul de persoane
Traficul de minori
Supunerea la muncă forțată sau obligatorie
Proxenetismul
Exploatarea cerșetoriei
Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Sancționarea tentativei
Violul
Agresiunea sexuală
Reviste:
Traficul de persoane în lumina noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală
Exploatarea unei persoane în contextul actualelor dispoziții ale Codului penal
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Incriminarea infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale
Reguli și procedee tactice criminalistice privind audierea victimelor traficului de persoane
Unele aspecte referitoare la protecția multidisciplinară și interinstituțională a copiilor exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, a copiilor victime ale traficului de persoane, precum și a copiilor români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state
Trafic de persoane și proxenetism. Exploatarea persoanei. Aspecte controversate. Problema concursului de infracțiuni
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Legislație conexă :
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*)
Convenția privitoare la sclavie, semnată la Geneva la 25 septembrie 1926**)
Convenția suplimentară privitoare la abolirea sclavajului, a traficului de sclavi și a instituțiilor și practicilor similare sclavajului, semnată la Geneva la 7 septembrie 1956**)
Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
;
se încarcă...