Săvârșirea unei infracțiuni | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală -
Săvârșirea unei infracțiuni

Art. 174. - Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (3)

Prin săvârșirea unei infracțiuni sau comiterea unei infracțiuni se înțelege săvârșirea oricăreia dintre faptele pe care legea le pedepsește ca infracțiune consumată sau ca tentativă, precum și participarea la comiterea acestora în calitate de coautor, instigator sau complice. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

RIL: Care este data săvârșirii infracțiunii în cazul producerii unei pagube sau realizării unui folos necuvenit? - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr. 5/11.02.2019 în dosarul nr.2715/1/2018 ÎCCJ– Completul competent să judece recursul în interesul legii în materie penală a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, în consecință a stabilit că (în interpretarea și aplicarea art. 174, cu referire la art. 154 alin.2 teza I din Codul penal):
„Prin data săvârșirii infracțiunii și, implicit, data de la care începe să curgă termenul de prescripție a răspunderii penale în cazul infracțiunilor simple a căror latură obiectivă implică producerea unei pagube ori realizarea unui folos necuvenit pe o perioadă de timp se înțelege momentul apariției primei pagube ori al obținerii primului folos necuvenit”.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Atât denumirea marginală, cât și conținutul acestui articol sunt asemănătoare cu reglementarea anterioară, cu o singură deosebire, și anume aceea că în noul C. pen. sunt considerați că au săvârșit o infracțiune toți cei care au participat la comiterea acesteia în calitate de coautor, instigator sau complice. Această deosebire este urmarea faptului că, în concepția noul C. pen., autorul nu mai este considerat participant la săvârșirea infracțiunii. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Precedent legislativ. Textul actual reia dispozițiile art. 144 C. pen. din 1969. 
    Textul are consecințe, de exemplu: 
    - în partea generală a Codului penal: aplicarea legii în timp în cazul faptelor definitiv judecate (art. 6 C. pen..), confiscare extinsă [art. 1121 alin. (1) C. pen.], circumstanțe agravante [art. 77 lit. b)-h) C. pen.], renunțarea la aplicarea pedepsei [art. 80 alin. (2) lit. d) C. pen..], amânarea aplicării pedepsei [art. 83 alin. (1) lit. a) și art. 83 alin. (2) C. pen..], consecințele răspunderii penale [art. 114 alin. (2) lit. b) C. pen..], grațiere, prescripția răspunderii penale (art. 154 C. pen..); [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Textul reproduce dispoziția cuprinsă de art. 144 CP 1969, cu singura diferență - intervenită în materia indicării participanților la comiterea unei infracțiuni - că nu mai este menționat autorul, făcându-se referire explicită, în schimb, la coautor. Aceasta constituie urmarea directă a modificării viziunii legiuitorului în materie de participație, astfel încât autorul nu mai este considerat un simplu participant la comiterea faptei pe care el o săvârșește în mod nemijlocit, conceptul de par­ticipant putând fi întrebuințat doar în ipoteza persoanelor care se asociază la co­mi­terea faptei, având contribuții secundare în raport de cea a autorului (insti­gator, complice), respectiv în ipoteza în care există mai multe persoane care exe­cută împreună, nemijlocit, fapta (a se vedea, în acest sens, comentariile cores­punzătoare efectuate în legătură cu prevederile din Capitolul VI al Titlului II din partea generală). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei
Reabilitarea de drept
Reabilitarea judecătorească
Calculul termenului de reabilitare
Condițiile reabilitării judecătorești
Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Anularea reabilitării
Dispoziții generale
Legea penală
Săvârșirea unei infracțiuni
Funcționar public
Public
Membru de familie
Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale
Arme
Instrument de plată electronică
Sistem informatic și date informatice
Exploatarea unei persoane
Consecințe deosebit de grave
Faptă săvârșită în public
Reviste:
Considerații privitoare la modificarea art. 305 din Codul de procedură penală
Unele probleme privind semnificația normativă a expresiei "pedeapsă prevăzută de lege"
Pregătirea unei infracțiuni. Consecințe în plan procesual penal
Considerații privind infracțiunea de inducere în eroare a organelor judiciare
Confiscarea extinsă. Confiscarea specială. Confiscarea de la terți
Condiții prevăzute de Legea nr. 77/2016 pentru nașterea dreptului la stingerea creanțelor bancare prin dare în plată
Momentul consumării infracțiunii de "folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane"
RIL: Care este data săvârșirii infracțiunii în cazul producerii unei pagube sau realizării unui folos necuvenit?
Decizia nr. 5 din 11 februarie 2019 în dosarul nr. x/2018
RIL: Data săvârșirii infracțiunii și data de la care începe să curgă termenul de prescripție a răspunderii penale
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 5/2019 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 2.715/1/2018
;
se încarcă...