Șantajul | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra persoanei - Infracțiuni contra libertății persoanei -
Șantajul

Art. 207. - Referințe (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (7)

(1) Constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează amenințarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromițătoare pentru persoana amenințată ori pentru un membru de familie al acesteia, în scopul prevăzut în alin. (1). Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au fost comise în scopul de a dobândi în mod injust un folos patrimonial, pentru sine sau pentru altul, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Conținutul juridic al infracțiunii de șantaj a fost modificat sub mai multe aspecte. În primul rând, amenințarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromițătoare pentru persoana amenințată ori pentru un membru de familie al acesteia, este reglementată ca variantă asimilată variantei tip, iar nu ca variantă agravată. 
    Pe de altă parte, noua redactare face distincție de regim sancționator în funcție de scopul urmărit de făptuitor. Astfel, constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani, iar amenințarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromițătoare pentru persoana amenințată ori pentru un membru de familie al acesteia, se pedepsește la fel. Dacă faptele sunt comise în scopul de a dobândi în mod injust un folos patrimonial, pentru sine sau pentru altul, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Infracțiunea de șantaj era prevăzută în vechiul Cod penal la art. 194. O primă diferență față de vechiul text se referă la elementul material. Se poate observa că legiuitorul a păstrat doar noțiunea de constrângere, fără a mai face referiri, inutile, la violență sau amenințare, cele două elemente definitorii ale constrângerii. O altă diferență față de vechea incriminare constă în crearea unor variante distincte, după cum este vorba de urmărirea unui folos nepatrimonial (varianta tip) sau patrimonial (varianta agravată). Această diferențiere este justificată de pericolul sporit al faptelor comise în urmărirea unui folos patrimonial. În sfârșit, varianta agravată din vechiul text devine în noua reglementare o variantă asimilată, pe care o regăsim la alin. (2). Modificările survenite pot antrena situații tranzitorii. Astfel, pe tărâmul art. 5 C. pen.., pentru varianta tip legea veche este mai favorabilă, iar pentru varianta asimilată (fosta agravantă) legea nouă este mai blândă. Pot fi incidente și dispozițiile art. 6 C. pen.. Astfel, în cazul în care, sub incidența vechiului Cod, ar fi fost pronunțată o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 5 ani, pentru un șantaj în varianta agravată, dar cu scop nepatrimonial [conform art. 194 alin. (2) limita maximă era de 7 ani], pedeapsa va fi redusă la maximul prevăzut de actualul art. 207 alin. (2), adică 5 ani. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Infracțiunea de șantaj era prevăzută în Codul penal din 1969 la art. 194.O primă diferență față de vechiul text se referă la elementul material. Se poate observa că legiuitorul apăstrat doar noțiunea de constrângere, fără amai face referiri, inutile, la violență sau amenințare, cele două elemente definitorii ale constrângerii. Oaltă diferență față de vechea incriminare constă în crearea unor variante distincte, după cum este vorba de urmărirea unui folos nepatrimonial (varianta tip) sau patrimonial (varianta agravată). Această diferențiere este justificată de pericolul sporit al faptelor comise în urmărirea unui folos patrimonial. În sfârșit, varianta agravată din vechiul text devine în noua reglementare ovariantă asimilată, pe care oregăsim la alin. (2). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare(431) 
    Potrivit art. 207 CP, "(1) Constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. 
   (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează amenințarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromițătoare pentru persoana amenințată ori pentru un membru de familie al acesteia, în scopul prevăzut în alin. (1). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cu unele deosebiri, incriminarea șantajului din art. 207 NCP are corespondent în incriminarea cu aceeași denumire marginală din art. 194 CP 1969. 
    Noul Cod penal incriminează simpla constrângere a unei persoane [alin. (1) al art. 207], spre deosebire de reglementarea anterioară [alin. (1) art. 194 CP 1969], care incrimina constrângerea unei persoane prin violență sau amenințare. 
    Scopul dobândirii unui folos nepatrimonial este consacrat în forma de bază a șantajului [alin. (1)], în timp ce scopul dobândirii unui folos patrimonial este consacrat în forma agravată din alin. (3), spre deosebire de Codul penal anterior, care consacra ambele scopuri într-un singur alineat [alin. (1) al art. 194], în sensul că folosul urmărit putea fi atât de natură nepatrimonială, cât și de natură patrimonială. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Relele tratamente aplicate minorului
Încăierarea
Violența în familie
Uciderea ori vătămarea nou născutului săvârșită de către mamă
Întreruperea cursului sarcinii
Vătămarea fătului
Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Împiedicarea ajutorului
Lipsirea de libertate în mod ilegal
Amenințarea
Șantajul
Hărțuirea
Sclavia
Traficul de persoane
Traficul de minori
Supunerea la muncă forțată sau obligatorie
Proxenetismul
Exploatarea cerșetoriei
Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Sancționarea tentativei
Reviste:
Recidivă postexecutorie. Admitere recurs
Frauda informatică. Aspecte controversate
Infracțiunile de corupție
Revizuirea hotărârilor în contencios administrativ în lumina jurisprudenței Curții Constituționale a României și a Curții de Justiție a Uniunii Europene
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Unele observații cu privire la conținutul incrimănărilor și limitele de pedeapsă prevăzute în Codul penal în cadrul incriminărilor care fac parte din sfera unității legale de infracțiune
Violența cibernetică, inclusă în Legea pentru combaterea violenței domestice
Asemănări și deosebiri între înșelăciune și alte incriminări din noul Cod penal
Infracțiunea de violarea secretului corespondenței în reglementarea noului Cod penal
Crearea unui cont fictiv pe platforma Facebook cu datele altei persoane. Inculpat minor. Nereținerea infracțiunii de fals informatic
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Legislație conexă :
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
;
se încarcă...