Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Individualizarea pedepselor - Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere -
Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Art. 96. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (4), Modele (4)

(1) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse ori stabilite de lege, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei. Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

(2) Dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplinește integral obligațiile civile stabilite prin hotărâre, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei, afară de cazul în care persoana dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

(3) Dacă pedeapsa amenzii care a însoțit pedeapsa închisorii în condițiile art. 62 nu a fost executată și a fost înlocuită cu pedeapsa închisorii potrivit art. 63 alin. (2) sau art. 64 alin. (5) și alin. (6), instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei, la care se adaugă pedeapsa închisorii care a înlocuit amenda.

(4) Dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârșit o nouă infracțiune, descoperită până la împlinirea termenului și pentru care s-a pronunțat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (10)

(5) Pedeapsa principală pentru noua infracțiune se stabilește și se execută, după caz, potrivit dispozițiilor referitoare la recidivă sau la pluralitatea intermediară. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(6) Dacă infracțiunea ulterioară este săvârșită din culpă, instanța poate menține ori revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În cazul revocării, dispozițiile alin. (1), alin. (4) și alin. (5) se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Încrederea de care beneficiază infractorul în realizarea scopului pedepsei – prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni – chiar și în ipoteza în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, nu este necondiționată, ci persoana condamnată trebuie să respecte anumite măsuri de supraveghere și să îndeplinească una sau mai multe obligații dintre cele prevăzute la art. 93 alin. (2) noul C. pen.. În consecință, orice nerespectare amăsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligațiilor impuse, realizată cu rea-credință, atrage revocarea obligatorie sau facultativă amăsurii de către instanță. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Săvârșirea infracțiunii după expirarea termenului de declarare a apelului. Săvârșirea unei infracțiuni după expirarea termenului de apel privind o sentință anterioară de condamnare cu suspendare a executării pedepsei, sau după pronunțarea unei soluții în apel, atrage revocarea suspendării. Într-o atare situație, infracțiunile nu se află în concurs, fiind aplicabile, după caz, și prevederile de la recidivă sau pluralitatea intermediară. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Este reglementată în art. 96 C. pen., în conținutul căruia sunt stabilite situațiile în care instanța procedează la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere și dispunerea executării pedepsei. În cuprinsul acestui text sunt reglementate două modalități ale revocării: obligatorie și facultativă(978). 
    Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere este obligatorie în situațiile prevăzute în art. 96 alin. (1), (2), (3) și (4) C. pen. Acestea sunt următoarele: [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere(229) are drept con­secință executarea pedepsei. Există cinci cazuri de revocare, patru obligatorii și unul facultativ. Instanța revocă în mod obligatoriu această măsură în următoarele situații: când persoana supravegheată nu respectă, cu rea-credință, măsurile de supraveghere sau nu își execută obligațiile impuse; când nu își îndeplinește la timp obligațiile civile, cu excepția situațiilor de imposibilitate; când nu execută pedeapsa amenzii care a însoțit pedeapsa închisorii; când, după suspendarea executării pedepsei, săvârșește pe parcursul termenului de supraveghere o nouă infracțiune cu intenție sau intenție depășită, infracțiune care este descoperită până la împlinirea termenului și pentru care se pronunță o condamnare la pe­deapsa închisorii. Condițiile de aplicare a acestor cazuri de revocare obligatorie a suspendării executării pedepsei sub supraveghere sunt detaliate în primele cinci alineate ale textului de lege analizat. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Supravegherea
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Revocarea amânării aplicării pedepsei
Anularea amânării aplicării pedepsei
Efectele amânării aplicării pedepsei
Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Termenul de supraveghere
Măsurile de supraveghere și obligațiile
Supravegherea condamnatului
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere
Condițiile liberării condiționate în cazul detențiunii pe viață
Condițiile liberării condiționate în cazul pedepsei închisorii
Măsurile de supraveghere și obligațiile
Supravegherea condamnatului
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Revocarea liberării condiționate
Anularea liberării condiționate
Efectele liberării condiționate
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Regimul suspendării condiționate a executării pedepsei. Revocare. Codul penal din 1969. Aplicarea legii penale mai favorabile
Abuz în serviciu. Subiect activ calificat psihologul cu drept de liberă practică ce elaborează avizul psihologic necesar înscrierii la școala de șoferi
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Infracțiunea de proxenetism
ÎCCJ: Referitor la primul termen, de ce se ține cont la stabilirea stării de recidivă postexecutorie?
De ce este Serviciul de probațiune subiect procesual?
Aplicarea unei pedepse mai reduse decât cea menționată în acordul de recunoaștere a vinovăției
40. Decizia nr. 11 din 5 mai 2016 în dosarul nr. 1104/1/2016
Considerații privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Circumstanță atenuantă. Provocarea. Neîndeplinirea condițiilor
Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. Suspendarea executării hotărârii
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru nerespectarea măsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligațiilor impuse ori stabilite de lege [I] / neîndeplinirea obligațiilor civile [II]
Cerere de revocare în cazul neexecutării obligațiilor civile.
Sentință de admitere a acordului de recunoaștere a vinovăției
Sentință de condamnare la pedeapsa închisorii cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei
Legislație conexă :
Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...