Relele tratamente aplicate minorului | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra persoanei - Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății -
Relele tratamente aplicate minorului

Art. 197. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (8), Modele (1)

Punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorului, de către părinți sau de orice persoană în grija căreia se află minorul, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Semnalăm următoarele diferențe față de reglementarea anterioară corespondentă: lărgirea sferei subiecților activi, prin folosirea cuvântului „grija” în loc de „încredințat” (cum este în C. pen. din 1968); includerea acestei infracțiuni în rândul infracțiunilor contra persoanei (deoarece aceasta pune în pericol în primul rând integritatea fizică sau sănătatea persoanei și abia în subsidiar relațiile de familie) și micșorarea maximului pedepsei de la 15 la 7 ani închisoare. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Această infracțiune era inclusă într-un alt titlu al Codului penal anterior, respectiv Titlul IX „Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială”, la art. 306. Aducerea acestei infracțiuni în sfera infracțiunilor contra persoanei a fost motivată de obiectul juridic, de faptul că, în realitate, fapta incriminată pune în pericol, în primul rând, integritatea fizică sau sănătatea persoanei și doar în mod subsidiar relațiile de familie sau relațiile privind conviețuirea socială. „De altfel, în ceea ce privește infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului, aceasta nu a fost niciodată una cu subiect activ special, ea putând fi săvârșită nu doar de către ori față de un membru de familie, ci și față de minorii internați în centre de plasament sau în alte forme de ocrotire. În plus, și în alte legislații infracțiunea menționată apare, în aceeași formă sau într-o formă asemănătoare, în această categorie de infracțiuni: art. 152 C. pen.. portughez, §225 C. pen. german, §92-93 C. pen. austriac” (Expunere de motive, p. 38). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Această infracțiune era inclusă într-un alt titlu al Codului penal anterior, respectiv Titlul IX „Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială”, la art. 306. Aducerea acestei infracțiuni în sfera infracțiunilor contra persoanei a fost motivată de obiectul juridic, de faptul că, în realitate, fapta incriminată pune în pericol, în primul rând, integritatea fizică sau sănătatea persoanei și doar în mod subsidiar relațiile de familie sau relațiile privind conviețuirea socială. „De altfel, în ceea ce privește infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului, aceasta nu a fost niciodată una cu subiect activ special, ea putând fi săvârșită nu doar de către ori față de un membru de familie, ci și față de minorii internați în centre de plasament sau în alte forme de ocrotire. În plus, și în alte legislații infracțiunea menționată apare, în aceeași formă sau într-o formă asemănătoare, în această categorie de infracțiuni: art. 152 C. pen.. portughez, § 225 C. pen. german, § 92-93 C. pen. austriac”289. Față de vechiul text al art. 306, noua incriminare aduce câteva modificări, inclusiv la nivelul sancțiunilor aplicate290. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Se cuvine adăugat că legea penală, Codul penal, incriminează faptele cu grad ridicat de pericol social săvârșite de către părinți precum rele tratamente aplicate minorului (art. 197), violența în familie (art. 199), exploatarea cerșetoriei [art. 214 alin. (2) lit. a)], abandonul de familie (art. 378), împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu (art. 380). De asemenea, părintelui i se poate aplica pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor părintești [art. 66 alin. (1) lit. e)] sau pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor părintești [art. 65 alin. (1) coroborat cu art. 66 alin. (1) lit. e]. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Caracterizare. Potrivit art. 197 CP, "Punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorului, de către părinți sau de orice persoană în grija căreia se află minorul, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi". 
   2. Obiectul juridic al acestei infracțiuni îl constituie relațiile sociale care se referă la ocrotirea dezvoltării fizice, intelectuale și morale a minorului(331). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Efectele comasării și divizării persoanei juridice
Omorul
Omorul calificat
Uciderea la cererea victimei
Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Uciderea din culpă
Lovirea sau alte violențe
Vătămarea corporală
Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Vătămarea corporală din culpă
Relele tratamente aplicate minorului
Încăierarea
Violența în familie
Uciderea ori vătămarea nou născutului săvârșită de către mamă
Întreruperea cursului sarcinii
Vătămarea fătului
Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Împiedicarea ajutorului
Lipsirea de libertate în mod ilegal
Amenințarea
Șantajul
Reviste:
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Autoritatea părintească
Cauza Gheorghe Dima c. României. Interzicerea torturii. Din nou condamnare la CEDO
Natura juridică a concursului între infracțiunea de lovire sau alte violențe și cea de rele tratamente aplicate minorului
3. Răspunderea părinților pentru neîndeplinirea îndatoririlor părintești în condițiile incidenței Codului civil.
Particularitățile procesului penal în cauzele cu persoane vătămate minore
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Abandonul de familie
Elementele constitutive ale infracțiunii de viol. Lipsa probei "directe" a violului/Constituent elements of the rape crime. Lack of the "direct" evidence of rape
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Modele:
Cerere de acordarea asistenței juridice gratuite victimei unei infracțiuni.
Sentința prin care instanța respinge cererea de amânare/întrerupere a executării pedepsei
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 37/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, privind raportul dintre infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului prevăzută de art. 306 din Codul penal și infracțiunile de lovire sau alte violențe, de vătămare corporală și de lipsire de libertate în mod ilegal, prevăzute în art. 180, 181 și 189 din același cod, sub aspectul încadrării lor juridice în unul sau mai multe dintre textele de lege menționate- SECȚIILE UNITE -
Legislație conexă :
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
;
se încarcă...