Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Cauzele care înlătură consecințele condamnării -
Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească

Art. 170. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) În caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate introduce o nouă cerere decât după un termen de un an, care se socotește de la data respingerii cererii prin hotărâre definitivă. Jurisprudență

(2) Condițiile prevăzute în art. 168 trebuie să fie îndeplinite și pentru intervalul de timp care a precedat noua cerere.

(3) Cererea respinsă ca urmare a neîndeplinirii unor condiții de formă poate fi reînnoită potrivit Codului de procedură penală.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen. aredus termenul după care poate fi reînnoită ocerere de reabilitare judecătorească. Acesta este de 1 an de la data respingerii cererii anterioare prin hotărâre definitivă (sentința în materie de reabilitare putând fi contestată, conform art. 535 noul C. proc. pen.), spre deosebire de C. pen. din 1968 care stabilea termene diferite (de 1 an, 2 sau 3 ani) în raport de durata închisorii ce făcea obiectul condamnării pentru care se solicita reabilitarea. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Dispoziția din art. 170 C. pen.. a preluat conținutul art. 138 C. pen. din 1969, cu unele modificări. Modificarea care, de altfel, conferă noii reglementări un caracter mai favorabil în raport cu legea veche, constă în instituirea unui termen unic pentru reînnoirea cererii de reabilitare. Acest termen este de 1 an, indiferent de natura și durata condamnării, spre deosebire de legea veche [art. 138 alin. (1) C. pen. din 1969] care stabilea termene distincte (1, 2 și 3 ani). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Reînnoirea cererii de reabilitare - posibilă doar în cazul reabilitării judecătorești - se realizează numai în cazurile și cu respectarea legii, în ipoteza respingerii pentru neîndeplinirea condițiilor de formă și/sau fond, cadrul legal fiind reprezentat de art. 170 NCP și art. 532 NCPP. Noua reglementare - mai favorabilă decât art. 138 CP 1969 (având corespondent în legea procesual penală anterioară în art. 497) - operează modificări asupra termenului, în sensul instituirii unei perioade de timp unice, indiferent de natura și gravitatea condamnării suferite; vechea reglementare distingea sub acest aspect termene diferite (de 3, 2, respectiv de un an), socotite de la data respingerii cererii anterioare. Termenul unic de un an prevăzut de legea nouă se socotește de la data respingerii cererii prin hotărâre definitivă. Termenul de un an este termenul legal pentru neîndeplinirea condițiilor de fond, interval de timp care reclamă și pe durata sa probarea îndeplinirii cerințelor prevăzute de art. 168 NCP. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Efectele grațierii
Prescripția executării pedepsei
Termenele de prescripție a executării pedepsei
Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei
Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei
Reabilitarea de drept
Reabilitarea judecătorească
Calculul termenului de reabilitare
Condițiile reabilitării judecătorești
Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Anularea reabilitării
Dispoziții generale
Legea penală
Săvârșirea unei infracțiuni
Funcționar public
Public
Membru de familie
Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale
Arme
Instrument de plată electronică
Reviste:
Tehnici de investigare a infracțiunilor informatice
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...