Regimul măsurilor educative privative de libertate | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Minoritatea -
CAPITOLUL III
Regimul măsurilor educative privative de libertate Legislație conexă (1)

Internarea într-un centru educativ

Art. 124. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4), Modele (3)

(1) Măsura educativă a internării într-un centru educativ constă în internarea minorului într-o instituție specializată în recuperarea minorilor, unde va urma un program de pregătire școlară și formare profesională potrivit aptitudinilor sale, precum și programe de reintegrare socială. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între unu și 3 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Dacă în perioada internării minorul săvârșește o nouă infracțiune sau este judecat pentru o infracțiune concurentă săvârșită anterior, instanța poate menține măsura internării într-un centru educativ, prelungind durata acesteia, fără a depăși maximul prevăzut de lege, sau o poate înlocui cu măsura internării într-un centru de detenție. Jurisprudență, Reviste (5), Modele (1)

(4) În cazul în care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru însușirea cunoștințelor școlare și profesionale și a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puțin jumătate din durata internării, instanța poate dispune: Jurisprudență, Reviste (1), Modele (2)

a) înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, dacă persoana internată nu a împlinit vârsta de 18 ani; Jurisprudență, Modele (1)

b) liberarea din centrul educativ, dacă persoana internată a împlinit vârsta de 18 ani. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

(5) Odată cu înlocuirea sau liberarea instanța impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligațiile prevăzute în art. 121 până la împlinirea duratei măsurii internării. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

(6) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii asistării zilnice sau obligațiile impuse, instanța revine asupra înlocuirii sau liberării și dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării într-un centru educativ. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (2)

(7) În cazul săvârșirii, până la împlinirea duratei internării, a unei noi infracțiuni de către o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani și față de care s-a dispus înlocuirea măsurii internării într-un centru educativ cu măsura asistării zilnice, instanța revine asupra înlocuirii și dispune: Jurisprudență, Reviste (3), Modele (2)

a) executarea restului rămas din durata măsurii internării inițiale, cu posibilitatea prelungirii duratei acesteia până la maximul prevăzut de lege;

b) internarea într-un centru de detenție.

Internarea într-un centru de detenție

Art. 125. - Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4), Modele (2)

(1) Măsura educativă a internării într-un centru de detenție constă în internarea minorului într-o instituție specializată în recuperarea minorilor, cu regim de pază și supraveghere, unde va urma programe intensive de reintegrare socială, precum și programe de pregătire școlară și formare profesională potrivit aptitudinilor sale. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între 2 și 5 ani, afară de cazul în care pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită este închisoarea de 20 de ani sau mai mare ori detențiunea pe viață, când internarea se ia pe o perioadă cuprinsă între 5 și 15 ani. Jurisprudență, Reviste (10), Comentarii expert (1)

(3) Dacă în perioada internării minorul săvârșește o nouă infracțiune sau este judecat pentru o infracțiune concurentă săvârșită anterior, instanța prelungește măsura internării, fără a depăși maximul prevăzut în alin. (2), determinat în raport cu pedeapsa cea mai grea dintre cele prevăzute de lege pentru infracțiunile săvârșite. Din durata măsurii educative se scade perioada executată până la data hotărârii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (10), Comentarii expert (1)

(4) În cazul în care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru însușirea cunoștințelor școlare și profesionale și a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale, după executarea a cel puțin jumătate din durata internării, instanța poate dispune: Jurisprudență, Reviste (2), Modele (2)

a) înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata internării neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, dacă persoana internată nu a împlinit vârsta de 18 ani; Jurisprudență

b) liberarea din centrul de detenție, dacă persoana internată a împlinit vârsta de 18 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Odată cu înlocuirea sau liberarea, instanța impune respectarea uneia sau mai multora dintre obligațiile prevăzute în art. 121, până la împlinirea duratei măsurii internării. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

(6) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii asistării zilnice sau obligațiile impuse, instanța revine asupra înlocuirii sau liberării și dispune executarea restului rămas neexecutat din durata măsurii internării într-un centru de detenție. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (3)

(7) În cazul săvârșirii, până la împlinirea duratei internării, a unei noi infracțiuni de către o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani și față de care s-a dispus înlocuirea măsurii internării într-un centru de detenție cu măsura asistării zilnice, instanța revine asupra înlocuirii și dispune: Jurisprudență, Reviste (3), Modele (2)

a) executarea restului rămas din durata măsurii internării într-un centru de detenție; Reviste (1)

b) prelungirea duratei acestei internări în condițiile prevăzute în alin. (3).

Schimbarea regimului de executare

Art. 126. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Modele (3)

Dacă în cursul executării unei măsuri educative privative de libertate persoana internată, care a împlinit vârsta de 18 ani, are un comportament prin care influențează negativ sau împiedică procesul de recuperare și reintegrare a celorlalte persoane internate, instanța poate dispune continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar.

Calculul duratei măsurilor educative

Art. 127. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

În cazul măsurilor educative privative de libertate, dispozițiile art. 71-73 se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Durata internării într-un centrul de reeducare. Art. 125 alin. 2 teza a II-a din noul Cod penal. Noțiunea de „pedeapsă prevăzută de lege” - Mădălina Moceanu
Cum, prin prisma dispozițiilor art. 187 din Codul penal, trebuie luată în considerare pedeapsa prevăzută de art. 188 alin. 1 din Codul penal, anume ce de la 10 la 20 de ani, durata internării inculpatului într-un centru de detenție nu poate fi, potrivit art. 125 alin. 2 teza a II-a din noul Cod penal, mai redusă de 5 ani, chiar dacă infracțiunea de omor comisă de inculpatul minor a rămas în faza tentativei.
Extras din Decizia penala nr.131/A/ 10.02.2015 , Curtea de Apel Alba Iulia,Secția penală și pentru cauze cu minori, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Minor judecat,în perioada internării într-un centru de detenție,pentru alte infracțiuni concurente săvârșite anterior - Mădălina Moceanu
În condițiile în care infracțiunile ce formează obiectul prezentei cauze sunt concurente cu infracțiunile pentru care anterior,s-a dispus măsura educativă a internării într-un centru de detenție în speță, sunt aplicabile dispozițiile art.125 alin.3 Cod penal, potrivit cărora „dacă în perioada internării minorul (…) este judecat pentru o infracțiune concurentă săvârșită anterior, instanța prelungește măsura internării, fără a depăși maximul prevăzut în alin.2, determinat în raport cu pedeapsa cea mai grea dintre cele prevăzute de lege pentru infracțiunile săvârșite”.
Extras din Decizia penală nr.362/17.03.2015, Curtea de Apel Craiova, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Internarea într-un centru educativ din noua reglementare este similară cu internarea într-un centru de reeducare din reglementarea anterioară. Se renunță la măsura internării într-un institut medical-educativ din vechea reglementare, aplicându-se în actuala reglementare regulile de drept comun în cazul în care minorul, din cauza stării sale fizice sau psihice, are nevoie de un tratament medical. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Instituția a existat și funcționat și în reglementarea anterioară sub forma centrului de reeducare. De aceea, legiuitorul a prevăzut că la momentul intrării în vigoare a noului Cod măsura educativă a internării într-un centru de reeducare dispusă în baza Codului penal din 1969 se înlocuiește cu măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o durată egală cu timpul rămas din momentul rămânerii definitivă a hotărârii prin care s-a luat măsura internării în centrul de reeducare și până la majoratul celui în cauză, dar nu mai mult de 3 ani (art. 19 din Legea nr. 187/2012). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Noțiune. Măsura educativă a internării într-un centru educativ constă în internarea într-o instituție specializată în recuperarea minorului, unde va urma un program de pregătire școlară și formare profesională potrivit aptitudinilor sale, precum și programe de reintegrare socială (art. 124 C. pen.). Instanța dispune această măsură educativă pe o durată cuprinsă între unu și 3 ani. 
    Minorii execută măsura educativă privativă de libertate separat de persoanele internate tinere și cele cu vârsta mai mare de 21 de ani. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Internarea într-un centru educativ(291) reprezintă cea mai blândă măsură educativă privativă de libertate. Ea constă în internarea minorului, pentru o perioadă cu­prinsă între 1 și 3 ani, într-o instituție specializată în recuperarea minorilor, în cadrul căreia va urma atât programe de pregătire școlară și profesională, cât și programe de reintegrare socială. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Internarea într-un centru educativ din noua reglementare este similară cu internarea într-un centru de reeducare din reglementarea anterioară. Se renunță la măsura internării într-un institut medical-educativ din vechea reglementare, aplicându-se în actuala reglementare regulile de drept comun în cazul în care minorul, din cauza stării sale fizice sau psihice, are nevoie de un tratament medical. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Autorul și participanții
Categoriile pedepselor
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare
Calculul duratei pedepselor
Individualizarea pedepselor
Dispoziții generale
Regimul măsurilor de siguranță
Regimul răspunderii penale a minorului
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
Regimul măsurilor educative privative de libertate
Dispoziții comune
Dispoziții generale
Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice
Dispoziții comune
Infracțiuni contra vieții
Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății
Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie
Agresiuni asupra fătului
Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie
Infracțiuni contra libertății persoanei
Reviste:
Regimul măsurilor educative privative de libertate cu privire la minori
Tratamentul sancționator al concursului de infracțiuni în cazul minorilor
Măsuri educative privative de libertate aplicate minorului. Prevederile noului Cod penal
ÎCCJ: Sistemul sancționator în cazul concursului de infracțiuni comise de minori
Unele probleme identificate în materia reglementării pluralității de infracțiuni
Revenire asupra liberării dintr-un centru educativ. Instanța competentă
Regimul răspunderii penale a minorului
Considerații privind despăgubirea salariatului în cazul în care contractul său de muncă a fost suspendat de către angajator - art. 52 alin. (2) din Codul muncii
Regimul sancționator aplicabil minorilor. Dispozițiile tranzitorii
Admitere recurs în interesul legii. Inculpat sau suspect minor care a împlinit vârsta de 16 ani. Renunțarea la urmărirea penală. Obligarea prestării unei munci neremunerate în folosul comunității
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra liberării din centrul educativ/centru de detenție a persoanei internate care a împlinit vârsta de 18 ani
Sentința prin care instanța se pronunță asupra înlocuirii internării într-un centru educativ/centru de detenție cu măsura educativă a asistării zilnice
Sentința prin care instanța se pronunță asupra continuării executării măsurii educative privative de libertate într-un penitenciar de către persoana internată care a împlinit vârsta de 18 ani
Cerere de liberare a minorului din centrul de reeducare înainte de a deveni major.
Sentință de aplicare a unei măsuri educative neprivative/privative de libertate
Cerere de revocare a internării minorului aflat în centrul de reeducare sau într-un institut medical-educativ.
Sentința prin care instanța se pronunță cu privire la revenirea asupra înlocuirii sau liberării din centru educativ/centrul de detenție, în cazul în care minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii educative ori obligațiile impuse
Sentința prin care instanța se pronunță asupra înlocuirii măsurilor educative neprivative de libertate
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 18/2014 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Galați în Dosarul nr. 1.296/233/2014, prin Încheierea de ședință din data de 16 mai 2014, prin care s-a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept, respectiv: dacă în aplicarea art. 21 alin. (1) și (3) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal pedeapsa închisorii executabilă mai mare de 5 ani aplicată pentru infracțiuni săvârșite în timpul minorității se înlocuiește cu a) măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o durată egală cu durata pedepsei închisorii ori cu b) măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o durată de 5 ani
Legislație conexă :
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
;
se încarcă...