Regimul măsurilor educative neprivative de libertate | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Minoritatea -
CAPITOLUL II
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate Legislație conexă (1)

Stagiul de formare civică

Art. 117. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4), Modele (2)

(1) Măsura educativă a stagiului de formare civică constă în obligația minorului de a participa la un program cu o durată de cel mult 4 luni, pentru a-l ajuta să înțeleagă consecințele legale și sociale la care se expune în cazul săvârșirii de infracțiuni și pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul său viitor.

(2) Organizarea, asigurarea participării și supravegherea minorului, pe durata cursului de formare civică, se fac sub coordonarea serviciului de probațiune, fără a afecta programul școlar sau profesional al minorului.

Supravegherea

Art. 118. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4), Modele (2)

Măsura educativă a supravegherii constă în controlarea și îndrumarea minorului în cadrul programului său zilnic, pe o durată cuprinsă între două și 6 luni, sub coordonarea serviciului de probațiune, pentru a asigura participarea la cursuri școlare sau de formare profesională și prevenirea desfășurării unor activități sau intrarea în legătură cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de îndreptare a acestuia. Jurisprudență, Reviste (1)

Consemnarea la sfârșit de săptămână

Art. 119. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4), Modele (3)

(1) Măsura educativă a consemnării la sfârșit de săptămână constă în obligația minorului de a nu părăsi locuința în zilele de sâmbătă și duminică, pe o durată cuprinsă între 4 și 12 săptămâni, afară de cazul în care, în această perioadă, are obligația de a participa la anumite programe ori de a desfășura anumite activități impuse de instanță.

(2) Supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probațiune. Jurisprudență, Reviste (1)

Asistarea zilnică

Art. 120. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Măsura educativă a asistării zilnice constă în obligația minorului de a respecta un program stabilit de serviciul de probațiune, care conține orarul și condițiile de desfășurare a activităților, precum și interdicțiile impuse minorului. Jurisprudență

(2) Măsura educativă a asistării zilnice se ia pe o durată cuprinsă între 3 și 6 luni, iar supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probațiune. Jurisprudență

Obligații ce pot fi impuse minorului

Art. 121. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Pe durata executării măsurilor educative neprivative de libertate, instanța poate impune minorului una sau mai multe dintre următoarele obligații: Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Modele (6)

a) să urmeze un curs de pregătire școlară sau formare profesională; Referințe (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (1), Modele (3)

b) să nu depășească, fără acordul serviciului de probațiune, limita teritorială stabilită de instanță; Legislație conexă (2), Jurisprudență, Modele (2)

c) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță; Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (1), Modele (3)

d) să nu se apropie și să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanții la săvârșirea infracțiunii ori cu alte persoane stabilite de instanță; Legislație conexă (2), Jurisprudență, Modele (3)

e) să se prezinte la serviciul de probațiune la datele fixate de acesta; Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2)

f) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală. Legislație conexă (2), Jurisprudență

(2) Când stabilește obligația prevăzută în alin. (1) lit. d), instanța individualizează, în concret, conținutul acestei obligații, ținând seama de împrejurările cauzei.

(3) Supravegherea executării obligațiilor impuse de instanță se face sub coordonarea serviciului de probațiune. Jurisprudență

(4) Pe durata executării măsurii educative neprivative de libertate, serviciul de probațiune are obligația să sesizeze instanța, dacă: Jurisprudență, Modele (1)

a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligațiilor impuse de instanță, fie încetarea executării unora dintre acestea; Modele (1)

b) persoana supravegheată nu respectă condițiile de executare a măsurii educative sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile ce îi revin. Jurisprudență

Modificarea sau încetarea obligațiilor

Art. 122. - Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Dacă, pe parcursul supravegherii, au intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie sporirea sau diminuarea condițiilor de executare a celor existente, instanța dispune modificarea obligațiilor în mod corespunzător, pentru a asigura persoanei supravegheate șanse mai mari de îndreptare. Modele (1)

(2) Instanța dispune încetarea executării unora dintre obligațiile pe care le-a impus, când apreciază că menținerea acestora nu mai este necesară. Reviste (1), Modele (1)

Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate

Art. 123. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4), Modele (3)

(1) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii educative sau a obligațiilor impuse, instanța dispune: Jurisprudență, Modele (1)

a) prelungirea măsurii educative, fără a putea depăși maximul prevăzut de lege pentru aceasta; Jurisprudență, Modele (3)

b) înlocuirea măsurii luate cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă; Jurisprudență, Modele (1)

c) înlocuirea măsurii luate cu internarea într-un centru educativ, în cazul în care, inițial, s-a luat măsura educativă neprivativă de libertate cea mai severă, pe durata sa maximă. Reviste (1), Modele (1)

(2) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. a) și lit. b), dacă nici de această dată nu sunt respectate condițiile de executare a măsurii educative sau a obligațiilor impuse, instanța înlocuiește măsura educativă neprivativă de libertate cu măsura internării într-un centru educativ. Reviste (2), Modele (1)

(3) Dacă minorul aflat în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate săvârșește o nouă infracțiune sau este judecat pentru o infracțiune concurentă săvârșită anterior, instanța dispune: Jurisprudență, Reviste (4)

a) prelungirea măsurii educative luate inițial, fără a putea depăși maximul prevăzut de lege pentru aceasta; Modele (1)

b) înlocuirea măsurii luate inițial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă;

c) înlocuirea măsurii luate inițial cu o măsură educativă privativă de libertate. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. a) și lit. b), precum și în alin. (3) lit. a) și lit. b), instanța poate impune noi obligații în sarcina minorului ori sporește condițiile de executare a celor existente. Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 117 noul C. pen. nu au corespondent în legislația anterioară, instituind omăsură educativă nouă, necunoscută până acum în dreptul nostru penal (C. Bulai, în Explicații preliminare ale noului Cod penal, vol. II, p. 337). 
    Stagiul de formare civică este cea mai blândă dintre măsurile educative neprivative de libertate prevăzute de noul C. pen.. Prin formare civică se înțelege instruirea și educarea unei persoane pentru a conștientiza și asimila normele morale și de conviețuire socială pozitive și dominante în societate. Formarea civică reprezintă obiectivul socializării primare a copilului și revine, în principal, familiei și școlii (C. Păun, în Noul Cod penal comentat. Partea generală, vol. I, p. 667). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Măsura nu a existat în reglementarea anterioară, potrivit Expunerii de motive și este de inspirație franceză, fiind apropiată de reglementarea prevăzută de art. 15-1 pct. 6 din Ordonanța din 2 februarie 1945. Însuși legiuitorul a statuat în sensul că obiectivul măsurii educative a stagiului de formare civică constă în sprijinirea minorului în conștientizarea consecințelor legale și sociale la care se expune în cazul săvârșirii de infracțiuni și responsabilizarea acestuia cu privire la comportamentul său. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Noțiune. Stagiul de formare civică este cea mai ușoară dintre măsurile educative și constă în obligația minorului de a participa la un program cu o durată de cel mult 4 luni, pentru a-l ajuta să înțeleagă consecințele legale și sociale la care se expune în cazul săvârșirii de infracțiuni și pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul său viitor. 
    Toate activitățile ce se desfășoară pe durata cursului de formare civică sunt coordonate de serviciul de probațiune și nu afectează programul școlar sau profesional al minorului (art. 117 C. pen.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Stagiul de formare civică(278) - cea mai blândă măsură educativă neprivativă de libertate din actuala lege penală - este nou-introdusă în legislația noastră penală și constă în obligația impusă minorului să participe la un program educativ, cu scopul de a-l ajuta să înțeleagă ce repercusiuni legale și sociale poate suporta dacă săvârșește infracțiuni, precum și pentru a-i crea o atitudine responsabilă pe viitor. Măsura poate dura cel mult 4 luni, iar instanța o poate individualiza prin impunerea unora dintre obligațiile prevăzute de art. 121 NCP. Serviciul de probațiune(279) este instituția care organizează, asigură participarea și supraveghează minorul pe durata acestei măsuri educative, însă programul școlar sau profesional al acestuia nu trebuie să fie afectat de executarea stagiului de formare civică. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 117 noul C. pen. nu au corespondent în legislația anterioară, instituind omăsură educativă nouă, necunoscută până acum în dreptul nostru penal (C. Bulai, în Explicații preliminare ale noului Cod penal, vol. II, p. 337). 
    Stagiul de formare civică este cea mai blândă dintre măsurile educative neprivative de libertate prevăzute de noul C. pen.. Prin formare civică se înțelege instruirea și educarea unei persoane pentru a conștientiza și asimila normele morale și de conviețuire socială pozitive și dominante în societate. Formarea civică reprezintă obiectivul socializării primare a copilului și revine, în principal, familiei și școlii (C. Păun, în Noul Cod penal comentat. Partea generală, vol. I, p. 667). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Unitatea și pluralitatea de infracțiuni
Autorul și participanții
Categoriile pedepselor
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare
Calculul duratei pedepselor
Individualizarea pedepselor
Dispoziții generale
Regimul măsurilor de siguranță
Regimul răspunderii penale a minorului
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
Regimul măsurilor educative privative de libertate
Dispoziții comune
Dispoziții generale
Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice
Dispoziții comune
Infracțiuni contra vieții
Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății
Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie
Agresiuni asupra fătului
Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie
Reviste:
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate cu privire la minori
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate - art. 117-123 din Codul penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Rolul măsurilor educative neprivative de libertate în remodelarea conduitei sociale a minorului delincvent
Regimul răspunderii penale a minorului
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 33 din Legea nr. 656/2002 și art. 9 din Legea nr. 241/2005 în sensul stabilirii dacă, în ipoteza concursului de infracțiuni dintre infracțiunea de evaziune fiscală și infracțiunea de spălare a banilor, se impune luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale a sumelor de bani ce au făcut obiectul infracțiunii de spălare a banilor și care provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală concomitent cu obligarea inculpaților la plata sumelor reprezentând obligații fiscale datorate statului ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală
Măsuri educative privative de libertate aplicate minorului. Prevederile noului Cod penal
21. Furt calificat. Fapte distincte încadrate juridic într-o singură infracțiune. Reținerea concursului real de infracțiuni direct în apel. Inadmisibilitate
Cunoașterea componentelor personalității infractorului - condiție fundamentală în combaterea eficientă a fenomenului infracțional juvenil
Consemnarea la sfârșit de săptămână - măsură educativă în noul Cod penal
ÎCCJ: Sistemul sancționator în cazul concursului de infracțiuni comise de minori
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra modificării sau încetării obligațiilor ce pot fi impuse minorilor în cazul măsurilor educative neprivative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra înlocuirii măsurilor educative neprivative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra prelungirii măsurilor educative neprivative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra liberării din centrul educativ/centru de detenție a persoanei internate care a împlinit vârsta de 18 ani
Sentința prin care instanța se pronunță asupra înlocuirii internării într-un centru educativ/centru de detenție cu măsura educativă a asistării zilnice
Sentință de aplicare a unei măsuri educative neprivative/privative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra prelungirii măsurilor educative neprivative de libertate - VARIANTA II
Cerere de liberare a minorului din centrul de reeducare înainte de a deveni major.
Sentința prin care instanța se pronunță cu privire la revenirea asupra înlocuirii sau liberării din centru educativ/centrul de detenție, în cazul în care minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii educative ori obligațiile impuse
Adresă prelungire măsură educativă neprivativă de libertate: serviciul probațiune și părinții/tutorele/persoana în grija căreia se află minorul
Legislație conexă :
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
Codul de Procedură Penală din 2010
;
se încarcă...