Regimul măsurilor de siguranță | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Măsurile de siguranță -
CAPITOLUL II
Regimul măsurilor de siguranță Jurisprudență

Obligarea la tratament medical

Art. 109. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4)

(1) Dacă făptuitorul, din cauza unei boli, inclusiv cea provocată de consumul cronic de alcool sau de alte substanțe psihoactive, prezintă pericol pentru societate, poate fi obligat să urmeze un tratament medical până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Modele (4)

(2) Când persoana față de care s-a luat această măsură nu urmează tratamentul, se poate dispune internarea medicală. Jurisprudență

(3) Dacă persoana obligată la tratament este condamnată la o pedeapsă privativă de libertate, tratamentul se efectuează și în timpul executării pedepsei. Jurisprudență, Reviste (2)

Internarea medicală

Art. 110. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4), Modele (1)

Când făptuitorul este bolnav psihic, consumator cronic de substanțe psihoactive sau suferă de o boală infectocontagioasă și prezintă pericol pentru societate, se poate lua măsura internării într-o unitate sanitară de specialitate, până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență

Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii

Art. 111. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(1) Când făptuitorul a săvârșit fapta datorită incapacității, nepregătirii sau altor cauze care îl fac inapt pentru ocuparea unei anumite funcții, pentru exercitarea unei profesii sau meserii ori pentru desfășurarea unei alte activități, se poate lua măsura interzicerii exercitării dreptului de a ocupa acea funcție ori de a exercita acea profesie, meserie sau activitate. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Măsura de siguranță poate fi revocată la cerere, după trecerea unui termen de cel puțin un an, dacă se constată că temeiurile care au impus luarea ei au încetat. O nouă cerere nu se poate face decât după trecerea unui termen de cel puțin un an de la data respingerii cererii anterioare. Jurisprudență, Modele (1)

Confiscarea specială

Art. 112. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (5), Modele (4)

(1) Sunt supuse confiscării speciale: Jurisprudență, Reviste (2)

a) bunurile produse prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală; Jurisprudență

b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparținând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (9), Modele (3)

c) bunurile folosite, imediat după săvârșirea faptei, pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori a produsului obținut, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparținând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; Jurisprudență, Reviste (4)

d) bunurile care au fost date pentru a determina săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti pe făptuitor; Jurisprudență, Reviste (2)

e) bunurile dobândite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (12)

f) bunurile a căror deținere este interzisă de legea penală. Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (1)

(2) În cazul prevăzut în alin. (1) lit. b) și lit. c), dacă valoarea bunurilor supuse confiscării este vădit disproporționată față de natura și gravitatea faptei, se dispune confiscarea în parte, prin echivalent bănesc, ținând seama de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce și de contribuția bunului la aceasta. Dacă bunurile au fost produse, modificate sau adaptate în scopul săvârșirii faptei prevăzute de legea penală, se dispune confiscarea lor în întregime. Jurisprudență

(3) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. b) și lit. c), dacă bunurile nu pot fi confiscate, întrucât nu aparțin infractorului, iar persoana căreia îi aparțin nu a cunoscut scopul folosirii lor, se va confisca echivalentul în bani al acestora, cu aplicarea dispozițiilor alin. (2). Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Dispozițiile alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul faptelor săvârșite prin presă.

(5) Dacă bunurile supuse confiscării potrivit alin. (1) lit. b) -e) nu se găsesc, în locul lor se confiscă bani și bunuri până la concurența valorii acestora. Jurisprudență

(6) Se confiscă, de asemenea, bunurile și banii obținuți din exploatarea bunurilor supuse confiscării, precum și bunurile produse de acestea, cu excepția bunurilor prevăzute în alin. (1) lit. b) și lit. c). Jurisprudență, Reviste (4)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comunicat Î.C.C.J. din 08.04.2019 - Decizia nr.10 în dosarul nr.191/1/2019 - admitere RIL - Marian Orzață
În data de 08.04.2019 Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în cauză, a soluționat recursul în interesul legii promovat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Timișoara, pronunțând următoarea soluție:
Decizia nr.10 în dosarul nr.191/1/2019
[ Mai mult... ]

Masură dispusă pe o perioadă nedeterminată - Mădălina Moceanu
Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii este o măsură ce vizează interdicția exercitării unei funcții, profesii, meserii sau alte ocupații tocmai datorită incapacității, nepregătirii sau altor cauze care îl fac pe făptuitor impropriu pentru ocuparea acestora.
Această măsură se dispune pe o perioadă nedeterminată, dar legiuitorul a prevăzut faptul că, după trecerea unui termen de cel puțin un an, măsura poate fi revocată la cerere, dacă se constată că temeiurile care au impus luarea ei au încetat.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Art. 109 noul C. pen. își găsește echivalentul în art. 113 C. pen. din 1968.Comparând cele două texte, cu privire la conținuturile din alin. (1), observăm că reglementarea rămâne în principiu aceeași, diferențele de formulare fiind îndreptate în sensul corectării unor deficiențe ale vechii reglementări, semnalate deopotrivă de doctrină și de jurisprudență. În art. 113 alin. (1) C. pen. din 1968 se prevedea că „dacă făptuitorul, din cauza unei boli ori aintoxicării cronice prin alcool, stupefiante sau alte asemenea substanțe, prezintă pericol pentru societate, poate fi obligat ase prezenta în mod regulat la tratament medical până la însănătoșire”. În mod asemănător, art. 109 alin. (1) noul C. pen. prevede că „dacă făptuitorul, din cauza unei boli, inclusiv cea provocată de consumul cronic de alcool sau de alte substanțe psihoactive, prezintă pericol pentru societate, poate fi obligat să urmeze un tratament medical până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol”. Oprimă diferență vizează indicarea cauzei care generează pericolul pentru societate: boala, inclusiv cea provocată de consumul de alcool sau de alte substanțe psihoactive. În acest fel, noua reglementare extinde aria situațiilor în care se poate lua măsura de siguranță aobligării la tratament medical și asupra cazurilor în care pericolul pentru societate este generat de consumul de alte substanțe decât alcoolul, cu condiția ca ele să fie psihoactive (de exemplu, stupefiante). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Textul actual preia reglementarea anterioară, realizând însă o adaptare a terminologiei din perspectivă medico-legală. Singura modificare se referă la introducerea noțiunii de „substanțe psihoactive” ce concentrează formularea din textul anterior „stupefiante sau alte asemenea substanțe”. Substanțele psihoactive sunt determinate prin lege, la propunerea Ministerului Sănătății (art. 241 din Legea nr. 187/2012). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Luarea măsurii de obligare la tratament medical. În bazaart. 109 C. pen., obligarea la tratament medical se ia de instanța de judecată atunci când se constată, printr-un examen medical, psihologic sau psihiatric, că făptuitorul a săvârșit fapta din cauza unei boli, inclusiv cea provocată prin consumul cronic de alcool sau alte substanțe psihoactive, și că acesta prezintă pericol pentru societate din cauza bolii respective. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Dacă persoana care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată, prezintă pericol pentru societate din cauza unei boli de care suferă, ea poate fi obligată de către instanța de judecată să urmeze un tratament medical(246). Această normă are în vedere și bolile provocate de consumul cronic de alcool sau de alte substanțe psihoactive, în sensul art. 241 din Legea nr. 187/2012 privind pune­rea în aplicare a noului Cod penal(247). Măsura durează până când persoana se însă­nătoșește sau până când situația medicală i se ameliorează în așa fel încât să nu mai prezinte pericol pentru societate. Dacă tratamentul medical ordonat de către instanță nu este urmat, față de persoana respectivă se poate lua o măsură de siguranță mai restrictivă, și anume internarea medicală. Măsura de siguranță analizată poate fi ordonată și dacă persoana este condamnată la o pedeapsă privativă de libertate, tratamentul urmând să îi fie administrat în stare de detenție. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Art. 109 noul C. pen. își găsește echivalentul în art. 113 C. pen. din 1968.Comparând cele două texte, cu privire la conținuturile din alin. (1), observăm că reglementarea rămâne în principiu aceeași, diferențele de formulare fiind îndreptate în sensul corectării unor deficiențe ale vechii reglementări, semnalate deopotrivă de doctrină și de jurisprudență. În art. 113 alin. (1) C. pen. din 1968 se prevedea că „dacă făptuitorul, din cauza unei boli ori aintoxicării cronice prin alcool, stupefiante sau alte asemenea substanțe, prezintă pericol pentru societate, poate fi obligat ase prezenta în mod regulat la tratament medical până la însănătoșire”. În mod asemănător, art. 109 alin. (1) noul C. pen. prevede că „dacă făptuitorul, din cauza unei boli, inclusiv cea provocată de consumul cronic de alcool sau de alte substanțe psihoactive, prezintă pericol pentru societate, poate fi obligat să urmeze un tratament medical până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol”. Oprimă diferență vizează indicarea cauzei care generează pericolul pentru societate: boala, inclusiv cea provocată de consumul de alcool sau de alte substanțe psihoactive. În acest fel, noua reglementare extinde aria situațiilor în care se poate lua măsura de siguranță aobligării la tratament medical și asupra cazurilor în care pericolul pentru societate este generat de consumul de alte substanțe decât alcoolul, cu condiția ca ele să fie psihoactive (de exemplu, stupefiante). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Cauzele de neimputabilitate
Tentativa
Unitatea și pluralitatea de infracțiuni
Autorul și participanții
Categoriile pedepselor
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare
Calculul duratei pedepselor
Individualizarea pedepselor
Dispoziții generale
Regimul măsurilor de siguranță
Regimul răspunderii penale a minorului
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
Regimul măsurilor educative privative de libertate
Dispoziții comune
Dispoziții generale
Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice
Dispoziții comune
Infracțiuni contra vieții
Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății
Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie
Reviste:
Confiscarea de la terțe persoane
Sechestrul dispus în faza de judecată. Cale de atac. Constituționalitate
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 33 din Legea nr. 656/2002 și art. 9 din Legea nr. 241/2005 în sensul stabilirii dacă, în ipoteza concursului de infracțiuni dintre infracțiunea de evaziune fiscală și infracțiunea de spălare a banilor, se impune luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale a sumelor de bani ce au făcut obiectul infracțiunii de spălare a banilor și care provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală concomitent cu obligarea inculpaților la plata sumelor reprezentând obligații fiscale datorate statului ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală
Camera preliminară. Cine poate propune luarea măsurii de siguranță a obligării la tratament medical/internare medicală?
Considerații privind despăgubirea salariatului în cazul în care contractul său de muncă a fost suspendat de către angajator - art. 52 alin. (2) din Codul muncii
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2017
Luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe cauțiune în faza de cameră preliminară
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea dispozițiilor art. 184 alin. (28) din Codul de procedură penală, respectiv dacă din durata pedepsei se deduce perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o instituție de specialitate în vederea efectuării expertizei psihiatrice, indiferent de caracterul voluntar ori nevoluntar al internării, ori se deduce doar perioada internării nevoluntare
Acord de mediere. Lipsa discernământului inculpatului. Soluții
Proceduri legale în situația în care un bolnav mintal comite o faptă penală
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Modele:
Sentință de renunțare la aplicarea unei pedepse
Sentință de amânare a aplicării pedepsei
Sentință de aplicare a unei măsuri educative neprivative/privative de libertate
Încheiere de obligare provizorie la tratament medical a suspectului sau inculpatului de către judecătorul de cameră preliminară^1
Sentința prin care instanța se pronunță asupra menținerii măsurii internării medicale
Sentința prin care instanța se pronunță asupra cererii de revocare a măsurii de siguranță a interzicerii unei funcții sau profesii
Hotărâre conform art. 315 alin. (2) lit. c) C. proc. pen., în cazul sesizării judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de luare a măsurii de siguranță a confiscării speciale
Comunicare către organele în drept a prelua sau valorifica bunurile confiscate, potrivit legii - art. 574 lit. a) C. proc. pen.
Comunicare către organele la care se află bunurile confiscate - art. 574 lit. b) C. proc. pen.
Comunicare către organele fiscale în vederea confiscării potrivit dispozițiilor privind creanțele bugetare - art. 574 lit. c) C. proc. pen.
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 18/2005 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la confiscarea specială a mijlocului de transport în cazul infracțiunilor prevăzute de art. 2-10 din Legea nr. 143/2000- SECȚIILE UNITE -
Decizia nr. 10/2019 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Timișoara privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor legale incidente în "soluționarea propunerii de luare a măsurii de siguranță a confiscării speciale în cazul în care s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nedepunerea armei și a muniției la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă, prevăzută de art. 342 alin. (6) din Codul penal"
Legislație conexă :
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
Convenția europeană privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii din 08.11.1990*)
Decizia-cadru nr. 212/2005 privind confiscarea produselor, instrumentelor și bunurilor având legătură cu infracțiunea
;
se încarcă...