Referatul de evaluare | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Minoritatea - Regimul răspunderii penale a minorului -
Referatul de evaluare

Art. 116. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) În vederea efectuării evaluării minorului, potrivit criteriilor prevăzute în art. 74, instanța va solicita serviciului de probațiune întocmirea unui referat care va cuprinde și propuneri motivate referitoare la natura și durata programelor de reintegrare socială pe care minorul ar trebui să le urmeze, precum și la alte obligații ce pot fi impuse acestuia de către instanță.

(2) Referatul de evaluare privind respectarea condițiilor de executare a măsurii educative sau a obligațiilor impuse se întocmește în toate cazurile în care instanța dispune asupra măsurilor educative ori asupra modificării sau încetării executării obligațiilor impuse, precum și la terminarea executării măsurii educative. Modificări (1), Modele (3)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Analizând comparativ art. 116 noul C. pen. cu textul echivalent anterior, constatăm faptul că noua reglementare stabilește o regulă generală, aceea a întocmirii referatului de evaluare, necesar pentru individualizarea măsurii educative aplicabile, regulă care este suplinită apoi prin dispozițiile legislației speciale în materie (art. 33-37 din Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune). Modificările sunt în esență procedurale, în sprijinul politicii penale promovate de noua reglementare, respectiv reforma sistemului de executare a pedepselor, măsurilor de siguranță și măsurilor educative alin. (2) al art. 116 noul C. pen. este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 245 pct. 15 din Legea nr. 187/2012]. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Acest text din Codul penal nu își găsește corespondent în veghea reglementare, însă nici nu se suprapune cu dispozițiile din procedura penală (art. 506) care au ca scop stabilirea momentului procesual al efectuării referatului, organul judiciar ce îl dispune, caracterul său obligatoriu. Norma de drept substanțial își găsește utilitatea și este justificată pe tărâmul individualizării măsurii educative. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    La alegerea măsurii educative se ține seama, mai întâi, de gravitatea infracțiunii săvârșite ori dacă minorul se află la prima infracțiune, pentru ca instanța să se decidă asupra categoriei măsurii educative (neprivativă sau privativă de libertate). 
    Prin urmare, se poate dispune o măsură educativă privativă de libertate atunci când anterior minorul a mai săvârșit infracțiuni, i-a fost aplicată o măsură educativă pe care a executat-o integral sau pe care a început să o execute și, cu toate acestea, a comis o nouă infracțiune, astfel că măsura educativă anterior aplicată s-a dovedit insuficientă și ineficientă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Pentru alegerea măsurii educative ce urmează să fie aplicată, instanța de judecată trebuie să aibă în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 NCP. În vederea realizării acestei operațiuni, este obligatorie efectuarea unui referat de evaluare de către serviciul de probațiune(277). Acesta va trebui să cuprindă și propuneri motivate privind natura și durata programelor de reintegrare socială ce ar trebui urmate de către minor, precum și alte obligații pe care instanța poate să i le impună. De asemenea, serviciul de probațiune trebuie să întocmească un referat de evaluare și în cursul executării măsurilor educative, în toate cazurile când instanța dispune asupra măsurii educative sau asupra modificării ori încetării executării obligațiilor impuse. În referat se va analiza modul de respectare a con­di­țiilor privind executarea și a obligațiilor impuse de instanță. În cazul în care instanța urmează să se pronunțe asupra schimbării regimului de executare a unei măsuri educative privative de libertate în condițiile art. 126 NCP, referatul de evaluare nu este întocmit de către serviciul de probațiune, ci de către centrul educativ ori de detenție. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării
Scopul măsurilor de siguranță
Categoriile măsurilor de siguranță
Obligarea la tratament medical
Internarea medicală
Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
Confiscarea specială
Limitele răspunderii penale
Consecințele răspunderii penale
Măsurile educative
Referatul de evaluare
Stagiul de formare civică
Supravegherea
Consemnarea la sfârșit de săptămână
Asistarea zilnică
Obligații ce pot fi impuse minorului
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
Internarea într un centru educativ
Internarea într un centru de detenție
Schimbarea regimului de executare
Reviste:
Limitele răspunderii penale a minorilor și sancțiunile de drept penal aplicabile minorului
Regimul răspunderii penale a minorului
Rolul măsurilor educative neprivative de libertate în remodelarea conduitei sociale a minorului delincvent
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra modificării sau încetării obligațiilor ce pot fi impuse minorilor în cazul măsurilor educative neprivative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra înlocuirii măsurilor educative neprivative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra continuării executării măsurii educative privative de libertate într-un penitenciar de către persoana internată care a împlinit vârsta de 18 ani
Legislație conexă :
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune
;
se încarcă...