Recidiva în cazul persoanei juridice | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea penală a persoanei juridice - Dispoziții comune -
Recidiva în cazul persoanei juridice

Art. 146. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4)

(1) Există recidivă pentru persoana juridică atunci când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare și până la reabilitare, persoana juridică săvârșește din nou o infracțiune, cu intenție sau cu intenție depășită. Reviste (1)

(2) În caz de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracțiune se majorează cu jumătate, fără a depăși maximul general al pedepsei amenzii. Reviste (3)

(3) Dacă amenda anterioară nu a fost executată, în tot sau în parte, amenda stabilită pentru noua infracțiune, potrivit alin. (2), se adaugă la pedeapsa anterioară sau la restul rămas neexecutat din aceasta.

(4) Dispozițiile art. 42 se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Supunând unei comparații cele două texte legale, observăm diferențe semnificative atât sub aspectul condițiilor referitoare la cei doi termeni ai recidivei, cât și în privința tratamentului sancționator al recidivei. 
    Deși sub aspect formal s-a realizat unificarea cazurilor de recidivă într-o singură definiție, cele două modalități ale acestei forme de pluralități infracționale se păstrează, cu includerea expresă a praeterintenției alături de intenție, ca formă de vinovăție necesară pentru săvârșirea faptelor ce constituie al doilea termen al recidivei, în intervalul de timp de la rămânerea definitivă a hotărârii anterioare de condamnare și până la reabilitare. De altfel, din coroborarea cu dispozițiile cuprinse în art. 42 noul C. pen., care prevăd condamnările care nu atrag starea de recidivă, reiese existența condiției săvârșirii infracțiunii ce constituie primul termen al recidivei cu intenție sau praeterintenție. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Comentariu Art. 146  
    Precedent legislativ. Dispozițiile referitoare la recidivă nu sunt mai favorabile în Codul actual având în vedere că limitele pedepsei se majorează în mod obligatoriu cu jumătate, fără a se depăși maximul general al pedepsei amenzii.

[ Mai mult... ]
 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Potrivit art. 146 C. pen., există recidivă pentru persoana juridică în următoarele cazuri: 
   a) când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare, persoana juridică săvârșește din nou o infracțiune cu intenție sau cu intenție depășită, iar amenda pentru infracțiunea anterioară nu a fost executată; 
   b) când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare, persoana juridică săvârșește din nou o infracțiune cu intenție sau cu intenție depășită, iar amenda pentru infracțiunea anterioară a fost executată sau considerată executată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Pentru o persoană juridică există recidivă atunci când săvârșește din nou o infracțiune, cu intenție sau praeterintenție, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, până la reabilitare. Nu se ține seama la stabilirea stării de recidivă de condamnările pentru fapte care nu mai sunt prevăzute de lege penală, pentru infracțiunile amnistiate și pentru cele săvârșite din culpă (art. 42 NCP). 
    Când o infracțiune este săvârșită de o persoană juridică în stare de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracțiune se majo­rează cu jumătate, fără a putea depăși maximul general al pedepsei amenzii, prevăzut în art. 137 NCP. În cazul în care amenda stabilită pentru prima infracțiune nu a fost achitată în tot sau în parte, amenda stabilită pentru noua infracțiune, în conformitate cu regula de mai sus, se adaugă la pedeapsa anterioară sau la restul rămas neexecutat din aceasta. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Stabilirea amenzii pentru persoana juridică
Aplicarea și executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice
Dizolvarea persoanei juridice
Suspendarea activității persoanei juridice
Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice
Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice
Plasarea sub supraveghere judiciară
Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare
Recidiva în cazul persoanei juridice
Atenuarea și agravarea răspunderii penale a persoanei juridice
Prescripția răspunderii penale
Prescripția executării pedepsei
Reabilitarea persoanei juridice
Efectele comasării și divizării persoanei juridice
Omorul
Omorul calificat
Uciderea la cererea victimei
Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Uciderea din culpă
Reviste:
Răspunderea penală a persoanei juridice
Unele probleme identificate în materia reglementării pluralității de infracțiuni
Abuz în serviciu. Persoana juridică. Participație (I)
Existența unei boli cu caracter cronic și ireversibil care îl împiedică pe inculpat să participe la proces. Prescripția specială a răspunderii penale/Existence of a chronic and irreversible disease preventing the defendant from participating in the trial. Special limitation period for criminal liability
Individualizarea pedepselor aplicabile persoanelor juridice (I)
Individualizarea pedepselor aplicabile persoanelor juridice
Unele considerații în legătură cu ocrotirea intereselor financiare ale Uniunii Europene incriminate în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Criteriul valoric de stabilire a competenței în materie penală
Recidiva în reglementarea noului Cod penal
Aspecte referitoare la răspunderea penală a persoanei juridice în noul Cod penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...