Recidiva | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiunea - Unitatea și pluralitatea de infracțiuni -
Recidiva

Art. 41. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4)

(1) Există recidivă când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de un an și până la reabilitare sau împlinirea termenului de reabilitare, condamnatul săvârșește din nou o infracțiune cu intenție sau cu intenție depășită, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de un an sau mai mare. Admiteri hotărâri prealabile (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (30), Modele (1), Comentarii expert (1)

(2) Există recidivă și în cazul în care una dintre pedepsele prevăzute în alin. (1) este detențiunea pe viață. Jurisprudență, Reviste (21)

(3) Pentru stabilirea stării de recidivă se ține seama și de hotărârea de condamnare pronunțată în străinătate, pentru o faptă prevăzută și de legea penală română, dacă hotărârea de condamnare a fost recunoscută potrivit legii. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Referitor la primul termen al recidivei, de ce se ține cont la stabilirea stării de recidivă postexecutorie? - Mădălina Moceanu
Prin Decizia nr. 7/15.03.2017 ÎCCJ a stabilit că, în aplicarea dispozițiilor art. 41 alin. 1 din Codul penal, la stabilirea stării de recidivă postexecutorie se are în vedere, ca prim termen al recidivei, pedeapsa stabilită prin cumul, potrivit art. 83 din Codul penal anterior (art. 96 raportat la art. 43 din Codul penal).
Decizia ÎCCJ nr. 7/15.03.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 269/18.04.2017 și, de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, adică de la data de 18.04.2017, a devenit obligatorie, potrivit art. 477 alin. 3 din Codul de procedură penală.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În reglementarea recidivei, în cazul persoanei fizice, conform noul C. pen., există elemente consistente de diferențiere în raport de reglementarea existentă în C. pen. din 1968, atât în ce privește definiția și termenii recidivei, cât și tratamentul penal. 
    Astfel, noul C. pen. față de reglementarea din C. pen. din 1968 amodificat componența ambilor termeni ai recidivei în sensul că limitele acestora s-au modificat. În cazul primului termen recidiva poate exista numai dacă se constată ocondamnare la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an (în raport de ocondamnare mai mare de 6 luni sau cel puțin trei condamnări la pedeapsa închisorii mai mici de 6 luni). Sub acest aspect observăm și faptul că legiuitorul arenunțat la consacrarea recidivei așa-numită „mică” în literatura de specialitate și că pentru aputea constitui, într-adevăr, primul termen al recidivei trebuie să nu fi intervenit reabilitarea sau împlinirea termenului de reabilitare. Precizarea din urmă este necesară pentru că art. 42 noul C. pen., care enumeră condamnările care nu atrag starea de recidivă, nu mai indică și ipoteza reabilitării. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Instituția recidivei era reglementată de dispozițiile art. 37-39 C. pen. din 1969, dispoziții care au fost substanțial modificate, atât în ceea ce privește definirea și termenii recidivei, cât și referitor la pedeapsa aplicabilă. 
    În primul rând trebuie observat că s-a renunțat la definirea separată arecidivei postcondamnatorii și acelei postexecutorii, legiuitorul optând pentru odefiniție unică, în care accentul se pune pe existența unei condamnări definitive și pe cuantumul pedepsei corespunzătoare celor doi termeni ai recidivei. Distincția între cele două forme ale recidivei apare abia în textul art. 43, prin prevederea unui tratamentul sancționator distinct, în funcție de momentul la care ia naștere această pluralitate de infracțiuni. Termenii recidivei au fost modificați (limitele acestora au crescut), pentru acalifica drept recidivist numai acea persoană condamnată care asăvârșit noi infracțiuni de un anumit grad de pericol. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Pluralitatea de infracțiuni reprezintă situația în care aceeași persoană a săvârșit mai multe infracțiuni. Altfel zis, ținând seama de prevederile art. 38, art. 41 și art. 44 C. pen., prin pluralitate de infracțiuni înțelegem situația în care o persoană a săvârșit două sau mai multe infracțiuni înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre ele sau a săvârșit o nouă infracțiune după ce a fost condamnată definitiv pentru alte infracțiuni comise anterior. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Recidiva în cazul persoanei fizice este prevăzută în noul Cod penal în art. 41-43 și art. 45, cadrul legal rezervat acestei forme a pluralității de infracțiuni nefiind acoperit numai prin reglementările menționate. Ținând cont de vasta problematică pe care o implică recidiva (din modul cum este reglementată, din anumite condiții impuse de lege și potrivit regimului de sancționare stabilit), acest cadru legal se completează cu dispoziții privitoare și la alte instituții juridico-penale, cum sunt: unele mijloace de individualizare a pedepsei (suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, liberarea condiționată), unele dispoziții din partea specială a noului Cod penal (art. 285), cauze care înlătură executarea pedepsei (grațierea și prescripția executării pedepsei). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Cazul fortuit
Tentativa
Pedepsirea tentativei
Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului
Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe
Pedeapsa pentru infracțiunea continuată și infracțiunea complexă
Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă
Concursul de infracțiuni
Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni
Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente
Recidiva
Condamnări care nu atrag starea de recidivă
Pedeapsa în caz de recidivă
Pluralitatea intermediară
Pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni
Autorul și coautorii
Instigatorul
Complicele
Pedeapsa în cazul participanților
Circumstanțe personale și reale
Împiedicarea săvârșirii infracțiunii
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Infracțiunea de proxenetism
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal prin raportare la dispozițiile art. 169 din Codul penal, stabilindu-se dacă intervenirea reabilitării sau împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana unui inculpat condamnat anterior definitiv pentru o infracțiune de omor sau tentativă la infracțiunea de omor împiedică reținerea agravantei prevăzute de art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal, în cazul comiterii unei noi infracțiuni de omor sau tentative la infracțiunea de omor
Șantaj. Lipsa laturii subiective. Existența infracțiunii de amenințare/Blackmail. Lack of subjective part. Existence of the crime of threat
Cu privire la neconstituționalitatea dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Noului Cod Penal și a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. b) și c) din Noul Cod Penal
Unele probleme identificate în materia reglementării pluralității de infracțiuni
Scurte considerații asupra noțiunilor de "reeducare și reintegrare în comunitate", în urma executării pedepsei principale a închisorii
Termenul de declarare a apelului. Neîndeplinirea procedurii de comunicare a hotărârii. Consecințe/The term for declaring the appeal. Failure to comply with the decision communication procedure. Consequences
Recidivă. Concurs de infracțiuni. Pluralitate intermediară
Judecătorul sindic și incompatibilitatea acestuia
Recidiva - perspectivă critică
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (reducerea pedepsei)
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 7/2017 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iași - Secția penală și pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 54/244/2015
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 18/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 37 lit. b), în concurs cu cele ale art. 37 lit. a) din Codul penal, atunci când prima condamnare a fost avută în vedere ca prim termen al recidivei postexecutorii în cauza care atrage aplicarea art. 37 lit. a) din același cod
;
se încarcă...