Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiunea - Unitatea și pluralitatea de infracțiuni -
Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă Jurisprudență

Art. 37. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1)

Dacă cel condamnat definitiv pentru o infracțiune continuată sau complexă este judecat ulterior și pentru alte acțiuni sau inacțiuni care intră în conținutul aceleiași infracțiuni, ținându-se seama de infracțiunea săvârșită în întregul ei, se stabilește o pedeapsă corespunzătoare, care nu poate fi mai ușoară decât cea pronunțată anterior. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Textul art. 37 noul C. pen. reproduce fără modificări esențiale textul art. 43 C. pen. din 1968.Necesitatea recalculării pedepsei pentru cele două forme de unitate legală este determinată de faptul că actele descoperite ulterior fac parte din aceeași infracțiune și nu pot ocaziona sancțiuni distincte. 
    2. Aplicarea legii în timp. Întrucât soluția este comparabilă cu cea inclusă în art. 43 C. pen. din 1968, nu se pot genera dificultăți de aplicare a textului. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Precedent legislativ și situații tranzitorii. Textul reia dispoziția art. 43 C. pen. din 1969, astfel că nu generează probleme legate de stabilirea legii penale mai favorabile. 
    Procedând la recalculare, instanța poate să mențină pentru întreaga infracțiune pedeapsa aplicată inițial sau poate să o majoreze, dar în niciun caz să o reducă. Dacă pentru un anumit număr de acțiuni s-a aplicat o pedeapsă, nu este de conceput aplicarea unei pedepse mai mici pentru un număr mai mare de acțiuni componente, fie ale infracțiunii continuate, fie ale celei complexe. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    În cazul în care, după o condamnare definitivă, făptuitorul este judecat și pentru alte acțiuni sau inacțiuni care se integrează în conținutul aceleiași infracțiuni (după caz, continuată sau complexă), pedeapsa se recalculează în funcție de amploarea întregii activități săvârșite, pentru a se stabili o sancțiune penală corespunzătoare pentru tot ansamblul faptic reținut, aceasta putând fi - în mod logic - egală sau superioară pedepsei anterior stabilite. Cu toate acestea, ne întrebăm dacă regula finală astfel formulată nu ar trebui să fie pasibilă - uneori - și de unele derogări, în anumite situații excepționale, după cum s-a și indicat în doctrina(129) formulată în considerarea art. 43 CP 1969 (echivalentul actualului art. 37 NCP). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Minoritatea făptuitorului
Iresponsabilitatea
Intoxicația
Eroarea
Cazul fortuit
Tentativa
Pedepsirea tentativei
Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului
Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe
Pedeapsa pentru infracțiunea continuată și infracțiunea complexă
Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă
Concursul de infracțiuni
Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni
Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente
Recidiva
Condamnări care nu atrag starea de recidivă
Pedeapsa în caz de recidivă
Pluralitatea intermediară
Pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni
Autorul și coautorii
Instigatorul
Reviste:
Unele probleme identificate în materia reglementării pluralității de infracțiuni
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de viol
Unele considerații cu privire la infracțiunea continuată
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Cerere de recalculare a pedepsei în cazul prevăzut de art. 43 Cod penal.
;
se încarcă...