Reabilitarea judecătorească | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

PARTEA GENERALĂ - Cauzele care înlătură consecințele condamnării -
Reabilitarea judecătorească

Art. 166. - Jurisprudență relevantă (12), Referințe în jurisprudență (165), Reviste (1), Doctrină (4), Modele (3), Librăria Indaco (2)

(1) Condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanță, după împlinirea următoarelor termene: Referințe în jurisprudență (16)

a) 4 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, dar care nu depășește 5 ani; Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (113)

b) 5 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depășește 10 ani; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (37)

c) 7 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani sau în cazul pedepsei detențiunii pe viață, comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii; Referințe în jurisprudență (6)

d) 10 ani, în cazul condamnării la pedeapsa detențiunii pe viață, considerată executată ca urmare a grațierii, a împlinirii termenului de prescripție a executării pedepsei sau a liberării condiționate. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(2) Condamnatul decedat până la împlinirea termenului de reabilitare poate fi reabilitat dacă instanța, evaluând comportarea condamnatului până la deces, apreciază că merită acest beneficiu.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În materia reabilitării judecătorești s-a operat oreducere atermenelor. Astfel, dacă în sistemul C. pen. din 1968 acestea erau compuse dintr-o durată fixă la care se adăuga jumătate din durata pedepsei pronunțate, noul C. pen. introduce termene mai scurte și invariabile, de 4, 5, 7 sau 10 ani, după caz. Întâlnim și odispoziție fără corespondent în C. pen. din 1968, anume cea de la art. 166 alin. (1) lit. d) noul C. pen. privitoare la termenul de 10 ani necesar pentru aopera reabilitarea judecătorească în cazul condamnării la pedeapsa detențiunii pe viață considerată executată ca urmare agrațierii, aîmplinirii termenului de prescripție aexecutării pedepsei sau aliberării condiționate. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Precedent legislativ și situații tranzitorii. Termenele de reabilitare judecătorească au fost reduse: s-a păstrat același interval de timp cu durată fixă (4, 5, 7 ani) și s-a renunțat la fracțiunea din durata pedepsei care formează obiectul condamnării (jumătate din durata pedepsei pronunțate). Expunerea de motive (pct. 2.41) explică aceasta prin nevoia de stimulare a reintegrării sociale a condamnaților. În aceste condiții, legea nouă este mai favorabilă. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Reglementarea reabilitării în Codul penal în vigoare. Codul penal în vigoare reglementează instituția reabilitării în Titlul IX al Părții generale, consacrat cauzelor care înlătură consecințele condamnării, cuprinzând art. 165-171, într-o altă succesiune decât cea din Codul penal anterior. Dacă legea penală anterioară reglementa mai întâi efectele reabilitării și apoi reabilitarea de drept și cea judecătorească sub aspectul conținutului, al termenului de reabilitare și al condițiilor acestora, în actualul Cod penal se dă prioritate reglementării, sub toate aspectele, reabilitării de drept și reabilitării judecătorești și apoi efectelor acestora. De asemenea, în Codul penal în vigoare identificăm și elemente noi în reglementarea reabilitării de drept și a celei judecătorești în raport cu reglementările cuprinse în legea penală anterioară. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Reabilitarea judecătorească (facultativă) constituie forma tipică (obișnuită) a reabilitării, care se poate obține, la cerere, prin hotărârea instanței de judecată (ope iudiciis) - care are, în acest caz, efect constitutiv -, în urma verificării înde­pli­­nirii condițiilor prevăzute de lege, putând fi acordată și înlăturând astfel con­secințele condamnării în situațiile în care este exclusă intervenirea reabilitării de drept. Sediul legal rezervat acestei instituții îl constituie art. 166-168, art. 170 și art. 171 NCP, iar pentru a dobândi reabilitarea trebuie promovată o anumită procedură judiciară, reglementată în art. 529-537 NCPP. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale
Lipsa plângerii prealabile
Retragerea plângerii prealabile
Împăcarea
Efectele grațierii
Prescripția executării pedepsei
Termenele de prescripție a executării pedepsei
Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei
Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei
Reabilitarea de drept
Reabilitarea judecătorească
Calculul termenului de reabilitare
Condițiile reabilitării judecătorești
Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Anularea reabilitării
Dispoziții generale
Legea penală
Săvârșirea unei infracțiuni
Funcționar public
Public
Reviste:
Competența materială în cazul judecării cererii de reabilitare judecătorească
Efectele liberării condiționate
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Cerere de reabilitare
Cerere de reabilitare judecătorească.
Cerere de anulare a reabilitării.
Referințe în cărți:
Explicațiile noului Cod penal. Vol. II. Art. 53-187
Noul Cod penal adnotat - 25 mai 2015
;
se încarcă...