Publicarea hotărârii definitive de condamnare | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare - Pedepsele complementare -
Publicarea hotărârii definitive de condamnare

Art. 70. - Legislație conexă (1), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Publicarea hotărârii definitive de condamnare se poate dispune când, ținând seama de natura și gravitatea infracțiunii, împrejurările cauzei și persoana condamnatului, instanța apreciază că publicarea va contribui la prevenirea săvârșirii altor asemenea infracțiuni.

(2) Hotărârea de condamnare se publică în extras, în forma stabilită de instanță, într-un cotidian local sau național, o singură dată.

(3) Publicarea hotărârii definitive de condamnare se face pe cheltuiala persoanei condamnate, fără a se dezvălui identitatea altor persoane.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Pedeapsa complementară apublicării hotărârii definitive de condamnare are caracter de noutate în ceea ce privește regimul de sancționare ainfractorului persoană fizică. C. pen. din 1968 aprevăzut această pedeapsă complementară la art. 531 alin. (3) lit. e) și art. 717, dar ea era aplicabilă exclusiv persoanelor juridice (este totuși de menționat că, în privința persoanelor fizice, această sancțiune afost reglementată la art. 25 pct. 4 și art. 61 C. pen.. din 1937). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal reglementează în art. 33 punerea în executare a pedepsei complementare a publicării hotărârii de condamnare. În vederea punerii în executare a pedepsei publicării hotărârii de condamnare, judecătorul delegat cu executarea trimite extrasul, în forma stabilită de instanță, cotidianului local sau național desemnat de acesta, solicitând comunicarea tarifului pentru publicare. În termen de 10 zile de la primirea răspunsului din partea conducerii cotidianului desemnat, judecătorul delegat cu executarea comunică persoanei condamnate costul publicării și obligația acesteia de a face plata în termen de 30 zile. Cotidianul desemnat va proceda la publicarea extrasului hotărârii de condamnare în termen de 5 zile de la data plății și îl va înștiința pe judecătorul delegat cu executarea despre publicare, comunicându-i o copie a textului publicat. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Aplicarea pedepsei complementare a publicării hotărârii definitive de condamnare. Este reglementată în art. 70 C. pen. În temeiul acestui text, publicarea hotărârii definitive de condamnare se poate dispune când, ținând seama de natura și gravitatea infracțiunii, împrejurările cauzei și persoana condamnatului, instanța apreciază că publicarea va contribui la prevenirea săvârșirii altor asemenea infracțiuni. Din conținutul acestor dispoziții nu rezultă nicio condiție privitoare la pedeapsa principală pe lângă care se poate aplica pedeapsa complementară a publicării hotărârii definitive de condamnare. Prin urmare, publicarea hotărârii definitive de condamnare se va putea aplica, în cazul condamnării la pedeapsa detențiunii pe viață, a închisorii, indiferent de modul de executare - în detenție sau prin suspendarea executării pedepsei sub supraveghere -, sau în cazul condamnării la pedeapsa amenzii. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Publicarea hotărârii definitive de condamnare constituie o pedeapsă comple­mentară pentru persoanele fizice introdusă pentru prima dată prin art. 70 NCP, în Codul penal din 1969 o astfel de pedeapsă complementară fiind prevăzută doar pentru persoanele juridice. 
    Această pedeapsă complementară poate fi dispusă de instanță indiferent de tipul sau de cuantumul ori durata pedepsei principale. Este o pedeapsă facultativă, pe care instanța o poate dispune dacă o consideră necesară în funcție de anumite criterii stabilite de lege: natura și gravitatea infracțiunii, împrejurările cauzei sau persoana condamnatului. Deoarece trebuie să contribuie la prevenirea săvârșirii altor asemenea infracțiuni, ea trebuie să aibă un caracter disuasiv. În mod evident, are și un caracter infamant(199) cu privire la persoana condamnată, dar poate constitui și o reparație morală pentru eventualele victime ale infracțiunii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Regimul închisorii
Stabilirea amenzii
Amenda care însoțește pedeapsa închisorii
Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității
Conținutul și modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi
Conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi
Degradarea militară
Publicarea hotărârii definitive de condamnare
Criteriile generale de individualizare a pedepsei
Circumstanțe atenuante
Efectele circumstanțelor atenuante
Circumstanțe agravante
Efectele circumstanțelor agravante
Concursul între cauze de atenuare sau de agravare
Condițiile renunțării la aplicarea pedepsei
Avertismentul
Efectele renunțării la aplicarea pedepsei
Condițiile amânării aplicării pedepsei
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Publicarea hotărârii de condamnare
Legislație conexă :
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...