Public | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală -
Public

Art. 176. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

Prin termenul public se înțelege tot ce privește autoritățile publice, instituțiile publice sau alte persoane juridice care administrează sau exploatează bunurile proprietate publică. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Textul are corespondent în reglementarea anterioară, în art. 145 C. pen. din 1968, cu aceeași denumire marginală. 
    În noua reglementare, textul legal a fost reformulat pentru a avea o mai mare claritate. De asemenea, în noua reglementare, termenul public nu mai caracter de normă de referire pentru dispoziția explicativă a expresiei funcționar public, așa cum era în reglementarea anterioară. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Codul penal actual diferă de Codul anterior (art. 145 C. pen. din 1969) în ceea ce privește noțiunea de public, referindu-se strict la ceea ce privește autoritățile publice sau instituțiile publice, precum și alte persoane juridice care administrează sau exploatează bunurile proprietate publică. Anterior (art. 145 C. pen. din 1969) prin termenul „public” se înțelegea tot ce privește autoritățile publice, instituțiile publice, instituțiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică, serviciile de interes public, precum și bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public. În consecință, nu mai este inclus în termenul de public ceea ce privește instituțiile sau alte persoane juridice de interes public, serviciile de interes public, precum și bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public. Devine astfel relevant (din perspectiva dreptului penal) identificarea modului în care dreptul civil reglementează sfera subiecților care administrează sau exploatează bunurile proprietate publică, precum și data constituirii dreptului, respectiv stingerea dreptului. În raport de aceste elemente se verifică dacă la data faptei erau întrunite condițiile pentru termenul de public astfel cum este definit de legea penală. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Dispoziția din art. 176 NCP - corespondentă prevederii din art. 145 CP 1969, cu aceeași denumire marginală - constituie o preluare într-o formă sintetică a textului precedent, explicând oficial una dintre accepțiunile conceptului de public și restrângând-o numai la entitățile publice prin care se desfășoară nemijlocit acti­vitatea etatică centrală și locală, respectiv la acelea prin care se asigură adminis­trarea bunurilor din domeniul proprietății publice. Astfel, prima parte a normei reproduce textul de debut din art. 145 CP 1969, în limita referirii la autoritățile publice și instituțiile publice. Partea finală a noii dispoziții - privind "alte persoane juridice care administrează sau exploatează bunurile proprietate publică" - indică, într-o manieră compactată la aspectele esențiale, formularea anterioară (anume: "...instituțiile sau alte persoane juridice de interes public, administrarea, folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică"). În ceea ce privește entitățile la care se referea în încheiere textul art. 145 CP 1969 ("...serviciile de interes public, precum și bunurile de orice fel care, potrivit legii, sunt de interes public"), acestea nu mai sunt explicit indicate de lege lata. Sfera lor de acoperire a fost parțial asigurată (în privința referirii la serviciul de interes public) și preluată prin extinderea conceptului de funcționar public, ca efect al introducerii dispoziției din alin. (2) al art. 175 NCP. O probă în acest sens o reprezintă alte dispoziții ale legii penale, ce au preluat reglementarea unor texte care, în lumina codificării anterioare, făceau trimitere exclusiv la norma care indica accepțiunea penală a noțiunii de public, iar acum fac referire deopotrivă la art. 176, cât și la art. 175 alin. (2)(417). Deși noul procedeu de tehnică legislativă conduce, astfel, la soluții mai incomode (indicându-se și trebuind verificate două texte, coroborate, în loc de unul singur), credem că maniera de rezolvare astfel atinsă - prin restrângerea sferei de referință a conceptului propriu-zis de public și compensarea acestei restrângeri prin augmentarea domeniului de incidență al noțiunii de funcționar public, prin asimilarea persoanelor care desfășoară, în anumite condiții, servicii de interes public - este justificată(418). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Reabilitarea judecătorească
Calculul termenului de reabilitare
Condițiile reabilitării judecătorești
Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Anularea reabilitării
Dispoziții generale
Legea penală
Săvârșirea unei infracțiuni
Funcționar public
Public
Membru de familie
Informații secrete de stat și înscrisuri oficiale
Arme
Instrument de plată electronică
Sistem informatic și date informatice
Exploatarea unei persoane
Consecințe deosebit de grave
Faptă săvârșită în public
Timp de război
Calculul timpului
Reviste:
Infracțiunea de divulgare a secretelor de stat - art. 303 Cod penal - aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Despre capcane și elipse în noul Cod de procedură penală
Autorități publice vs. instituții publice/instituțiile de interes și utilitate publică. Delimitări conceptuale
Aspecte controversate din jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și din jurisprudența Curții Constituționale referitoare la delimitarea, pe de o parte, a noțiunilor de "autoritate publică" și "instituție publică" și, pe de altă parte, a noțiunilor de "autoritate publică" și "autoritate publică asimilată" în materia operatorilor care prestează servicii de utilitate publică în baza unui contract de furnizare
Reflecții cu privire la noțiunea de funcționar public în noul Cod penal
Protecția informațiilor clasificate. Accesul avocatului la informații clasificate în procesul penal
Conflictul penal de interese
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...