Proxenetismul | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra persoanei - Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile -
Proxenetismul

Art. 213. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (6), Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) Determinarea sau înlesnirea practicării prostituției ori obținerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către una sau mai multe persoane se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (8), Modele (1)

(2) În cazul în care determinarea la începerea sau continuarea practicării prostituției s-a realizat prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Dacă faptele sunt săvârșite față de un minor, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate. Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6)

(4) Prin practicarea prostituției se înțelege întreținerea de acte sexuale cu diferite persoane în scopul obținerii de foloase patrimoniale pentru sine sau pentru altul. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

C O M U N I C A T - Înalta Curte de Casație și Justiție - Decizia nr.1 în dosarul nr.2750/1/2018 - soluție de respingere - Marian Orzață
În ședința din 15 ianuarie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, legal constituit în cauză, a soluționat o sesizare în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțată următoarea soluție:
Decizia nr.1 în dosarul nr.2750/1/2018
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Infracțiunea de proxenetism era prevăzută la art. 329 din vechiul Cod penal și făcea parte din Titlul IX, „Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuire socială”, Capitolul IV, „Alte infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială”. Aducerea incriminării în titlul destinat protecției persoanei, printre infracțiunile care se referă la exploatarea persoanelor vulnerabile, este firească, în contextul restabilirii ierarhiei valorilor protejate de care am mai amintit. Altfel spus, libertatea persoanei primează în fața relațiilor de conviețuire socială. Varianta tip a infracțiunii a reluat varianta tip din vechiul Cod cu unele modificări clarificatoare, de ordin semantic: determinarea în loc de îndemnul; obținerea de foloase patrimoniale în loc de tragerea de foloase; una sau mai multe persoane în loc de o persoană (cu referire la practicarea prostituției). Limitele de pedeapsă au rămas neschimbate pentru această variantă tip, deci problema situațiilor tranzitorii este exclusă. Varianta agravată de la alin. (2) a preluat din vechiul text doar teza constrângerii, înlăturând recrutarea și traficul de persoane în scopul prostituției, pentru a evita suprapunerea cu infracțiunea de trafic de persoane. Sub imperiul vechii reglementări, această suprapunere a generat soluții divergente, ce au necesitat intervenția instanței supreme printr-un recurs în interesul legii [I.C.C.J., Secțiile Unite, Decizia nr. XVI/2007 (M.Of. nr. 542 din 17 iulie 2008), (www.scj.ro)]. Sancțiunea pentru această variantă agravată rămâne aceeași cu cea din vechiul Cod, ceea ce face ca în ipoteza coincidentă a constrângerii să nu existe situații tranzitorii. Varianta agravată de la alin. (3), ce se referă la fapta comisă asupra unui minor, are corespondent în prima teză a alin. (3) din vechea reglementare. Pedepsele din noua reglementare sunt mai blânde și, în situațiile tranzitorii, aceasta este legea mai favorabilă. S-a renunțat la teza a II-a din vechea reglementare a alin. (3) – dacă fapta prezintă un alt caracter grav – deoarece era vagă și, oricum, poate fi suplinită, dacă este cazul, prin reținerea unui concurs de infracțiuni. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Infracțiunea de proxenetism era prevăzută la art. 329 C. pen. din 1969 și făcea parte din Titlul IX, „Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuire socială”, Capitolul IV, „Alte infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială”. Aducerea incriminării în titlul destinat protecției persoanei, printre infracțiunile care se referă la exploatarea persoanelor vulnerabile este firească, în contextul restabilirii ierarhiei valorilor protejate de care am mai amintit. Altfel spus, libertatea persoanei primează în fața relațiilor de conviețuire socială. Varianta tip ainfracțiunii areluat varianta tip din vechiul Cod cu unele modificări clarificatoare, de ordin semantic: determinarea în loc de îndemnul; obținerea de foloase patrimoniale, în loc de tragerea de foloase; una sau mai multe persoane în loc de o persoană (cu referire la practicarea prostituției). Varianta agravată de la alin. (2) apreluat din vechiul text doar teza constrângerii, înlăturând recrutarea și traficul de persoane în scopul prostituției, pentru aevita suprapunerea cu infracțiunea de trafic de persoane. Sub imperiul vechii reglementări, această suprapunere agenerat soluții divergente, ce au necesitat intervenția instanței supreme printr-un recurs în interesul legii428. Varianta agravată de la alin. (3), ce se referă la fapta comisă asupra unui minor, are corespondent în prima teză din alin. (3) din vechea reglementare. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 213 CP, "(1) Determinarea sau înlesnirea practicării prostituției ori obținerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către una sau mai multe persoane se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 
   (2) În cazul în care determinarea la începerea sau continuarea practicării prostituției s-a realizat prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cu unele deosebiri, infracțiunea analizată are corespondent în incriminarea cu aceeași denumire marginală din art. 329 CP 1969. 
    O primă deosebire, plecând de la grupul de infracțiuni în cadrul căruia a fost inclusă această faptă, se observă în privința obiectului juridic principal, care în prezent privește relațiile sociale referitoare la atributele fundamentale ale persoanei, iar anterior avea în vedere relațiile privind conviețuirea socială. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 3
    Infracțiunea de proxenetism era prevăzută la art. 329 C. pen. din 1969 și făcea parte din Titlul IX, „Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuire socială”, Capitolul IV, „Alte infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială”. Aducerea incriminării în titlul destinat protecției persoanei, printre infracțiunile care se referă la exploatarea persoanelor vulnerabile este firească, în contextul restabilirii ierarhiei valorilor protejate de care am mai amintit. Altfel spus, libertatea persoanei primează în fața relațiilor de conviețuire socială. Varianta tip a infracțiunii a reluat varianta tip din vechiul Cod cu unele modificări clarificatoare, de ordin semantic: determinarea în loc de îndemnul; obținerea de foloase patrimoniale, în loc de tragerea de foloase; una sau mai multe persoane în loc de o persoană (cu referire la practicarea prostituției). Varianta agravată de la alin. (2) a preluat din vechiul text doar teza constrângerii, înlăturând recrutarea și traficul de persoane în scopul prostituției, pentru a evita suprapunerea cu infracțiunea de trafic de persoane. Sub imperiul vechii reglementări, această suprapunere a generat soluții divergente, ce au necesitat intervenția instanței supreme printr-un recurs în interesul legii429. Varianta agravată de la alin. (3), ce se referă la fapta comisă asupra unui minor, are corespondent în prima teză din alin. (3) din vechea reglementare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Împiedicarea ajutorului
Lipsirea de libertate în mod ilegal
Amenințarea
Șantajul
Hărțuirea
Sclavia
Traficul de persoane
Traficul de minori
Supunerea la muncă forțată sau obligatorie
Proxenetismul
Exploatarea cerșetoriei
Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Sancționarea tentativei
Violul
Agresiunea sexuală
Actul sexual cu un minor
Coruperea sexuală a minorilor
Racolarea minorilor în scopuri sexuale
Hărțuirea sexuală
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Infracțiunea de proxenetism
37. Decizia nr. 20 din 11 octombrie 2016 în dosarul nr. 2400/1/2016/HP/P
Scurte considerații referitoare la delimitarea infracțiunii de trafic de persoane de infracțiunea de proxenetism/Brief considerations on separating the crime of trafficking in persons from the crime of pimping
Cazul de recurs în casație prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen.
Exploatarea unei persoane în contextul actualelor dispoziții ale Codului penal
Mandat european de arestare emis în scopul executării unei pedepse aplicată de autoritatea judiciară străină printr-o hotărâre penală definitivă. Lipsa consimțământului persoanei solicitate la predarea sa către autoritățile judiciare străine. Refuz de executare a mandatului și recunoașterea pe cale incidentală a hotărârii de condamnare și executarea în România a pedepsei la care se referă mandatul european de arestare
Trafic de persoane și proxenetism. Exploatarea persoanei. Aspecte controversate. Problema concursului de infracțiuni
Traficul de persoane în lumina noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală
Unitate sau pluralitate infracțională în noul Cod penal. Sporul obligatoriu de pedeapsă - un rău necesar sau o gravă eroare?
Confiscarea extinsă – din contencios constituțional, în contencios administrativ și fiscal spre contencios penal
Doctrină:
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Modele:
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea pentru una dintre faptele din concursul de infracțiuni)
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea pentru una dintre faptele din concursul de infracțiuni) - Varianta II - pentru cea de-a doua infracțiune intervine legea penală mai favorabilă
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 20/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timișoara - Secția penală, în Dosarul nr. 9.395/30/2015 prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept, dacă, "în cazul infracțiunii de proxenetism prevăzută de art. 213 din Codul penal - în modalitatea înlesnirii practicării prostituției, dacă faptele sunt săvârșite față de o persoană majoră și de una minoră, sunt realizate elementele constitutive ale unei singure infracțiuni prevăzute de art. 213 alin. (1) și (3) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal sau două infracțiuni aflate în concurs, respectiv art. 213 alin. (1) din Codul penal și art. 213 alin. (3) din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 din Codul penal"
Legislație conexă :
Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
Convenția pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale din 25.10.2007 *)
;
se încarcă...