Prescripția răspunderii penale | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea penală a persoanei juridice - Dispoziții comune -
Prescripția răspunderii penale

Art. 148. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

Răspunderea penală a persoanei juridice se prescrie în condițiile prevăzute de lege pentru persoana fizică, dispozițiile art. 153-156 aplicându-se în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În actuala reglementare, legiuitorul a uniformizat în totalitate regulile aplicabile prescripției răspunderii penale a persoanei juridice cu cele aplicabile persoanei fizice, renunțând la fixarea unor termene distincte în cazul persoanelor morale, precum în legislația anterioară. 
    Prin urmare, regimul juridic al prescripției răspunderii penale fiind identic cu cel aplicabil persoanelor fizice, trimitem la explicațiile aferente art. 153-156 noul C. pen.. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Comentariu Art. 148  
    A se vedea infra comentariile de la art. 153-156. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Răspunderea penală a persoanei juridice se prescrie în condițiile prevăzute de lege pentru persoana fizică, dispozițiile prevăzute în art. 153-156 C. pen. aplicându-se în mod corespunzător(1070). 
    Prin urmare, termenele de prescripție a răspunderii penale pentru persoana juridică sunt: 
   a) 15 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită de persoana fizică pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 20 ani; [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Se aplică aceleași reguli privind prescripția răspunderii penale atât în cazul persoanelor fizice, cât și în cazul persoanelor juridice. Aceste reguli comune refe­ritoare la efectele și domeniul de aplicare al prescripției răspunderii penale, termene de prescripție, întreruperea și suspendarea cursului prescripției penale sunt prevăzute în art. 153-156 NCP. 
    Legea penală mai favorabilă. Și în vechea reglementare, conform art. 122 alin. (3) CP 1969, răspunderea penală a persoanei juridice se prescria în condițiile prevăzute de lege pentru persoana fizică. Termenele de prescripție generală a răspunderii penale a persoanei juridice sunt asemănătoare în cele două legi penale, cu excepția infracțiunilor pentru care legea prevede pedeapsa mai mare de 15 ani, dar care nu depășește 20 de ani. În cazul acestor infracțiuni, sunt mai favorabile dispozițiile legii noi, deoarece termenul de prescripție generală este de 10 ani, în comparație cu legea veche, unde acest termen era de 15 de ani. În schimb, în ceea ce privește termenele de prescripție specială, este mai favo­rabilă legea veche înainte de modificarea realizată prin Legea nr. 63/2012, când termenul era o dată și jumătate față de termenul de prescripție generală pre­văzut de 122 CP 1969, în comparație cu noul Cod penal, unde, potrivit art. 155 alin. (4), termenul de prescripție specială este de două ori mai mare decât cel de prescripție generală. După intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2012, dispozițiile privind prescripția specială sunt similare în cele două legi. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Aplicarea și executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice
Dizolvarea persoanei juridice
Suspendarea activității persoanei juridice
Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice
Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice
Plasarea sub supraveghere judiciară
Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare
Recidiva în cazul persoanei juridice
Atenuarea și agravarea răspunderii penale a persoanei juridice
Prescripția răspunderii penale
Prescripția executării pedepsei
Reabilitarea persoanei juridice
Efectele comasării și divizării persoanei juridice
Omorul
Omorul calificat
Uciderea la cererea victimei
Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Uciderea din culpă
Lovirea sau alte violențe
Vătămarea corporală
Reviste:
Evidențierea noutăților aduse de reglementarea instituției prescripției în noul Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală
Aspecte referitoare la răspunderea penală a persoanei juridice în noul Cod penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...