Prescripția executării pedepsei | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA GENERALĂ - Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei -
Prescripția executării pedepsei

Art. 161. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Prescripția înlătură executarea pedepsei principale. Jurisprudență

(2) Prescripția nu înlătură executarea pedepselor principale pronunțate pentru infracțiunile de genocid, contra umanității și de război. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În afara unor adaptări de ordin terminologic, determinate de modificările intervenite în partea specială, nu există alte schimbări în conținutul textului legal destinat prescripției executării pedepsei. 
    2. Aplicarea legii în timp. Nu ridică niciun fel de probleme practice. 
    3. Sursa inspirației legiuitorului român. Întrucât reglementarea nouă este similară cu cea veche, putem spune că legiuitorul român a consacrat legislativ o concepția tradițională în materia prescripției executării pedepsei. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Art. 161 C. pen.. are o redactare și un conținut cvasi-identice cu art. 125 C. pen. din 1969, context în care doctrina și jurisprudența anterioare își mențin valabilitatea. Singura diferență o reprezintă infracțiunile imprescriptibile. Actuala sferă a infracțiunilor imprescriptibile este mai largă decât cea prevăzută de vechea reglementare. În abstract, Codul penal actual este defavorabil din perspectiva sferei infracțiunilor imprescriptibile, aprecierea urmând a fi făcută în fiecare caz în parte, în concret. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Noțiune și natură juridică. Prin prescripția executării pedepsei se înțelege înlăturarea forței executive a unei hotărâri definitive de condamnare, prin trecerea unui anumit interval de timp, prevăzut de lege, fără ca ea să fie executată(1093). Prescripția executării pedepsei face să se stingă atât obligația condamnatului de a executa pedeapsa, cât și dreptul statului de a pretinde ca acea pedeapsă să fie executată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Prescripția executării pedepsei - instituție de drept penal substanțial - este o cauză care stinge dreptul statului de a impune executarea unei pedepse aplicate printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare și obligația corelativă a persoanei condamnate de a se supune măsurii coercitive astfel aplicate, fiind, sub aspectul naturii juridice, o cauză care înlătură executarea pedepsei. 
    Prescripția înlătură executarea pedepsei principale, regulă în materie înscrisă prin dispozițiile alin. (1) al art. 161 NCP [text corespondent: art. 125 alin. (1) CP 1969], operând asupra oricărei pedepse principale aplicate persoanei fizice infractor major. Instituția nu are efect asupra pedepselor complementare aplicate persoanei fizice [art. 162 alin. (6) NCP], ținând cont de specificul reglementărilor legale, po­trivit art. 68 NCP (interzicerea exercitării unor drepturi). Pe întreaga durată a sustragerii de la executarea pedepsei principale - timp în care curge termenul de prescripție a executării pedepsei principale -, condamnatul este formal, ofi­cial supus interdicției drepturilor care dau conținut pedepsei accesorii (care se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare până la data executării pedepsei principale sau considerării acesteia ca executată, inclusiv prin efectul prescripției). La împlinirea termenului de prescripție a pedepsei principale, nu se va mai ridica, în mod evident, problema executării pedepsei accesorii, care se va considera a fi fost executată (chiar dacă în concret condamnatul și-a exercitat de fapt, efectiv, acele drepturi - spre exemplu, drepturile părintești, în eventualitatea în care, formal, acestea i-ar fi fost interzise). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Efectele amnistiei
Prescripția răspunderii penale
Termenele de prescripție a răspunderii penale
Întreruperea cursului prescripției răspunderii penale
Suspendarea cursului prescripției răspunderii penale
Lipsa plângerii prealabile
Retragerea plângerii prealabile
Împăcarea
Efectele grațierii
Prescripția executării pedepsei
Termenele de prescripție a executării pedepsei
Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei
Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei
Reabilitarea de drept
Reabilitarea judecătorească
Calculul termenului de reabilitare
Condițiile reabilitării judecătorești
Efectele reabilitării de drept sau judecătorești
Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească
Anularea reabilitării
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Convenția privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanității și a crimelor de război din 25.01.1974 *)
Convenția asupra imprescriptibilității crimelor de război și a crimelor contra umanității, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 26 noiembrie 1968 (Rezoluția 2391/XXIII)*)
;
se încarcă...