Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Minoritatea - Regimul măsurilor educative neprivative de libertate -
Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate

Art. 123. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4), Modele (3)

(1) Dacă minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii educative sau a obligațiilor impuse, instanța dispune: Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

a) prelungirea măsurii educative, fără a putea depăși maximul prevăzut de lege pentru aceasta; Jurisprudență, Modele (3)

b) înlocuirea măsurii luate cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă; Jurisprudență, Modele (1)

c) înlocuirea măsurii luate cu internarea într-un centru educativ, în cazul în care, inițial, s-a luat măsura educativă neprivativă de libertate cea mai severă, pe durata sa maximă. Reviste (1), Modele (1)

(2) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. a) și lit. b), dacă nici de această dată nu sunt respectate condițiile de executare a măsurii educative sau a obligațiilor impuse, instanța înlocuiește măsura educativă neprivativă de libertate cu măsura internării într-un centru educativ. Reviste (2), Modele (1)

(3) Dacă minorul aflat în executarea unei măsuri educative neprivative de libertate săvârșește o nouă infracțiune sau este judecat pentru o infracțiune concurentă săvârșită anterior, instanța dispune: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5)

a) prelungirea măsurii educative luate inițial, fără a putea depăși maximul prevăzut de lege pentru aceasta; Modele (1)

b) înlocuirea măsurii luate inițial cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă;

c) înlocuirea măsurii luate inițial cu o măsură educativă privativă de libertate. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. a) și lit. b), precum și în alin. (3) lit. a) și lit. b), instanța poate impune noi obligații în sarcina minorului ori sporește condițiile de executare a celor existente. Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 123 noul C. pen. au corespondență parțială și limitată în prevederile art. 103 alin. (6) C. pen. din 1968, în ceea ce privește înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate. Oprimă deosebire se referă la sfera de cuprindere aprevederilor art. 123 noul C. pen.: acesta include toate măsurile educative neprivative de libertate (stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârșit de săptămână, asistarea zilnică), pe când înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate potrivit reglementării anterioare era incidentă numai în măsura aplicării măsurii educative alibertății supravegheate. Potrivit reglementării anterioare, măsura educativă neprivativă de libertate aplicată putea fi înlocuită cu oaltă măsură educativă privativă de libertate sau cu opedeapsă. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. În reglementarea anterioară prelungirea duratei era prevăzută în cazul măsurilor educative privative de libertate [art. 106 alin. (2) C. pen. din 1969]. 
    2. Conținut. Măsurile educative sunt prevăzute gradual sub aspectul severității. Nerespectarea obligațiilor cu rea-credință conduce la prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    În art. 123 C. pen. sunt reglementate două situații când instanța dispune prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate. Prima situație apare când minorul nu respectă, cu rea-credință, condițiile de executare a măsurii educative sau a obligațiilor impuse, caz în care instanța dispune: 
   a) prelungirea măsurii educative, fără a putea depăși maximul prevăzut de lege pentru aceasta; [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Dacă minorul căruia i s-a aplicat o măsură educativă neprivativă de libertate nu respectă cu rea-credință condițiile de executare sau obligațiile impuse, instanța dispune fie prelungirea măsurii, fără a se putea depăși maximul prevăzut de lege pentru aceasta, fie înlocuirea măsurii(290). În ultima situație, măsura educativă se înlocuiește cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă, iar, în situația în care măsura luată inițial era măsura neprivativă de libertate cea mai severă, și anume asistarea zilnică, pe durata maximă, aceasta se înlocuiește cu măsura educativă privativă de libertate cea mai puțin severă, și anume internarea într-un centru educativ. De asemenea, în cazul în care minorul nu respectă con­dițiile și nu își execută obligațiile impuse nici după ce instanța a dispus, tot ca urma­re a atitudinii minorului, prelungirea măsurii educative neprivative de liber­tate sau înlocuirea ei cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă, instanța de judecată înlocuiește măsura neprivativă de libertate cu măsura inter­nă­rii într-un centru educativ. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Limitele răspunderii penale
Consecințele răspunderii penale
Măsurile educative
Referatul de evaluare
Stagiul de formare civică
Supravegherea
Consemnarea la sfârșit de săptămână
Asistarea zilnică
Obligații ce pot fi impuse minorului
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
Internarea într un centru educativ
Internarea într un centru de detenție
Schimbarea regimului de executare
Calculul duratei măsurilor educative
Efectele cauzelor de atenuare și agravare
Pluralitatea de infracțiuni
Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității
Prescripția răspunderii penale a minorilor
Prescripția executării măsurilor educative
Efectele măsurilor educative
Reviste:
ÎCCJ: Sistemul sancționator în cazul concursului de infracțiuni comise de minori
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate cu privire la minori
a) Persoanele care pot face apel (art. 409 C.proc. pen). b) Reducerea onorariului apărătorului din oficiu
Măsuri educative privative de libertate aplicate minorului. Prevederile noului Cod penal
Tratamentul sancționator al concursului de infracțiuni în cazul minorilor
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate - art. 117-123 din Codul penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Consemnarea la sfârșit de săptămână - măsură educativă în noul Cod penal
21. Furt calificat. Fapte distincte încadrate juridic într-o singură infracțiune. Reținerea concursului real de infracțiuni direct în apel. Inadmisibilitate
Regimul răspunderii penale a minorului
Rolul măsurilor educative neprivative de libertate în remodelarea conduitei sociale a minorului delincvent
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Sentința prin care instanța se pronunță asupra înlocuirii măsurilor educative neprivative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra prelungirii măsurilor educative neprivative de libertate
Sentința prin care instanța se pronunță asupra modificării sau încetării obligațiilor ce pot fi impuse minorilor în cazul măsurilor educative neprivative de libertate
Adresă prelungire măsură educativă neprivativă de libertate: serviciul probațiune și părinții/tutorele/persoana în grija căreia se află minorul
Sentința prin care instanța se pronunță asupra prelungirii măsurilor educative neprivative de libertate - VARIANTA II
Legislație conexă :
Codul de Procedură Penală din 2010
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
;
se încarcă...