Pluralitatea de infracțiuni | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Minoritatea - Dispoziții comune -
Pluralitatea de infracțiuni

Art. 129. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

(1) În caz de concurs de infracțiuni săvârșite în timpul minorității se stabilește și se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele, în condițiile art. 114, ținând seama de criteriile prevăzute în art. 74. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(2) În cazul săvârșirii a două infracțiuni, dintre care una în timpul minorității și una după majorat, pentru infracțiunea comisă în timpul minorității se ia o măsură educativă, iar pentru infracțiunea săvârșită după majorat se stabilește o pedeapsă, după care: Jurisprudență, Reviste (7)

a) dacă măsura educativă este neprivativă de libertate, se execută numai pedeapsa; Jurisprudență, Reviste (1)

b) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este închisoarea, se aplică pedeapsa închisorii, care se majorează cu o durată egală cu cel puțin o pătrime din durata măsurii educative ori din restul rămas neexecutat din aceasta la data săvârșirii infracțiunii comise după majorat; Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (1)

c) dacă pedeapsa aplicată pentru infracțiunea săvârșită după majorat este detențiunea pe viață, se execută numai această pedeapsă;

d) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este amenda, se execută măsura educativă, a cărei durată se majorează cu cel mult 6 luni, fără a depăși maximul prevăzut de lege pentru aceasta.

(3) În cazul prevăzut în alin. (2) lit. b), din durata pedepsei aplicate se scade ceea ce s-a executat din momentul săvârșirii infracțiunii comise după majorat până la data judecării. Reviste (1)

(4) În cazul săvârșirii după majorat a două sau mai multor infracțiuni concurente se aplică mai întâi regulile referitoare la concursul de infracțiuni, după care se face aplicarea dispozițiilor alin. (2). Jurisprudență, Reviste (2)

(5) Pedeapsa stabilită potrivit dispozițiilor alin. (2) lit. b) nu poate face obiectul amânării aplicării pedepsei sau al suspendării executării sub supraveghere. Respingeri de neconstituționalitate (2)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Cum se aplică sporul prevăzut de art 129 alin 2 lit b Cod penal în cazul săvârșirii după majorat a două infracțiuni concurente ? - Mădălina Moceanu
În situația săvârșirii după majorat a două infracțiuni concurente, comise în timpul restului de pedepsă rămas neexecutat din măsura educativă a internării intr-un centru de reeducare, se impunea ca sporul prevăzut de art 129 alin 2 lit b Cod penal de cel puțin o pătrime din restul rămas neexecutat din măsura educativă să se aplice la pedeapsa rezultantă stabilită în urma concursului de infracțiuni și nu pe lângă fiecare din infracțiunile săvârșite din concurs.
Extras din Decizia nr. 1094/02.09.2015, Curtea de Apel Craiova-Sectia Penală, www.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Dispozițiile art. 129 noul C. pen. nu au corespondent în reglementarea anterioară. În C. pen. din 1968 nu afost prevăzută ipoteza sancționării minorului pentru opluralitate de infracțiuni, cu excepția cazurilor care sunt prevăzute și în actuala reglementare, respectiv situația revocării liberării sau internării minorului în cazul săvârșirii din nou aunei infracțiuni. A fost lăsată fără oreglementare explicită situația în care se descoperă în timpul executării unei măsuri educative oinfracțiune săvârșită anterior aplicării măsurii, situația aplicării sancțiunii pentru mai multe infracțiuni concurente, inclusiv situația în care inculpatului minor is-au aplicat măsuri educative pentru anumite infracțiuni și pedepse pentru alte infracțiuni concurente. Această din urmă situație afost soluționată în reglementarea anterioară printr-o decizie pronunțată într-un recurs în interesul legii [Decizia I.C.C.J. nr. XXX/2007 (M.Of. nr. 763 din 12 noiembrie 2007)], stabilindu-se că, în caz de concurs de infracțiuni săvârșite de un inculpat minor, căruia is-au aplicat atât pedepse, cât și măsuri educative, acestea se contopesc, în sensul aplicării sancțiunii rezultante celei mai grele. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. În reglementarea anterioară problematica acestui cumul a fost rezolvată prin Decizia nr. 30/2007, prin care I.C.C.J., Secțiile Unite, a statuat în sensul că în caz de concurs de infracțiuni săvârșite de un inculpat minor, căruia i s-au aplicat atât pedepse, cât și măsuri educative, acestea se contopesc conform art. 34 C. pen. din 1969, în sensul aplicării sancțiunii rezultante celei mai grele. În Expunerea de motive a Codului penal s-a arătat că în reglementarea cumulului juridic s-a avut în vedere în principal natura privativă sau neprivativă de libertate a sancțiunilor aplicate. Întrucât măsurile educative privative de libertate nu sunt susceptibile de amânarea pronunțării sau de suspendarea executării, vor fi excluse de la aceste modalități de individualizare și pedepsele cu închisoarea rezultate din aplicarea cumulului juridic al unei pedepse cu o măsură educativă privativă de libertate. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Potrivit art. 129 C. pen., în caz de concurs de infracțiuni săvârșite în timpul minorității se stabilește și se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele, în condițiile art. 114 C. pen., ținând seama de criteriile generale de individualizare a sancțiunilor prevăzute de art. 74 C. pen. 
    În cazul săvârșirii a două infracțiuni, dintre care una în timpul minorității și una după majorat, pentru infracțiunea comisă în timpul minorității se ia o măsură educativă, iar pentru infracțiunea săvârșită după majorat se stabilește o pedeapsă, după care: [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Întrucât minorul beneficiază de un regim special mai favorabil în raport cu infractorul major, pentru infracțiunile din timpul minorității neputând fi aplicate pedepse, ci doar măsuri educative, pluralitatea de infracțiuni în cazul în care cel puțin una dintre infracțiuni este săvârșită în timpul minorității este tratată diferit de legiuitor față de pluralitatea de infracțiuni săvârșite de un infractor major. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Consemnarea la sfârșit de săptămână
Asistarea zilnică
Obligații ce pot fi impuse minorului
Modificarea sau încetarea obligațiilor
Prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate
Internarea într un centru educativ
Internarea într un centru de detenție
Schimbarea regimului de executare
Calculul duratei măsurilor educative
Efectele cauzelor de atenuare și agravare
Pluralitatea de infracțiuni
Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității
Prescripția răspunderii penale a minorilor
Prescripția executării măsurilor educative
Efectele măsurilor educative
Minorul devenit major
Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice
Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Stabilirea amenzii pentru persoana juridică
Aplicarea și executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice
Dizolvarea persoanei juridice
Reviste:
Tratamentul sancționator al concursului de infracțiuni în cazul minorilor
Regimul răspunderii penale a minorului
Succinte observații cu privire la decizia nr. 601/2018 a Curții Constituționale. Notă critică
Interpretarea noțiunilor de faptă care nu este prevăzută de legea penală și de pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, în calea extraordinară de atac a recursului în casație
Cazul de recurs în casație prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen.
Tratamentul sancționator al concursului de infracțiuni în cazul minorilor
Unele probleme identificate în materia reglementării pluralității de infracțiuni
Măsuri educative privative de libertate aplicate minorului. Prevederile noului Cod penal
ÎCCJ: Sistemul sancționator în cazul concursului de infracțiuni comise de minori
30. Decizia nr. 2 din 26 ianuarie 2016 în dosarul nr. 4116/1/2015
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 2/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova - Secția penală și pentru cauze cu minori, dispusă prin Încheierea de ședință din data de 23 octombrie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 44.339/215/2014
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 601/2018 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal
;
se încarcă...