Pirateria | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra patrimoniului - Tâlhăria și pirateria -
Pirateria

Art. 235. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (7)

(1) Furtul comis, prin violență sau amenințare, de către o persoană care face parte din echipajul sau din pasagerii unei nave aflate în marea liberă, al bunurilor ce se găsesc pe acel vas sau pe o altă navă, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sancționează și capturarea unei nave aflate în marea liberă sau faptul de a provoca, prin orice mijloc, naufragiul ori eșuarea acesteia, în scopul de a-și însuși încărcătura ei sau de a tâlhări persoanele aflate la bord. Jurisprudență

(3) Dacă pirateria a avut ca urmare vătămarea corporală, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Există piraterie și dacă fapta s-a comis pe o aeronavă sau între aeronave și nave.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Așa cum am văzut, în cadrul Capitolului II din Titlul II, Partea specială, sunt incriminate tâlhăria în varianta tip, tâlhăria calificată, pirateria și tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei, fiind păstrate în linii mari dispozițiile incriminatorii anterioare. 
    Consecvent ideii de continuitate, legiuitorul a păstrat în bună măsură conținutul normei de incriminare anterioare. Există și diferențe de reglementare în ceea ce privește formularea elementului material, introducerea unei noi variante asimilate (capturarea unei nave aflate în marea liberă sau faptul de a provoca, prin orice mijloc, naufragiul ori eșuarea acesteia, în scopul de a-și însuși încărcătura ei sau de a tâlhări persoanele aflate la bord) și sub aspectul limitelor speciale ale pedepsei, care s-au redus în mod substanțial. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Infracțiunea are corespondent în art. 212 C. pen. din 1969. Diferențele principale față de vechea reglementare constau în precizarea elementului material al infracțiunii și în instituirea, pe lângă forma de bază, a variantei asimilate; o modificare indirectă a formei agravate vine din modificarea conținutului infracțiunii absorbite, de vătămare corporală. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Incriminarea pirateriei reprezintă oexcepție de la principiul teritorialității legii penale, fiind sancționate prin aceasta fapte comise în marea liberă sau într-un loc care nu este supus jurisdicției niciunui stat. Pirateria face parte din categoria infracțiunilor internaționale sau de dreptul ginților (delicta juris gentium)755, iar prezența ei în codurile penale naționale reprezintă și oexpresie aaderării respectivelor state la convențiile internaționale în acest domeniu. În legislația noastră, pirateria afost incriminată încă din anul 1907, prin Legea pentru organizarea marinei comerciale. În Codul din 1936, infracțiunea de piraterie era prevăzută în art. 535, iar art. 536 extindea incriminarea și la aeronave756. Codul penal din 1969 amenținut și adaptat incriminarea, ținând cont și de obligațiile asumate de statul român prin ratificarea Convenției asupra mării teritoriale și azonei contigue, precum și aConvenției asupra mării libere de la Geneva (29 aprilie 1958)757. Practic, art. 212 C. pen. din 1969 prelua, într-un mod nu foarte inspirat758, elementele prin care este definită pirateria în art. 15 al Convenției asupra mării libere. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 235 CP, "(1) Furtul comis, prin violență sau amenințare, de către o persoană care face parte din echipajul sau din pasagerii unei nave aflate în marea liberă, al bunurilor ce se găsesc pe acel vas sau pe o altă navă, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 
   (2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sancționează și capturarea unei nave aflate în marea liberă sau faptul de a provoca, prin orice mijloc, naufragiul ori eșuarea acesteia, în scopul de a-și însuși încărcătura ei sau de a tâlhări persoanele aflate la bord. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Și în Codul penal din 1969, ca și în noua reglementare, infracțiunea de piraterie presupune tâlhăria săvârșită pe o navă sau împotriva unei nave aflate într-un loc nesupus jurisdicției niciunui stat(11). 
    Dacă în Codul penal din 1969 legiuitorul folosea, pentru a determina elementul material al faptei, termenul de "jefuire prin acte de violență", fără a explica exact conținutul acestei acțiuni, în noul Cod penal se arată expres că suntem în prezența unei tâlhării, determinându-se elementul material al pirateriei ca fiind "furtul comis prin violență sau amenințare". Chiar dacă terminologia folosită în cele două reglementări este diferită, din punct de vedere al elementului material, suntem în prezența aceleiași fapte, și anume tâlhăria săvârșită pe o navă sau împotriva unei nave aflate în marea liberă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Violarea sediului profesional
Violarea vieții private
Divulgarea secretului profesional
Furtul
Furtul calificat
Furtul în scop de folosință
Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă
Sancționarea tentativei
Tâlhăria
Tâlhăria calificată
Pirateria
Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei
Sancționarea tentativei
Abuzul de încredere
Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor
Bancruta simplă
Bancruta frauduloasă
Gestiunea frauduloasă
Însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor
Înșelăciunea
Înșelăciunea privind asigurările
Reviste:
Unele considerații privind ocrotirea juridico-penală a patrimoniului
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Legislație conexă :
Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării din 10.12.1982 *)
;
se încarcă...