Pedepsirea tentativei | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiunea - Tentativa -
Pedepsirea tentativei

Art. 33. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(1) Tentativa se pedepsește numai când legea prevede în mod expres aceasta. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Tentativa se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea consumată, ale cărei limite se reduc la jumătate. Când pentru infracțiunea consumată legea prevede pedeapsa detențiunii pe viață, iar instanța s-ar orienta spre aceasta, tentativa se sancționează cu pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen. nu modifică opțiunea referitoare la sistemul de incriminare și sancționare a tentativei consacrat în reglementarea anterioară. 
    În noul text nu se mai regăsește precizarea ca minimul pedepsei aplicate să nu fie mai mic decât minimul general al pedepsei. O astfel de precizare a fost considerată inutilă, întrucât, observând sistemul de stabilire a limitelor minime și maxime generale și a celor speciale, vom constata că prin reducerea lor la jumătate în cazul tentativei nu se poate coborî sub minimul general al pedepsei. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. În privința pedepsei închisorii sau amenzii aplicate în cazul tentativei, au fost păstrate prevederile Codului penal anterior, respectiv reducerea limitelor speciale ale pedepsei cu 1/2 față de cele prevăzute de lege pentru infracțiunea consumată. În schimb, pedeapsa aplicată pentru tentativă la oinfracțiune care este sancționată, ca faptă consumată, cu detențiunea pe viață, va avea limita superioară mai redusă (20 ani), comparativ cu legea veche (art. 21 C. pen. din 1969), care prevedea, pentru această situație, opedeapsă cu închisoarea de la 10 la 25 de ani. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    În materia sancționării tentativei, legiuitorul menține optica promovată în redactarea art. 21 CP 1969, atât cu privire la sistemul de incriminare adoptat (sistemul incriminării limitate a tentativei - apelând la cele două tehnici normative: fie incriminare în cuprinsul textului în care se reglementează respectiva faptă în formă consumată, fie incriminare într-un articol comun situat la finele unui capitol sau titlu din legea penală), cât și în ceea ce privește sistemul de pedepsire adoptat (regula: diversificarea de pedeapsă). Spre deosebire de Codul penal din 1969 [art. 21 alin. (2) teza I], art. 33 NCP nu mai conține prevederea explicită a imposibilității coborârii sub minimul general al pedepsei, ceea ce nu reflectă însă o modificare de optică în acest sens, având în vedere că art. 2 alin. (3) NCP interzice stabilirea și aplicarea unei pedepse în afara limitelor sale generale. În raport de art. 21 alin. (2) teza a II-a CP 1969, observăm reducerea limitei maxime de sancționare a tentativei, de la 25 la 20 de ani închisoare, în cazul în care pentru infracțiunea consumată legea prevede pedeapsa detențiunii pe viață, iar instanța s-ar orienta către aceasta. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Dispoziții generale
Constrângerea fizică
Constrângerea morală
Excesul neimputabil
Minoritatea făptuitorului
Iresponsabilitatea
Intoxicația
Eroarea
Cazul fortuit
Tentativa
Pedepsirea tentativei
Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului
Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe
Pedeapsa pentru infracțiunea continuată și infracțiunea complexă
Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă
Concursul de infracțiuni
Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni
Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente
Recidiva
Condamnări care nu atrag starea de recidivă
Pedeapsa în caz de recidivă
Reviste:
Unele probleme privind semnificația normativă a expresiei "pedeapsă prevăzută de lege"
Măsuri educative privative de libertate aplicate minorului. Prevederile noului Cod penal
Admitere excepție de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportate la art. 132 din același act normativ, cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu
Între indivizibilitatea legii penale mai favorabile și aplicarea ei divizată, pe instituții autonome
10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției legislației penale române
Considerații privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Aspectul procesual al stingerii acțiunii penale
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2018
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...