Pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiunea - Unitatea și pluralitatea de infracțiuni -
Pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni

Art. 45. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (3)

(1) Dacă pentru una dintre infracțiunile săvârșite s-a stabilit și o pedeapsă complementară, aceasta se aplică alături de pedeapsa principală. Jurisprudență, Reviste (6)

(2) Când s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natură diferită sau chiar de aceeași natură, dar cu un conținut diferit, acestea se aplică alături de pedeapsa principală. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Dacă s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeași natură și cu același conținut: Jurisprudență, Reviste (3)

a) în caz de concurs de infracțiuni sau de pluralitate intermediară se aplică cea mai grea dintre acestea; Jurisprudență, Reviste (4)

b) în caz de recidivă, partea neexecutată din pedeapsa complementară anterioară se adaugă la pedeapsa stabilită pentru noua infracțiune. Jurisprudență

(4) În cazul condamnărilor succesive pentru infracțiuni concurente, partea din pedeapsa complementară executată până la data contopirii pedepselor principale se scade din durata pedepsei complementare aplicate pe lângă pedeapsa rezultată. Reviste (2)

(5) Dacă pe lângă pedepsele principale au fost stabilite una sau mai multe pedepse accesorii, se aplică dispozițiile alin. (1) - (3), pedeapsa accesorie rezultată executându-se până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Jurisprudență, Reviste (11)

(6) Măsurile de siguranță de natură diferită sau chiar de aceeași natură, dar cu un conținut diferit, luate în cazul infracțiunilor săvârșite, se cumulează. Jurisprudență, Reviste (1)

(7) Dacă s-au luat mai multe măsuri de siguranță de aceeași natură și cu același conținut, dar pe durate diferite, se aplică măsura de siguranță cu durata cea mai mare. Măsurile de siguranță luate conform art. 112 se cumulează. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. În C. pen. din 1968, regulile privitoare la modul de aplicare a pedepselor complementare și măsurilor de siguranță, în cazul pluralității de infracțiuni, erau cuprinse în texte de lege diferite, și anume în art. 35, cele privitoare la concursul de infracțiuni, și în art. 39, cele privitoare la recidivă. 
    noul C. pen. aales soluția grupării normelor de aplicare apedepselor complementare, pedepselor accesorii și măsurilor de siguranță în cazul pluralității de infracțiuni, într-un singur articol, respectiv art. 45. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Textul de referință în raport cu vechea reglementare îl constituie ar. 35 C. pen. din 1969, care însă reglementa regimul pedepselor complementare și măsurilor de siguranță numai în caz de concurs de infracțiuni. Noul Cod penal le reglementează în raport cu toate formele pluralității de infracțiuni (concurs, recidivă, pluralitate intermediară) și, în plus, reglementează și regimul pedepselor accesorii. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Norma cuprinsă în art. 45 NCP reglementează sancționarea (tuturor formelor) pluralității de infracțiuni (doar) în considerarea persoanei fizice infractor major, sub aspectul pedepselor secundare (complementare, respectiv accesorii) și al mă­surilor de siguranță. Dispozițiile corespunzătoare privind situația persoanei juri­dice sunt cuprinse în Capitolul III din Titlul VI al părții generale a noului Cod penal, în art. 147 alin. (2) (referitor la pedepsele complementare), respectiv alin. (3) (privind măsurile de siguranță). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe
Pedeapsa pentru infracțiunea continuată și infracțiunea complexă
Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă
Concursul de infracțiuni
Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni
Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente
Recidiva
Condamnări care nu atrag starea de recidivă
Pedeapsa în caz de recidivă
Pluralitatea intermediară
Pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni
Autorul și coautorii
Instigatorul
Complicele
Pedeapsa în cazul participanților
Circumstanțe personale și reale
Împiedicarea săvârșirii infracțiunii
Participația improprie
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie
Pedepsele complementare
Reviste:
Abuz în serviciu. Subiect activ calificat psihologul cu drept de liberă practică ce elaborează avizul psihologic necesar înscrierii la școala de șoferi
Concursul de infracțiuni: o succintă analiză comparativă între noua și vechea reglementare
Considerații asupra pluralității intermediare de infracțiuni. Condiții și tratament sancționator
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretare a dispozițiilor art. 83 alin. (1) lit. b) din Codul penal și art. 88 alin. (3) din Codul penal. Revocarea amânării aplicării pedepsei
Infracțiunea de trafic de droguri de risc și mare risc/Risk and high-risk drug trafficking offense
Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. Limita minimă specială a pedepsei
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Infracțiunea de proxenetism
Tentativă la omor calificat. Greșită schimbare a încadrării juridice în vătămare corporală gravă/Attempted murder. Erroneous change of the legal classification into serious injury
Recidivă postcondamnatorie. Concurs de infracțiuni. Revocarea liberării condiționate
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă noțiunea de rănire a uneia sau mai multor persoane prevăzută de art. 75 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002 raportat la art. 338 alin. (3) din Codul penal, articol care definește accidentul de circulație ca situație premisă a infracțiunii de părăsire a locului accidentului prevăzută de art. 338 alin. (1) din Codul penal, are în vedere și autorănirea, când singura persoană rănită este însuși conducătorul singurului autovehicul implicat în accident
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...