Pedepsele complementare | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pedepsele - Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare -
SECȚIUNEA a 2-a
Pedepsele complementare

Conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Art. 66. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3), Modele (2)

(1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi constă în interzicerea exercitării, pe o perioadă de la unu la 5 ani, a unuia sau mai multora dintre următoarele drepturi: Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

a) dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (50), Modele (5)

b) dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; Jurisprudență, Reviste (47), Modele (5)

c) dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României; Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

d) dreptul de a alege; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7), Modele (4)

e) drepturile părintești; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

f) dreptul de a fi tutore sau curator; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

g) dreptul de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii; Jurisprudență, Reviste (14)

h) dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme; Jurisprudență, Reviste (3)

i) dreptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanță; Jurisprudență, Reviste (5)

j) dreptul de a părăsi teritoriul României; Jurisprudență, Reviste (1)

k) dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public; Jurisprudență, Reviste (6)

l) dreptul de a se afla în anumite localități stabilite de instanță; Jurisprudență, Reviste (6)

m) dreptul de a se afla în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanță; Jurisprudență

n) dreptul de a comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracțiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanță, ori de a se apropia de acestea; Jurisprudență, Reviste (2)

o) dreptul de a se apropia de locuința, locul de muncă, școala sau alte locuri unde victima desfășoară activități sociale, în condițiile stabilite de instanța de judecată. Jurisprudență, Reviste (10)

(2) Când legea prevede interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică, instanța dispune interzicerea exercitării drepturilor prevăzute în alin. (1) lit. a) și lit. b). Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Interzicerea exercitării drepturilor prevăzute în alin. (1) lit. a) și lit. b) se dispune cumulativ. Jurisprudență

(4) Pedeapsa prevăzută în alin. (1) lit. c) nu se va dispune atunci când există motive întemeiate de a crede că viața persoanei expulzate este pusă în pericol ori că persoana va fi supusă la tortură sau alte tratamente inumane ori degradante în statul în care urmează a fi expulzată. Jurisprudență

(5) Când dispune interzicerea unuia dintre drepturile prevăzute în alin. (1) lit. n) și lit. o), instanța individualizează în concret conținutul acestei pedepse, ținând seama de împrejurările cauzei.

Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Art. 67. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (3), Modele (1)

(1) Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este închisoarea sau amenda și instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, împrejurările cauzei și persoana infractorului, această pedeapsă este necesară. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (10)

(2) Aplicarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi este obligatorie când legea prevede această pedeapsă pentru infracțiunea săvârșită. Jurisprudență, Reviste (11)

(3) Interzicerea dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României nu se aplică în cazul în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Jurisprudență, Reviste (1)

Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Art. 68. - Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Executarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi începe: Jurisprudență, Reviste (1)

a) de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa amenzii; Jurisprudență, Reviste (2)

b) de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere; Jurisprudență, Reviste (9)

c) după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate. Jurisprudență, Reviste (8)

(2) În cazul în care s-a dispus liberarea condiționată, interzicerea dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României se execută la data liberării. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Dacă se dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere sau înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea, pentru alte motive decât săvârșirea unei noi infracțiuni, partea din durata pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi neexecutată la data revocării sau înlocuirii se va executa după executarea pedepsei închisorii. Jurisprudență

Degradarea militară

Art. 69. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Pedeapsa complementară a degradării militare constă în pierderea gradului și a dreptului de a purta uniformă de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Jurisprudență

(2) Degradarea militară se aplică în mod obligatoriu condamnaților militari în activitate, în rezervă sau în retragere, dacă pedeapsa principală aplicată este închisoarea mai mare de 10 ani sau detențiunea pe viață. Jurisprudență

(3) Degradarea militară poate fi aplicată condamnaților militari în activitate, în rezervă sau în retragere pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, dacă pedeapsa principală aplicată este închisoarea de cel puțin 5 ani și de cel mult 10 ani. Jurisprudență

Publicarea hotărârii definitive de condamnare

Art. 70. - Legislație conexă (1), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Publicarea hotărârii definitive de condamnare se poate dispune când, ținând seama de natura și gravitatea infracțiunii, împrejurările cauzei și persoana condamnatului, instanța apreciază că publicarea va contribui la prevenirea săvârșirii altor asemenea infracțiuni.

(2) Hotărârea de condamnare se publică în extras, în forma stabilită de instanță, într-un cotidian local sau național, o singură dată.

(3) Publicarea hotărârii definitive de condamnare se face pe cheltuiala persoanei condamnate, fără a se dezvălui identitatea altor persoane.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi este menținută în sistemul noul C. pen., însă cu modificări substanțiale față de C. pen. din 1968. 
    Astfel, numărul drepturilor care pot fi interzise cu titlu de pedeapsă complementară este semnificativ mai mare sub imperiul noul C. pen.. Cele cinci categorii de drepturi pe care le avea în vedere C. pen. din 1968 au fost preluate și în noul C. pen., cu unele modificări de reglementare; spre exemplu, interzicerea vizează exercitarea dreptului de aocupa funcția, de aexercita profesia sau meseria ori de adesfășura activitatea de care condamnatul chiar s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii, spre deosebire de C. pen. din 1968 care avea în vedere orice funcție, profesie sau activitate de aceeași natură. De asemenea, deși pot fi interzise atât dreptul de aalege cât și cel de afi ales, ele sunt reglementate distinct [la art. 66 alin. (1) lit. a) și, respectiv, lit. d) noul C. pen.], iar interzicerea unuia nu mai este condiționată de interzicerea celuilalt. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Condiții. Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este amenda sau închisoarea și instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, împrejurările cauzei și persoana infractorului, această pedeapsă este necesară. 
    2. Lipsa efectelor circumstanțelor agravante sau atenuante asupra limitelor pedepsei complementare. Circumstanțele atenuante sau agravante nu produc efecte asupra limitelor pedepselor complementare. Conform art. 76 C. pen.., în cazul în care există circumstanțe atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc cu otreime. În consecință, efectele circumstanțelor atenuante se raportează la pedeapsa prevăzută de lege, astfel cum este definită de art. 187 C. pen.. Codul explică noțiunea prin raportare la pedeapsa prevăzută în textul de lege care incriminează fapta săvârșită. Având în vedere că limitele pedepsei complementare sunt prevăzute în partea generală, iar nu în textul de lege care incriminează fapta săvârșită, efectele circumstanțelor atenuante nu se reflectă și asupra limitelor pedepselor complementare. Pentru aceleași considerente, decurgând din modul de reglementare apedepsei în cazul tentativei, conform art. 33 alin. (2) C. pen.., limitele pedepsei complementare, spre deosebire de limitele pedepsei principale, nu se reduc la jumătate. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Pedepsele complementare sunt dispuse de către instanța de judecată pentru a întregi efectul pedepselor principale, acestea intervenind de regulă după execu­tarea pedepselor principale(191). Noul Cod penal consacră trei tipuri de pedepse complementare: interzicerea exercitării unor drepturi, degradarea militară și publicarea hotărârii definitive de condamnare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi este menținută în sistemul noul C. pen., însă cu modificări substanțiale față de C. pen. din 1968. 
    Astfel, numărul drepturilor care pot fi interzise cu titlu de pedeapsă complementară este semnificativ mai mare sub imperiul noul C. pen.. Cele cinci categorii de drepturi pe care le avea în vedere C. pen. din 1968 au fost preluate și în noul C. pen., cu unele modificări de reglementare; spre exemplu, interzicerea vizează exercitarea dreptului de aocupa funcția, de aexercita profesia sau meseria ori de adesfășura activitatea de care condamnatul chiar s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii, spre deosebire de C. pen. din 1968 care avea în vedere orice funcție, profesie sau activitate de aceeași natură. De asemenea, deși pot fi interzise atât dreptul de aalege cât și cel de afi ales, ele sunt reglementate distinct [la art. 66 alin. (1) lit. a) și, respectiv, lit. d) noul C. pen.], iar interzicerea unuia nu mai este condiționată de interzicerea celuilalt. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Condiții. Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este amenda sau închisoarea și instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, împrejurările cauzei și persoana infractorului, această pedeapsă este necesară. 
    2. Lipsa efectelor circumstanțelor agravante sau atenuante asupra limitelor pedepsei complementare. Circumstanțele atenuante sau agravante nu produc efecte asupra limitelor pedepselor complementare. Conform art. 76 C. pen.., în cazul în care există circumstanțe atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită se reduc cu otreime. În consecință, efectele circumstanțelor atenuante se raportează la pedeapsa prevăzută de lege, astfel cum este definită de art. 187 C. pen.. Codul explică noțiunea prin raportare la pedeapsa prevăzută în textul de lege care incriminează fapta săvârșită. Având în vedere că limitele pedepsei complementare sunt prevăzute în partea generală, iar nu în textul de lege care incriminează fapta săvârșită, efectele circumstanțelor atenuante nu se reflectă și asupra limitelor pedepselor complementare. Pentru aceleași considerente, decurgând din modul de reglementare apedepsei în cazul tentativei, conform art. 33 alin. (2) C. pen.., limitele pedepsei complementare, spre deosebire de limitele pedepsei principale, nu se reduc la jumătate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Aplicarea legii penale în timp
Aplicarea legii penale în spațiu
Detențiunea pe viață
Închisoarea
Amenda
Pedeapsa accesorie
Pedepsele complementare
Dispoziții generale
Circumstanțele atenuante și circumstanțele agravante
Renunțarea la aplicarea pedepsei
Amânarea aplicării pedepsei
Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Liberarea condiționată
Reviste:
Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 22/1969 în sensul stabilirii efectelor juridice și a implicațiilor procedurale ale interdicției legale exprese prevăzute de textul indicat, în cazul în care condamnarea penală definitivă a salariatului cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere intervine în timpul derulării unui contract de muncă, ce presupune exercitarea atribuțiilor de gestionar
Condiția ca pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită să nu fie mai mare sau egală cu 7 ani de închisoare. Noțiunea de "pedeapsă prevăzută de lege". Lipsa prezentării motivelor care au determinat amânarea aplicării pedepsei. Aplicarea pedepselor complementare și accesorii
Suspendarea sub supraveghere a pedepsei. Caracterul obligatoriu al dispozițiilor art. 92 alin. 3 Cod penal. Aplicarea pedepselor complementară și accesorie. Admitere apel
Efectele liberării condiționate
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 65 alin. (3) din Codul penal și anume că aplicarea pedepselor accesorii constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și d) - o) din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă de instanță ca pedeapsă complementară, nu este posibilă în cazul dispunerii unei soluții de condamnare la pedeapsa amenzii
20. Interzicerea exercitării unor drepturi exclusiv prin hotărârea de revocare a amânării aplicării pedepsei. Nelegalitate
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Infracțiunea de proxenetism
20. Luare de mită. Abuz în serviciu. Concurs ideal de infracțiuni. Condiții
Recidivă postcondamnatorie. Concurs de infracțiuni. Revocarea liberării condiționate
19. Încetarea de drept a contractului individual de muncă. Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. Interzicerea exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca pedeapsă accesorie
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Modele:
Sentință de admitere a acordului de recunoaștere a vinovăției
Sentință de condamnare la pedeapsa închisorii cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei
Sentință de revocare a amânării aplicării pedepsei pentru nerespectarea măsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligațiilor impuse ori stabilite de lege [I] / neîndeplinirea obligațiilor civile [II]
Sentința prin care instanța se pronunță asupra revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere pentru nerespectarea măsurilor de supraveghere sau neexecutarea obligațiilor impuse ori stabilite de lege [I] / neîndeplinirea obligațiilor civile [II]
Sentința prin care instanța se pronunță asupra anulării renunțării la aplicarea pedepsei
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (reducerea pedepsei)
Interzicerea exercitării unor drepturi
Interzicerea străinului de a se afla pe teritoriul României
Degradarea militară
Publicarea hotărârii de condamnare
Legislație conexă :
Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
;
se încarcă...