Pedepsele complementare | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Pedepsele - Categoriile pedepselor -
Pedepsele complementare

Art. 55. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

Pedepsele complementare sunt: Jurisprudență

a) interzicerea exercitării unor drepturi; Jurisprudență, Reviste (1)

b) degradarea militară;

c) publicarea hotărârii de condamnare. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen. sporește numărul pedepselor complementare, adăugând la cele două existente în C. pen. din 1968 – interzicerea exercitării unor drepturi și degradarea militară – oatreia, cea apublicării hotărârii de condamnare. Durata pedepsei complementare ainterzicerii exercitării unor drepturi este prevăzută la art. 66 noul C. pen.. 
    2. Aplicarea legii în timp. Problema va fi analizată la comentariile art. 66-70 noul C. pen.. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ 
    1.1.Pedepsele principale. Codul penal în vigoare menține aceleași categorii de pedepse ca și Codul din 1969: pedepse principale, pedepse complementare și pedepse accesorii. Pedepsele principale au aceeași natură ca și cele prevăzute de reglementarea anterioară (detențiunea pe viață, închisoarea și amenda), iar ca limite generale pedeapsa închisorii reia dispozițiile Codului anterior (15 zile - 30 ani). În cazul pedepsei amenzii limitele generale prevăzute de Codul penal din 1969 erau de la 100 la 50.000 lei. În cazul amenzilor stabilite definitiv sub imperiul Codului anterior, aplicarea obligatorie alegii penale mai favorabile se face prin compararea amenzii aplicate cu suma ce rezultă din prevederile art. 61 alin. (2) și (4) C. pen.., prin utilizarea unui cuantum de referință pentru ozi-amendă în sumă de 150 lei. Dispozițiile se aplică în mod corespunzător și amenzilor definitive stabilite pentru persoane juridice, în acest caz cuantumul de referință pentru ozi-amendă, utilizat pentru aplicarea prevederilor art. 137 alin. (2) și (4) C. pen.., fiind de 2.000 lei (art. 13 din Legea nr. 187/2012). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Pedepsele complementare sunt sancțiuni penale care nu pot fi aplicate niciodată de sine stătător, ele sunt alipite pe lângă o pedeapsă principală(931). 
    Sistemul pedepselor complementare este prevăzut la art. 55 C. pen. în vigoare. Potrivit acestui text, "Pedepsele complementare sunt: a) interzicerea exercitării unor drepturi; b) degradarea militară; c) publicarea hotărârii de condamnare". [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Pedepsele complementare sunt dispuse de către instanța de judecată pentru a întregi efectul pedepselor principale, acestea intervenind de regulă după exe­cutarea pedepselor principale. Noul Cod penal consacră trei tipuri de pedepse complementare: interzicerea exercitării unor drepturi (ca diferență de termeni utilizați, Codul penal din 1969 folosea, impropriu, expresia "interzicerea unor drepturi"), degradarea militară și publicarea hotărârii definitive de condamnare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni
Autorul și coautorii
Instigatorul
Complicele
Pedeapsa în cazul participanților
Circumstanțe personale și reale
Împiedicarea săvârșirii infracțiunii
Participația improprie
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie
Pedepsele complementare
Durata executării
Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării
Scopul măsurilor de siguranță
Categoriile măsurilor de siguranță
Obligarea la tratament medical
Internarea medicală
Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
Confiscarea specială
Limitele răspunderii penale
Reviste:
19. Încetarea de drept a contractului individual de muncă. Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. Interzicerea exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca pedeapsă accesorie
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală
RIL: Aplicarea pedepselor accesorii sunt posibile în cazul dispunerii unei soluții de condamnare la pedeapsa amenzii?
Săvârșirea infracțiunii de luare de mită. Achitarea inculpaților pentru faptele săvârșite ca urmare a provocării active din partea investigatorilor sub acoperire. Antrenare răspundere penală numai pentru faptele comise fără intervenția investigatorilor. Reținere circumstanțe atenuante. Suspendare executare pedeapsă
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Codul Muncii din 2003
;
se încarcă...