Pedepsele aplicabile persoanei juridice | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea penală a persoanei juridice - Dispoziții generale -
Pedepsele aplicabile persoanei juridice

Art. 136. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale și complementare. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pedeapsa principală este amenda. Jurisprudență, Reviste (5)

(3) Pedepsele complementare sunt: Jurisprudență, Reviste (3)

a) dizolvarea persoanei juridice; Jurisprudență, Reviste (3)

b) suspendarea activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani; Reviste (2)

c) închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani; Reviste (3)

d) interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice pe o durată de la unu la 3 ani; Jurisprudență, Reviste (1)

e) plasarea sub supraveghere judiciară; Reviste (1)

f) afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Analiza comparativă a celor două reglementări relevă preluarea textului din C. pen. din 1968, cu câteva modificări minore din considerente de tehnică legislativă, dar și introducerea unei pedepse complementare cu caracter de noutate – plasarea sub supraveghere judiciară. 
    O primă deosebire între cele două texte legale se referă la eliminarea limitelor amenzii ca pedeapsă principală, operațiune acărei rațiune rezidă în corelarea acestei dispoziții cu prevederile art. 137 noul C. pen., care implică stabilirea cuantumului amenzii prin sistemul zilelor-amendă, instituție de asemenea nou introdusă în legislația penală românească. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal reglementează în art. 25 executarea pedepsei amenzii aplicabile persoanei juridice. Persoana juridică ce a fost condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să achite integral amenda în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și să comunice judecătorului delegat cu executarea dovada plății, în termen de 15 zile de la efectuarea acesteia. Dacă persoana juridică se află în imposibilitate de a achita integral amenda în termenul prevăzut anterior, judecătorul delegat cu executarea, la cererea acesteia, poate dispune eșalonarea plății amenzii în rate lunare, pe o perioadă ce nu poate depăși 2 ani. Judecătorul delegat cu executarea, analizând cererea persoanei condamnate și documentele justificative privind imposibilitatea acesteia de achitare integrală a amenzii, se pronunță prin încheiere. În cazul în care dispune eșalonarea, încheierea va cuprinde: cuantumul amenzii, numărul de rate lunare în cuantum egal pentru care se eșalonează amenda, precum și termenul de plată. Prevederile referitoare la incidentele ivite în cursul executării se aplică în mod corespunzător. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    Codul penal în vigoare reglementează sistemul și categoriile pedepselor aplicabile persoanei juridice în Titlul VI "Răspunderea penală a persoanei juridice", Capitolul I "Dispoziții generale", în art. 136-137. 
    Potrivit dispozițiilor art. 136 alin. (1) C. pen., pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale și complementare. 
    A. Pedeapsa principală. Pedeapsa principală este amenda. Aceasta constă în suma de bani pe care persoana juridică este condamnată să o plătească statului [art. 137 alin. (1) C. pen.]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt de două feluri: principale și comple­mentare. Ca și în situația pedepselor aplicabile persoanei fizice, pedeapsa principală se poate aplica sigură, în timp ce pedepsele complementare nu pot fi aplicate decât alături de pedeapsa principală. 
    Singura pedeapsă principală aplicabilă persoanei juridice este amenda. Spre deo­se­bire de reglementarea anterioară [art. 531 alin. (2) CP 1969], în art. 136 NCP nu se mai precizează limitele generale ale amenzii, care pot fi deduse din dispo­zițiile alin. (2) al art. 137 NCP. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Schimbarea regimului de executare
Calculul duratei măsurilor educative
Efectele cauzelor de atenuare și agravare
Pluralitatea de infracțiuni
Descoperirea unei infracțiuni săvârșite în timpul minorității
Prescripția răspunderii penale a minorilor
Prescripția executării măsurilor educative
Efectele măsurilor educative
Minorul devenit major
Condițiile răspunderii penale a persoanei juridice
Pedepsele aplicabile persoanei juridice
Stabilirea amenzii pentru persoana juridică
Aplicarea și executarea pedepselor complementare în cazul persoanei juridice
Dizolvarea persoanei juridice
Suspendarea activității persoanei juridice
Neaplicarea dizolvării sau suspendării activității persoanei juridice
Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice
Plasarea sub supraveghere judiciară
Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare
Recidiva în cazul persoanei juridice
Reviste:
Răspunderea penală a persoanei juridice
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 90 lit. c) din Codul de procedură penală
Constituirea unui grup infracțional organizat
ÎCCJ: Când este obligatorie asistența juridică pentru inculpatul persoană juridică?
38. Decizia nr. 21 din 11 octombrie 2016 în dosarul nr. 2401/1/2016/HP/P
Spălarea banilor
Câteva propuneri de modificare a Codului penal, Codului de procedură penală și altor acte normative
Noutăți legislative*
Răspunderea penală a societăților
Răspunderea penală a persoanei juridice și a persoanei fizice: Infracțiunile pedepsite cu închisoare sau amendă
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...