Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiunea - Unitatea și pluralitatea de infracțiuni -
Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni

Art. 39. - Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (3), Modele (2)

(1) În caz de concurs de infracțiuni, se stabilește pedeapsa pentru fiecare infracțiune în parte și se aplică pedeapsa, după cum urmează: Jurisprudență, Reviste (1)

a) când s-au stabilit o pedeapsă cu detențiune pe viață și una sau mai multe pedepse cu închisoare ori cu amendă, se aplică pedeapsa detențiunii pe viață; Jurisprudență, Reviste (2)

b) când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite; Respingeri de neconstituționalitate (19), Jurisprudență, Reviste (41), Modele (4)

c) când s-au stabilit numai pedepse cu amendă, se aplică pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite; Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (4)

d) când s-au stabilit o pedeapsă cu închisoare și o pedeapsă cu amendă, se aplică pedeapsa închisorii, la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

e) când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoare și mai multe pedepse cu amendă se aplică pedeapsa închisorii conform lit. b), la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii conform lit. c). Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Atunci când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoarea, dacă prin adăugare la pedeapsa cea mai mare a sporului de o treime din totalul celorlalte pedepse cu închisoarea stabilite s-ar depăși cu 10 ani sau mai mult maximul general al pedepsei închisorii, iar pentru cel puțin una dintre infracțiunile concurente pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 20 de ani sau mai mare, se poate aplica pedeapsa detențiunii pe viață. Jurisprudență, Reviste (7)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen. aoptat pentru schimbarea regimului de sancționare aconcursului de infracțiuni. Astfel, în cazul aplicării pedepsei principale în cazul concursului de infracțiuni, s-a optat pentru sistemul absorbției (în ipoteza în care pentru una dintre infracțiunile concurente s-a aplicat pedeapsa detențiunii pe viață) și pentru sistemul cumulului juridic cu spor obligatoriu (1/3 din totalul pedepselor stabilite pentru celelalte infracțiuni concurente) în cazul în care pentru infracțiunile concurente s-au aplicat numai pedepse cu închisoarea sau amenda, fără să mai existe limitarea din art. 34 alin. (2) C. pen. din 1968 raportată la totalul pedepselor stabilite de instanță pentru infracțiunile concurente. noul C. pen. permite, în anumite condiții, și cumularea pedepsei închisorii cu pedeapsa amenzii în cazul sancționării concursului de infracțiuni – art. 39 alin. (1) lit. c) („când s-au stabilit opedeapsă cu închisoarea și opedeapsă cu amendă, se aplică pedeapsa cea mai grea la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii”). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Sancționarea concursului de infracțiuni era prevăzută de dispozițiile art. 34-36 C. pen. din 1969, pentru persoana fizică, și art. 401 C. pen. din 1969, pentru persoana juridică. Noile prevederi în materia tratamentului sancționator au adus modificări importante. Astfel, dacă vechiul Cod consacra sistemul cumulului juridic cu spor facultativ și variabil, art. 39 C. pen.. instituie sancționarea concursului potrivit sistemului cumulului juridic cu spor obligatoriu și fix în cazul în care pentru infracțiunile concurente s-au aplicat numai pedepse cu închisoarea sau numai cu amenda, dar și cumulul aritmetic între pedeapsa închisorii și pedeapsa amenzii, când au fost aplicate ambele tipuri de sancțiuni. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Reglementarea analizată dispune în materia sancționării concursului de infrac­țiuni săvârșite de persoana fizică, de pe poziția infractorului major, stabilind trata­mentul penal, din punct de vedere al pedepsei principale, găsindu-și corespondent în prevederile art. 34 CP 1969 (care reprezenta singura reglementare dată modului în care trebuia să se procedeze pentru aplicarea pedepsei principale în cazul concursului de infracțiuni săvârșite de persoana fizică, inclusiv în cazul infractorului minor(136)). Celor două forme ale concursului de infracțiuni - real, formal - li se creează un regim juridic de sancționare uniform, în cadrul căruia se pot observa atât o pluralitate de sisteme de sancționare corespunzătoare dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. a)-e) NCP, cu unele modificări substanțiale față de concepția Codului penal din 1969, cât și instituirea unei soluții noi, fără precedent [art. 39 alin. (2) NCP]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Intoxicația
Eroarea
Cazul fortuit
Tentativa
Pedepsirea tentativei
Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului
Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe
Pedeapsa pentru infracțiunea continuată și infracțiunea complexă
Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă
Concursul de infracțiuni
Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni
Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente
Recidiva
Condamnări care nu atrag starea de recidivă
Pedeapsa în caz de recidivă
Pluralitatea intermediară
Pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni
Autorul și coautorii
Instigatorul
Complicele
Pedeapsa în cazul participanților
Reviste:
Concursul de infracțiuni: o succintă analiză comparativă între noua și vechea reglementare
Cu privire la neconstituționalitatea dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Noului Cod Penal și a dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. b) și c) din Noul Cod Penal
Câteva considerații pe marginea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codului de Procedură Penală
Ce înțelegem prin concursul de infracțiuni și recidivă si cum se aplică pedeapsa în cazul acestora?
Scurte observații critice privind unele prevederi ale legii de modificare a Codului penal
Considerații asupra pluralității intermediare de infracțiuni. Condiții și tratament sancționator
CCR: Avem același subiect pasiv sau mai multe în cazul infracțiunii continuate?
Interpretarea noțiunilor de faptă care nu este prevăzută de legea penală și de pedeapsă în alte limite decât cele prevăzute de lege, în calea extraordinară de atac a recursului în casație
Cazul de recurs în casație prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 12 C. pr. pen.
CCR a statuat referitor la sporul în cazul concursului de infracțiuni
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Modele:
Cerere de contopire a pedepselor pentru infracțiuni concurente.
Sentința prin care instanța se pronunță asupra anulării renunțării la aplicarea pedepsei
Sentința prin care instanța se pronunță cu privire la anularea amânării aplicării pedepsei
Sentință privind modificări de pedepse (contopire)
Sentința prin care instanța se pronunță asupra anulării liberării condiționate
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (reducerea pedepsei)
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 1/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Ploiești - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie în Dosarul nr. 289/120/2014 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării de principiu a problemei de drept vizând mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile în cazul faptelor definitiv judecate, pentru ipoteza unui concurs de infracțiuni
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 10/2005 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 34 cu referire la art. 120 din Codul penal, în caz de concurs de infracțiuni, din care pentru unele s-au stabilit pedepse ce intră sub incidența grațierii
Decizia nr. 70/2007 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la posibilitatea contopirii de către instanțele de control judiciar a pedepsei aplicate pentru infracțiunea care a făcut obiectul judecății cu pedepse aplicate infracțiunilor concurente pentru care infractorul a fost condamnat definitiv, în cazul în care contopirea nu a fost efectuată mai întâi de către instanța de fond
;
se încarcă...