Pedeapsa pentru infracțiunea continuată și infracțiunea complexă | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiunea - Unitatea și pluralitatea de infracțiuni -
Pedeapsa pentru infracțiunea continuată și infracțiunea complexă

Art. 36. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Infracțiunea continuată se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, al cărei maxim se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii, respectiv cu cel mult o treime în cazul pedepsei amenzii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Infracțiunea complexă se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Infracțiunea complexă săvârșită cu intenție depășită, dacă s-a produs numai rezultatul mai grav al acțiunii secundare, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea complexă consumată. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Art. 36 alin. (1) noul C. pen. instituie un alt regim de stabilire și de aplicare apedepsei pentru infracțiunea continuată, raportat la prevederea inclusă în art. 42 C. pen. din 1968.Astfel, C. pen. din 1968 avea în vedere doar sistemul de sancționare ainfracțiunii continuate, iar pentru indicarea sistemului de sancționare aacesteia făcea trimitere la regulile concursului de infracțiuni (art. 34 C. pen. din 1968). noul C. pen. prin dispozițiile art. 36 alin. (1) stabilește un regim propriu de sancționare ainfracțiunii continuate care constă în aplicarea pedepsei pentru infracțiunea săvârșită al cărei maxim poate primi un spor facultativ de cel mult 3 ani (în cazul pedepsei cu închisoarea) și un spor de 1/3 în cazul pedepsei amenzii. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Tratamentul sancționator al infracțiunii continuate. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Potrivit art. 42 C. pen. din 1969, infracțiunea continuată se sancționa cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, la care se putea adăuga un spor potrivit dispozițiilor art. 34 sau art. 401 alin. (1) C. pen. din 1969, adică de până la 5 ani. 
    Mecanismul era următorul: instanța aplica o pedeapsă până la maximul special prevăzut de lege, iar dacă acest maxim se dovedea neîndestulător, se putea adăuga un spor de până la 5 ani în cazul închisorii, respectiv de până la jumătate din maximul special în cazul amenzii, pentru persoană fizică. Dacă în speță era vorba despre o persoană juridică, sporul putea fi de până la o treime din maximul special al amenzii. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Dispozițiile art. 36 alin. (1) NCP stabilesc tratamentul penal aplicabil infracțiunii continuate, care se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infrac­țiu­nea săvârșită, cu posibilitatea sporirii pedepsei conform prevederilor legii, din care rezultă că forma continuată de săvârșire a unei infracțiuni reprezintă o cauză (stare) legală, generală, reală de agravare facultativă a pedepsei (unica împre­ju­rare care menține această natură juridică de lege lata). Astfel, prin comparație cu reglementarea anterioară, se menține natura juridică a infracțiunii continuate, semnalând deosebirea ce vizează, în text, lipsa trimiterii legale la regimul sancțio­nator al instituției concursului de infracțiuni, în privința sporului aplicabil (căruia, în reglementarea actuală a concursului, i se conferă un caracter obligatoriu). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Excesul neimputabil
Minoritatea făptuitorului
Iresponsabilitatea
Intoxicația
Eroarea
Cazul fortuit
Tentativa
Pedepsirea tentativei
Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului
Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe
Pedeapsa pentru infracțiunea continuată și infracțiunea complexă
Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată sau complexă
Concursul de infracțiuni
Pedeapsa principală în caz de concurs de infracțiuni
Contopirea pedepselor pentru infracțiuni concurente
Recidiva
Condamnări care nu atrag starea de recidivă
Pedeapsa în caz de recidivă
Pluralitatea intermediară
Pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni
Autorul și coautorii
Reviste:
Unele probleme privind semnificația normativă a expresiei "pedeapsă prevăzută de lege"
Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de viol
Modificarea unor dispoziții din Codul penal prin O.U.G. nr. 13/2017
CCR: Avem același subiect pasiv sau mai multe în cazul infracțiunii continuate?
CCR: În cazul concursului de infracțiuni se poate ajunge la aplicarea unor pedepse disproporționat de mari
Șantaj. Lipsa laturii subiective. Existența infracțiunii de amenințare/Blackmail. Lack of subjective part. Existence of the crime of threat
Unele considerații cu privire la infracțiunea continuată
Cazurile de recurs în casație
Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul infracțiunii complexe și în cazul faptelor cu un pericol social redus
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...