Participația improprie | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiunea - Autorul și participanții -
Participația improprie

Art. 52. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Săvârșirea nemijlocită, cu intenție, de către o persoană a unei fapte prevăzute de legea penală la care, din culpă sau fără vinovăție, contribuie cu acte de executare o altă persoană se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta comisă cu intenție. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu intenție, la săvârșirea din culpă de către o altă persoană a unei fapte prevăzute de legea penală se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta comisă cu intenție. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu intenție, la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, de către o persoană care comite acea faptă fără vinovăție, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune. Jurisprudență, Reviste (4)

(4) Dispozițiile art. 50 și art. 51 se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen. a optat pentru păstrarea instituției participației improprii, în detrimentul tezei autorului mediat, întrucât s-a dovedit funcțională în practica judiciară. 
    Având în vedere reglementarea expresă ainstituției coautoratului, art. 52 alin. (1) noul C. pen. definește coautoratul impropriu, care presupune că actele de executare nemijlocită sunt realizate de către două sau mai multe persoane între care nu există ocoeziune de ordin psihic, în sensul că unele acționează cu intenție, altele din culpă ori chiar fără vinovăție. Legea prevede coautoratul impropriu în două modalități: [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Legiuitorul menține soluția anterior prevăzută la art. 31 C. pen. din 1969, doctrina și jurisprudența întemeiate pe acesta menținându-și actualitatea. 
    2. Elemente de noutate 
    2.1. Coautoratul. Corespunzător noii soluții legislative privind coautoratul ca formă de participație (a se vedea supra comentariul art. 46, pct. 2), textul reglementează cu caracter de noutate, în primul alineat, „coautoratul impropriu”, pentru ipotezele în care, autorul acționând cu intenție, coautorii acționează din culpă și, respectiv, fără vinovăție. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
    A. Noțiune și caracterizare. Participația penală improprie este reglementată în art. 52 C. pen., în care se prevede: "(1) Săvârșirea nemijlocită, cu intenție, de către o persoană a unei fapte prevăzute de legea penală la care, din culpă sau fără vinovăție, contribuie cu acte de executare o altă persoană se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta comisă cu intenție. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Reglementarea analizată oferă soluția originală și singulară a legii penale române, constând în participația improprie, art. 52 NCP preluând și completând dispo­­zițiile art. 31 CP 1969, instituție de drept penal apreciată ca devenită tradi­țională în spațiul juridic autohton "și care s-a dovedit funcțională fără dificultăți în practică, în detrimentul teoriei autorului mediat"(166). Formula juridică a participației improprii se întemeiază pe aceeași unitate de faptă prevăzută de legea penală, săvârșită de un număr de persoane superior aceluia necesar solicitat de lege, ca și în cazul participației proprii, reflectând însă caracterul eterogen al pozițiilor psihice ale persoanelor care o comit. Conținutul normativ înfățișează mai multe modalități, indicând coautoratul impropriu (prevedere explicită nouă), precum și instigarea și complicitatea improprii, reglementând condițiile de existență și regimul de sancționare a acestora. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Condamnări care nu atrag starea de recidivă
Pedeapsa în caz de recidivă
Pluralitatea intermediară
Pedepsele complementare, pedepsele accesorii și măsurile de siguranță în caz de pluralitate de infracțiuni
Autorul și coautorii
Instigatorul
Complicele
Pedeapsa în cazul participanților
Circumstanțe personale și reale
Împiedicarea săvârșirii infracțiunii
Participația improprie
Pedepsele principale
Pedeapsa accesorie
Pedepsele complementare
Durata executării
Computarea duratei măsurilor preventive privative de libertate
Computarea pedepselor și măsurilor preventive executate în afara țării
Scopul măsurilor de siguranță
Categoriile măsurilor de siguranță
Obligarea la tratament medical
Internarea medicală
Reviste:
Unele probleme privind semnificația normativă a expresiei "pedeapsă prevăzută de lege"
Concursul de infracțiuni: o succintă analiză comparativă între noua și vechea reglementare
Unele aspecte controversate privind răspunderea penală a persoanei juridice
Distincția între cooperarea la autopunerea în pericol cu intenție și punerea în pericol a unui terț acceptată de acesta
Cauzele justificative și de neimputabilitate în noul Cod penal
Transmiterea fictivă a participațiilor unei societăți
Transmiterea fictivă a participațiilor unei societăți
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea generală ediția a 4-a
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
;
se încarcă...