PARTEA SPECIALĂ | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

PARTEA SPECIALĂ

TITLUL I Infracțiuni contra persoanei Reviste (2)

CAPITOLUL I Infracțiuni contra vieții Reviste (1)

Omorul

Art. 188. - Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (111), Referințe în jurisprudență (1823), Reviste (22), Doctrină (5), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Uciderea unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență relevantă (68), Referințe în jurisprudență (1059), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

(2) Tentativa se pedepsește. Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (100), Caută hotărâri judecătorești

Omorul calificat

Art. 189. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (285), Reviste (11), Doctrină (5), Librăria Indaco (5), Hotărâri judecătorești

(1) Omorul săvârșit în vreuna dintre următoarele împrejurări: Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (33), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) cu premeditare; Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (183), Caută hotărâri judecătorești

b) din interes material; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (35), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

c) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse; Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

d) pentru a înlesni sau a ascunde săvârșirea altei infracțiuni; Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (55), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

e) de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune de omor sau o tentativă la infracțiunea de omor; Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență relevantă (12), Referințe în jurisprudență (96), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

f) asupra a două sau mai multor persoane; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (9), Referințe în jurisprudență (148), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

g) asupra unei femei gravide; Referințe în jurisprudență (4), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

h) prin cruzimi, Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (164), Caută hotărâri judecătorești

se pedepsește cu detențiune pe viață sau închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Tentativa se pedepsește. Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (43), Caută hotărâri judecătorești

Uciderea la cererea victimei

Art. 190. - Reviste (6), Doctrină (5), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1)

Uciderea săvârșită la cererea explicită, serioasă, conștientă și repetată a victimei care suferea de o boală incurabilă sau de o infirmitate gravă atestată medical, cauzatoare de suferințe permanente și greu de suportat, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Referințe în jurisprudență (1)

Determinarea sau înlesnirea sinuciderii

Art. 191. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (4), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Fapta de a determina sau înlesni sinuciderea unei persoane, dacă sinuciderea a avut loc, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani. Referințe în jurisprudență (2)

(2) Când fapta prevăzută în alin. (1) s-a săvârșit față de un minor cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani sau față de o persoană cu discernământ diminuat, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani. Reviste (1)

(3) Determinarea sau înlesnirea sinuciderii, săvârșită față de un minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani sau față de o persoană care nu a putut să-și dea seama de consecințele acțiunilor sau inacțiunilor sale ori nu putea să le controleze, dacă sinuciderea a avut loc, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Reviste (1)

(4) Dacă actele de determinare sau înlesnire prevăzute în alin. (1) - (3) au fost urmate de o încercare de sinucidere, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

Uciderea din culpă

Art. 192. - Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (89), Reviste (10), Doctrină (6), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Uciderea din culpă a unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență relevantă (26), Referințe în jurisprudență (249), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăși o infracțiune se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (49), Referințe în jurisprudență (511), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă prin fapta săvârșită s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se majorează cu jumătate. Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (70), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

CAPITOLUL II Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății Legislație conexă (1), Reviste (1)

Lovirea sau alte violențe

Art. 193. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (37), Referințe în jurisprudență (844), Reviste (20), Doctrină (5), Modele (2), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (17), Referințe în jurisprudență (354), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

(2) Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (91), Referințe în jurisprudență (861), Reviste (10), Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (107), Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

Vătămarea corporală

Art. 194. - Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (15), Referințe în jurisprudență (817), Reviste (13), Doctrină (5), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Fapta prevăzută în art. 193, care a cauzat vreuna dintre următoarele consecințe: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (18), Referințe în jurisprudență (474), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) o infirmitate; Jurisprudență relevantă (13), Referințe în jurisprudență (342), Reviste (4), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

b) leziuni traumatice sau afectarea sănătății unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale; Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (186), Caută hotărâri judecătorești

c) un prejudiciu estetic grav și permanent; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (11), Referințe în jurisprudență (338), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

d) avortul; Jurisprudență relevantă (11), Referințe în jurisprudență (336), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

e) punerea în primejdie a vieții persoanei, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență relevantă (13), Referințe în jurisprudență (352), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) Când fapta a fost săvârșită în scopul producerii uneia dintre consecințele prevăzute în alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. c), pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (19), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Tentativa la infracțiunea prevăzută în alin. (2) se pedepsește. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte

Art. 195. - Jurisprudență relevantă (28), Referințe în jurisprudență (428), Reviste (18), Doctrină (5), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

Dacă vreuna dintre faptele prevăzute în art. 193 și art. 194 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani. Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Vătămarea corporală din culpă

Art. 196. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (111), Reviste (7), Doctrină (6), Modele (1), Proceduri (1), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Fapta prevăzută în art. 193 alin. (2) săvârșită din culpă de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice ori a unei substanțe psihoactive sau în desfășurarea unei activități ce constituie prin ea însăși infracțiune se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (21), Referințe în jurisprudență (299), Reviste (6), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Fapta prevăzută în art. 194 alin. (1) săvârșită din culpă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (41), Referințe în jurisprudență (490), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

(3) Când fapta prevăzută în alin. (2) a fost săvârșită ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale sau a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (23), Referințe în jurisprudență (272), Reviste (2), Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Dacă urmările prevăzute în alin. (1) - (3) s-au produs față de două sau mai multe persoane, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(5) Dacă nerespectarea dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere sau desfășurarea activității care a condus la comiterea faptelor prevăzute în alin. (1) și alin. (3) constituie prin ea însăși o infracțiune se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(6) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Referințe în jurisprudență (12), Caută hotărâri judecătorești

Relele tratamente aplicate minorului

Art. 197. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (24), Reviste (9), Doctrină (6), Modele (1), Librăria Indaco (1)

Punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorului, de către părinți sau de orice persoană în grija căreia se află minorul, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (6), Modele (1)

Încăierarea

Art. 198. - Referințe în jurisprudență (27), Reviste (2), Doctrină (5), Modele (2), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Participarea la o încăierare între mai multe persoane se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (51), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dacă în cursul încăierării s-a cauzat o vătămare corporală uneia sau mai multor persoane și nu se cunoaște care dintre participanți a produs urmările, se aplică tuturor pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani, cu excepția victimei, care răspunde potrivit alin. (1). Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (15), Caută hotărâri judecătorești

(3) Când prin fapta săvârșită în condițiile alin. (2) s-a cauzat moartea unei persoane, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani, iar dacă s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. Referințe în jurisprudență (17), Caută hotărâri judecătorești

(4) Nu se pedepsește cel care a fost prins în încăierare împotriva voinței sale sau care a încercat să-i despartă pe alții. Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

CAPITOLUL III Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie

Violența în familie

Art. 199. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (23), Referințe în jurisprudență (802), Reviste (8), Doctrină (6), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Dacă faptele prevăzute în art. 188, art. 189 și art. 193-195 sunt săvârșite asupra unui membru de familie, maximul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime. Jurisprudență relevantă (45), Referințe în jurisprudență (1118), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul infracțiunilor prevăzute în art. 193 și art. 196 săvârșite asupra unui membru de familie, acțiunea penală poate fi pusă în mișcare și din oficiu. Împăcarea înlătură răspunderea penală. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (81), Reviste (1), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă

Art. 200. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (20), Reviste (12), Doctrină (5), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Uciderea copilului nou-născut imediat după naștere, dar nu mai târziu de 24 de ore, săvârșită de către mama aflată în stare de tulburare psihică se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dacă faptele prevăzute în art. 193-195 sunt săvârșite asupra copilului nou-născut imediat după naștere, dar nu mai târziu de 24 de ore, de către mama aflată în stare de tulburare psihică, limitele speciale ale pedepsei sunt de o lună și, respectiv, 3 ani. Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

CAPITOLUL IV Agresiuni asupra fătului

Întreruperea cursului sarcinii

Art. 201. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (6), Doctrină (5), Librăria Indaco (3)

(1) Întreruperea cursului sarcinii săvârșită în vreuna dintre următoarele împrejurări: Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

a) în afara instituțiilor medicale sau a cabinetelor medicale autorizate în acest scop; Referințe în jurisprudență (4)

b) de către o persoană care nu are calitatea de medic de specialitate obstetrică-ginecologie și drept de liberă practică medicală în această specialitate; Referințe în jurisprudență (4)

c) dacă vârsta sarcinii a depășit paisprezece săptămâni, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Întreruperea cursului sarcinii, săvârșită în orice condiții, fără consimțământul femeii însărcinate, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Modele (1)

(3) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) s-a cauzat femeii însărcinate o vătămare corporală, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea femeii însărcinate, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(4) Când faptele au fost săvârșite de un medic, pe lângă pedeapsa închisorii, se va aplica și interzicerea exercitării profesiei de medic. Referințe în jurisprudență (1)

(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsește. Modele (1)

(6) Nu constituie infracțiune întreruperea cursului sarcinii în scop terapeutic efectuată de un medic de specialitate obstetrică-ginecologie, până la vârsta sarcinii de douăzeci și patru de săptămâni, sau întreruperea ulterioară a cursului sarcinii, în scop terapeutic, în interesul mamei sau al fătului. Reviste (1)

(7) Nu se pedepsește femeia însărcinată care își întrerupe cursul sarcinii. Reviste (2), Modele (1)

Vătămarea fătului

Art. 202. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (7), Doctrină (6), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Vătămarea fătului, în timpul nașterii, care a împiedicat instalarea vieții extrauterine se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) Vătămarea fătului, în timpul nașterii, care a cauzat ulterior copilului o vătămare corporală, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Vătămarea fătului în timpul sarcinii, prin care s-a cauzat ulterior copilului o vătămare corporală, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(4) Vătămarea fătului săvârșită în timpul nașterii de către mama aflată în stare de tulburare psihică se sancționează cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) și alin. (2), ale cărei limite se reduc la jumătate. Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

(5) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) - (4) au fost săvârșite din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(6) Nu constituie infracțiune faptele prevăzute în alin. (1) - (3) săvârșite de un medic sau de persoana autorizată să asiste nașterea sau să urmărească sarcina, dacă acestea au fost săvârșite în cursul actului medical, cu respectarea prevederilor specifice profesiei și au fost făcute în interesul femeii gravide sau al fătului, ca urmare a riscului inerent exercitării actului medical. Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(7) Vătămarea fătului în perioada sarcinii de către femeia însărcinată nu se pedepsește. Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

CAPITOLUL V Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie

Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate

Art. 203. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (2), Doctrină (5), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a anunța de îndată autoritățile de către cel care a găsit o persoană a cărei viață, integritate corporală sau sănătate este în pericol și nu are putința de a se salva se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Fapta nu constituie infracțiune dacă, prin acordarea ajutorului, autorul s-ar expune unui pericol grav cu privire la viața, integritatea corporală sau sănătatea sa.

Împiedicarea ajutorului

Art. 204. - Reviste (2), Doctrină (5), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

Împiedicarea intervenției ajutoarelor pentru salvarea unei persoane de la un pericol iminent și grav pentru viața, integritatea corporală sau sănătatea acesteia se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

CAPITOLUL VI Infracțiuni contra libertății persoanei

Lipsirea de libertate în mod ilegal

Art. 205. - Referințe (1), Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (119), Reviste (7), Doctrină (5), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal se pedepsește cu închisoarea de la unu la 7 ani. Jurisprudență relevantă (15), Referințe în jurisprudență (219), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) Se consideră lipsire de libertate și răpirea unei persoane aflate în imposibilitatea de a-și exprima voința ori de a se apăra. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă fapta este săvârșită: Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (273), Caută hotărâri judecătorești

a) de către o persoană înarmată; Jurisprudență relevantă (12), Referințe în jurisprudență (276), Caută hotărâri judecătorești

b) asupra unui minor; Jurisprudență relevantă (12), Referințe în jurisprudență (279), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

c) punând în pericol sănătatea sau viața victimei, pedeapsa este închisoarea cuprinsă între 3 și 10 ani. Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (272), Caută hotărâri judecătorești

(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) - (3) se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Amenințarea

Art. 206. - Legislație conexă (4), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (328), Reviste (8), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Fapta de a amenința o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăși sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea care a format obiectul amenințării. Jurisprudență relevantă (20), Referințe în jurisprudență (167), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Referințe în jurisprudență (9), Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

Șantajul

Art. 207. - Referințe (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (83), Reviste (4), Doctrină (5), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (12), Referințe în jurisprudență (176), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează amenințarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromițătoare pentru persoana amenințată ori pentru un membru de familie al acesteia, în scopul prevăzut în alin. (1). Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (41), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au fost comise în scopul de a dobândi în mod injust un folos patrimonial, pentru sine sau pentru altul, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (19), Caută hotărâri judecătorești

Hărțuirea

Art. 208. - Referințe în jurisprudență (7), Reviste (6), Doctrină (5), Modele (1), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Fapta celui care, în mod repetat, urmărește, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană ori îi supraveghează locuința, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanță, care, prin frecvență sau conținut, îi cauzează o temere unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

CAPITOLUL VII Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile Legislație conexă (1)

Sclavia

Art. 209. - Legislație conexă (5), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (6), Doctrină (6), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

Punerea sau ținerea unei persoane în stare de sclavie, precum și traficul de sclavi se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Traficul de persoane Modificări (1)

Art. 210. - Modificări (1), Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (24), Reviste (4), Doctrină (5), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane în scopul exploatării acesteia, săvârșită: Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (13), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

a) prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate; Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (37), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

b) profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-și exprima voința ori de starea de vădită vulnerabilitate a acelei persoane; Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (15), Caută hotărâri judecătorești

c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul consimțământului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Consimțământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Traficul de minori

Art. 211. - Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (18), Reviste (7), Doctrină (5), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență relevantă (20), Referințe în jurisprudență (465), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dacă fapta a fost săvârșită în condițiile art. 210 alin. (1), pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Modificări (2), Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (27), Caută hotărâri judecătorești

(3) Consimțământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Supunerea la muncă forțată sau obligatorie

Art. 212. - Legislație conexă (3), Referințe în jurisprudență (59), Reviste (5), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

Fapta de a supune o persoană, în alte cazuri decât cele prevăzute de dispozițiile legale, la prestarea unei munci împotriva voinței sale sau la o muncă obligatorie se pedepsește cu închisoarea de la unu la 3 ani. Referințe în jurisprudență (64)

Proxenetismul

Art. 213. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (2), Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (78), Reviste (4), Doctrină (4), Modele (1), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Determinarea sau înlesnirea practicării prostituției ori obținerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către una sau mai multe persoane se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (16), Referințe în jurisprudență (228), Reviste (5), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul în care determinarea la începerea sau continuarea practicării prostituției s-a realizat prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (104), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă faptele sunt săvârșite față de un minor, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate. Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (87), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

(4) Prin practicarea prostituției se înțelege întreținerea de acte sexuale cu diferite persoane în scopul obținerii de foloase patrimoniale pentru sine sau pentru altul. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Exploatarea cerșetoriei

Art. 214. - Legislație conexă (1), Reviste (4), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Fapta persoanei care determină un minor sau o persoană cu dizabilități fizice ori psihice să apeleze în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material sau beneficiază de foloase patrimoniale de pe urma acestei activități se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta este săvârșită în următoarele împrejurări:

a) de părinte, tutore, curator ori de către cel care are în îngrijire persoana care cerșește; Doctrină (1)

b) prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Reviste (1)

Folosirea unui minor în scop de cerșetorie

Art. 215. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

Fapta majorului care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor material, folosindu-se în acest scop de prezența unui minor, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (12), Caută hotărâri judecătorești

Folosirea serviciilor unei persoane exploatate

Art. 216. - Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

Fapta de a utiliza serviciile prevăzute în art. 182, prestate de o persoană despre care beneficiarul știe că este victimă a traficului de persoane ori a traficului de minori, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.

Sancționarea tentativei Modificări (1)

Art. 217. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 209-211 și art. 213 alin. (2) se pedepsește. Referințe în jurisprudență (2)

CAPITOLUL VIII Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale

Violul

Art. 218. - Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (144), Reviste (7), Doctrină (5), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau profitând de această stare, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență relevantă (38), Referințe în jurisprudență (736), Reviste (2), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise în condițiile alin. (1). Jurisprudență relevantă (28), Referințe în jurisprudență (691), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când: Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (60), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (71), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

b) victima este rudă în linie directă, frate sau soră; Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (80), Caută hotărâri judecătorești

c) victima nu a împlinit vârsta de 16 ani; Modificări (1), Jurisprudență relevantă (9), Referințe în jurisprudență (57), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală; Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

f) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună. Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (180), Caută hotărâri judecătorești

(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență relevantă (15), Referințe în jurisprudență (411), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(5) Acțiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) și alin. (2) se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Referințe în jurisprudență (8), Modele (1), Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) - (3) se pedepsește. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Agresiunea sexuală

Art. 219. - Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (24), Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute în art. 218, cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-și exprima voința ori profitând de această stare, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (6), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când: Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

b) victima este rudă în linie directă, frate sau soră; Jurisprudență relevantă (1), Caută hotărâri judecătorești

c) victima nu a împlinit vârsta de 16 ani; Modificări (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (6), Caută hotărâri judecătorești

d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice; Caută hotărâri judecătorești

e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală;

f) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Caută hotărâri judecătorești

(4) Dacă actele de agresiune sexuală au fost precedate sau urmate de săvârșirea actelor sexuale prevăzute în art. 218 alin. (1) și alin. (2), fapta constituie viol. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(5) Acțiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Modele (1), Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsește. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Actul sexual cu un minor

Art. 220. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (49), Reviste (5), Doctrină (5), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum și orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise cu un minor cu vârsta între 13 și 15 ani se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență relevantă (9), Referințe în jurisprudență (133), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (130), Caută hotărâri judecătorești

(3) Fapta prevăzută în alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 13 și 18 ani, când majorul a abuzat de autoritatea ori influența sa asupra victimei, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Fapta prevăzută în alin. (1)-(3) se sancționează cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când: Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

a) minorul este rudă în linie directă, frate sau soră; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

c) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

(5) Faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) nu se sancționează dacă diferența de vârstă nu depășește 3 ani.

Coruperea sexuală a minorilor

Art. 221. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (9), Referințe în jurisprudență (89), Reviste (4), Doctrină (5), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Comiterea unui act de natură sexuală, altul decât cel prevăzut în art. 220, împotriva unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, precum și determinarea minorului să suporte ori să efectueze un astfel de act se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (42), Caută hotărâri judecătorești

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când: Referințe în jurisprudență (14), Caută hotărâri judecătorești

a) minorul este rudă în linie directă, frate sau soră;

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

c) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice. Referințe în jurisprudență (14), Caută hotărâri judecătorești

(3) Actul sexual de orice natură săvârșit de un major în prezența unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibiționist ori la spectacole sau reprezentații în cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură, precum și punerea la dispoziția acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (1), Caută hotărâri judecătorești

(5) Faptele prevăzute în alin. (1) nu se sancționează dacă diferența de vârstă nu depășește 3 ani.

Racolarea minorilor în scopuri sexuale

Art. 222. - Legislație conexă (1), Reviste (4), Doctrină (5), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să se întâlnească, în scopul comiterii unui act dintre cele prevăzute în art. 220 sau art. 221, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanță, se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

Hărțuirea sexuală

Art. 223. - Referințe în jurisprudență (4), Reviste (6), Doctrină (5), Modele (1), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relații de muncă sau al unei relații similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situație umilitoare, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

CAPITOLUL IX Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private

Violarea de domiciliu

Art. 224. - Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (156), Reviste (8), Doctrină (5), Modele (1), Librăria Indaco (6), Hotărâri judecătorești

(1) Pătrunderea fără drept, în orice mod, într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit ținând de acestea, fără consimțământul persoanei care le folosește, ori refuzul de a le părăsi la cererea acesteia se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (315), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul în care fapta este săvârșită de o persoană înarmată, în timpul nopții ori prin folosire de calități mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. Jurisprudență relevantă (26), Referințe în jurisprudență (765), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (13), Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

Violarea sediului profesional

Art. 225. - Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (1), Reviste (6), Doctrină (5), Modele (1), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Pătrunderea fără drept, în orice mod, în oricare dintre sediile unde o persoană juridică sau fizică își desfășoară activitatea profesională ori refuzul de a le părăsi la cererea persoanei îndreptățite se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul în care fapta este săvârșită de o persoană înarmată, în timpul nopții ori prin folosire de calități mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

Violarea vieții private

Art. 226. - Legislație conexă (2), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (7), Doctrină (5), Modele (1), Librăria Indaco (5), Hotărâri judecătorești

(1) Atingerea adusă vieții private, fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuință sau încăpere ori dependință ținând de aceasta sau a unei convorbiri private se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a sunetelor, convorbirilor ori a imaginilor prevăzute în alin. (1), către o altă persoană sau către public, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Nu constituie infracțiune fapta săvârșită: Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

a) de către cel care a participat la întâlnirea cu persoana vătămată în cadrul căreia au fost surprinse sunetele, convorbirile sau imaginile, dacă justifică un interes legitim;

b) dacă persoana vătămată a acționat explicit cu intenția de a fi văzută ori auzită de făptuitor;

c) dacă făptuitorul surprinde săvârșirea unei infracțiuni sau contribuie la dovedirea săvârșirii unei infracțiuni;

d) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificație pentru viața comunității și a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate.

(5) Plasarea, fără drept, de mijloace tehnice de înregistrare audio sau video, în scopul săvârșirii faptelor prevăzute în alin. (1) și alin. (2), se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Divulgarea secretului profesional

Art. 227. - Legislație conexă (3), Referințe în jurisprudență (15), Reviste (11), Doctrină (5), Modele (1), Librăria Indaco (4)

(1) Divulgarea, fără drept, a unor date sau informații privind viața privată a unei persoane, de natură să aducă un prejudiciu unei persoane, de către acela care a luat cunoștință despre acestea în virtutea profesiei ori funcției și care are obligația păstrării confidențialității cu privire la aceste date, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Referințe în jurisprudență (1), Proceduri (1)

TITLUL II Infracțiuni contra patrimoniului Reviste (1), Proceduri (1)

CAPITOLUL I Furtul

Furtul

Art. 228. - Jurisprudență relevantă (29), Referințe în jurisprudență (938), Reviste (13), Doctrină (5), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Luarea unui bun mobil din posesia sau detenția altuia, fără consimțământul acestuia, în scopul de a și-l însuși pe nedrept, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (140), Referințe în jurisprudență (3040), Reviste (7), Modele (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Fapta constituie furt și dacă bunul aparține în întregime sau în parte făptuitorului, dar în momentul săvârșirii acel bun se găsea în posesia sau detenția legitimă a altei persoane. Referințe în jurisprudență (8), Caută hotărâri judecătorești

(3) Se consideră bunuri mobile și înscrisurile, energia electrică, precum și orice alt fel de energie care are valoare economică. Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (62), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Furtul calificat

Art. 229. - Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (21), Referințe în jurisprudență (605), Reviste (7), Doctrină (5), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Furtul săvârșit în următoarele împrejurări: Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (227), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

a) într-un mijloc de transport în comun; Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (35), Caută hotărâri judecătorești

b) în timpul nopții; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (85), Referințe în jurisprudență (1275), Reviste (4), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită; Referințe în jurisprudență (39), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

d) prin efracție, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (79), Referințe în jurisprudență (1237), Reviste (4), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

e) prin scoaterea din funcțiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (16), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dacă furtul a fost săvârșit în următoarele împrejurări: Referințe în jurisprudență (17), Caută hotărâri judecătorești

a) asupra unui bun care face parte din patrimoniul cultural; Referințe în jurisprudență (6), Caută hotărâri judecătorești

b) prin violare de domiciliu sau sediu profesional; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (27), Referințe în jurisprudență (235), Reviste (7), Caută hotărâri judecătorești

c) de o persoană având asupra sa o armă, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (18), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(3) Furtul privind următoarele categorii de bunuri: Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (18), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

a) țiței, gazolină, condensat, etan lichid, benzină, motorină, alte produse petroliere sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane-cisternă; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (10), Caută hotărâri judecătorești

b) componente ale sistemelor de irigații; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (17), Caută hotărâri judecătorești

c) componente ale rețelelor electrice; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (9), Caută hotărâri judecătorești

d) un dispozitiv ori un sistem de semnalizare, alarmare ori alertare în caz de incendiu sau alte situații de urgență publică; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

e) un mijloc de transport sau orice alt mijloc de intervenție la incendiu, la accidente de cale ferată, rutiere, navale sau aeriene ori în caz de dezastru; Jurisprudență relevantă (1), Caută hotărâri judecătorești

f) instalații de siguranță și dirijare a traficului feroviar, rutier, naval, aerian și componente ale acestora, precum și componente ale mijloacelor de transport aferente; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (24), Caută hotărâri judecătorești

g) bunuri prin însușirea cărora se pune în pericol siguranța traficului și a persoanelor pe drumurile publice; Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

h) cabluri, linii, echipamente și instalații de telecomunicații, radiocomunicații, precum și componente de comunicații, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (29), Caută hotărâri judecătorești

Furtul în scop de folosință

Art. 230. - Jurisprudență relevantă (16), Referințe în jurisprudență (799), Reviste (2), Doctrină (5), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Furtul care are ca obiect un vehicul, săvârșit în scopul de a-l folosi pe nedrept, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în art. 228 sau art. 229, după caz, ale cărei limite speciale se reduc cu o treime. Jurisprudență relevantă (65), Referințe în jurisprudență (2508), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sancționează folosirea fără drept a unui terminal de comunicații al altuia sau folosirea unui terminal de comunicații racordat fără drept la o rețea, dacă s-a produs o pagubă.

Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă Modificări (1)

Art. 231. - Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (8), Doctrină (5), Modele (2), Librăria Indaco (1)

Faptele prevăzute în prezentul capitol, săvârșite între membrii de familie, de către un minor în paguba tutorelui ori de către cel care locuiește împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta, se pedepsesc numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Referințe în jurisprudență (11), Proceduri (1)

Sancționarea tentativei

Art. 232. - Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepsește.

CAPITOLUL II Tâlhăria și pirateria

Tâlhăria

Art. 233. - Jurisprudență relevantă (34), Referințe în jurisprudență (482), Reviste (5), Doctrină (5), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

Furtul săvârșit prin întrebuințarea de violențe sau amenințări ori prin punerea victimei în stare de inconștiență sau neputință de a se apăra, precum și furtul urmat de întrebuințarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracțiunii ori pentru ca făptuitorul să-și asigure scăparea se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență relevantă (24), Referințe în jurisprudență (918), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Tâlhăria calificată

Art. 234. - Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (304), Reviste (1), Doctrină (5), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Tâlhăria săvârșită în următoarele împrejurări: Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (222), Caută hotărâri judecătorești

a) prin folosirea unei arme ori substanțe explozive, narcotice sau paralizante; Jurisprudență relevantă (12), Referințe în jurisprudență (107), Caută hotărâri judecătorești

b) prin simularea de calități oficiale;

c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită; Jurisprudență relevantă (10), Referințe în jurisprudență (358), Caută hotărâri judecătorești

d) în timpul nopții; Jurisprudență relevantă (30), Referințe în jurisprudență (874), Reviste (1), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

e) într-un mijloc de transport sau asupra unui mijloc de transport; Jurisprudență relevantă (16), Referințe în jurisprudență (785), Caută hotărâri judecătorești

f) prin violare de domiciliu sau sediu profesional, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență relevantă (16), Referințe în jurisprudență (187), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Tâlhăria săvârșită în condițiile art. 229 alin. (3) se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 12 ani. Modificări (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Cu aceeași pedeapsă se sancționează tâlhăria care a avut ca urmare vătămarea corporală. Referințe în jurisprudență (19), Caută hotărâri judecătorești

Pirateria

Art. 235. - Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Furtul comis, prin violență sau amenințare, de către o persoană care face parte din echipajul sau din pasagerii unei nave aflate în marea liberă, al bunurilor ce se găsesc pe acel vas sau pe o altă navă, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sancționează și capturarea unei nave aflate în marea liberă sau faptul de a provoca, prin orice mijloc, naufragiul ori eșuarea acesteia, în scopul de a-și însuși încărcătura ei sau de a tâlhări persoanele aflate la bord. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Dacă pirateria a avut ca urmare vătămarea corporală, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Există piraterie și dacă fapta s-a comis pe o aeronavă sau între aeronave și nave.

Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei

Art. 236. - Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (286), Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

Dacă faptele prevăzute în art. 233-235 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (33), Caută hotărâri judecătorești

Sancționarea tentativei

Art. 237. - Referințe în jurisprudență (6), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 233-235 se pedepsește.

CAPITOLUL III Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii

Abuzul de încredere

Art. 238. - Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (142), Reviste (6), Doctrină (5), Modele (1), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Însușirea, dispunerea sau folosirea, pe nedrept, a unui bun mobil al altuia, de către cel căruia i-a fost încredințat în baza unui titlu și cu un anumit scop, ori refuzul de a-l restitui se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (52), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență relevantă (1), Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor

Art. 239. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (4), Doctrină (5), Modele (1), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Fapta debitorului de a înstrăina, ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori ori bunuri din patrimoniul său ori de a invoca acte sau datorii fictive în scopul fraudării creditorilor se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează fapta persoanei care, știind că nu va putea plăti, achiziționează bunuri ori servicii producând o pagubă creditorului. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

Bancruta simplă

Art. 240. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (28), Reviste (5), Doctrină (5), Modele (1), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolvenței, într-un termen care depășește cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut de lege de la apariția stării de insolvență, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (16), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

Bancruta frauduloasă

Art. 241. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (30), Reviste (11), Doctrină (6), Modele (1), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Fapta persoanei care, în frauda creditorilor: Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (6), Caută hotărâri judecătorești

a) falsifică, sustrage sau distruge evidențele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (8), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

b) înfățișează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în situația financiară sume nedatorate; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (5), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

c) înstrăinează, în caz de insolvență a debitorului, o parte din active se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (19), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

Gestiunea frauduloasă

Art. 242. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (44), Reviste (3), Doctrină (6), Modele (1), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (33), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Când fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârșită de administratorul judiciar, de lichidatorul averii debitorului sau de un reprezentant sau prepus al acestora, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) săvârșite în scopul de a dobândi un folos patrimonial se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (22), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență relevantă (1), Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

Însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor

Art. 243. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (16), Reviste (2), Doctrină (5), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun găsit autorităților sau celui care l-a pierdut sau de a dispune de acel bun ca de al său se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (15), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și însușirea pe nedrept a unui bun mobil ce aparține altuia, ajuns din eroare sau în mod fortuit în posesia făptuitorului, sau nepredarea acestuia în termen de 10 zile din momentul în care a cunoscut că bunul nu îi aparține. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Împăcarea înlătură răspunderea penală. Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

Înșelăciunea

Art. 244. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență relevantă (13), Referințe în jurisprudență (621), Reviste (7), Doctrină (5), Librăria Indaco (5), Hotărâri judecătorești

(1) Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust și dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (88), Referințe în jurisprudență (2236), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

(2) Înșelăciunea săvârșită prin folosirea de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (72), Referințe în jurisprudență (1507), Reviste (9), Caută hotărâri judecătorești

(3) Împăcarea înlătură răspunderea penală. Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (13), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

Înșelăciunea privind asigurările

Art. 245. - Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Distrugerea, degradarea, aducerea în stare de neîntrebuințare, ascunderea sau înstrăinarea unui bun asigurat împotriva distrugerii, degradării, uzurii, pierderii sau furtului, în scopul de a obține, pentru sine sau pentru altul, suma asigurată, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (521), Caută hotărâri judecătorești

(2) Fapta persoanei care, în scopul prevăzut în alin. (1), simulează, își cauzează sau agravează leziuni sau vătămări corporale produse de un risc asigurat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(3) Împăcarea înlătură răspunderea penală. Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

Deturnarea licitațiilor publice

Art. 246. - Referințe (1), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (6), Doctrină (5), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

Fapta de a îndepărta, prin constrângere sau corupere, un participant de la o licitație publică ori înțelegerea între participanți pentru a denatura prețul de adjudecare se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile

Art. 247. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (2)

(1) Fapta creditorului care, cu ocazia dării cu împrumut de bani sau bunuri, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a debitorului, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmității ori relației de dependență în care debitorul se află față de el, îl face să constituie sau să transmită, pentru sine sau pentru altul, un drept real ori de creanță de valoare vădit disproporționată față de această prestație se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Reviste (1)

(2) Punerea unei persoane în stare de vădită vulnerabilitate prin provocarea unei intoxicații cu alcool sau cu substanțe psihoactive în scopul de a o determina să consimtă la constituirea sau transmiterea unui drept real ori de creanță sau să renunțe la un drept, dacă s-a produs o pagubă, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Reviste (1)

Sancționarea tentativei

Art. 248. - Referințe în jurisprudență (15), Reviste (5), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 239 alin. (1), art. 241 și art. 244-247 se pedepsește. Referințe în jurisprudență (1)

CAPITOLUL IV Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice

Frauda informatică

Art. 249. - Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (8), Doctrină (5), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

Introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice, restricționarea accesului la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei persoane, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Referințe în jurisprudență (42), Caută hotărâri judecătorești

Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (40)

Art. 250. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (44), Reviste (5), Doctrină (5), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Efectuarea unei operațiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, prin utilizarea, fără consimțământul titularului, a unui instrument de plată electronică sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (11), Referințe în jurisprudență (202), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează efectuarea uneia dintre operațiunile prevăzute în alin. (1), prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (76), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Transmiterea neautorizată către altă persoană a oricăror date de identificare, în vederea efectuării uneia dintre operațiunile prevăzute în alin. (1), se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (54), Caută hotărâri judecătorești

Acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos Referințe în jurisprudență (1)

Art. 251. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (2)

(1) Acceptarea unei operațiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, cunoscând că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată electronică falsificat sau utilizat fără consimțământul titularului său, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Referințe în jurisprudență (4)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează acceptarea uneia dintre operațiunile prevăzute în alin. (1), cunoscând că este efectuată prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive. Referințe în jurisprudență (2)

Sancționarea tentativei

Art. 252. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (42), Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepsește. Referințe în jurisprudență (6)

CAPITOLUL V Distrugerea și tulburarea de posesie

Distrugerea

Art. 253. - Referințe (1), Legislație conexă (8), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (185), Reviste (1), Doctrină (6), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun aparținând altuia ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum și înlăturarea măsurilor luate se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (24), Referințe în jurisprudență (617), Reviste (2), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Distrugerea unui înscris sub semnătură privată, care aparține în tot sau în parte altei persoane și servește la dovedirea unui drept de natură patrimonială, dacă prin aceasta s-a produs o pagubă, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) privește bunuri care fac parte din patrimoniul cultural, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun, săvârșită prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc și dacă este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (102), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(5) Dispozițiile prevăzute în alin. (3) și alin. (4) se aplică chiar dacă bunul aparține făptuitorului. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

(6) Pentru faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (7), Modele (1), Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

(7) Tentativa faptelor prevăzute în alin. (3) și alin. (4) se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Distrugerea calificată

Art. 254. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (7), Doctrină (5), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Dacă faptele prevăzute în art. 253 au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dezastrul constă în distrugerea sau degradarea unor bunuri imobile ori a unor lucrări, echipamente, instalații sau componente ale acestora și care a avut ca urmare moartea sau vătămarea corporală a două sau mai multor persoane. Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Distrugerea din culpă

Art. 255. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (1), Doctrină (5), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare, din culpă, a unui bun, chiar dacă acesta aparține făptuitorului, în cazul în care fapta este săvârșită prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc și dacă este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (29), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dacă faptele au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Tulburarea de posesie

Art. 256. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (162), Reviste (8), Doctrină (5), Modele (1), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, prin violență sau amenințare ori prin desființarea sau strămutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (137), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

TITLUL III Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat

CAPITOLUL I Infracțiuni contra autorității

Ultrajul

Art. 257. - Referințe în jurisprudență (54), Reviste (7), Doctrină (5), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Amenințarea săvârșită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă, lovirea sau alte violențe, vătămarea corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul săvârșite împotriva unui funcționar public care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuții, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime. Jurisprudență relevantă (19), Referințe în jurisprudență (255), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Săvârșirea unei infracțiuni împotriva unui funcționar public care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat ori asupra bunurilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime. Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

(3) Cu aceeași pedeapsă se sancționează faptele comise în condițiile alin. (2), dacă privesc un membru de familie al funcționarului public. Caută hotărâri judecătorești

(4) Faptele prevăzute în alin. (1) - (3), comise asupra unui polițist sau jandarm, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuții, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite se majorează cu jumătate. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (11), Referințe în jurisprudență (94), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Uzurparea de calități oficiale

Art. 258. - Referințe în jurisprudență (46), Reviste (2), Doctrină (5), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Folosirea fără drept a unei calități oficiale care implică exercițiul autorității de stat, însoțită sau urmată de îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează fapta funcționarului public care continuă să exercite o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, după ce a pierdut acest drept conform legii. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) sau alin. (2) au fost săvârșite de o persoană care poartă, fără drept, uniforme sau semne distinctive ale unei autorități publice, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri

Art. 259. - Referințe în jurisprudență (73), Reviste (2), Doctrină (5), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Sustragerea ori distrugerea unui înscris care se află în păstrarea ori în deținerea unei persoane dintre cele prevăzute în art. 176 sau art. 175 alin. (2) se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (56), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dacă fapta este săvârșită de un funcționar public în exercitarea atribuțiilor de serviciu, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (17), Caută hotărâri judecătorești

(3) Tentativa se pedepsește. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Ruperea de sigilii

Art. 260. - Referințe în jurisprudență (11), Doctrină (5), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Înlăturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (9), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dacă fapta a fost săvârșită de custode, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Sustragerea de sub sechestru

Art. 261. - Referințe în jurisprudență (28), Doctrină (5), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (19), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dacă fapta a fost săvârșită de custode, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (17), Caută hotărâri judecătorești

CAPITOLUL II Infracțiuni privind frontiera de stat

Trecerea frauduloasă a frontierei de stat

Art. 262. - Referințe în jurisprudență (17), Reviste (1), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Intrarea sau ieșirea din țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (84), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârșită: Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) în scopul sustragerii de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse ori a unei măsuri educative, privative de libertate; Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

b) de către un străin declarat indezirabil ori căruia i-a fost interzis în orice mod dreptul de intrare sau de ședere în țară, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

(3) Tentativa se pedepsește. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită de o victimă a traficului de persoane sau de minori, nu se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Traficul de migranți

Art. 263. - Referințe în jurisprudență (11), Doctrină (4), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Racolarea, îndrumarea, călăuzirea, transportarea, transferarea sau adăpostirea unei persoane, în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat a României, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (53), Caută hotărâri judecătorești

(2) Când fapta a fost săvârșită: Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

a) în scopul de a obține, direct sau indirect, un folos patrimonial; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (7), Caută hotărâri judecătorești

b) prin mijloace care pun în pericol viața, integritatea sau sănătatea migrantului; Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

c) prin supunerea migrantului la tratamente inumane sau degradante, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Tentativa se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Facilitarea șederii ilegale în România

Art. 264. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Fapta persoanei care facilitează, prin orice mijloace, rămânerea ilegală pe teritoriul României a unei persoane, victimă a unei infracțiuni de trafic de persoane, de minori sau de migranți, care nu are cetățenia română și nici domiciliul în România, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Dacă mijlocul folosit constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Referințe în jurisprudență (2)

(2) Când fapta a fost săvârșită:

a) în scopul de a obține, direct sau indirect, un folos patrimonial;

b) de către un funcționar public aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(3) Când faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) sunt săvârșite cu privire la un alt străin aflat ilegal pe teritoriul României, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.

Sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul României

Art. 265. - Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Sustragerea de la executarea obligațiilor instituite de autoritățile competente, de către străinul față de care s-a dispus măsura îndepărtării de pe teritoriul României ori a fost dispusă interzicerea dreptului de ședere, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

TITLUL IV Infracțiuni contra înfăptuirii justiției Reviste (1)

Nedenunțarea

Art. 266. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (19), Reviste (15), Doctrină (5), Modele (1), Librăria Indaco (3)

(1) Fapta persoanei care, luând cunoștință de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală contra vieții sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu înștiințează de îndată autoritățile se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (10)

(2) Nedenunțarea săvârșită de un membru de familie nu se pedepsește. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) Nu se pedepsește persoana care, înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unei persoane pentru săvârșirea faptei nedenunțate, încunoștințează autoritățile competente despre aceasta sau care, chiar după punerea în mișcare a acțiunii penale, a înlesnit tragerea la răspundere penală a autorului sau a participanților. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

Omisiunea sesizării

Art. 267. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (62), Reviste (11), Doctrină (5), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Funcționarul public care, luând cunoștință de săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (15), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Când fapta este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda. Referințe în jurisprudență (9), Caută hotărâri judecătorești

Inducerea în eroare a organelor judiciare

Art. 268. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (70), Reviste (9), Doctrină (5), Modele (1), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Sesizarea penală, făcută prin denunț sau plângere, cu privire la existența unei fapte prevăzute de legea penală ori în legătură cu săvârșirea unei asemenea fapte de către o anumită persoană, cunoscând că aceasta este nereală, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (38), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Producerea sau ticluirea de probe nereale, în scopul de a dovedi existența unei fapte prevăzute de legea penală ori săvârșirea acesteia de către o anumită persoană, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Referințe în jurisprudență (15), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

(3) Nu se pedepsește persoana care a săvârșit inducerea în eroare a organelor judiciare, dacă declară, înainte de reținerea, arestarea sau de punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celui față de care s-a făcut denunțul sau plângerea ori s-au produs probele, că denunțul, plângerea sau probele sunt nereale. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Favorizarea făptuitorului

Art. 269. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (534), Reviste (10), Doctrină (6), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Ajutorul dat făptuitorului în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere penală, executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (127), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

(2) Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârșită de autor. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Favorizarea săvârșită de un membru de familie nu se pedepsește. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Tăinuirea

Art. 270. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (115), Reviste (6), Doctrină (5), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Primirea, dobândirea, transformarea ori înlesnirea valorificării unui bun, de către o persoană care fie a cunoscut, fie a prevăzut din împrejurările concrete că acesta provine din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, chiar fără a cunoaște natura acesteia, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (93), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Pedeapsa aplicată tăinuitorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârșită de autor. Referințe în jurisprudență (78), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Tăinuirea săvârșită de un membru de familie nu se pedepsește. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Obstrucționarea justiției

Art. 271. - Legislație conexă (2), Referințe în jurisprudență (7), Reviste (6), Doctrină (5), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Persoana care, fiind avertizată asupra consecințelor faptei sale:

a) împiedică, fără drept, organul de urmărire sau instanța să efectueze, în condițiile legii, un act procedural; Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

b) refuză să pună la dispoziția organului de urmărire penală, instanței sau judecătorului sindic, în tot sau în parte, datele, informațiile, înscrisurile sau bunurile deținute, care i-au fost solicitate în mod explicit, în condițiile legii, în vederea soluționării unei cauze, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul persoanei urmărite sau judecate pentru infracțiunea care formează obiectul procesului penal. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Influențarea declarațiilor

Art. 272. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (46), Reviste (9), Doctrină (5), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Încercarea de a determina sau determinarea unei persoane, indiferent de calitatea acesteia, prin corupere, prin constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant, săvârșită asupra sa ori asupra unui membru de familie al acesteia, să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declarații, să își retragă declarațiile, să dea declarații mincinoase ori să nu prezinte probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă actul de intimidare sau corupere constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Nu constituie infracțiune înțelegerea patrimonială dintre infractor și persoana vătămată, intervenită în cazul infracțiunilor pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângere prealabilă sau pentru care intervine împăcarea. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Mărturia mincinoasă

Art. 273. - Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (10), Doctrină (5), Comentarii expert (2), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Fapta martorului care, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură în care se ascultă martori, face afirmații mincinoase ori nu spune tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care este întrebat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (18), Referințe în jurisprudență (205), Reviste (8), Caută hotărâri judecătorești

(2) Mărturia mincinoasă săvârșită: Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) de un martor cu identitate protejată ori aflat în Programul de protecție a martorilor;

b) de un investigator sub acoperire;

c) de o persoană care întocmește un raport de expertiză ori de un interpret; Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

d) în legătură cu o faptă pentru care legea prevede pedeapsa detențiunii pe viață ori închisoarea de 10 ani sau mai mare se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Autorul nu se pedepsește dacă își retrage mărturia, în cauzele penale înainte de reținere, arestare ori de punerea în mișcare a acțiunii penale sau în alte cauze înainte de a se fi pronunțat o hotărâre ori de a se fi dat o altă soluție, ca urmare a mărturiei mincinoase. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (22), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Răzbunarea pentru ajutorul dat justiției

Art. 274. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (4), Doctrină (5), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

Săvârșirea unei infracțiuni împotriva unei persoane ori a unui membru de familie al acesteia, pe motiv că a sesizat organele de urmărire penală, a dat declarații ori a prezentat probe într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură dintre cele prevăzute în art. 273, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime. Referințe în jurisprudență (12), Caută hotărâri judecătorești

Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri

Art. 275. - Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (57), Reviste (6), Doctrină (5), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Sustragerea, distrugerea, reținerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de probă sau de înscrisuri, în scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o procedură judiciară, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează împiedicarea, în orice alt mod, ca un înscris necesar soluționării unei cauze, emis de către un organ judiciar sau adresat acestuia, să ajungă la destinatar. Referințe în jurisprudență (6), Caută hotărâri judecătorești

Presiuni asupra justiției

Art. 276. - Referințe (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

Fapta persoanei care, pe durata unei proceduri judiciare în curs, face declarații publice nereale referitoare la săvârșirea, de către judecător sau de organele de urmărire penală, a unei infracțiuni sau a unei abateri disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze, în scopul de a le influența sau intimida, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Compromiterea intereselor justiției

Art. 277. - Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Divulgarea, fără drept, de informații confidențiale privind data, timpul, locul, modul sau mijloacele prin care urmează să se administreze o probă, de către un magistrat sau un alt funcționar public care a luat cunoștință de acestea în virtutea funcției, dacă prin aceasta poate fi îngreunată sau împiedicată urmărirea penală, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dezvăluirea, fără drept, de mijloace de probă sau de înscrisuri oficiale dintr-o cauză penală, înainte de a se dispune o soluție de netrimitere în judecată ori de soluționare definitivă a cauzei, de către un funcționar public care a luat cunoștință de acestea în virtutea funcției, se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dezvăluirea, fără drept, de informații dintr-o cauză penală, de către un martor, expert sau interpret, atunci când această interdicție este impusă de legea de procedură penală, se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(4) Nu constituie infracțiune fapta prin care sunt divulgate ori dezvăluite acte sau activități vădit ilegale comise de autorități într-o cauză penală.

Încălcarea solemnității ședinței

Art. 278. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (6), Doctrină (5), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

Întrebuințarea de cuvinte ori gesturi jignitoare sau obscene, de natură să perturbe activitatea instanței, de către o persoană care participă sau asistă la o procedură care se desfășoară în fața instanței, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Ultrajul judiciar

Art. 279. - Referințe în jurisprudență (47), Reviste (8), Doctrină (5), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Amenințarea, lovirea sau alte violențe, vătămarea corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul, săvârșite împotriva unui judecător sau procuror aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (118), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Săvârșirea unei infracțiuni împotriva unui judecător sau procuror ori împotriva bunurilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate. Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (152), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(3) Cu aceeași pedeapsă se sancționează faptele comise în condițiile alin. (2), dacă privesc un membru de familie al judecătorului sau al procurorului. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (53), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Dispozițiile alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător și faptelor comise împotriva unui avocat în legătură cu exercitarea profesiei. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (53), Caută hotărâri judecătorești

Cercetarea abuzivă

Art. 280. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (42), Reviste (9), Doctrină (5), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Întrebuințarea de promisiuni, amenințări sau violențe împotriva unei persoane urmărite sau judecate într-o cauză penală, de către un organ de cercetare penală, un procuror sau un judecător, pentru a o determina să dea ori să nu dea declarații, să dea declarații mincinoase ori să își retragă declarațiile, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (18), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează producerea, falsificarea ori ticluirea de probe nereale de către un organ de cercetare penală, un procuror sau un judecător. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (20), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Supunerea la rele tratamente

Art. 281. - Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (47), Reviste (8), Doctrină (5), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Supunerea unei persoane la executarea unei pedepse, măsuri de siguranță sau educative în alt mod decât cel prevăzut de dispozițiile legale se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

(2) Supunerea la tratamente degradante ori inumane a unei persoane aflate în stare de reținere, deținere ori în executarea unei măsuri de siguranță sau educative, privative de libertate, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

Tortura

Art. 282. - Legislație conexă (4), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (27), Reviste (8), Doctrină (5), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Fapta funcționarului public care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat sau a altei persoane care acționează la instigarea sau cu consimțământul expres ori tacit al acestuia de a provoca unei persoane puternice suferințe fizice ori psihice: Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

a) în scopul obținerii de la această persoană sau de la o terță persoană informații sau declarații; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

b) în scopul pedepsirii ei pentru un act pe care aceasta sau o terță persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis; Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

c) în scopul de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei terțe persoane; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

d) pe un motiv bazat pe orice formă de discriminare, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a avut ca urmare o vătămare corporală, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Tortura ce a avut ca urmare moartea victimei se pedepsește cu închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Tentativa la infracțiunea prevăzută în alin. (1) se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

(5) Nicio împrejurare excepțională, oricare ar fi ea, fie că este vorba de stare de război sau de amenințări cu războiul, de instabilitate politică internă sau de orice altă stare de excepție, nu poate fi invocată pentru a justifica tortura. De asemenea, nu poate fi invocat ordinul superiorului ori al unei autorități publice. Caută hotărâri judecătorești

(6) Nu constituie tortură durerea sau suferințele ce rezultă exclusiv din sancțiuni legale și care sunt inerente acestor sancțiuni sau sunt ocazionate de ele. Caută hotărâri judecătorești

Represiunea nedreaptă

Art. 283. - Legislație conexă (2), Referințe în jurisprudență (46), Reviste (10), Doctrină (5), Librăria Indaco (3)

(1) Fapta de a pune în mișcare acțiunea penală, de a lua o măsură preventivă neprivativă de libertate ori de a trimite în judecată o persoană, știind că este nevinovată, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

(2) Reținerea sau arestarea ori condamnarea unei persoane, știind că este nevinovată, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

Asistența și reprezentarea neloială

Art. 284. - Reviste (6), Doctrină (5), Modele (1), Librăria Indaco (2)

(1) Fapta avocatului sau a reprezentantului unei persoane care, în înțelegere frauduloasă cu o persoană cu interese contrare în aceeași cauză, în cadrul unei proceduri judiciare sau notariale, vatămă interesele clientului sau ale persoanei reprezentate se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Reviste (2)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează înțelegerea frauduloasă dintre avocat sau reprezentantul unei persoane și un terț interesat de soluția ce se va pronunța în cauză, în scopul vătămării intereselor clientului sau ale persoanei reprezentate. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1)

Evadarea

Art. 285. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (5), Doctrină (5), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Evadarea din starea legală de reținere sau de deținere se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (28), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Când evadarea este săvârșită prin folosire de violențe sau arme, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (9), Caută hotărâri judecătorești

(3) Se consideră evadare: Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

a) neprezentarea nejustificată a persoanei condamnate la locul de deținere, la expirarea perioadei în care s-a aflat legal în stare de libertate;

b) părăsirea, fără autorizare, de către persoana condamnată, a locului de muncă, aflat în exteriorul locului de deținere. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Pedeapsa aplicată pentru infracțiunea de evadare se adaugă la restul rămas neexecutat din pedeapsă la data evadării. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (14), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsește. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Înlesnirea evadării

Art. 286. - Referințe în jurisprudență (3), Reviste (4), Doctrină (5), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Înlesnirea prin orice mijloace a evadării se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) Înlesnirea evadării: Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

a) săvârșită prin folosire de violențe, arme, substanțe narcotice sau paralizante; Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

b) a două sau mai multor persoane în aceeași împrejurare; Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

c) unei persoane reținute sau arestate pentru o infracțiune sancționată de lege cu pedeapsa detențiunii pe viață ori cu pedeapsa închisorii de 10 ani sau mai mare ori condamnate la o astfel de pedeapsă se sancționează cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) sunt săvârșite de o persoană care avea îndatorirea de a-l păzi pe cel reținut sau deținut, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.

(4) Înlesnirea evadării, săvârșită din culpă, de către o persoană care avea îndatorirea de a-l păzi pe cel care a evadat, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) - (3) se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Nerespectarea hotărârilor judecătorești

Art. 287. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (131), Reviste (8), Doctrină (5), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Nerespectarea unei hotărâri judecătorești săvârșită prin: Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (20), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

a) împotrivirea la executare, prin opunerea de rezistență față de organul de executare; Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (22), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

b) refuzul organului de executare de a pune în aplicare o hotărâre judecătorească, prin care este obligat să îndeplinească un anumit act; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

c) refuzul de a sprijini organul de executare în punerea în aplicare a hotărârii, de către persoanele care au această obligație conform legii; Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

d) neexecutarea hotărârii judecătorești prin care s-a dispus reintegrarea în muncă a unui salariat; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

e) neexecutarea hotărârii judecătorești privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

f) nerespectarea hotărârilor judecătorești privind stabilirea, plata, actualizarea și recalcularea pensiilor;

g) împiedicarea unei persoane de a folosi, în tot sau în parte, un imobil deținut în baza unei hotărâri judecătorești, de către cel căruia îi este opozabilă hotărârea, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (71), Reviste (1), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazul faptelor prevăzute în lit. d)-g), acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Modele (1), Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

Neexecutarea sancțiunilor penale

Art. 288. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (127), Reviste (7), Doctrină (5), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Sustragerea de la executare ori neexecutarea conform legii a unei pedepse complementare ori accesorii sau a măsurii de siguranță prevăzute în art. 108 lit. b) și lit. c), de către persoana fizică față de care s-au dispus aceste sancțiuni, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (23), Caută hotărâri judecătorești

(2) Sustragerea de la executarea unei măsuri educative privative de libertate prin părăsirea fără drept a centrului educativ sau a centrului de detenție ori prin neprezentarea după expirarea perioadei în care s-a aflat legal în stare de libertate se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Neexecutarea, de către mandatar sau administrator, a pedepselor complementare aplicate unei persoane juridice dintre cele prevăzute în art. 141 se pedepsește cu amendă. Caută hotărâri judecătorești

TITLUL V Infracțiuni de corupție și de serviciu Referințe (1), Legislație conexă (1)

CAPITOLUL I Infracțiuni de corupție Legislație conexă (1), Reviste (1)

Luarea de mită

Art. 289. - Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (13), Referințe în jurisprudență (251), Reviste (30), Doctrină (6), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Fapta funcționarului public care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta. Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (20), Referințe în jurisprudență (54), Reviste (13), Modele (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită de una dintre persoanele prevăzute în art. 175 alin. (2), constituie infracțiune numai când este comisă în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri. Jurisprudență relevantă (14), Referințe în jurisprudență (263), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (152), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Darea de mită

Art. 290. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (9), Referințe în jurisprudență (201), Reviste (9), Doctrină (5), Librăria Indaco (5), Hotărâri judecătorești

(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condițiile arătate în art. 289, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (15), Referințe în jurisprudență (232), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Fapta prevăzută în alin. (1) nu constituie infracțiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (12), Caută hotărâri judecătorești

(3) Mituitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (21), Caută hotărâri judecătorești

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dacă acestea au fost date în cazul prevăzut în alin. (2) sau date după denunțul prevăzut în alin. (3). Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (74), Caută hotărâri judecătorești

(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (56), Caută hotărâri judecătorești

Traficul de influență

Art. 291. - Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (24), Referințe în jurisprudență (467), Reviste (12), Doctrină (5), Comentarii expert (2), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public și care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (27), Referințe în jurisprudență (334), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. Referințe în jurisprudență (5), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Cumpărarea de influență

Art. 292. - Referințe în jurisprudență (16), Reviste (12), Doctrină (5), Modele (1), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (15), Caută hotărâri judecătorești

(2) Făptuitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (28), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat, dacă au fost date după denunțul prevăzut în alin. (2). Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (47), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confiscării, iar dacă acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. Referințe în jurisprudență (17), Caută hotărâri judecătorești

Fapte săvârșite de către membrii instanțelor de arbitraj sau în legătură cu aceștia

Art. 293. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (74), Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

Dispozițiile art. 289 și art. 290 se aplică în mod corespunzător și persoanelor care, pe baza unui acord de arbitraj, sunt chemate să pronunțe o hotărâre cu privire la un litigiu ce le este dat spre soluționare de către părțile la acest acord, indiferent dacă procedura arbitrală se desfășoară în baza legii române ori în baza unei alte legi. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (9)

Fapte săvârșite de către funcționari străini sau în legătură cu aceștia

Art. 294. - Legislație conexă (1), Reviste (7), Doctrină (6), Librăria Indaco (2)

Prevederile prezentului capitol se aplică în privința următoarelor persoane, dacă, prin tratatele internaționale la care România este parte, nu se dispune altfel:

a) funcționarilor sau persoanelor care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită atribuții similare în cadrul unei organizații publice internaționale la care România este parte; Reviste (1)

b) membrilor adunărilor parlamentare ale organizațiilor internaționale la care România este parte;

c) funcționarilor sau persoanelor care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită atribuții similare, în cadrul Comunităților Europene; Modificări (1)

d) persoanelor care exercită funcții juridice în cadrul instanțelor internaționale a căror competență este acceptată de România, precum și funcționarilor de la grefele acestor instanțe;

e) funcționarilor unui stat străin;

f) membrilor adunărilor parlamentare sau administrative ale unui stat străin.

CAPITOLUL II Infracțiuni de serviciu

Delapidarea

Art. 295. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Referințe (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (92), Reviste (14), Doctrină (6), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Însușirea, folosirea sau traficarea de către un funcționar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Jurisprudență relevantă (23), Referințe în jurisprudență (149), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

(2) Tentativa se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Purtarea abuzivă

Art. 296. - Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (99), Doctrină (5), Librăria Indaco (5), Hotărâri judecătorești

(1) Întrebuințarea de expresii jignitoare față de o persoană de către cel aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (59), Caută hotărâri judecătorești

(2) Amenințarea ori lovirea sau alte violențe săvârșite în condițiile alin. (1) se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime. Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (40), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Abuzul în serviciu

Art. 297. -   Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (4), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (35), Referințe în jurisprudență (2128), Reviste (40), Doctrină (5), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (5), Hotărâri judecătorești

(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (17), Respins recurs în interesul legii (1), Referințe (2), Jurisprudență relevantă (20), Referințe în jurisprudență (148), Reviste (36), Comentarii expert (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, îngrădește exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situație de inferioritate pe temei de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenență politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (2), Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

Neglijența în serviciu

Art. 298. - Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (369), Reviste (19), Doctrină (5), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

Încălcarea din culpă de către un funcționar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (108), Caută hotărâri judecătorești

Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual

Art. 299. - Doctrină (5), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Fapta funcționarului public care, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini, a urgenta ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, pretinde ori obține favoruri de natură sexuală de la o persoană interesată direct sau indirect de efectele acelui act de serviciu se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta. Jurisprudență relevantă (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Pretinderea sau obținerea de favoruri de natură sexuală de către un funcționar public care se prevalează sau profită de o situație de autoritate ori de superioritate asupra victimei, ce decurge din funcția deținută, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (1), Caută hotărâri judecătorești

Uzurparea funcției

Art. 300. - Referințe (2), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

Fapta funcționarului public care, în timpul serviciului, îndeplinește un act ce nu intră în atribuțiile sale, dacă prin aceasta s-a produs una dintre urmările prevăzute în art. 297, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Conflictul de interese Modificări (1)

Art. 301. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Derogări (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (15), Referințe în jurisprudență (134), Reviste (17), Doctrină (5), Comentarii expert (2), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (48), Reviste (11), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Violarea secretului corespondenței

Art. 302. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (27), Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reținerea, fără drept, a unei corespondențe adresate altuia, precum și divulgarea fără drept a conținutului unei asemenea corespondențe, chiar atunci când aceasta a fost trimisă deschisă ori a fost deschisă din greșeală, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (7), Caută hotărâri judecătorești

(2) Interceptarea, fără drept, a unei convorbiri sau a unei comunicări efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicații se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au fost săvârșite de un funcționar public care are obligația legală de a respecta secretul profesional și confidențialitatea informațiilor la care are acces, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea unor drepturi. Caută hotărâri judecătorești

(4) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, către o altă persoană sau către public, fără drept, a conținutului unei convorbiri sau comunicări interceptate, chiar în cazul în care făptuitorul a luat cunoștință de aceasta din greșeală sau din întâmplare, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Legislație conexă (1), Caută hotărâri judecătorești

(5) Nu constituie infracțiune fapta săvârșită:

a) dacă făptuitorul surprinde săvârșirea unei infracțiuni sau contribuie la dovedirea săvârșirii unei infracțiuni;

b) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificație pentru viața comunității și a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate.

(6) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Divulgarea informațiilor secrete de stat

Art. 303. - Referințe (1), Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Divulgarea, fără drept, a unor informații secrete de stat, de către cel care le cunoaște datorită atribuțiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele unei persoane juridice dintre cele prevăzute în art. 176, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Reviste (1)

(2) Deținerea, fără drept, în afara îndatoririlor de serviciu, a unui document ce conține informații secrete de stat, dacă poate afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prevăzute în art. 176, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(3) Persoana care deține un document ce conține informații secrete de stat, care poate afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prevăzute în art. 176, nu se pedepsește dacă predă de îndată documentul la organul sau instituția emitentă.

Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice

Art. 304. - Referințe în jurisprudență (10), Reviste (8), Doctrină (4), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Divulgarea, fără drept, a unor informații secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicității, de către cel care le cunoaște datorită atribuțiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

(2) Divulgarea, fără drept, a unor informații secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicității, de către cel care ia cunoștință de acestea, se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă, urmare a faptei prevăzute în alin. (1) și alin. (2), s-a săvârșit o infracțiune împotriva investigatorului sub acoperire, a martorului protejat sau a persoanei incluse în Programul de protecție a martorilor, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani, iar dacă s-a comis cu intenție o infracțiune contra vieții, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani.

Neglijența în păstrarea informațiilor

Art. 305. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

(1) Neglijența care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce conține informații secrete de stat, precum și neglijența care a prilejuit altei persoane aflarea unei asemenea informații se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează faptele prevăzute în art. 303 alin. (1) și art. 304, dacă au fost săvârșite din culpă. Reviste (1)

Obținerea ilegală de fonduri

Art. 306. - Admis recurs în interesul legii (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (3), Doctrină (4), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, pentru primirea aprobărilor sau garanțiilor necesare acordării finanțărilor obținute sau garantate din fonduri publice, dacă are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Tentativa se pedepsește.

Deturnarea de fonduri

Art. 307. - Legislație conexă (2), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Schimbarea destinației fondurilor bănești ori a resurselor materiale alocate unei autorități publice sau instituții publice, fără respectarea prevederilor legale, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Referințe în jurisprudență (7), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor provenite din finanțările obținute sau garantate din fonduri publice. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Tentativa se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane

Art. 308. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (107), Reviste (31), Doctrină (2), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Dispozițiile art. 289-292 și ale art. 297-301 privitoare la funcționarii publici se aplică în mod corespunzător și faptelor săvârșite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute în art. 175 alin. (2) sau în cadrul oricărei persoane juridice. Modificări (2), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (6), Referințe în jurisprudență (20), Reviste (15), Caută hotărâri judecătorești

(2) În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

Faptele care au produs consecințe deosebit de grave

Art. 309. - Jurisprudență relevantă (16), Referințe în jurisprudență (313), Reviste (14), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Dacă faptele prevăzute în art. 295, art. 297, art. 298, art. 300, art. 303, art. 304, art. 306 sau art. 307 au produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate. Reviste (1)

TITLUL VI Infracțiuni de fals

CAPITOLUL I Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori

Falsificarea de monede

Art. 310. - Referințe în jurisprudență (16), Reviste (1), Doctrină (5), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Falsificarea de monedă cu valoare circulatorie se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (45), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează falsificarea unei monede, emise de către autoritățile competente, înainte de punerea oficială în circulație a acesteia. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (44), Caută hotărâri judecătorești

(3) Tentativa se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată

Art. 311. - Referințe în jurisprudență (17), Doctrină (5), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Falsificarea de titluri de credit, titluri sau instrumente pentru efectuarea plăților sau a oricăror altor titluri ori valori asemănătoare se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (275), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) privește un instrument de plată electronică, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (279), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Tentativa se pedepsește. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Falsificarea de timbre sau efecte poștale

Art. 312. - Referințe în jurisprudență (6), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Falsificarea de timbre de orice fel, mărci poștale, plicuri poștale, cărți poștale sau cupoane răspuns internațional se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Tentativa se pedepsește.

Punerea în circulație de valori falsificate

Art. 313. - Referințe în jurisprudență (20), Doctrină (5), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Punerea în circulație a valorilor falsificate prevăzute în art. 310-312, precum și primirea, deținerea sau transmiterea acestora, în vederea punerii lor în circulație, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea de falsificare prin care au fost produse. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (64), Caută hotărâri judecătorești

(2) Punerea în circulație a valorilor falsificate prevăzute în art. 310-312, săvârșită de către autor sau un participant la infracțiunea de falsificare, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea de falsificare prin care au fost produse. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (49), Caută hotărâri judecătorești

(3) Repunerea în circulație a uneia dintre valorile prevăzute în art. 310-312, de către o persoană care a constatat, ulterior intrării în posesia acesteia, că este falsificată, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea de falsificare prin care au fost produse, ale cărei limite speciale se reduc la jumătate.

(4) Tentativa se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori

Art. 314. - Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Doctrină (5), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Fabricarea, primirea, deținerea sau transmiterea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor prevăzute în art. 310, art. 311 alin. (1) și art. 312 se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Caută hotărâri judecătorești

(2) Fabricarea, primirea, deținerea sau transmiterea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (20), Caută hotărâri judecătorești

(3) Nu se pedepsește persoana care, după comiterea vreuneia dintre faptele prevăzute în alin. (1) sau alin. (2), înainte de descoperirea acestora și înainte de a se fi trecut la săvârșirea faptei de falsificare, predă instrumentele sau materialele deținute autorităților judiciare ori încunoștințează aceste autorități despre existența lor.

Emiterea frauduloasă de monedă

Art. 315. - Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Confecționarea de monedă autentică prin folosirea de instalații sau materiale destinate acestui scop, cu încălcarea condițiilor stabilite de autoritățile competente sau fără acordul acestora, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează punerea în circulație a monedei confecționate în condițiile alin. (1), precum și primirea, deținerea sau transmiterea acesteia, în vederea punerii ei în circulație.

Falsificarea de valori străine

Art. 316. - Referințe în jurisprudență (43), Doctrină (5), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

Dispozițiile cuprinse în prezentul capitol se aplică și în cazul când infracțiunea privește monede, timbre, titluri de valoare ori instrumente de plată emise în străinătate. Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

CAPITOLUL II Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare

Falsificarea de instrumente oficiale

Art. 317. - Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (19), Reviste (1), Doctrină (5), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Falsificarea unui sigiliu, a unei ștampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc persoanele prevăzute în art. 176 sau persoanele fizice menționate în art. 175 alin. (2) se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (11), Caută hotărâri judecătorești

(2) Falsificarea unui sigiliu, a unei ștampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc alte persoane decât cele prevăzute în alin. (1) se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(3) Tentativa se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Folosirea instrumentelor false

Art. 318. - Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (24), Reviste (1), Doctrină (5), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

Folosirea instrumentelor false prevăzute în art. 317 se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (38), Caută hotărâri judecătorești

Falsificarea de instrumente de autentificare străine

Art. 319. - Reviste (1), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

Dispozițiile cuprinse în prezentul capitol se aplică și atunci când fapta privește instrumente de autentificare sau de marcare folosite de autoritățile unui stat străin.

CAPITOLUL III Falsuri în înscrisuri

Falsul material în înscrisuri oficiale

Art. 320. - Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (393), Reviste (5), Doctrină (5), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecințe juridice, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Jurisprudență relevantă (14), Referințe în jurisprudență (351), Caută hotărâri judecătorești

(2) Falsul prevăzut în alin. (1), săvârșit de un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciu, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (86), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Sunt asimilate înscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producătoare de consecințe juridice. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (9), Caută hotărâri judecătorești

(4) Tentativa se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Falsul intelectual

Art. 321. - Jurisprudență relevantă (26), Referințe în jurisprudență (1151), Reviste (12), Doctrină (5), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcționar public aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu știință de a insera unele date sau împrejurări, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență relevantă (18), Referințe în jurisprudență (248), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Tentativa se pedepsește. Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

Falsul în înscrisuri sub semnătură privată

Art. 322. - Jurisprudență relevantă (29), Referințe în jurisprudență (1016), Reviste (11), Doctrină (6), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute în art. 320 sau art. 321, dacă făptuitorul folosește înscrisul falsificat ori îl încredințează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (17), Referințe în jurisprudență (340), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Tentativa se pedepsește. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Uzul de fals

Art. 323. - Jurisprudență relevantă (40), Referințe în jurisprudență (1365), Reviste (10), Doctrină (4), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

Folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, când înscrisul este oficial, și cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, când înscrisul este sub semnătură privată. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (60), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Falsificarea unei înregistrări tehnice

Art. 324. - Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (5), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Falsificarea unei înregistrări tehnice prin contrafacere, alterare ori prin determinarea atestării unor împrejurări necorespunzătoare adevărului sau omisiunea înregistrării unor date sau împrejurări, dacă a fost urmată de folosirea de către făptuitor a înregistrării ori de încredințarea acesteia unei alte persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (34), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează folosirea unei înregistrări tehnice falsificate în vederea producerii unei consecințe juridice. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Prin înregistrare tehnică, în sensul prezentului articol, se înțelege atestarea unei valori, greutăți, măsuri ori a desfășurării unui eveniment, realizată, în tot sau în parte, în mod automat, prin intermediul unui dispozitiv tehnic omologat și care este destinată a proba un anumit fapt, în vederea producerii de consecințe juridice.

Falsul informatic

Art. 325. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

Fapta de a introduce, modifica sau șterge, fără drept, date informatice ori de a restricționa, fără drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

Falsul în declarații

Art. 326. - Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (11), Referințe în jurisprudență (545), Reviste (5), Doctrină (6), Modele (2), Proceduri (1), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (25), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Falsul privind identitatea

Art. 327. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (150), Doctrină (5), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identități altei persoane, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau transmisă unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea prin folosirea frauduloasă a unui act ce servește la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat, pentru a induce sau a menține în eroare un funcționar public, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (175), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Când prezentarea s-a făcut prin întrebuințarea identității reale a unei persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Încredințarea unui act ce servește la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile spre a fi folosit fără drept se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (21), Caută hotărâri judecătorești

Infracțiuni de fals comise în legătură cu autoritatea unui stat străin

Art. 328. - Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

Dispozițiile cuprinse în prezentul capitol se aplică și atunci când fapta privește acte emise de o autoritate competentă a unui stat străin sau de o organizație internațională instituită printr-un tratat la care România este parte sau declarații ori o identitate asumate în fața acesteia.

TITLUL VII Infracțiuni contra siguranței publice

CAPITOLUL I Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate

Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă

Art. 329. - Referințe în jurisprudență (15), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă de către angajații care gestionează infrastructura feroviară ori ai operatorilor de transport, intervenție sau manevră, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranța circulației mijloacelor de transport, intervenție sau manevră pe calea ferată, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Referințe în jurisprudență (3)

(2) Dacă fapta a avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. Referințe în jurisprudență (3)

Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă

Art. 330. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă, de către angajații care gestionează infrastructura feroviară ori ai operatorilor de transport, intervenție sau manevră, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranța mijloacelor de transport, intervenție sau manevră pe calea ferată, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Când fapta a avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (8), Caută hotărâri judecătorești

Părăsirea postului și prezența la serviciu sub influența alcoolului sau a altor substanțe

Art. 331. - Referințe în jurisprudență (5), Doctrină (4), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Părăsirea postului, în orice mod și sub orice formă, de angajații cu atribuții privind siguranța circulației mijloacelor de transport, intervenție sau manevră pe calea ferată, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranța circulației acestor mijloace, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează îndeplinirea îndatoririlor de serviciu de către un angajat având atribuții privind siguranța circulației mijloacelor de transport, intervenție sau manevră pe calea ferată, care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori se află sub influența unor substanțe psihoactive. Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

(3) Când faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

Distrugerea sau semnalizarea falsă

Art. 332. - Referințe în jurisprudență (5), Doctrină (4), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare a liniei de cale ferată, a materialului rulant, a instalațiilor de cale ferată ori a celor de comunicații feroviare, precum și a oricăror altor bunuri sau dotări aferente infrastructurii feroviare ori așezarea de obstacole pe linia ferată, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranța mijloacelor de transport, manevră sau intervenție pe calea ferată, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (27), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează săvârșirea de acte de semnalizare falsă sau săvârșirea oricăror acte care pot induce în eroare personalul care asigură circulația mijloacelor de transport, manevră sau intervenție pe calea ferată în timpul executării serviciului, dacă prin aceste fapte se creează un pericol de accident de cale ferată. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (5), Caută hotărâri judecătorești

(4) Când faptele prevăzute în alin. (1) - (3) sunt săvârșite din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (9), Caută hotărâri judecătorești

(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsește. Caută hotărâri judecătorești

Accidentul de cale ferată

Art. 333. - Referințe în jurisprudență (3), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Accidentul de cale ferată constă în distrugerea sau degradarea adusă mijloacelor de transport, materialului rulant sau instalațiilor de cale ferată în cursul circulației sau manevrei mijloacelor de transport, manevră, întreținere sau intervenție pe calea ferată. Referințe în jurisprudență (3)

CAPITOLUL II Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice Legislație conexă (2), Reviste (1)

Punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat

Art. 334. - Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (15), Reviste (4), Doctrină (6), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai neînmatriculat sau neînregistrat, potrivit legii, se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă. Admiteri hotărâri prealabile (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (57), Referințe în jurisprudență (261), Reviste (5), Doctrină (1), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (17), Referințe în jurisprudență (114), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (11), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulație în România, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Conducerea unui vehicul fără permis de conducere

Art. 335. - Jurisprudență relevantă (15), Referințe în jurisprudență (83), Reviste (1), Doctrină (6), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (159), Referințe în jurisprudență (957), Reviste (15), Doctrină (1), Comentarii expert (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (50), Referințe în jurisprudență (280), Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și persoana care încredințează un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care știe că se află în una dintre situațiile prevăzute în alin. (1) sau alin. (2) sau sub influența alcoolului ori a unor substanțe psihoactive. Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (13), Referințe în jurisprudență (36), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe

Art. 336. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (36), Referințe în jurisprudență (107), Reviste (10), Doctrină (6), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Referințe (1), Jurisprudență relevantă (288), Referințe în jurisprudență (1300), Reviste (21), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și persoana, aflată sub influența unor substanțe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe în jurisprudență (14), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute în alin. (1) și alin. (2) efectuează transport public de persoane, transport de substanțe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obținerea permisului de conducere sau în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice

Art. 337. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (31), Referințe în jurisprudență (100), Reviste (6), Doctrină (6), Comentarii expert (2), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

Refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorității competente, aflat în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, de a se supune prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenței unor substanțe psihoactive se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență relevantă (14), Referințe în jurisprudență (163), Caută hotărâri judecătorești

Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia

Art. 338. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (5), Doctrină (6), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Părăsirea locului accidentului, fără încuviințarea poliției sau a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei, de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto, aflat în procesul de instruire, ori de către examinatorul autorității competente, aflat în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, implicat într-un accident de circulație, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență relevantă (25), Referințe în jurisprudență (194), Reviste (6), Doctrină (1), Comentarii expert (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a șterge urmele accidentului de circulație din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane, fără acordul echipei de cercetare la fața locului. Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Nu constituie infracțiune părăsirea locului accidentului când: Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

a) în urma accidentului s-au produs doar pagube materiale; Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

b) conducătorul vehiculului, în lipsa altor mijloace de transport, transportă el însuși persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsură să acorde asistență medicală necesară și la care a declarat datele personale de identitate și numărul de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului condus, consemnate într-un registru special, dacă se înapoiază imediat la locul accidentului; Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

c) conducătorul autovehiculului cu regim de circulație prioritară anunță de îndată poliția, iar după terminarea misiunii se prezintă la sediul unității de poliție pe a cărei rază de competență s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare; Caută hotărâri judecătorești

d) victima părăsește locul faptei, iar conducătorul de vehicul anunță imediat evenimentul la cea mai apropiată unitate de poliție. Caută hotărâri judecătorești

Împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice

Art. 339. - Doctrină (5), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea pozițiilor acestora, fără autorizație eliberată de autoritățile competente, de natură să inducă în eroare participanții la trafic ori să îngreuneze circulația pe drumul public se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Participarea în calitate de conducător de vehicul la întreceri neautorizate pe drumurile publice se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Cu aceeași pedeapsă se sancționează așezarea de obstacole care îngreunează sau împiedică circulația pe drumul public, dacă se pune în pericol siguranța circulației ori se aduce atingere dreptului la libera circulație a celorlalți participanți la trafic. Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Lăsarea fără supraveghere pe partea carosabilă a drumului public a unui vehicul care transportă produse sau substanțe periculoase se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Nerespectarea atribuțiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparațiilor

Art. 340. - Reviste (2), Doctrină (5), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atribuțiilor de verificare tehnică ori inspecție tehnică periodică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparații sau intervenții tehnice de către persoanele care au asemenea atribuții, dacă din cauza stării tehnice a vehiculului s-a pus în pericol siguranța circulației pe drumurile publice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dacă, urmare a faptei prevăzute în alin. (1), s-a produs un accident de circulație care a avut ca urmare vătămarea integrității corporale sau a sănătății uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au fost săvârșite din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime. Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

4) Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având urme de accident, fără a fi îndeplinite condițiile prevăzute de lege, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public

Art. 341. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3), Doctrină (5), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Efectuarea unor lucrări de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public ori de amenajare a accesului rutier la drumul public, fără autorizație de construcție eliberată în condițiile legii ori cu încălcarea condițiilor stabilite în autorizație, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (96), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Amplasarea unor construcții, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fără autorizație de construcție eliberată în condițiile legii ori cu încălcarea condițiilor stabilite în autorizație, dacă prin aceasta se creează un pericol pentru siguranța circulației, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Persoana autorizată de administratorul căii ferate care nu ia măsurile corespunzătoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (3) se sancționează și persoana autorizată de către administratorul unui drum public sau executantul unei lucrări pe partea carosabilă, care nu ia măsurile corespunzătoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrărilor pe drumurile publice, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație. Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

CAPITOLUL III Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive Referințe (1), Legislație conexă (2)

Nerespectarea regimului armelor și al munițiilor

Art. 342. - Legislație conexă (2), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (31), Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Deținerea, portul, confecționarea, precum și orice operațiune privind circulația armelor letale, a munițiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau funcționarea atelierelor de reparare a armelor letale, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (125), Caută hotărâri judecătorești

(2) Deținerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Sustragerea armelor sau munițiilor prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Portul armelor prevăzute în alin. (1) și alin. (2), fără drept, în sediul autorităților publice, instituțiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori în spațiile rezervate desfășurării procesului electoral, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea unor drepturi. Caută hotărâri judecătorești

(5) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (3) au ca obiect arme interzise sau muniții, mecanisme ori dispozitive ale acestora, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Uzul de armă fără drept

Art. 343. - Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Uzul de armă letală sau interzisă, fără drept, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 3 ani. Referințe în jurisprudență (4), Caută hotărâri judecătorești

(2) Uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Ștergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale Modificări (1)

Art. 344. - Modificări (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Ștergerea sau modificarea, fără drept, a marcajelor de pe arme letale se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive Modificări (1)

Art. 345. - Modificări (1), Legislație conexă (2), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Primirea, deținerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum și orice operație privind circulația acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Sustragerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au pus în pericol alte persoane sau bunuri, au produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) În cazul în care faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Reviste (1)

Nerespectarea regimului materiilor explozive

Art. 346. - Legislație conexă (2), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, deținerea, transportul ori folosirea materiilor explozive sau orice alte operațiuni privind circulația acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Referințe în jurisprudență (11), Caută hotărâri judecătorești

(2) Sustragerea materiilor explozive se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Când faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau când cantitatea explozivă este însoțită de materiale de inițiere, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (6), Caută hotărâri judecătorești

(4) În cazul în care faptele prevăzute în alin. (1) - (3) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Sancționarea tentativei Modificări (1)

Art. 347. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 342 alin. (1) și alin. (3), art. 345 alin. (1) și alin. (2), precum și în art. 346 alin. (1) și alin. (2) se pedepsește.

CAPITOLUL IV Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege

Exercitarea fără drept a unei profesii sau activități

Art. 348. - Admis recurs în interesul legii (1), Legislație conexă (12), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (65), Reviste (7), Doctrină (4), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

Exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activități pentru care legea cere autorizație ori exercitarea acestora în alte condiții decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârșirea unor astfel de fapte se sancționează potrivit legii penale, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă

Art. 349. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (4), Doctrină (4), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate și sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) Fapta prevăzută în alin. (1) săvârșită din culpă se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (8), Caută hotărâri judecătorești

Nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă

Art. 350. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Nerespectarea de către orice persoană a obligațiilor și a măsurilor stabilite cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (17), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează repunerea în funcțiune a instalațiilor, mașinilor și utilajelor, anterior eliminării tuturor deficiențelor pentru care s-a luat măsura opririi lor. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

(3) Faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) săvârșite din culpă se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (6), Caută hotărâri judecătorești

Camăta

Art. 351. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

Darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

CAPITOLUL V Infracțiuni contra sănătății publice

Zădărnicirea combaterii bolilor

Art. 352. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda.

Contaminarea venerică

Art. 353. - Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Transmiterea unei boli venerice, prin raport sexual sau alte acte sexuale, de către o persoană care știe că suferă de o astfel de boală, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Instanța de judecată va dispune măsura de siguranță a obligării la tratament medical. Referințe în jurisprudență (1)

Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit

Art. 354. - Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobândit - SIDA - de către o persoană care știe că suferă de această boală se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani. Referințe în jurisprudență (2)

(2) Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobândit - SIDA de către o altă persoană decât cea prevăzută în alin. (1) se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 12 ani.

(3) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) s-a produs moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani.

(4) Când fapta prevăzută în alin. (2) a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar dacă a cauzat moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsește.

Răspândirea bolilor la animale sau plante

Art. 355. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase la animale sau plante ori a dăunătorilor, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli ori a dăunătorilor, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1)

(2) Dacă fapta este săvârșită din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

Infectarea apei Modificări (1)

Art. 356. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Infectarea prin orice mijloace a surselor sau rețelelor de apă, dacă apa devine dăunătoare sănătății oamenilor, animalelor sau plantelor, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Caută hotărâri judecătorești

(2) Tentativa se pedepsește.

Falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse

Art. 357. - Referințe în jurisprudență (9), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Prepararea, oferirea sau expunerea spre vânzare de alimente, băuturi ori alte produse falsificate sau substituite, dacă sunt vătămătoare sănătății, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Prepararea, oferirea sau expunerea spre vânzare de medicamente contrafăcute sau substituite care sunt vătămătoare sănătății se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Comercializarea de produse alterate

Art. 358. - Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

(1) Vânzarea de alimente, băuturi sau alte produse cunoscând că sunt alterate ori cu perioada de valabilitate depășită, dacă sunt vătămătoare sănătății, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează punerea în consum de carne sau produse din carne, provenite din tăieri de animale sustrase controlului veterinar, dacă sunt vătămătoare sănătății. Caută hotărâri judecătorești

(3) Vânzarea de medicamente cunoscând că sunt contrafăcute, alterate ori cu perioada de valabilitate depășită, dacă sunt vătămătoare sănătății ori și-au pierdut în tot sau în parte eficiența terapeutică, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Traficul de produse sau substanțe toxice

Art. 359. - Referințe în jurisprudență (14), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Producerea, deținerea, precum și orice operațiune privind circulația produselor ori substanțelor toxice, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care conțin astfel de substanțe ori experimentarea produselor sau substanțelor toxice, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență relevantă (43), Referințe în jurisprudență (1304), Caută hotărâri judecătorești

(2) Tentativa se pedepsește.

CAPITOLUL VI Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice Legislație conexă (2)

Accesul ilegal la un sistem informatic

Art. 360. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3), Doctrină (4), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Accesul, fără drept, la un sistem informatic se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (18), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită în scopul obținerii de date informatice, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârșită cu privire la un sistem informatic la care, prin intermediul unor proceduri, dispozitive sau programe specializate, accesul este restricționat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (12), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice

Art. 361. - Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (4)

(1) Interceptarea, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publică și care este destinată unui sistem informatic, provine dintr-un asemenea sistem sau se efectuează în cadrul unui sistem informatic se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și interceptarea, fără drept, a unei emisii electromagnetice provenite dintr-un sistem informatic, ce conține date informatice care nu sunt publice.

Alterarea integrității datelor informatice

Art. 362. - Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (5), Doctrină (4), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

Fapta de a modifica, șterge sau deteriora date informatice ori de a restricționa accesul la aceste date, fără drept, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Caută hotărâri judecătorești

Perturbarea funcționării sistemelor informatice

Art. 363. - Legislație conexă (1), Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

Fapta de a perturba grav, fără drept, funcționarea unui sistem informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea, ștergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricționarea accesului la date informatice, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Transferul neautorizat de date informatice

Art. 364. - Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2), Doctrină (4), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (2), Hotărâri judecătorești

Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Caută hotărâri judecătorești

Operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice

Art. 365. - Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (3), Hotărâri judecătorești

(1) Fapta persoanei care, fără drept, produce, importă, distribuie sau pune la dispoziție sub orice formă: Caută hotărâri judecătorești

a) dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul comiterii uneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 360-364; Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

b) parole, coduri de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic, în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 360-364, Caută hotărâri judecătorești

se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Caută hotărâri judecătorești

(2) Deținerea, fără drept, a unui dispozitiv, a unui program informatic, a unei parole, a unui cod de acces sau a altor date informatice dintre cele prevăzute în alin. (1), în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 360-364, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (8), Caută hotărâri judecătorești

Sancționarea tentativei

Art. 366. - Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepsește.

TITLUL VIII Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială

CAPITOLUL I Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice

Constituirea unui grup infracțional organizat

Art. 367. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență relevantă (16), Referințe în jurisprudență (772), Reviste (13), Doctrină (6), Librăria Indaco (4), Hotărâri judecătorești

(1) Inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență relevantă (57), Referințe în jurisprudență (1102), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

(2) Când infracțiunea care intră în scopul grupului infracțional organizat este sancționată de lege cu pedeapsa detențiunii pe viață sau cu închisoarea mai mare de 10 ani, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență relevantă (8), Referințe în jurisprudență (90), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au fost urmate de săvârșirea unei infracțiuni, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență relevantă (18), Referințe în jurisprudență (365), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2), dacă denunță autorităților grupul infracțional organizat, înainte ca acesta să fi fost descoperit și să se fi început săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile care intră în scopul grupului. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(5) Dacă persoana care a săvârșit una dintre faptele prevăzute în alin. (1) - (3) înlesnește, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului și tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracțional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. Referințe în jurisprudență (48), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(6) Prin grup infracțional organizat se înțelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp și pentru a acționa în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (10), Reviste (7), Caută hotărâri judecătorești

Instigarea publică

Art. 368. - Referințe în jurisprudență (9), Reviste (2), Doctrină (4), Hotărâri judecătorești

(1) Fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să săvârșească infracțiuni se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este comisă de un funcționar public, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat. Caută hotărâri judecătorești

(3) Dacă instigarea publică a avut ca urmare comiterea infracțiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru acea infracțiune. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Incitarea la ură sau discriminare

Art. 369. - Legislație conexă (3), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (3), Doctrină (4), Hotărâri judecătorești

Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

Încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni

Art. 370. - Referințe (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

Încercarea de a determina o persoană, prin constrângere sau corupere, să comită o infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Tulburarea ordinii și liniștii publice

Art. 371. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (17), Referințe în jurisprudență (174), Reviste (8), Doctrină (4), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

Fapta persoanei care, în public, prin violențe comise împotriva persoanelor sau bunurilor ori prin amenințări sau atingeri grave aduse demnității persoanelor, tulbură ordinea și liniștea publică se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (7), Referințe în jurisprudență (346), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase

Art. 372. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Fapta de a purta fără drept, la adunări publice, manifestări culturalsportive, în locuri special amenajate și autorizate pentru distracție ori agrement sau în mijloace de transport în comun: Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (18), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

a) cuțitul, pumnalul, boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confecționate anume pentru tăiere, înțepare sau lovire; Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (90), Caută hotărâri judecătorești

b) arme neletale care nu sunt supuse autorizării ori dispozitive pentru șocuri electrice; Caută hotărâri judecătorești

c) substanțe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Caută hotărâri judecătorești

(2) Folosirea, fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri de distracție ori agrement sau în mijloace de transport în comun a obiectelor sau substanțelor prevăzute în alin. (1) se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (11), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Portul, fără drept, al obiectelor sau substanțelor prevăzute în alin. (1) în sediul autorităților publice, instituțiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori în spațiile rezervate desfășurării procesului electoral se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (2), Caută hotărâri judecătorești

Împiedicarea desfășurării unei adunări publice

Art. 373. - Reviste (2), Doctrină (4)

Împiedicarea, prin orice mijloace, a desfășurării unei adunări publice care a fost autorizată potrivit legii se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Pornografia infantilă

Art. 374. - Legislație conexă (5), Referințe în jurisprudență (9), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Producerea, deținerea în vederea expunerii sau distribuirii, achiziționarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea, precum și punerea la dispoziție, în orice mod, de materiale pornografice cu minori se pedepsesc cu închisoarea de la un an la 5 ani. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (37), Reviste (1)

(2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) au fost săvârșite printr-un sistem informatic sau alt mijloc de stocare a datelor informatice, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (13), Reviste (1)

(3) Accesarea, fără drept, de materiale pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicații electronice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

(4) Prin materiale pornografice cu minori se înțelege orice material care prezintă un minor având un comportament sexual explicit sau care, deși nu prezintă o persoană reală, simulează, în mod credibil, un minor având un astfel de comportament. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (13)

(5) Tentativa se pedepsește.

Ultrajul contra bunelor moravuri

Art. 375. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (15), Reviste (2), Doctrină (4), Hotărâri judecătorești

Fapta persoanei care, în public, expune sau distribuie fără drept imagini ce prezintă explicit o activitate sexuală, alta decât cea la care se referă art. 374, ori săvârșește acte de exhibiționism sau alte acte sexuale explicite se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (359), Caută hotărâri judecătorești

CAPITOLUL II Infracțiuni contra familiei

Bigamia

Art. 376. - Referințe (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2), Doctrină (6), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1)

(1) Încheierea unei noi căsătorii de către o persoană căsătorită se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Reviste (1)

(2) Persoana necăsătorită care încheie o căsătorie cu o persoană pe care o știe căsătorită se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

Incestul

Art. 377. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (5), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

Raportul sexual consimțit, săvârșit între rude în linie directă sau între frați și surori, se pedepsește cu închisoarea de la un an la 5 ani. Referințe în jurisprudență (13), Caută hotărâri judecătorești

Abandonul de familie

Art. 378. - Referințe (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (48), Reviste (5), Doctrină (6), Modele (1), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Săvârșirea de către persoana care are obligația legală de întreținere, față de cel îndreptățit la întreținere, a uneia dintre următoarele fapte: Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferințe fizice sau morale; Referințe în jurisprudență (5), Reviste (5), Caută hotărâri judecătorești

b) neîndeplinirea, cu rea-credință, a obligației de întreținere prevăzute de lege; Reviste (2), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

c) neplata, cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere stabilite pe cale judecătorească, Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență relevantă (16), Referințe în jurisprudență (124), Reviste (9), Comentarii expert (1), Caută hotărâri judecătorești

se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează neexecutarea, cu rea-credință, de către cel condamnat a prestațiilor periodice stabilite prin hotărâre judecătorească, în favoarea persoanelor îndreptățite la întreținere din partea victimei infracțiunii. Reviste (3), Caută hotărâri judecătorești

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Referințe în jurisprudență (10), Reviste (1), Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Fapta nu se pedepsește dacă, înainte de terminarea urmăririi penale, inculpatul își îndeplinește obligațiile. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(5) Dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, inculpatul își îndeplinește obligațiile, instanța dispune, după caz, amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru aceasta. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (13), Caută hotărâri judecătorești

Nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului

Art. 379. - Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (6), Doctrină (5), Modele (1), Hotărâri judecătorești

(1) Reținerea de către un părinte a copilului său minor, fără consimțământul celuilalt părinte sau al persoanei căreia i-a fost încredințat minorul potrivit legii, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (4), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează fapta persoanei căreia i s-a încredințat minorul prin hotărâre judecătorească spre creștere și educare de a împiedica, în mod repetat, pe oricare dintre părinți să aibă legături personale cu minorul, în condițiile stabilite de părți sau de către organul competent. Referințe în jurisprudență (11), Reviste (2), Caută hotărâri judecătorești

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Referințe în jurisprudență (1), Proceduri (1), Caută hotărâri judecătorești

Împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu

Art. 380. - Legislație conexă (1), Reviste (3), Doctrină (6)

(1) Părintele sau persoana căreia i-a fost încredințat, potrivit legii, un minor și care, în mod nejustificat, îl retrage sau îl împiedică prin orice mijloace să urmeze cursurile învățământului general obligatoriu se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Reviste (1)

(2) Fapta nu se pedepsește dacă înainte de terminarea urmăririi penale inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor de către minor.

(3) Dacă până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor de către minor, instanța dispune, după caz, amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru aceasta.

CAPITOLUL III Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate

Împiedicarea exercitării libertății religioase

Art. 381. - Legislație conexă (3), Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Împiedicarea sau tulburarea liberei exercitări a ritualului unui cult religios, care este organizat și funcționează potrivit legii, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Obligarea unei persoane, prin constrângere, să participe la serviciile religioase ale unui cult ori să îndeplinească un act religios legat de exercitarea unui cult se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

(3) Cu aceeași pedeapsă se sancționează obligarea unei persoane, prin violență sau amenințare, să îndeplinească un act interzis de cultul, organizat potrivit legii, căruia îi aparține.

(4) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1)

Profanarea lăcașurilor sau a obiectelor de cult

Art. 382. - Doctrină (4)

Profanarea unui lăcaș sau a unui obiect de cult, aparținând unui cult religios care este organizat și funcționează potrivit legii, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Profanarea de cadavre sau morminte

Art. 383. - Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (15), Reviste (1), Doctrină (4), Hotărâri judecătorești

(1) Sustragerea, distrugerea sau profanarea unui cadavru ori a cenușii rezultate din incinerarea acestuia se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Admis recurs în interesul legii (1), Referințe în jurisprudență (3), Caută hotărâri judecătorești

(2) Profanarea prin orice mijloace a unui mormânt, a unei urne funerare sau a unui monument funerar se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (6), Caută hotărâri judecătorești

Prelevarea ilegală de țesuturi sau organe

Art. 384. - Legislație conexă (1), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

Prelevarea de țesuturi sau organe de la un cadavru, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

TITLUL IX Infracțiuni electorale Comentarii expert (1)

Împiedicarea exercitării drepturilor electorale

Art. 385. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2), Doctrină (4), Hotărâri judecătorești

(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secției de votare se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Caută hotărâri judecătorești

Coruperea alegătorilor

Art. 386. - Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Doctrină (4), Hotărâri judecătorești

(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați ori un anumit candidat se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscripționate cu însemnele unei formațiuni politice. Caută hotărâri judecătorești

Frauda la vot

Art. 387. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1), Hotărâri judecătorești

(1) Fapta persoanei care votează: Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

a) fără a avea acest drept; Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

b) de două sau mai multe ori; Caută hotărâri judecătorești

c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. Caută hotărâri judecătorești

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează utilizarea unei cărți de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals. Caută hotărâri judecătorești

Frauda la votul electronic

Art. 388. - Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (4)

Tipărirea și utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasă a sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot în format electronic se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. Referințe în jurisprudență (2)

Violarea confidențialității votului

Art. 389. - Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepsește cu amendă. Reviste (1)

(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secției de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

Nerespectarea regimului urnei de vot

Art. 390. - Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. Reviste (1)

(2) Încredințarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secției de votare ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiții decât cele prevăzute de lege se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

Falsificarea documentelor și evidențelor electorale

Art. 391. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (4), Hotărâri judecătorești

(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă a unor persoane care nu figurează în această listă. Modificări (1), Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori însumarea rezultatelor obținute în secțiile de votare sau determină repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Cu aceeași pedeapsă se sancționează introducerea de date, informații sau proceduri care duc la alterarea sistemului informațional național necesar stabilirii rezultatelor alegerilor. Reviste (1), Caută hotărâri judecătorești

Fapte săvârșite în legătură cu un referendum

Art. 392. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Doctrină (3), Hotărâri judecătorești

Dispozițiile art. 385-391 se aplică în mod corespunzător și în cazul faptelor săvârșite cu prilejul unui referendum. Caută hotărâri judecătorești

Sancționarea tentativei

Art. 393. - Reviste (2), Doctrină (3)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 385 și art. 387-391 se pedepsește.

TITLUL X Infracțiuni contra securității naționale Legislație conexă (1)

Trădarea

Art. 394. - Referințe în jurisprudență (11), Reviste (5), Doctrină (5)

Fapta cetățeanului român de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizație străină ori cu agenți ai acestora, în scopul de a suprima sau știrbi unitatea și indivizibilitatea, suveranitatea sau independența statului, prin: Referințe în jurisprudență (4)

a) provocare de război contra țării sau de înlesnire a ocupației militare străine; Referințe în jurisprudență (4)

b) subminare economică, politică sau a capacității de apărare a statului; Referințe în jurisprudență (4)

c) aservire față de o putere sau organizație străină; Referințe în jurisprudență (4)

d) ajutarea unei puteri sau organizații străine pentru desfășurarea unei activități ostile împotriva securității naționale, Referințe în jurisprudență (4)

se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (4)

Trădarea prin transmitere de informații secrete de stat

Art. 395. - Referințe în jurisprudență (4), Reviste (4), Doctrină (4)

Transmiterea de informații secrete de stat unei puteri sau organizații străine ori agenților acestora, precum și procurarea ori deținerea de documente sau date ce constituie informații secrete de stat de către cei care nu au calitatea de a le cunoaște, în scopul transmiterii lor unei puteri sau organizații străine ori agenților acestora, săvârșite de un cetățean român, se pedepsesc cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (7)

Trădarea prin ajutarea inamicului

Art. 396. - Reviste (2), Doctrină (4)

Fapta cetățeanului român care, în timp de război: Referințe în jurisprudență (3)

a) predă teritorii, orașe, poziții de apărare, depozite ori instalații ale forțelor armate române sau care servesc apărării;

b) predă nave, aeronave, mașini, aparate, armament sau orice alte materiale care pot servi purtării războiului;

c) procură inamicului oameni, valori sau materiale de orice fel;

d) trece de partea inamicului sau efectuează alte acțiuni care sunt de natură să favorizeze activitatea inamicului ori să slăbească puterea de luptă a forțelor armate române sau a armatelor aliate;

e) luptă sau face parte din formații de luptă împotriva statului român sau a aliaților săi

se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Acțiuni împotriva ordinii constituționale

Art. 397. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (7), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Acțiunea armată întreprinsă în scopul schimbării ordinii constituționale ori al îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat se pedepsește cu închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Întreprinderea de acțiuni violente împotriva persoanelor sau bunurilor săvârșite de mai multe persoane împreună, în scopul schimbării ordinii constituționale ori al îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat, dacă se pune în pericol securitatea națională, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Înalta trădare

Art. 398. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3), Doctrină (5)

Faptele prevăzute în art. 394-397, săvârșite de către Președintele României sau de către un alt membru al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, constituie infracțiunea de înaltă trădare și se pedepsesc cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Acțiunile ostile contra statului

Art. 399. - Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2), Doctrină (4)

Faptele prevăzute în art. 394 și art. 396, săvârșite de un cetățean străin sau apatrid, se pedepsesc cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (4)

Spionajul

Art. 400. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2), Doctrină (4)

Faptele prevăzute în art. 395, săvârșite de un cetățean străin sau apatrid, se pedepsesc cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (1)

Atentatul care pune în pericol securitatea națională

Art. 401. - Legislație conexă (1), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (4), Doctrină (4)

Atentatul contra vieții săvârșit împotriva unei persoane care deține o funcție de demnitate publică, dacă fapta pune în pericol securitatea națională, se pedepsește cu detențiune pe viață sau închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (3)

Atentatul contra unei colectivități

Art. 402. - Legislație conexă (1), Reviste (3), Doctrină (4)

Atentatul săvârșit contra unei colectivități prin otrăviri în masă, provocare de epidemii sau prin orice alt mijloc, în scopul îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat, se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (2)

Actele de diversiune

Art. 403. - Legislație conexă (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (19), Reviste (3), Doctrină (4)

Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare, în întregime sau în parte, prin explozii, incendii sau în orice alt mod, a instalațiilor industriale, a căilor de comunicație, a mijloacelor de transport, a mijloacelor de telecomunicație, a construcțiilor, a produselor industriale sau agricole ori a altor bunuri, dacă fapta pune în pericol securitatea națională, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (2)

Comunicarea de informații false

Art. 404. - Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2), Doctrină (4)

Comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de știri, date sau informații false ori de documente falsificate, cunoscând caracterul fals al acestora, dacă prin aceasta se pune în pericol securitatea națională, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Propaganda pentru război

Art. 405. - Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Propaganda pentru război de agresiune, precum și răspândirea de știri tendențioase sau inventate, în scopul provocării unui război de agresiune, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează faptele prevăzute în alin. (1), săvârșite în scopul provocării unui război de agresiune împotriva României sau a unui conflict armat intern.

Compromiterea unor interese de stat

Art. 406. - Reviste (1), Doctrină (4)

Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în raport cu o putere străină, dacă prin aceasta sunt puse în pericol sau vătămate interesele de stat, se pedepsește cu închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Divulgarea secretului care periclitează securitatea națională

Art. 407. - Referințe în jurisprudență (5), Reviste (4), Doctrină (4)

(1) Divulgarea unor documente sau a unor date care constituie informații secrete de stat, de către cel care le cunoaște datorită atribuțiilor de serviciu, dacă fapta pune în pericol securitatea națională, se pedepsește cu închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (6)

(2) Deținerea în afara îndatoririlor de serviciu a unui document ce conține informații secrete de stat, dacă fapta pune în pericol securitatea națională, se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 10 ani. Referințe în jurisprudență (1)

Infracțiuni contra persoanelor care se bucură de protecție internațională

Art. 408. - Legislație conexă (1), Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Atentatul contra vieții săvârșit împotriva reprezentantului unui stat străin sau altei persoane care se bucură de protecție în conformitate cu convențiile internaționale, aflată în misiune oficială în România, se pedepsește cu detențiune pe viață sau închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Referințe în jurisprudență (2)

(2) Infracțiunile intenționate contra integrității corporale, sănătății sau libertății, săvârșite împotriva unei persoane dintre cele menționate în alin. (1), se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârșită, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate. Referințe în jurisprudență (2)

Constituirea de structuri informative ilegale

Art. 409. - Reviste (1), Doctrină (4)

Inițierea, organizarea sau constituirea pe teritoriul României a unor structuri informative în scopul culegerii de informații secrete de stat ori desfășurarea de către acestea a unei activități de culegere sau prelucrare de asemenea informații, în afara cadrului legal, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.

Nedenunțarea unor infracțiuni contra securității naționale

Art. 410. - Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Fapta persoanei care, luând cunoștință despre pregătirea sau comiterea vreuneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 394-397, art. 399-403 și art. 406-409, nu înștiințează de îndată autoritățile se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Referințe în jurisprudență (4)

(2) Nedenunțarea săvârșită de un membru de familie nu se pedepsește. Referințe în jurisprudență (3)

(3) Nu se pedepsește persoana care, înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unei persoane pentru săvârșirea faptei nedenunțate, încunoștințează autoritățile competente despre aceasta sau care, chiar după punerea în mișcare a acțiunii penale, a înlesnit tragerea la răspundere penală a autorului și a participanților.

Cauze de reducere a pedepsei

Art. 411. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2), Doctrină (3)

Dacă persoana care a săvârșit una dintre infracțiunile prevăzute în prezentul titlu înlesnește, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului și tragerea la răspundere penală a autorului sau a participanților, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. Referințe în jurisprudență (1)

Sancționarea tentativei

Art. 412. - Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (3)

(1) Tentativa la infracțiunile prevăzute în prezentul titlu se pedepsește. Referințe în jurisprudență (2)

(2) Se consideră tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum și luarea de măsuri în vederea comiterii infracțiunilor prevăzute în art. 395-397, art. 401-403, art. 408 și art. 399 raportat la infracțiunea de trădare prin ajutarea inamicului. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

TITLUL XI Infracțiuni contra capacității de luptă a forțelor armate Referințe în jurisprudență (7)

CAPITOLUL I