PARTEA SPECIALĂ | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ

TITLUL I Infracțiuni contra persoanei Reviste (2)

CAPITOLUL I Infracțiuni contra vieții Legislație conexă (1), Reviste (1)

Omorul

Art. 188. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (46), Doctrină (7), Comentarii expert (2)

(1) Uciderea unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (12)

(2) Tentativa se pedepsește. Jurisprudență, Reviste (1)

Omorul calificat

Art. 189. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (7)

(1) Omorul săvârșit în vreuna dintre următoarele împrejurări: Jurisprudență, Reviste (3)

a) cu premeditare; Jurisprudență

b) din interes material; Jurisprudență, Reviste (2)

c) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse; Jurisprudență, Reviste (1)

d) pentru a înlesni sau a ascunde săvârșirea altei infracțiuni; Jurisprudență, Reviste (1)

e) de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune de omor sau o tentativă la infracțiunea de omor; Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (4)

f) asupra a două sau mai multor persoane; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (5)

g) asupra unei femei gravide; Jurisprudență, Reviste (3)

h) prin cruzimi, Jurisprudență, Reviste (2)

se pedepsește cu detențiune pe viață sau închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(2) Tentativa se pedepsește. Jurisprudență, Reviste (1)

Uciderea la cererea victimei

Art. 190. - Reviste (12), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

Uciderea săvârșită la cererea explicită, serioasă, conștientă și repetată a victimei care suferea de o boală incurabilă sau de o infirmitate gravă atestată medical, cauzatoare de suferințe permanente și greu de suportat, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență

Determinarea sau înlesnirea sinuciderii

Art. 191. - Reviste (7), Doctrină (7)

(1) Fapta de a determina sau înlesni sinuciderea unei persoane, dacă sinuciderea a avut loc, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani. Jurisprudență

(2) Când fapta prevăzută în alin. (1) s-a săvârșit față de un minor cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani sau față de o persoană cu discernământ diminuat, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani. Reviste (1)

(3) Determinarea sau înlesnirea sinuciderii, săvârșită față de un minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani sau față de o persoană care nu a putut să-și dea seama de consecințele acțiunilor sau inacțiunilor sale ori nu putea să le controleze, dacă sinuciderea a avut loc, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Reviste (1)

(4) Dacă actele de determinare sau înlesnire prevăzute în alin. (1) - (3) au fost urmate de o încercare de sinucidere, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

Uciderea din culpă

Art. 192. - Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (8)

(1) Uciderea din culpă a unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (9), Comentarii expert (1)

(2) Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăși o infracțiune se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (13)

(3) Dacă prin fapta săvârșită s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se majorează cu jumătate. Jurisprudență, Reviste (2)

CAPITOLUL II Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății Legislație conexă (2), Reviste (2)

Lovirea sau alte violențe

Art. 193. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (36), Doctrină (7), Modele (2), Comentarii expert (1)

(1) Lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (11)

(2) Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (22), Proceduri (1), Comentarii expert (1)

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Reviste (3), Proceduri (1)

Vătămarea corporală

Art. 194. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

(1) Fapta prevăzută în art. 193, care a cauzat vreuna dintre următoarele consecințe: Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

a) o infirmitate; Jurisprudență, Reviste (7), Comentarii expert (1)

b) leziuni traumatice sau afectarea sănătății unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale; Jurisprudență, Reviste (2)

c) un prejudiciu estetic grav și permanent; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7)

d) avortul; Jurisprudență, Reviste (8)

e) punerea în primejdie a vieții persoanei, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Când fapta a fost săvârșită în scopul producerii uneia dintre consecințele prevăzute în alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. c), pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Tentativa la infracțiunea prevăzută în alin. (2) se pedepsește. Jurisprudență

Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte

Art. 195. - Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (7)

Dacă vreuna dintre faptele prevăzute în art. 193 și art. 194 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

Vătămarea corporală din culpă

Art. 196. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (8), Modele (1), Proceduri (1), Comentarii expert (1)

(1) Fapta prevăzută în art. 193 alin. (2) săvârșită din culpă de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice ori a unei substanțe psihoactive sau în desfășurarea unei activități ce constituie prin ea însăși infracțiune se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (1)

(2) Fapta prevăzută în art. 194 alin. (1) săvârșită din culpă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (11)

(3) Când fapta prevăzută în alin. (2) a fost săvârșită ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale sau a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (7), Proceduri (1)

(4) Dacă urmările prevăzute în alin. (1) - (3) s-au produs față de două sau mai multe persoane, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. Jurisprudență, Reviste (2)

(5) Dacă nerespectarea dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere sau desfășurarea activității care a condus la comiterea faptelor prevăzute în alin. (1) și alin. (3) constituie prin ea însăși o infracțiune se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Reviste (1)

(6) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență

Relele tratamente aplicate minorului

Art. 197. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (8), Modele (1)

Punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorului, de către părinți sau de orice persoană în grija căreia se află minorul, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

Încăierarea

Art. 198. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (7), Modele (2)

(1) Participarea la o încăierare între mai multe persoane se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Dacă în cursul încăierării s-a cauzat o vătămare corporală uneia sau mai multor persoane și nu se cunoaște care dintre participanți a produs urmările, se aplică tuturor pedeapsa închisorii de la unu la 5 ani, cu excepția victimei, care răspunde potrivit alin. (1). Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Când prin fapta săvârșită în condițiile alin. (2) s-a cauzat moartea unei persoane, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani, iar dacă s-a cauzat moartea a două sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. Jurisprudență

(4) Nu se pedepsește cel care a fost prins în încăierare împotriva voinței sale sau care a încercat să-i despartă pe alții. Jurisprudență, Reviste (1)

CAPITOLUL III Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie

Violența în familie

Art. 199. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (8), Comentarii expert (1)

(1) Dacă faptele prevăzute în art. 188, art. 189 și art. 193-195 sunt săvârșite asupra unui membru de familie, maximul special al pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(2) În cazul infracțiunilor prevăzute în art. 193 și art. 196 săvârșite asupra unui membru de familie, acțiunea penală poate fi pusă în mișcare și din oficiu. Împăcarea înlătură răspunderea penală. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă

Art. 200. - Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

(1) Uciderea copilului nou-născut imediat după naștere, dar nu mai târziu de 24 de ore, săvârșită de către mama aflată în stare de tulburare psihică se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Dacă faptele prevăzute în art. 193-195 sunt săvârșite asupra copilului nou-născut imediat după naștere, dar nu mai târziu de 24 de ore, de către mama aflată în stare de tulburare psihică, limitele speciale ale pedepsei sunt de o lună și, respectiv, 3 ani. Reviste (3)

CAPITOLUL IV Agresiuni asupra fătului

Întreruperea cursului sarcinii

Art. 201. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (7)

(1) Întreruperea cursului sarcinii săvârșită în vreuna dintre următoarele împrejurări: Jurisprudență, Reviste (1)

a) în afara instituțiilor medicale sau a cabinetelor medicale autorizate în acest scop; Jurisprudență

b) de către o persoană care nu are calitatea de medic de specialitate obstetrică-ginecologie și drept de liberă practică medicală în această specialitate; Jurisprudență

c) dacă vârsta sarcinii a depășit paisprezece săptămâni, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Întreruperea cursului sarcinii, săvârșită în orice condiții, fără consimțământul femeii însărcinate, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

(3) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) s-a cauzat femeii însărcinate o vătămare corporală, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea femeii însărcinate, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Când faptele au fost săvârșite de un medic, pe lângă pedeapsa închisorii, se va aplica și interzicerea exercitării profesiei de medic. Jurisprudență

(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsește. Modele (1)

(6) Nu constituie infracțiune întreruperea cursului sarcinii în scop terapeutic efectuată de un medic de specialitate obstetrică-ginecologie, până la vârsta sarcinii de douăzeci și patru de săptămâni, sau întreruperea ulterioară a cursului sarcinii, în scop terapeutic, în interesul mamei sau al fătului. Reviste (1)

(7) Nu se pedepsește femeia însărcinată care își întrerupe cursul sarcinii. Reviste (2), Modele (1)

Vătămarea fătului

Art. 202. - Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (8)

(1) Vătămarea fătului, în timpul nașterii, care a împiedicat instalarea vieții extrauterine se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Vătămarea fătului, în timpul nașterii, care a cauzat ulterior copilului o vătămare corporală, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Reviste (2)

(3) Vătămarea fătului în timpul sarcinii, prin care s-a cauzat ulterior copilului o vătămare corporală, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani, iar dacă a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Reviste (2)

(4) Vătămarea fătului săvârșită în timpul nașterii de către mama aflată în stare de tulburare psihică se sancționează cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) și alin. (2), ale cărei limite se reduc la jumătate. Reviste (4)

(5) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) - (4) au fost săvârșite din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. Reviste (2)

(6) Nu constituie infracțiune faptele prevăzute în alin. (1) - (3) săvârșite de un medic sau de persoana autorizată să asiste nașterea sau să urmărească sarcina, dacă acestea au fost săvârșite în cursul actului medical, cu respectarea prevederilor specifice profesiei și au fost făcute în interesul femeii gravide sau al fătului, ca urmare a riscului inerent exercitării actului medical. Reviste (3)

(7) Vătămarea fătului în perioada sarcinii de către femeia însărcinată nu se pedepsește. Reviste (4)

CAPITOLUL V Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie

Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate

Art. 203. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

(1) Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a anunța de îndată autoritățile de către cel care a găsit o persoană a cărei viață, integritate corporală sau sănătate este în pericol și nu are putința de a se salva se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Fapta nu constituie infracțiune dacă, prin acordarea ajutorului, autorul s-ar expune unui pericol grav cu privire la viața, integritatea corporală sau sănătatea sa.

Împiedicarea ajutorului

Art. 204. - Reviste (2), Doctrină (7)

Împiedicarea intervenției ajutoarelor pentru salvarea unei persoane de la un pericol iminent și grav pentru viața, integritatea corporală sau sănătatea acesteia se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

CAPITOLUL VI Infracțiuni contra libertății persoanei

Lipsirea de libertate în mod ilegal

Art. 205. - Referințe (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (7)

(1) Lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal se pedepsește cu închisoarea de la unu la 7 ani. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Se consideră lipsire de libertate și răpirea unei persoane aflate în imposibilitatea de a-și exprima voința ori de a se apăra. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Dacă fapta este săvârșită: Jurisprudență

a) de către o persoană înarmată; Jurisprudență

b) asupra unui minor; Jurisprudență, Reviste (3)

c) punând în pericol sănătatea sau viața victimei, pedeapsa este închisoarea cuprinsă între 3 și 10 ani. Jurisprudență

(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) - (3) se pedepsește.

Amenințarea

Art. 206. - Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (6), Modele (1)

(1) Fapta de a amenința o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăși sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea care a format obiectul amenințării. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Proceduri (1)

Șantajul

Art. 207. - Referințe (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (7)

(1) Constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează amenințarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromițătoare pentru persoana amenințată ori pentru un membru de familie al acesteia, în scopul prevăzut în alin. (1). Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au fost comise în scopul de a dobândi în mod injust un folos patrimonial, pentru sine sau pentru altul, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3)

Hărțuirea

Art. 208. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (7), Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) Fapta celui care, în mod repetat, urmărește, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană ori îi supraveghează locuința, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanță, care, prin frecvență sau conținut, îi cauzează o temere unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1)

CAPITOLUL VII Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile Legislație conexă (1)

Sclavia

Art. 209. - Legislație conexă (5), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (8)

Punerea sau ținerea unei persoane în stare de sclavie, precum și traficul de sclavi se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

Traficul de persoane Modificări (1)

Art. 210. - Modificări (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (7)

(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unei persoane în scopul exploatării acesteia, săvârșită: Jurisprudență, Reviste (2)

a) prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate; Jurisprudență, Reviste (5)

b) profitând de imposibilitatea de a se apăra sau de a-și exprima voința ori de starea de vădită vulnerabilitate a acelei persoane; Jurisprudență, Reviste (2)

c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul consimțământului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(2) Consimțământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă. Jurisprudență, Reviste (1)

Traficul de minori

Art. 211. - Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (7)

(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui minor, în scopul exploatării acestuia, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Dacă fapta a fost săvârșită în condițiile art. 210 alin. (1), pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Consimțământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă. Jurisprudență, Reviste (1)

Supunerea la muncă forțată sau obligatorie

Art. 212. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (7)

Fapta de a supune o persoană, în alte cazuri decât cele prevăzute de dispozițiile legale, la prestarea unei munci împotriva voinței sale sau la o muncă obligatorie se pedepsește cu închisoarea de la unu la 3 ani. Jurisprudență

Proxenetismul

Art. 213. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6), Modele (1), Comentarii expert (1)

(1) Determinarea sau înlesnirea practicării prostituției ori obținerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către una sau mai multe persoane se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (8), Modele (1)

(2) În cazul în care determinarea la începerea sau continuarea practicării prostituției s-a realizat prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Dacă faptele sunt săvârșite față de un minor, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate. Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6)

(4) Prin practicarea prostituției se înțelege întreținerea de acte sexuale cu diferite persoane în scopul obținerii de foloase patrimoniale pentru sine sau pentru altul. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Exploatarea cerșetoriei

Art. 214. - Legislație conexă (2), Reviste (8), Doctrină (7)

(1) Fapta persoanei care determină un minor sau o persoană cu dizabilități fizice ori psihice să apeleze în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material sau beneficiază de foloase patrimoniale de pe urma acestei activități se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta este săvârșită în următoarele împrejurări:

a) de părinte, tutore, curator ori de către cel care are în îngrijire persoana care cerșește; Doctrină (1)

b) prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Reviste (1)

Folosirea unui minor în scop de cerșetorie

Art. 215. - Legislație conexă (1), Reviste (7), Doctrină (7)

Fapta majorului care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor material, folosindu-se în acest scop de prezența unui minor, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență

Folosirea serviciilor unei persoane exploatate

Art. 216. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (7)

Fapta de a utiliza serviciile prevăzute în art. 182, prestate de o persoană despre care beneficiarul știe că este victimă a traficului de persoane ori a traficului de minori, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.

Sancționarea tentativei Modificări (1)

Art. 217. - Modificări (1), Reviste (7), Doctrină (3)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 209-211 și art. 213 alin. (2) se pedepsește. Jurisprudență

CAPITOLUL VIII Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale

Violul

Art. 218. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (7)

(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra ori de a-și exprima voința sau profitând de această stare, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (9), Modele (1)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise în condițiile alin. (1). Jurisprudență, Reviste (6)

(3) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când: Jurisprudență, Reviste (3)

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; Jurisprudență, Reviste (4)

b) victima este rudă în linie directă, frate sau soră; Jurisprudență, Reviste (2)

c) victima nu a împlinit vârsta de 16 ani; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (5)

d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice; Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1)

e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală; Jurisprudență, Reviste (1)

f) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (5)

(5) Acțiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) și alin. (2) se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Modele (1), Proceduri (1)

(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) - (3) se pedepsește. Jurisprudență, Reviste (1)

Agresiunea sexuală

Art. 219. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (7)

(1) Actul de natură sexuală, altul decât cele prevăzute în art. 218, cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-și exprima voința ori profitând de această stare, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (2), Modele (1)

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi atunci când: Jurisprudență

a) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; Jurisprudență, Reviste (1)

b) victima este rudă în linie directă, frate sau soră; Jurisprudență, Reviste (1)

c) victima nu a împlinit vârsta de 16 ani; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

d) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice; Legislație conexă (1)

e) fapta a avut ca urmare vătămarea corporală;

f) fapta a fost săvârșită de două sau mai multe persoane împreună.

(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Dacă actele de agresiune sexuală au fost precedate sau urmate de săvârșirea actelor sexuale prevăzute în art. 218 alin. (1) și alin. (2), fapta constituie viol. Reviste (1)

(5) Acțiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Modele (1), Proceduri (1)

(6) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsește. Jurisprudență

Actul sexual cu un minor

Art. 220. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum și orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise cu un minor cu vârsta între 13 și 15 ani se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(3) Fapta prevăzută în alin. (1), comisă de un major cu un minor cu vârsta între 13 și 18 ani, când majorul a abuzat de autoritatea ori influența sa asupra victimei, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Fapta prevăzută în alin. (1)-(3) se sancționează cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când: Modificări (1), Jurisprudență

a) minorul este rudă în linie directă, frate sau soră; Jurisprudență

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului; Jurisprudență, Reviste (1)

c) a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice. Legislație conexă (1), Jurisprudență

(5) Faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) nu se sancționează dacă diferența de vârstă nu depășește 3 ani.

Coruperea sexuală a minorilor

Art. 221. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (7)

(1) Comiterea unui act de natură sexuală, altul decât cel prevăzut în art. 220, împotriva unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, precum și determinarea minorului să suporte ori să efectueze un astfel de act se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, atunci când: Jurisprudență

a) minorul este rudă în linie directă, frate sau soră;

b) minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului;

c) fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice. Legislație conexă (1), Jurisprudență

(3) Actul sexual de orice natură săvârșit de un major în prezența unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(4) Determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibiționist ori la spectacole sau reprezentații în cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură, precum și punerea la dispoziția acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență

(5) Faptele prevăzute în alin. (1) nu se sancționează dacă diferența de vârstă nu depășește 3 ani.

Racolarea minorilor în scopuri sexuale

Art. 222. - Legislație conexă (2), Reviste (7), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să se întâlnească, în scopul comiterii unui act dintre cele prevăzute în art. 220 sau art. 221, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanță, se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

Hărțuirea sexuală

Art. 223. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relații de muncă sau al unei relații similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situație umilitoare, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Reviste (1)

CAPITOLUL IX Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private

Violarea de domiciliu

Art. 224. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Pătrunderea fără drept, în orice mod, într-o locuință, încăpere, dependință sau loc împrejmuit ținând de acestea, fără consimțământul persoanei care le folosește, ori refuzul de a le părăsi la cererea acesteia se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) În cazul în care fapta este săvârșită de o persoană înarmată, în timpul nopții ori prin folosire de calități mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Proceduri (1)

Violarea sediului profesional

Art. 225. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Pătrunderea fără drept, în orice mod, în oricare dintre sediile unde o persoană juridică sau fizică își desfășoară activitatea profesională ori refuzul de a le părăsi la cererea persoanei îndreptățite se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) În cazul în care fapta este săvârșită de o persoană înarmată, în timpul nopții ori prin folosire de calități mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. Reviste (1)

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1)

Violarea vieții private

Art. 226. - Legislație conexă (2), Reviste (12), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Atingerea adusă vieții private, fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuință sau încăpere ori dependință ținând de aceasta sau a unei convorbiri private se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a sunetelor, convorbirilor ori a imaginilor prevăzute în alin. (1), către o altă persoană sau către public, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Reviste (2)

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1)

(4) Nu constituie infracțiune fapta săvârșită: Reviste (3)

a) de către cel care a participat la întâlnirea cu persoana vătămată în cadrul căreia au fost surprinse sunetele, convorbirile sau imaginile, dacă justifică un interes legitim;

b) dacă persoana vătămată a acționat explicit cu intenția de a fi văzută ori auzită de făptuitor;

c) dacă făptuitorul surprinde săvârșirea unei infracțiuni sau contribuie la dovedirea săvârșirii unei infracțiuni;

d) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificație pentru viața comunității și a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate. Reviste (1)

(5) Plasarea, fără drept, de mijloace tehnice de înregistrare audio sau video, în scopul săvârșirii faptelor prevăzute în alin. (1) și alin. (2), se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (2)

Divulgarea secretului profesional

Art. 227. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Divulgarea, fără drept, a unor date sau informații privind viața privată a unei persoane, de natură să aducă un prejudiciu unei persoane, de către acela care a luat cunoștință despre acestea în virtutea profesiei ori funcției și care are obligația păstrării confidențialității cu privire la aceste date, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Proceduri (1)

TITLUL II Infracțiuni contra patrimoniului Reviste (1), Proceduri (1)

CAPITOLUL I Furtul

Furtul

Art. 228. - Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (7), Comentarii expert (2)

(1) Luarea unui bun mobil din posesia sau detenția altuia, fără consimțământul acestuia, în scopul de a și-l însuși pe nedrept, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (26), Modele (2), Comentarii expert (2)

(2) Fapta constituie furt și dacă bunul aparține în întregime sau în parte făptuitorului, dar în momentul săvârșirii acel bun se găsea în posesia sau detenția legitimă a altei persoane. Jurisprudență

(3) Se consideră bunuri mobile și înscrisurile, energia electrică, precum și orice alt fel de energie care are valoare economică. Jurisprudență, Reviste (2)

Furtul calificat

Art. 229. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (7)

(1) Furtul săvârșit în următoarele împrejurări: Jurisprudență, Reviste (8)

a) într-un mijloc de transport în comun; Jurisprudență

b) în timpul nopții; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (11), Modele (1)

c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită; Jurisprudență, Reviste (2)

d) prin efracție, escaladare sau prin folosirea fără drept a unei chei adevărate ori a unei chei mincinoase; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (12), Modele (1)

e) prin scoaterea din funcțiune a sistemului de alarmă ori de supraveghere, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(2) Dacă furtul a fost săvârșit în următoarele împrejurări: Jurisprudență, Reviste (3)

a) asupra unui bun care face parte din patrimoniul cultural; Jurisprudență

b) prin violare de domiciliu sau sediu profesional; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (16)

c) de o persoană având asupra sa o armă, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Furtul privind următoarele categorii de bunuri: Legislație conexă (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

a) țiței, gazolină, condensat, etan lichid, benzină, motorină, alte produse petroliere sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane-cisternă; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

b) componente ale sistemelor de irigații; Jurisprudență

c) componente ale rețelelor electrice; Jurisprudență

d) un dispozitiv ori un sistem de semnalizare, alarmare ori alertare în caz de incendiu sau alte situații de urgență publică;

e) un mijloc de transport sau orice alt mijloc de intervenție la incendiu, la accidente de cale ferată, rutiere, navale sau aeriene ori în caz de dezastru; Jurisprudență

f) instalații de siguranță și dirijare a traficului feroviar, rutier, naval, aerian și componente ale acestora, precum și componente ale mijloacelor de transport aferente; Jurisprudență

g) bunuri prin însușirea cărora se pune în pericol siguranța traficului și a persoanelor pe drumurile publice;

h) cabluri, linii, echipamente și instalații de telecomunicații, radiocomunicații, precum și componente de comunicații, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență

Furtul în scop de folosință

Art. 230. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (7)

(1) Furtul care are ca obiect un vehicul, săvârșit în scopul de a-l folosi pe nedrept, se sancționează cu pedeapsa prevăzută în art. 228 sau art. 229, după caz, ale cărei limite speciale se reduc cu o treime. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sancționează folosirea fără drept a unui terminal de comunicații al altuia sau folosirea unui terminal de comunicații racordat fără drept la o rețea, dacă s-a produs o pagubă. Reviste (4)

Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă Modificări (1)

Art. 231. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (7), Modele (2)

Faptele prevăzute în prezentul capitol, săvârșite între membrii de familie, de către un minor în paguba tutorelui ori de către cel care locuiește împreună cu persoana vătămată sau este găzduit de aceasta, se pedepsesc numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Proceduri (1)

Sancționarea tentativei

Art. 232. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepsește.

CAPITOLUL II Tâlhăria și pirateria

Tâlhăria

Art. 233. - Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (7)

Furtul săvârșit prin întrebuințarea de violențe sau amenințări ori prin punerea victimei în stare de inconștiență sau neputință de a se apăra, precum și furtul urmat de întrebuințarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracțiunii ori pentru ca făptuitorul să-și asigure scăparea se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (1)

Tâlhăria calificată

Art. 234. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (7)

(1) Tâlhăria săvârșită în următoarele împrejurări: Jurisprudență

a) prin folosirea unei arme ori substanțe explozive, narcotice sau paralizante; Jurisprudență, Reviste (4)

b) prin simularea de calități oficiale;

c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită; Jurisprudență, Reviste (2)

d) în timpul nopții; Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

e) într-un mijloc de transport sau asupra unui mijloc de transport; Jurisprudență

f) prin violare de domiciliu sau sediu profesional, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Tâlhăria săvârșită în condițiile art. 229 alin. (3) se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 12 ani. Modificări (1)

(3) Cu aceeași pedeapsă se sancționează tâlhăria care a avut ca urmare vătămarea corporală. Jurisprudență, Reviste (1)

Pirateria

Art. 235. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (7)

(1) Furtul comis, prin violență sau amenințare, de către o persoană care face parte din echipajul sau din pasagerii unei nave aflate în marea liberă, al bunurilor ce se găsesc pe acel vas sau pe o altă navă, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(2) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) se sancționează și capturarea unei nave aflate în marea liberă sau faptul de a provoca, prin orice mijloc, naufragiul ori eșuarea acesteia, în scopul de a-și însuși încărcătura ei sau de a tâlhări persoanele aflate la bord. Jurisprudență

(3) Dacă pirateria a avut ca urmare vătămarea corporală, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Există piraterie și dacă fapta s-a comis pe o aeronavă sau între aeronave și nave.

Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei

Art. 236. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (7)

Dacă faptele prevăzute în art. 233-235 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

Sancționarea tentativei

Art. 237. - Jurisprudență, Doctrină (3)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 233-235 se pedepsește.

CAPITOLUL III Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii

Abuzul de încredere

Art. 238. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Însușirea, dispunerea sau folosirea, pe nedrept, a unui bun mobil al altuia, de către cel căruia i-a fost încredințat în baza unui titlu și cu un anumit scop, ori refuzul de a-l restitui se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (6)

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Proceduri (1)

Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor

Art. 239. - Reviste (8), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Fapta debitorului de a înstrăina, ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori ori bunuri din patrimoniul său ori de a invoca acte sau datorii fictive în scopul fraudării creditorilor se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Reviste (3)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează fapta persoanei care, știind că nu va putea plăti, achiziționează bunuri ori servicii producând o pagubă creditorului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1)

Bancruta simplă

Art. 240. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (8), Modele (1)

(1) Neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitorul persoană fizică ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolvenței, într-un termen care depășește cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut de lege de la apariția stării de insolvență, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1)

Bancruta frauduloasă

Art. 241. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (9), Modele (1)

(1) Fapta persoanei care, în frauda creditorilor: Jurisprudență, Reviste (6)

a) falsifică, sustrage sau distruge evidențele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

b) înfățișează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorului, în alt act sau în situația financiară sume nedatorate; Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

c) înstrăinează, în caz de insolvență a debitorului, o parte din active se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Reviste (2), Proceduri (1)

Gestiunea frauduloasă

Art. 242. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (8), Modele (1)

(1) Pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia, de către cel care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Când fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârșită de administratorul judiciar, de lichidatorul averii debitorului sau de un reprezentant sau prepus al acestora, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) săvârșite în scopul de a dobândi un folos patrimonial se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Proceduri (1)

Însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor

Art. 243. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (7)

(1) Fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun găsit autorităților sau celui care l-a pierdut sau de a dispune de acel bun ca de al său se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și însușirea pe nedrept a unui bun mobil ce aparține altuia, ajuns din eroare sau în mod fortuit în posesia făptuitorului, sau nepredarea acestuia în termen de 10 zile din momentul în care a cunoscut că bunul nu îi aparține. Jurisprudență

(3) Împăcarea înlătură răspunderea penală. Modele (1)

Înșelăciunea

Art. 244. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

(1) Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust și dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (16)

(2) Înșelăciunea săvârșită prin folosirea de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (23)

(3) Împăcarea înlătură răspunderea penală. Jurisprudență, Modele (1)

Înșelăciunea privind asigurările

Art. 245. - Reviste (7), Doctrină (7)

(1) Distrugerea, degradarea, aducerea în stare de neîntrebuințare, ascunderea sau înstrăinarea unui bun asigurat împotriva distrugerii, degradării, uzurii, pierderii sau furtului, în scopul de a obține, pentru sine sau pentru altul, suma asigurată, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență

(2) Fapta persoanei care, în scopul prevăzut în alin. (1), simulează, își cauzează sau agravează leziuni sau vătămări corporale produse de un risc asigurat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(3) Împăcarea înlătură răspunderea penală. Modele (1)

Deturnarea licitațiilor publice

Art. 246. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

Fapta de a îndepărta, prin constrângere sau corupere, un participant de la o licitație publică ori înțelegerea între participanți pentru a denatura prețul de adjudecare se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Comentarii expert (1)

Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile

Art. 247. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (7)

(1) Fapta creditorului care, cu ocazia dării cu împrumut de bani sau bunuri, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a debitorului, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmității ori relației de dependență în care debitorul se află față de el, îl face să constituie sau să transmită, pentru sine sau pentru altul, un drept real ori de creanță de valoare vădit disproporționată față de această prestație se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Reviste (1)

(2) Punerea unei persoane în stare de vădită vulnerabilitate prin provocarea unei intoxicații cu alcool sau cu substanțe psihoactive în scopul de a o determina să consimtă la constituirea sau transmiterea unui drept real ori de creanță sau să renunțe la un drept, dacă s-a produs o pagubă, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Reviste (2)

Sancționarea tentativei

Art. 248. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 239 alin. (1), art. 241 și art. 244-247 se pedepsește.

CAPITOLUL IV Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice

Frauda informatică

Art. 249. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (7)

Introducerea, modificarea sau ștergerea de date informatice, restricționarea accesului la aceste date ori împiedicarea în orice mod a funcționării unui sistem informatic, în scopul de a obține un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, dacă s-a cauzat o pagubă unei persoane, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență

Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos Jurisprudență

Art. 250. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (7)

(1) Efectuarea unei operațiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, prin utilizarea, fără consimțământul titularului, a unui instrument de plată electronică sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează efectuarea uneia dintre operațiunile prevăzute în alin. (1), prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Transmiterea neautorizată către altă persoană a oricăror date de identificare, în vederea efectuării uneia dintre operațiunile prevăzute în alin. (1), se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

Acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos Jurisprudență

Art. 251. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (7)

(1) Acceptarea unei operațiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, cunoscând că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată electronică falsificat sau utilizat fără consimțământul titularului său, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează acceptarea uneia dintre operațiunile prevăzute în alin. (1), cunoscând că este efectuată prin utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive. Jurisprudență

Sancționarea tentativei

Art. 252. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepsește. Jurisprudență

CAPITOLUL V Distrugerea și tulburarea de posesie

Distrugerea

Art. 253. - Referințe (1), Legislație conexă (8), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (8)

(1) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun aparținând altuia ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum și înlăturarea măsurilor luate se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (8), Modele (1)

(2) Distrugerea unui înscris sub semnătură privată, care aparține în tot sau în parte altei persoane și servește la dovedirea unui drept de natură patrimonială, dacă prin aceasta s-a produs o pagubă, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Reviste (3), Modele (1)

(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) privește bunuri care fac parte din patrimoniul cultural, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun, săvârșită prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc și dacă este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(5) Dispozițiile prevăzute în alin. (3) și alin. (4) se aplică chiar dacă bunul aparține făptuitorului. Jurisprudență

(6) Pentru faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Modele (1), Proceduri (1)

(7) Tentativa faptelor prevăzute în alin. (3) și alin. (4) se pedepsește.

Distrugerea calificată

Art. 254. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (7)

(1) Dacă faptele prevăzute în art. 253 au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Dezastrul constă în distrugerea sau degradarea unor bunuri imobile ori a unor lucrări, echipamente, instalații sau componente ale acestora și care a avut ca urmare moartea sau vătămarea corporală a două sau mai multor persoane. Jurisprudență, Reviste (1)

Distrugerea din culpă

Art. 255. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (7)

(1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare, din culpă, a unui bun, chiar dacă acesta aparține făptuitorului, în cazul în care fapta este săvârșită prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc și dacă este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Dacă faptele au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

Tulburarea de posesie

Art. 256. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (18), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, prin violență sau amenințare ori prin desființarea sau strămutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1)

TITLUL III Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat

CAPITOLUL I Infracțiuni contra autorității

Ultrajul

Art. 257. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (7)

(1) Amenințarea săvârșită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă, lovirea sau alte violențe, vătămarea corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul săvârșite împotriva unui funcționar public care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuții, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime. Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Săvârșirea unei infracțiuni împotriva unui funcționar public care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat ori asupra bunurilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Cu aceeași pedeapsă se sancționează faptele comise în condițiile alin. (2), dacă privesc un membru de familie al funcționarului public. Reviste (2)

(4) Faptele prevăzute în alin. (1) - (3), comise asupra unui polițist sau jandarm, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuții, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite se majorează cu jumătate. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (8), Comentarii expert (1)

Uzurparea de calități oficiale

Art. 258. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (7)

(1) Folosirea fără drept a unei calități oficiale care implică exercițiul autorității de stat, însoțită sau urmată de îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează fapta funcționarului public care continuă să exercite o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, după ce a pierdut acest drept conform legii. Reviste (2)

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) sau alin. (2) au fost săvârșite de o persoană care poartă, fără drept, uniforme sau semne distinctive ale unei autorități publice, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Reviste (2)

Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri

Art. 259. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (7)

(1) Sustragerea ori distrugerea unui înscris care se află în păstrarea ori în deținerea unei persoane dintre cele prevăzute în art. 176 sau art. 175 alin. (2) se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Dacă fapta este săvârșită de un funcționar public în exercitarea atribuțiilor de serviciu, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. Jurisprudență

(3) Tentativa se pedepsește. Jurisprudență

Ruperea de sigilii

Art. 260. - Jurisprudență, Doctrină (7)

(1) Înlăturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Dacă fapta a fost săvârșită de custode, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda. Jurisprudență

Sustragerea de sub sechestru

Art. 261. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (6)

(1) Sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Dacă fapta a fost săvârșită de custode, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda. Jurisprudență

CAPITOLUL II Infracțiuni privind frontiera de stat

Trecerea frauduloasă a frontierei de stat

Art. 262. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Intrarea sau ieșirea din țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârșită: Jurisprudență, Reviste (1)

a) în scopul sustragerii de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse ori a unei măsuri educative, privative de libertate; Jurisprudență, Reviste (1)

b) de către un străin declarat indezirabil ori căruia i-a fost interzis în orice mod dreptul de intrare sau de ședere în țară, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Tentativa se pedepsește. Jurisprudență

(4) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită de o victimă a traficului de persoane sau de minori, nu se pedepsește.

Traficul de migranți

Art. 263. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Racolarea, îndrumarea, călăuzirea, transportarea, transferarea sau adăpostirea unei persoane, în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat a României, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Când fapta a fost săvârșită: Jurisprudență

a) în scopul de a obține, direct sau indirect, un folos patrimonial; Jurisprudență, Reviste (1)

b) prin mijloace care pun în pericol viața, integritatea sau sănătatea migrantului; Jurisprudență

c) prin supunerea migrantului la tratamente inumane sau degradante, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(3) Tentativa se pedepsește.

Facilitarea șederii ilegale în România

Art. 264. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Fapta persoanei care facilitează, prin orice mijloace, rămânerea ilegală pe teritoriul României a unei persoane, victimă a unei infracțiuni de trafic de persoane, de minori sau de migranți, care nu are cetățenia română și nici domiciliul în România, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Dacă mijlocul folosit constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Jurisprudență

(2) Când fapta a fost săvârșită:

a) în scopul de a obține, direct sau indirect, un folos patrimonial;

b) de către un funcționar public aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(3) Când faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) sunt săvârșite cu privire la un alt străin aflat ilegal pe teritoriul României, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.

Sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul României

Art. 265. - Reviste (1), Doctrină (4)

Sustragerea de la executarea obligațiilor instituite de autoritățile competente, de către străinul față de care s-a dispus măsura îndepărtării de pe teritoriul României ori a fost dispusă interzicerea dreptului de ședere, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

TITLUL IV Infracțiuni contra înfăptuirii justiției Reviste (1)

Nedenunțarea

Art. 266. - Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Fapta persoanei care, luând cunoștință de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală contra vieții sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu înștiințează de îndată autoritățile se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Nedenunțarea săvârșită de un membru de familie nu se pedepsește. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Nu se pedepsește persoana care, înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unei persoane pentru săvârșirea faptei nedenunțate, încunoștințează autoritățile competente despre aceasta sau care, chiar după punerea în mișcare a acțiunii penale, a înlesnit tragerea la răspundere penală a autorului sau a participanților. Jurisprudență, Reviste (1)

Omisiunea sesizării

Art. 267. - Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (7)

(1) Funcționarul public care, luând cunoștință de săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Când fapta este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda. Jurisprudență

Inducerea în eroare a organelor judiciare

Art. 268. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Sesizarea penală, făcută prin denunț sau plângere, cu privire la existența unei fapte prevăzute de legea penală ori în legătură cu săvârșirea unei asemenea fapte de către o anumită persoană, cunoscând că aceasta este nereală, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Producerea sau ticluirea de probe nereale, în scopul de a dovedi existența unei fapte prevăzute de legea penală ori săvârșirea acesteia de către o anumită persoană, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (5)

(3) Nu se pedepsește persoana care a săvârșit inducerea în eroare a organelor judiciare, dacă declară, înainte de reținerea, arestarea sau de punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celui față de care s-a făcut denunțul sau plângerea ori s-au produs probele, că denunțul, plângerea sau probele sunt nereale. Reviste (2)

Favorizarea făptuitorului

Art. 269. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (8)

(1) Ajutorul dat făptuitorului în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere penală, executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Pedeapsa aplicată favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârșită de autor. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Favorizarea săvârșită de un membru de familie nu se pedepsește. Jurisprudență, Reviste (4)

Tăinuirea

Art. 270. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

(1) Primirea, dobândirea, transformarea ori înlesnirea valorificării unui bun, de către o persoană care fie a cunoscut, fie a prevăzut din împrejurările concrete că acesta provine din săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, chiar fără a cunoaște natura acesteia, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

(2) Pedeapsa aplicată tăinuitorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârșită de autor. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Tăinuirea săvârșită de un membru de familie nu se pedepsește. Jurisprudență, Reviste (2)

Obstrucționarea justiției

Art. 271. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

(1) Persoana care, fiind avertizată asupra consecințelor faptei sale:

a) împiedică, fără drept, organul de urmărire sau instanța să efectueze, în condițiile legii, un act procedural; Reviste (1)

b) refuză să pună la dispoziția organului de urmărire penală, instanței sau judecătorului sindic, în tot sau în parte, datele, informațiile, înscrisurile sau bunurile deținute, care i-au fost solicitate în mod explicit, în condițiile legii, în vederea soluționării unei cauze, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul persoanei urmărite sau judecate pentru infracțiunea care formează obiectul procesului penal. Jurisprudență

Influențarea declarațiilor

Art. 272. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (7)

(1) Încercarea de a determina sau determinarea unei persoane, indiferent de calitatea acesteia, prin corupere, prin constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant, săvârșită asupra sa ori asupra unui membru de familie al acesteia, să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declarații, să își retragă declarațiile, să dea declarații mincinoase ori să nu prezinte probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă actul de intimidare sau corupere constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Nu constituie infracțiune înțelegerea patrimonială dintre infractor și persoana vătămată, intervenită în cazul infracțiunilor pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângere prealabilă sau pentru care intervine împăcarea. Reviste (1)

Mărturia mincinoasă

Art. 273. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (7), Comentarii expert (2)

(1) Fapta martorului care, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură în care se ascultă martori, face afirmații mincinoase ori nu spune tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care este întrebat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (17), Comentarii expert (1)

(2) Mărturia mincinoasă săvârșită: Reviste (1)

a) de un martor cu identitate protejată ori aflat în Programul de protecție a martorilor;

b) de un investigator sub acoperire;

c) de o persoană care întocmește un raport de expertiză ori de un interpret; Reviste (2)

d) în legătură cu o faptă pentru care legea prevede pedeapsa detențiunii pe viață ori închisoarea de 10 ani sau mai mare se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Autorul nu se pedepsește dacă își retrage mărturia, în cauzele penale înainte de reținere, arestare ori de punerea în mișcare a acțiunii penale sau în alte cauze înainte de a se fi pronunțat o hotărâre ori de a se fi dat o altă soluție, ca urmare a mărturiei mincinoase. Jurisprudență, Reviste (3)

Răzbunarea pentru ajutorul dat justiției

Art. 274. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (7)

Săvârșirea unei infracțiuni împotriva unei persoane ori a unui membru de familie al acesteia, pe motiv că a sesizat organele de urmărire penală, a dat declarații ori a prezentat probe într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură dintre cele prevăzute în art. 273, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime. Jurisprudență

Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri

Art. 275. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (7)

(1) Sustragerea, distrugerea, reținerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de probă sau de înscrisuri, în scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o procedură judiciară, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează împiedicarea, în orice alt mod, ca un înscris necesar soluționării unei cauze, emis de către un organ judiciar sau adresat acestuia, să ajungă la destinatar. Jurisprudență

Presiuni asupra justiției

Art. 276. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (7)

Fapta persoanei care, pe durata unei proceduri judiciare în curs, face declarații publice nereale referitoare la săvârșirea, de către judecător sau de organele de urmărire penală, a unei infracțiuni sau a unei abateri disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze, în scopul de a le influența sau intimida, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Compromiterea intereselor justiției

Art. 277. - Reviste (6), Doctrină (6)

(1) Divulgarea, fără drept, de informații confidențiale privind data, timpul, locul, modul sau mijloacele prin care urmează să se administreze o probă, de către un magistrat sau un alt funcționar public care a luat cunoștință de acestea în virtutea funcției, dacă prin aceasta poate fi îngreunată sau împiedicată urmărirea penală, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dezvăluirea, fără drept, de mijloace de probă sau de înscrisuri oficiale dintr-o cauză penală, înainte de a se dispune o soluție de netrimitere în judecată ori de soluționare definitivă a cauzei, de către un funcționar public care a luat cunoștință de acestea în virtutea funcției, se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. Reviste (1)

(3) Dezvăluirea, fără drept, de informații dintr-o cauză penală, de către un martor, expert sau interpret, atunci când această interdicție este impusă de legea de procedură penală, se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. Reviste (2)

(4) Nu constituie infracțiune fapta prin care sunt divulgate ori dezvăluite acte sau activități vădit ilegale comise de autorități într-o cauză penală. Reviste (1)

Încălcarea solemnității ședinței

Art. 278. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (7)

Întrebuințarea de cuvinte ori gesturi jignitoare sau obscene, de natură să perturbe activitatea instanței, de către o persoană care participă sau asistă la o procedură care se desfășoară în fața instanței, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Jurisprudență

Ultrajul judiciar

Art. 279. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (7)

(1) Amenințarea, lovirea sau alte violențe, vătămarea corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul, săvârșite împotriva unui judecător sau procuror aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Săvârșirea unei infracțiuni împotriva unui judecător sau procuror ori împotriva bunurilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate. Jurisprudență, Reviste (5)

(3) Cu aceeași pedeapsă se sancționează faptele comise în condițiile alin. (2), dacă privesc un membru de familie al judecătorului sau al procurorului. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Dispozițiile alin. (1) - (3) se aplică în mod corespunzător și faptelor comise împotriva unui avocat în legătură cu exercitarea profesiei. Jurisprudență

Cercetarea abuzivă

Art. 280. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (7)

(1) Întrebuințarea de promisiuni, amenințări sau violențe împotriva unei persoane urmărite sau judecate într-o cauză penală, de către un organ de cercetare penală, un procuror sau un judecător, pentru a o determina să dea ori să nu dea declarații, să dea declarații mincinoase ori să își retragă declarațiile, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează producerea, falsificarea ori ticluirea de probe nereale de către un organ de cercetare penală, un procuror sau un judecător. Jurisprudență, Reviste (1)

Supunerea la rele tratamente

Art. 281. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (7)

(1) Supunerea unei persoane la executarea unei pedepse, măsuri de siguranță sau educative în alt mod decât cel prevăzut de dispozițiile legale se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Reviste (1)

(2) Supunerea la tratamente degradante ori inumane a unei persoane aflate în stare de reținere, deținere ori în executarea unei măsuri de siguranță sau educative, privative de libertate, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Reviste (3)

Tortura

Art. 282. - Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (7)

(1) Fapta funcționarului public care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat sau a altei persoane care acționează la instigarea sau cu consimțământul expres ori tacit al acestuia de a provoca unei persoane puternice suferințe fizice ori psihice: Jurisprudență, Reviste (2)

a) în scopul obținerii de la această persoană sau de la o terță persoană informații sau declarații; Jurisprudență, Reviste (2)

b) în scopul pedepsirii ei pentru un act pe care aceasta sau o terță persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis; Jurisprudență

c) în scopul de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra unei terțe persoane; Jurisprudență, Reviste (1)

d) pe un motiv bazat pe orice formă de discriminare, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a avut ca urmare o vătămare corporală, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(3) Tortura ce a avut ca urmare moartea victimei se pedepsește cu închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Reviste (1)

(4) Tentativa la infracțiunea prevăzută în alin. (1) se pedepsește.

(5) Nicio împrejurare excepțională, oricare ar fi ea, fie că este vorba de stare de război sau de amenințări cu războiul, de instabilitate politică internă sau de orice altă stare de excepție, nu poate fi invocată pentru a justifica tortura. De asemenea, nu poate fi invocat ordinul superiorului ori al unei autorități publice.

(6) Nu constituie tortură durerea sau suferințele ce rezultă exclusiv din sancțiuni legale și care sunt inerente acestor sancțiuni sau sunt ocazionate de ele.

Represiunea nedreaptă

Art. 283. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (7)

(1) Fapta de a pune în mișcare acțiunea penală, de a lua o măsură preventivă neprivativă de libertate ori de a trimite în judecată o persoană, știind că este nevinovată, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

(2) Reținerea sau arestarea ori condamnarea unei persoane, știind că este nevinovată, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

Asistența și reprezentarea neloială

Art. 284. - Reviste (8), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Fapta avocatului sau a reprezentantului unei persoane care, în înțelegere frauduloasă cu o persoană cu interese contrare în aceeași cauză, în cadrul unei proceduri judiciare sau notariale, vatămă interesele clientului sau ale persoanei reprezentate se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Reviste (4)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează înțelegerea frauduloasă dintre avocat sau reprezentantul unei persoane și un terț interesat de soluția ce se va pronunța în cauză, în scopul vătămării intereselor clientului sau ale persoanei reprezentate. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1)

Evadarea

Art. 285. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (7)

(1) Evadarea din starea legală de reținere sau de deținere se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Când evadarea este săvârșită prin folosire de violențe sau arme, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(3) Se consideră evadare: Reviste (2)

a) neprezentarea nejustificată a persoanei condamnate la locul de deținere, la expirarea perioadei în care s-a aflat legal în stare de libertate;

b) părăsirea, fără autorizare, de către persoana condamnată, a locului de muncă, aflat în exteriorul locului de deținere. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Pedeapsa aplicată pentru infracțiunea de evadare se adaugă la restul rămas neexecutat din pedeapsă la data evadării. Jurisprudență, Reviste (3)

(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsește. Jurisprudență

Înlesnirea evadării

Art. 286. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (7)

(1) Înlesnirea prin orice mijloace a evadării se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență

(2) Înlesnirea evadării: Jurisprudență

a) săvârșită prin folosire de violențe, arme, substanțe narcotice sau paralizante; Reviste (1)

b) a două sau mai multor persoane în aceeași împrejurare; Reviste (1)

c) unei persoane reținute sau arestate pentru o infracțiune sancționată de lege cu pedeapsa detențiunii pe viață ori cu pedeapsa închisorii de 10 ani sau mai mare ori condamnate la o astfel de pedeapsă se sancționează cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Reviste (1)

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) sunt săvârșite de o persoană care avea îndatorirea de a-l păzi pe cel reținut sau deținut, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.

(4) Înlesnirea evadării, săvârșită din culpă, de către o persoană care avea îndatorirea de a-l păzi pe cel care a evadat, se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani. Reviste (1)

(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) - (3) se pedepsește.

Nerespectarea hotărârilor judecătorești

Art. 287. - Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (7)

(1) Nerespectarea unei hotărâri judecătorești săvârșită prin: Jurisprudență, Reviste (2)

a) împotrivirea la executare, prin opunerea de rezistență față de organul de executare; Jurisprudență, Reviste (3)

b) refuzul organului de executare de a pune în aplicare o hotărâre judecătorească, prin care este obligat să îndeplinească un anumit act; Jurisprudență, Reviste (5)

c) refuzul de a sprijini organul de executare în punerea în aplicare a hotărârii, de către persoanele care au această obligație conform legii; Reviste (2)

d) neexecutarea hotărârii judecătorești prin care s-a dispus reintegrarea în muncă a unui salariat; Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

e) neexecutarea hotărârii judecătorești privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată; Jurisprudență, Reviste (3)

f) nerespectarea hotărârilor judecătorești privind stabilirea, plata, actualizarea și recalcularea pensiilor;

g) împiedicarea unei persoane de a folosi, în tot sau în parte, un imobil deținut în baza unei hotărâri judecătorești, de către cel căruia îi este opozabilă hotărârea, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (3), Modele (1)

(2) În cazul faptelor prevăzute în lit. d)-g), acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Modele (1), Proceduri (1)

Neexecutarea sancțiunilor penale

Art. 288. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (6)

(1) Sustragerea de la executare ori neexecutarea conform legii a unei pedepse complementare ori accesorii sau a măsurii de siguranță prevăzute în art. 108 lit. b) și lit. c), de către persoana fizică față de care s-au dispus aceste sancțiuni, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Sustragerea de la executarea unei măsuri educative privative de libertate prin părăsirea fără drept a centrului educativ sau a centrului de detenție ori prin neprezentarea după expirarea perioadei în care s-a aflat legal în stare de libertate se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Neexecutarea, de către mandatar sau administrator, a pedepselor complementare aplicate unei persoane juridice dintre cele prevăzute în art. 141 se pedepsește cu amendă.

TITLUL V Infracțiuni de corupție și de serviciu Referințe (1), Legislație conexă (1)

CAPITOLUL I Infracțiuni de corupție Legislație conexă (1), Reviste (1)

Luarea de mită

Art. 289. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (47), Doctrină (8), Comentarii expert (1)

(1) Fapta funcționarului public care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta. Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (22), Modele (1)

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită de una dintre persoanele prevăzute în art. 175 alin. (2), constituie infracțiune numai când este comisă în legătură cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri. Jurisprudență, Reviste (7)

(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. Jurisprudență, Reviste (2)

Darea de mită

Art. 290. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (7)

(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condițiile arătate în art. 289, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (7)

(2) Fapta prevăzută în alin. (1) nu constituie infracțiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita. Jurisprudență

(3) Mituitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (3), Comentarii expert (1)

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, dacă acestea au fost date în cazul prevăzut în alin. (2) sau date după denunțul prevăzut în alin. (3). Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. Jurisprudență, Reviste (1)

Traficul de influență

Art. 291. - Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (7), Comentarii expert (2)

(1) Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public și care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (6), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, iar când acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. Jurisprudență, Reviste (4)

Cumpărarea de influență

Art. 292. - Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani sau alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Făptuitorul nu se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat, dacă au fost date după denunțul prevăzut în alin. (2). Jurisprudență, Reviste (3)

(4) Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confiscării, iar dacă acestea nu se mai găsesc, se dispune confiscarea prin echivalent. Jurisprudență, Reviste (1)

Fapte săvârșite de către membrii instanțelor de arbitraj sau în legătură cu aceștia

Art. 293. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (7)

Dispozițiile art. 289 și art. 290 se aplică în mod corespunzător și persoanelor care, pe baza unui acord de arbitraj, sunt chemate să pronunțe o hotărâre cu privire la un litigiu ce le este dat spre soluționare de către părțile la acest acord, indiferent dacă procedura arbitrală se desfășoară în baza legii române ori în baza unei alte legi. Jurisprudență

Fapte săvârșite de către funcționari străini sau în legătură cu aceștia

Art. 294. - Legislație conexă (1), Reviste (9), Doctrină (8)

Prevederile prezentului capitol se aplică în privința următoarelor persoane, dacă, prin tratatele internaționale la care România este parte, nu se dispune altfel:

a) funcționarilor sau persoanelor care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită atribuții similare în cadrul unei organizații publice internaționale la care România este parte; Reviste (1)

b) membrilor adunărilor parlamentare ale organizațiilor internaționale la care România este parte;

c) funcționarilor sau persoanelor care își desfășoară activitatea pe baza unui contract de muncă ori altor persoane care exercită atribuții similare, în cadrul Comunităților Europene; Modificări (1), Reviste (1)

d) persoanelor care exercită funcții juridice în cadrul instanțelor internaționale a căror competență este acceptată de România, precum și funcționarilor de la grefele acestor instanțe;

e) funcționarilor unui stat străin; Reviste (1)

f) membrilor adunărilor parlamentare sau administrative ale unui stat străin. Reviste (1)

CAPITOLUL II Infracțiuni de serviciu

Delapidarea

Art. 295. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Referințe (3), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (34), Doctrină (8)

(1) Însușirea, folosirea sau traficarea de către un funcționar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Jurisprudență, Reviste (11)

(2) Tentativa se pedepsește.

Purtarea abuzivă

Art. 296. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (7)

(1) Întrebuințarea de expresii jignitoare față de o persoană de către cel aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Amenințarea ori lovirea sau alte violențe săvârșite în condițiile alin. (1) se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime. Jurisprudență, Reviste (3)

Abuzul în serviciu

Art. 297. -   Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (4), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (81), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (23), Respins recurs în interesul legii (1), Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (60), Comentarii expert (4)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, îngrădește exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situație de inferioritate pe temei de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenență politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA. Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (2), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Neglijența în serviciu

Art. 298. - Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (25), Doctrină (7)

Încălcarea din culpă de către un funcționar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual

Art. 299. - Legislație conexă (1), Reviste (1), Doctrină (7)

(1) Fapta funcționarului public care, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini, a urgenta ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, pretinde ori obține favoruri de natură sexuală de la o persoană interesată direct sau indirect de efectele acelui act de serviciu se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Pretinderea sau obținerea de favoruri de natură sexuală de către un funcționar public care se prevalează sau profită de o situație de autoritate ori de superioritate asupra victimei, ce decurge din funcția deținută, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Uzurparea funcției

Art. 300. - Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (7)

Fapta funcționarului public care, în timpul serviciului, îndeplinește un act ce nu intră în atribuțiile sale, dacă prin aceasta s-a produs una dintre urmările prevăzute în art. 297, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Conflictul de interese Modificări (1)

Art. 301. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Derogări (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (31), Doctrină (7), Comentarii expert (2)

(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (18)

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative. Jurisprudență

Violarea secretului corespondenței

Art. 302. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (6), Modele (1)

(1) Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reținerea, fără drept, a unei corespondențe adresate altuia, precum și divulgarea fără drept a conținutului unei asemenea corespondențe, chiar atunci când aceasta a fost trimisă deschisă ori a fost deschisă din greșeală, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Interceptarea, fără drept, a unei convorbiri sau a unei comunicări efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicații se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Reviste (1)

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au fost săvârșite de un funcționar public care are obligația legală de a respecta secretul profesional și confidențialitatea informațiilor la care are acces, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea unor drepturi. Reviste (2)

(4) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, către o altă persoană sau către public, fără drept, a conținutului unei convorbiri sau comunicări interceptate, chiar în cazul în care făptuitorul a luat cunoștință de aceasta din greșeală sau din întâmplare, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Legislație conexă (1)

(5) Nu constituie infracțiune fapta săvârșită:

a) dacă făptuitorul surprinde săvârșirea unei infracțiuni sau contribuie la dovedirea săvârșirii unei infracțiuni; Reviste (1)

b) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificație pentru viața comunității și a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate. Reviste (1)

(6) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Modificări (1), Jurisprudență

Divulgarea informațiilor secrete de stat

Art. 303. - Referințe (1), Reviste (9), Doctrină (4)

(1) Divulgarea, fără drept, a unor informații secrete de stat, de către cel care le cunoaște datorită atribuțiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele unei persoane juridice dintre cele prevăzute în art. 176, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Reviste (1)

(2) Deținerea, fără drept, în afara îndatoririlor de serviciu, a unui document ce conține informații secrete de stat, dacă poate afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prevăzute în art. 176, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Persoana care deține un document ce conține informații secrete de stat, care poate afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prevăzute în art. 176, nu se pedepsește dacă predă de îndată documentul la organul sau instituția emitentă.

Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice

Art. 304. - Jurisprudență, Reviste (21), Doctrină (4)

(1) Divulgarea, fără drept, a unor informații secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicității, de către cel care le cunoaște datorită atribuțiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Divulgarea, fără drept, a unor informații secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicității, de către cel care ia cunoștință de acestea, se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Dacă, urmare a faptei prevăzute în alin. (1) și alin. (2), s-a săvârșit o infracțiune împotriva investigatorului sub acoperire, a martorului protejat sau a persoanei incluse în Programul de protecție a martorilor, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani, iar dacă s-a comis cu intenție o infracțiune contra vieții, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani.

Neglijența în păstrarea informațiilor

Art. 305. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Neglijența care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce conține informații secrete de stat, precum și neglijența care a prilejuit altei persoane aflarea unei asemenea informații se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează faptele prevăzute în art. 303 alin. (1) și art. 304, dacă au fost săvârșite din culpă. Reviste (1)

Obținerea ilegală de fonduri

Art. 306. - Admis recurs în interesul legii (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, pentru primirea aprobărilor sau garanțiilor necesare acordării finanțărilor obținute sau garantate din fonduri publice, dacă are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență

(2) Tentativa se pedepsește.

Deturnarea de fonduri

Art. 307. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4)

(1) Schimbarea destinației fondurilor bănești ori a resurselor materiale alocate unei autorități publice sau instituții publice, fără respectarea prevederilor legale, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor provenite din finanțările obținute sau garantate din fonduri publice. Reviste (2)

(3) Tentativa se pedepsește.

Infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane

Art. 308. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (46), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(1) Dispozițiile art. 289-292 și ale art. 297-301 privitoare la funcționarii publici se aplică în mod corespunzător și faptelor săvârșite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute în art. 175 alin. (2) sau în cadrul oricărei persoane juridice. Modificări (2), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (27)

(2) În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime. Jurisprudență, Reviste (8)

Faptele care au produs consecințe deosebit de grave

Art. 309. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (25), Doctrină (2)

Dacă faptele prevăzute în art. 295, art. 297, art. 298, art. 300, art. 303, art. 304, art. 306 sau art. 307 au produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate. Reviste (1)

TITLUL VI Infracțiuni de fals

CAPITOLUL I Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori

Falsificarea de monede

Art. 310. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (7)

(1) Falsificarea de monedă cu valoare circulatorie se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează falsificarea unei monede, emise de către autoritățile competente, înainte de punerea oficială în circulație a acesteia. Jurisprudență

(3) Tentativa se pedepsește.

Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată

Art. 311. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (7)

(1) Falsificarea de titluri de credit, titluri sau instrumente pentru efectuarea plăților sau a oricăror altor titluri ori valori asemănătoare se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) privește un instrument de plată electronică, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Tentativa se pedepsește. Jurisprudență

Falsificarea de timbre sau efecte poștale

Art. 312. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (7)

(1) Falsificarea de timbre de orice fel, mărci poștale, plicuri poștale, cărți poștale sau cupoane răspuns internațional se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Tentativa se pedepsește.

Punerea în circulație de valori falsificate

Art. 313. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (7)

(1) Punerea în circulație a valorilor falsificate prevăzute în art. 310-312, precum și primirea, deținerea sau transmiterea acestora, în vederea punerii lor în circulație, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea de falsificare prin care au fost produse. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Punerea în circulație a valorilor falsificate prevăzute în art. 310-312, săvârșită de către autor sau un participant la infracțiunea de falsificare, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea de falsificare prin care au fost produse. Jurisprudență

(3) Repunerea în circulație a uneia dintre valorile prevăzute în art. 310-312, de către o persoană care a constatat, ulterior intrării în posesia acesteia, că este falsificată, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea de falsificare prin care au fost produse, ale cărei limite speciale se reduc la jumătate.

(4) Tentativa se pedepsește.

Deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori

Art. 314. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (7)

(1) Fabricarea, primirea, deținerea sau transmiterea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor prevăzute în art. 310, art. 311 alin. (1) și art. 312 se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Fabricarea, primirea, deținerea sau transmiterea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență

(3) Nu se pedepsește persoana care, după comiterea vreuneia dintre faptele prevăzute în alin. (1) sau alin. (2), înainte de descoperirea acestora și înainte de a se fi trecut la săvârșirea faptei de falsificare, predă instrumentele sau materialele deținute autorităților judiciare ori încunoștințează aceste autorități despre existența lor.

Emiterea frauduloasă de monedă

Art. 315. - Reviste (1), Doctrină (7)

(1) Confecționarea de monedă autentică prin folosirea de instalații sau materiale destinate acestui scop, cu încălcarea condițiilor stabilite de autoritățile competente sau fără acordul acestora, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează punerea în circulație a monedei confecționate în condițiile alin. (1), precum și primirea, deținerea sau transmiterea acesteia, în vederea punerii ei în circulație.

Falsificarea de valori străine

Art. 316. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (7)

Dispozițiile cuprinse în prezentul capitol se aplică și în cazul când infracțiunea privește monede, timbre, titluri de valoare ori instrumente de plată emise în străinătate. Jurisprudență

CAPITOLUL II Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare

Falsificarea de instrumente oficiale

Art. 317. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (7)

(1) Falsificarea unui sigiliu, a unei ștampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc persoanele prevăzute în art. 176 sau persoanele fizice menționate în art. 175 alin. (2) se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Falsificarea unui sigiliu, a unei ștampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc alte persoane decât cele prevăzute în alin. (1) se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(3) Tentativa se pedepsește.

Folosirea instrumentelor false

Art. 318. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (7)

Folosirea instrumentelor false prevăzute în art. 317 se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

Falsificarea de instrumente de autentificare străine

Art. 319. - Reviste (2), Doctrină (7)

Dispozițiile cuprinse în prezentul capitol se aplică și atunci când fapta privește instrumente de autentificare sau de marcare folosite de autoritățile unui stat străin.

CAPITOLUL III Falsuri în înscrisuri

Falsul material în înscrisuri oficiale

Art. 320. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (7)

(1) Falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecințe juridice, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Falsul prevăzut în alin. (1), săvârșit de un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciu, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (5)

(3) Sunt asimilate înscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producătoare de consecințe juridice. Jurisprudență

(4) Tentativa se pedepsește.

Falsul intelectual

Art. 321. - Jurisprudență, Reviste (23), Doctrină (7)

(1) Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcționar public aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu știință de a insera unele date sau împrejurări, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Tentativa se pedepsește. Jurisprudență

Falsul în înscrisuri sub semnătură privată

Art. 322. - Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (8)

(1) Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute în art. 320 sau art. 321, dacă făptuitorul folosește înscrisul falsificat ori îl încredințează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (7), Comentarii expert (2)

(2) Tentativa se pedepsește. Jurisprudență

Uzul de fals

Art. 323. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (6)

Folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, când înscrisul este oficial, și cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, când înscrisul este sub semnătură privată. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Falsificarea unei înregistrări tehnice

Art. 324. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (7)

(1) Falsificarea unei înregistrări tehnice prin contrafacere, alterare ori prin determinarea atestării unor împrejurări necorespunzătoare adevărului sau omisiunea înregistrării unor date sau împrejurări, dacă a fost urmată de folosirea de către făptuitor a înregistrării ori de încredințarea acesteia unei alte persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează folosirea unei înregistrări tehnice falsificate în vederea producerii unei consecințe juridice. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Prin înregistrare tehnică, în sensul prezentului articol, se înțelege atestarea unei valori, greutăți, măsuri ori a desfășurării unui eveniment, realizată, în tot sau în parte, în mod automat, prin intermediul unui dispozitiv tehnic omologat și care este destinată a proba un anumit fapt, în vederea producerii de consecințe juridice.

Falsul informatic

Art. 325. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (7)

Fapta de a introduce, modifica sau șterge, fără drept, date informatice ori de a restricționa, fără drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecințe juridice, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență

Falsul în declarații Modificări (1)

Art. 326. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (9), Modele (2), Proceduri (1)

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

Falsul privind identitatea

Art. 327. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (7)

(1) Prezentarea sub o identitate falsă ori atribuirea unei asemenea identități altei persoane, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau transmisă unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea prin folosirea frauduloasă a unui act ce servește la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat, pentru a induce sau a menține în eroare un funcționar public, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Când prezentarea s-a făcut prin întrebuințarea identității reale a unei persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Încredințarea unui act ce servește la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile spre a fi folosit fără drept se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență

Infracțiuni de fals comise în legătură cu autoritatea unui stat străin

Art. 328. - Reviste (6), Doctrină (7)

Dispozițiile cuprinse în prezentul capitol se aplică și atunci când fapta privește acte emise de o autoritate competentă a unui stat străin sau de o organizație internațională instituită printr-un tratat la care România este parte sau declarații ori o identitate asumate în fața acesteia.

TITLUL VII Infracțiuni contra siguranței publice

CAPITOLUL I Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate

Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă

Art. 329. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

(1) Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă de către angajații care gestionează infrastructura feroviară ori ai operatorilor de transport, intervenție sau manevră, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranța circulației mijloacelor de transport, intervenție sau manevră pe calea ferată, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Dacă fapta a avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă

Art. 330. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, din culpă, de către angajații care gestionează infrastructura feroviară ori ai operatorilor de transport, intervenție sau manevră, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranța mijloacelor de transport, intervenție sau manevră pe calea ferată, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Când fapta a avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență

Părăsirea postului și prezența la serviciu sub influența alcoolului sau a altor substanțe

Art. 331. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Părăsirea postului, în orice mod și sub orice formă, de angajații cu atribuții privind siguranța circulației mijloacelor de transport, intervenție sau manevră pe calea ferată, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranța circulației acestor mijloace, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează îndeplinirea îndatoririlor de serviciu de către un angajat având atribuții privind siguranța circulației mijloacelor de transport, intervenție sau manevră pe calea ferată, care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge ori se află sub influența unor substanțe psihoactive. Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență

(3) Când faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.

Distrugerea sau semnalizarea falsă

Art. 332. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuințare a liniei de cale ferată, a materialului rulant, a instalațiilor de cale ferată ori a celor de comunicații feroviare, precum și a oricăror altor bunuri sau dotări aferente infrastructurii feroviare ori așezarea de obstacole pe linia ferată, dacă prin aceasta se pune în pericol siguranța mijloacelor de transport, manevră sau intervenție pe calea ferată, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează săvârșirea de acte de semnalizare falsă sau săvârșirea oricăror acte care pot induce în eroare personalul care asigură circulația mijloacelor de transport, manevră sau intervenție pe calea ferată în timpul executării serviciului, dacă prin aceste fapte se creează un pericol de accident de cale ferată. Jurisprudență

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au avut ca urmare un accident de cale ferată, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(4) Când faptele prevăzute în alin. (1) - (3) sunt săvârșite din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. Jurisprudență

(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsește.

Accidentul de cale ferată

Art. 333. - Jurisprudență, Doctrină (3)

Accidentul de cale ferată constă în distrugerea sau degradarea adusă mijloacelor de transport, materialului rulant sau instalațiilor de cale ferată în cursul circulației sau manevrei mijloacelor de transport, manevră, întreținere sau intervenție pe calea ferată. Jurisprudență

CAPITOLUL II Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice Legislație conexă (2), Reviste (1)

Punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat

Art. 334. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (8)

(1) Punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai neînmatriculat sau neînregistrat, potrivit legii, se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă. Admiteri hotărâri prealabile (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulație în România, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Conducerea unui vehicul fără permis de conducere

Art. 335. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (8), Comentarii expert (1)

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (29), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(3) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și persoana care încredințează un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care știe că se află în una dintre situațiile prevăzute în alin. (1) sau alin. (2) sau sub influența alcoolului ori a unor substanțe psihoactive. Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe

Art. 336. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (8), Comentarii expert (1)

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (2), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (39), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și persoana, aflată sub influența unor substanțe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Dacă persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute în alin. (1) și alin. (2) efectuează transport public de persoane, transport de substanțe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obținerea permisului de conducere sau în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice

Art. 337. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (8), Comentarii expert (2)

Refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorității competente, aflat în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, de a se supune prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenței unor substanțe psihoactive se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2)

Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia

Art. 338. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (8)

(1) Părăsirea locului accidentului, fără încuviințarea poliției sau a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei, de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto, aflat în procesul de instruire, ori de către examinatorul autorității competente, aflat în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, implicat într-un accident de circulație, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (1), Comentarii expert (2)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a șterge urmele accidentului de circulație din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane, fără acordul echipei de cercetare la fața locului. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Nu constituie infracțiune părăsirea locului accidentului când: Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

a) în urma accidentului s-au produs doar pagube materiale; Jurisprudență, Reviste (4)

b) conducătorul vehiculului, în lipsa altor mijloace de transport, transportă el însuși persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsură să acorde asistență medicală necesară și la care a declarat datele personale de identitate și numărul de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului condus, consemnate într-un registru special, dacă se înapoiază imediat la locul accidentului; Jurisprudență, Reviste (2)

c) conducătorul autovehiculului cu regim de circulație prioritară anunță de îndată poliția, iar după terminarea misiunii se prezintă la sediul unității de poliție pe a cărei rază de competență s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare;

d) victima părăsește locul faptei, iar conducătorul de vehicul anunță imediat evenimentul la cea mai apropiată unitate de poliție. Reviste (2)

Împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice

Art. 339. - Doctrină (5)

(1) Instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea pozițiilor acestora, fără autorizație eliberată de autoritățile competente, de natură să inducă în eroare participanții la trafic ori să îngreuneze circulația pe drumul public se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Participarea în calitate de conducător de vehicul la întreceri neautorizate pe drumurile publice se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Cu aceeași pedeapsă se sancționează așezarea de obstacole care îngreunează sau împiedică circulația pe drumul public, dacă se pune în pericol siguranța circulației ori se aduce atingere dreptului la libera circulație a celorlalți participanți la trafic. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(4) Lăsarea fără supraveghere pe partea carosabilă a drumului public a unui vehicul care transportă produse sau substanțe periculoase se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Nerespectarea atribuțiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparațiilor

Art. 340. - Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atribuțiilor de verificare tehnică ori inspecție tehnică periodică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparații sau intervenții tehnice de către persoanele care au asemenea atribuții, dacă din cauza stării tehnice a vehiculului s-a pus în pericol siguranța circulației pe drumurile publice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Dacă, urmare a faptei prevăzute în alin. (1), s-a produs un accident de circulație care a avut ca urmare vătămarea integrității corporale sau a sănătății uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. Doctrină (1)

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au fost săvârșite din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime. Doctrină (1)

4) Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având urme de accident, fără a fi îndeplinite condițiile prevăzute de lege, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Doctrină (1)

Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public

Art. 341. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Efectuarea unor lucrări de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public ori de amenajare a accesului rutier la drumul public, fără autorizație de construcție eliberată în condițiile legii ori cu încălcarea condițiilor stabilite în autorizație, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Amplasarea unor construcții, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fără autorizație de construcție eliberată în condițiile legii ori cu încălcarea condițiilor stabilite în autorizație, dacă prin aceasta se creează un pericol pentru siguranța circulației, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Doctrină (1)

(3) Persoana autorizată de administratorul căii ferate care nu ia măsurile corespunzătoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Doctrină (1)

(4) Cu pedeapsa prevăzută în alin. (3) se sancționează și persoana autorizată de către administratorul unui drum public sau executantul unei lucrări pe partea carosabilă, care nu ia măsurile corespunzătoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrărilor pe drumurile publice, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație. Doctrină (1)

CAPITOLUL III Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive Referințe (1), Legislație conexă (2)

Nerespectarea regimului armelor și al munițiilor

Art. 342. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Deținerea, portul, confecționarea, precum și orice operațiune privind circulația armelor letale, a munițiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau funcționarea atelierelor de reparare a armelor letale, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Deținerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Sustragerea armelor sau munițiilor prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(4) Portul armelor prevăzute în alin. (1) și alin. (2), fără drept, în sediul autorităților publice, instituțiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori în spațiile rezervate desfășurării procesului electoral, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea unor drepturi.

(5) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (3) au ca obiect arme interzise sau muniții, mecanisme ori dispozitive ale acestora, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime. Jurisprudență

Uzul de armă fără drept

Art. 343. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Uzul de armă letală sau interzisă, fără drept, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 3 ani. Jurisprudență

(2) Uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani. Jurisprudență, Reviste (1)

Ștergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale Modificări (1)

Art. 344. - Modificări (1), Doctrină (4)

Ștergerea sau modificarea, fără drept, a marcajelor de pe arme letale se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive Modificări (1)

Art. 345. - Modificări (1), Legislație conexă (3), Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Primirea, deținerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrăinarea, dispersarea, expunerea, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum și orice operație privind circulația acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Sustragerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au pus în pericol alte persoane sau bunuri, au produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) În cazul în care faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Reviste (1)

Nerespectarea regimului materiilor explozive

Art. 346. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, deținerea, transportul ori folosirea materiilor explozive sau orice alte operațiuni privind circulația acestora, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență

(2) Sustragerea materiilor explozive se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Când faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau când cantitatea explozivă este însoțită de materiale de inițiere, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(4) În cazul în care faptele prevăzute în alin. (1) - (3) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Reviste (1)

Sancționarea tentativei Modificări (1)

Art. 347. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (3)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 342 alin. (1) și alin. (3), art. 345 alin. (1) și alin. (2), precum și în art. 346 alin. (1) și alin. (2) se pedepsește.

CAPITOLUL IV Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege

Exercitarea fără drept a unei profesii sau activități

Art. 348. - Admis recurs în interesul legii (1), Legislație conexă (12), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (4)

Exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activități pentru care legea cere autorizație ori exercitarea acestora în alte condiții decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârșirea unor astfel de fapte se sancționează potrivit legii penale, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență

Neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă

Art. 349. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(1) Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate și sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7)

(2) Fapta prevăzută în alin. (1) săvârșită din culpă se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

Nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă

Art. 350. - Reviste (6), Doctrină (4)

(1) Nerespectarea de către orice persoană a obligațiilor și a măsurilor stabilite cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează repunerea în funcțiune a instalațiilor, mașinilor și utilajelor, anterior eliminării tuturor deficiențelor pentru care s-a luat măsura opririi lor. Jurisprudență

(3) Faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) săvârșite din culpă se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

Camăta

Art. 351. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Respins recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

Darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Jurisprudență

CAPITOLUL V Infracțiuni contra sănătății publice

Zădărnicirea combaterii bolilor Modificări (1)

Art. 352. - Modificări (1), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4)

(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Reviste (1)

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda.

Contaminarea venerică

Art. 353. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Transmiterea unei boli venerice, prin raport sexual sau alte acte sexuale, de către o persoană care știe că suferă de o astfel de boală, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Instanța de judecată va dispune măsura de siguranță a obligării la tratament medical. Jurisprudență

Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit

Art. 354. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobândit - SIDA - de către o persoană care știe că suferă de această boală se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani. Jurisprudență

(2) Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobândit - SIDA de către o altă persoană decât cea prevăzută în alin. (1) se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 12 ani.

(3) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) s-a produs moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani.

(4) Când fapta prevăzută în alin. (2) a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar dacă a cauzat moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(5) Tentativa la infracțiunile prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsește.

Răspândirea bolilor la animale sau plante

Art. 355. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase la animale sau plante ori a dăunătorilor, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli ori a dăunătorilor, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Dacă fapta este săvârșită din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

Infectarea apei Modificări (1)

Art. 356. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Infectarea prin orice mijloace a surselor sau rețelelor de apă, dacă apa devine dăunătoare sănătății oamenilor, animalelor sau plantelor, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Tentativa se pedepsește.

Falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse

Art. 357. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Prepararea, oferirea sau expunerea spre vânzare de alimente, băuturi ori alte produse falsificate sau substituite, dacă sunt vătămătoare sănătății, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(2) Prepararea, oferirea sau expunerea spre vânzare de medicamente contrafăcute sau substituite care sunt vătămătoare sănătății se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Comercializarea de produse alterate

Art. 358. - Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Vânzarea de alimente, băuturi sau alte produse cunoscând că sunt alterate ori cu perioada de valabilitate depășită, dacă sunt vătămătoare sănătății, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează punerea în consum de carne sau produse din carne, provenite din tăieri de animale sustrase controlului veterinar, dacă sunt vătămătoare sănătății.

(3) Vânzarea de medicamente cunoscând că sunt contrafăcute, alterate ori cu perioada de valabilitate depășită, dacă sunt vătămătoare sănătății ori și-au pierdut în tot sau în parte eficiența terapeutică, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

Traficul de produse sau substanțe toxice

Art. 359. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Producerea, deținerea, precum și orice operațiune privind circulația produselor ori substanțelor toxice, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care conțin astfel de substanțe ori experimentarea produselor sau substanțelor toxice, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Tentativa se pedepsește.

CAPITOLUL VI Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice Legislație conexă (3)

Accesul ilegal la un sistem informatic

Art. 360. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(1) Accesul, fără drept, la un sistem informatic se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Fapta prevăzută în alin. (1), săvârșită în scopul obținerii de date informatice, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârșită cu privire la un sistem informatic la care, prin intermediul unor proceduri, dispozitive sau programe specializate, accesul este restricționat sau interzis pentru anumite categorii de utilizatori, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice

Art. 361. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

(1) Interceptarea, fără drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publică și care este destinată unui sistem informatic, provine dintr-un asemenea sistem sau se efectuează în cadrul unui sistem informatic se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și interceptarea, fără drept, a unei emisii electromagnetice provenite dintr-un sistem informatic, ce conține date informatice care nu sunt publice.

Alterarea integrității datelor informatice

Art. 362. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4)

Fapta de a modifica, șterge sau deteriora date informatice ori de a restricționa accesul la aceste date, fără drept, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Perturbarea funcționării sistemelor informatice

Art. 363. - Legislație conexă (1), Reviste (9), Doctrină (4)

Fapta de a perturba grav, fără drept, funcționarea unui sistem informatic, prin introducerea, transmiterea, modificarea, ștergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restricționarea accesului la date informatice, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Transferul neautorizat de date informatice

Art. 364. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice

Art. 365. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4)

(1) Fapta persoanei care, fără drept, produce, importă, distribuie sau pune la dispoziție sub orice formă: Reviste (1)

a) dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul comiterii uneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 360-364; Jurisprudență

b) parole, coduri de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic, în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 360-364,

se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Deținerea, fără drept, a unui dispozitiv, a unui program informatic, a unei parole, a unui cod de acces sau a altor date informatice dintre cele prevăzute în alin. (1), în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 360-364, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență

Sancționarea tentativei

Art. 366. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepsește.

TITLUL VIII Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială

CAPITOLUL I Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice

Constituirea unui grup infracțional organizat

Art. 367. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Legislație conexă (4), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (6)

(1) Inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (16), Comentarii expert (1)

(2) Când infracțiunea care intră în scopul grupului infracțional organizat este sancționată de lege cu pedeapsa detențiunii pe viață sau cu închisoarea mai mare de 10 ani, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au fost urmate de săvârșirea unei infracțiuni, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni. Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (5)

(4) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2), dacă denunță autorităților grupul infracțional organizat, înainte ca acesta să fi fost descoperit și să se fi început săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile care intră în scopul grupului. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Dacă persoana care a săvârșit una dintre faptele prevăzute în alin. (1) - (3) înlesnește, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului și tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracțional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. Jurisprudență, Reviste (1)

(6) Prin grup infracțional organizat se înțelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumită perioadă de timp și pentru a acționa în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (9)

Instigarea publică

Art. 368. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să săvârșească infracțiuni se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat. Jurisprudență

(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este comisă de un funcționar public, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, fără a se putea depăși pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea la săvârșirea căreia s-a instigat.

(3) Dacă instigarea publică a avut ca urmare comiterea infracțiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru acea infracțiune. Reviste (1)

Incitarea la ură sau discriminare

Art. 369. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență

Încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni

Art. 370. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

Încercarea de a determina o persoană, prin constrângere sau corupere, să comită o infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Tulburarea ordinii și liniștii publice

Art. 371. - Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (4)

Fapta persoanei care, în public, prin violențe comise împotriva persoanelor sau bunurilor ori prin amenințări sau atingeri grave aduse demnității persoanelor, tulbură ordinea și liniștea publică se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (1)

Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase

Art. 372. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(1) Fapta de a purta fără drept, la adunări publice, manifestări culturalsportive, în locuri special amenajate și autorizate pentru distracție ori agrement sau în mijloace de transport în comun: Jurisprudență, Reviste (2)

a) cuțitul, pumnalul, boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confecționate anume pentru tăiere, înțepare sau lovire; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

b) arme neletale care nu sunt supuse autorizării ori dispozitive pentru șocuri electrice;

c) substanțe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Folosirea, fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri de distracție ori agrement sau în mijloace de transport în comun a obiectelor sau substanțelor prevăzute în alin. (1) se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Portul, fără drept, al obiectelor sau substanțelor prevăzute în alin. (1) în sediul autorităților publice, instituțiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori în spațiile rezervate desfășurării procesului electoral se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență

Împiedicarea desfășurării unei adunări publice

Art. 373. - Reviste (2), Doctrină (4)

Împiedicarea, prin orice mijloace, a desfășurării unei adunări publice care a fost autorizată potrivit legii se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Pornografia infantilă

Art. 374. - Legislație conexă (6), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

(1) Producerea, deținerea în vederea expunerii sau distribuirii, achiziționarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea, precum și punerea la dispoziție, în orice mod, de materiale pornografice cu minori se pedepsesc cu închisoarea de la un an la 5 ani. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) au fost săvârșite printr-un sistem informatic sau alt mijloc de stocare a datelor informatice, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Accesarea, fără drept, de materiale pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicații electronice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

(4) Prin materiale pornografice cu minori se înțelege orice material care prezintă un minor având un comportament sexual explicit sau care, deși nu prezintă o persoană reală, simulează, în mod credibil, un minor având un astfel de comportament. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Tentativa se pedepsește.

Ultrajul contra bunelor moravuri

Art. 375. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

Fapta persoanei care, în public, expune sau distribuie fără drept imagini ce prezintă explicit o activitate sexuală, alta decât cea la care se referă art. 374, ori săvârșește acte de exhibiționism sau alte acte sexuale explicite se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență

CAPITOLUL II Infracțiuni contra familiei

Bigamia

Art. 376. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (8), Comentarii expert (1)

(1) Încheierea unei noi căsătorii de către o persoană căsătorită se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Reviste (1)

(2) Persoana necăsătorită care încheie o căsătorie cu o persoană pe care o știe căsătorită se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

Incestul

Art. 377. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (7)

Raportul sexual consimțit, săvârșit între rude în linie directă sau între frați și surori, se pedepsește cu închisoarea de la un an la 5 ani. Jurisprudență

Abandonul de familie

Art. 378. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (8), Modele (1)

(1) Săvârșirea de către persoana care are obligația legală de întreținere, față de cel îndreptățit la întreținere, a uneia dintre următoarele fapte: Jurisprudență, Reviste (2)

a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferințe fizice sau morale; Jurisprudență, Reviste (5)

b) neîndeplinirea, cu rea-credință, a obligației de întreținere prevăzute de lege; Reviste (2), Doctrină (1)

c) neplata, cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere stabilite pe cale judecătorească, Admiteri hotărâri prealabile (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (12), Comentarii expert (2)

se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează neexecutarea, cu rea-credință, de către cel condamnat a prestațiilor periodice stabilite prin hotărâre judecătorească, în favoarea persoanelor îndreptățite la întreținere din partea victimei infracțiunii. Reviste (3)

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Jurisprudență, Reviste (2), Proceduri (1)

(4) Fapta nu se pedepsește dacă, înainte de terminarea urmăririi penale, inculpatul își îndeplinește obligațiile. Reviste (1)

(5) Dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, inculpatul își îndeplinește obligațiile, instanța dispune, după caz, amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru aceasta. Jurisprudență

Nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului

Art. 379. - Referințe (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (7), Modele (1)

(1) Reținerea de către un părinte a copilului său minor, fără consimțământul celuilalt părinte sau al persoanei căreia i-a fost încredințat minorul potrivit legii, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează fapta persoanei căreia i s-a încredințat minorul prin hotărâre judecătorească spre creștere și educare de a împiedica, în mod repetat, pe oricare dintre părinți să aibă legături personale cu minorul, în condițiile stabilite de părți sau de către organul competent. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1)

Împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu

Art. 380. - Legislație conexă (1), Reviste (3), Doctrină (8)

(1) Părintele sau persoana căreia i-a fost încredințat, potrivit legii, un minor și care, în mod nejustificat, îl retrage sau îl împiedică prin orice mijloace să urmeze cursurile învățământului general obligatoriu se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Reviste (1)

(2) Fapta nu se pedepsește dacă înainte de terminarea urmăririi penale inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor de către minor.

(3) Dacă până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare inculpatul asigură reluarea frecventării cursurilor de către minor, instanța dispune, după caz, amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru aceasta.

CAPITOLUL III Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate

Împiedicarea exercitării libertății religioase

Art. 381. - Legislație conexă (3), Reviste (3), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Împiedicarea sau tulburarea liberei exercitări a ritualului unui cult religios, care este organizat și funcționează potrivit legii, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Obligarea unei persoane, prin constrângere, să participe la serviciile religioase ale unui cult ori să îndeplinească un act religios legat de exercitarea unui cult se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

(3) Cu aceeași pedeapsă se sancționează obligarea unei persoane, prin violență sau amenințare, să îndeplinească un act interzis de cultul, organizat potrivit legii, căruia îi aparține.

(4) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Proceduri (1)

Profanarea lăcașurilor sau a obiectelor de cult

Art. 382. - Doctrină (4)

Profanarea unui lăcaș sau a unui obiect de cult, aparținând unui cult religios care este organizat și funcționează potrivit legii, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Profanarea de cadavre sau morminte

Art. 383. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Sustragerea, distrugerea sau profanarea unui cadavru ori a cenușii rezultate din incinerarea acestuia se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Admis recurs în interesul legii (1)

(2) Profanarea prin orice mijloace a unui mormânt, a unei urne funerare sau a unui monument funerar se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență

Prelevarea ilegală de țesuturi sau organe

Art. 384. - Legislație conexă (1), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

Prelevarea de țesuturi sau organe de la un cadavru, fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

TITLUL IX Infracțiuni electorale Comentarii expert (1)

Împiedicarea exercitării drepturilor electorale

Art. 385. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Reviste (2)

(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secției de votare se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Reviste (1)

Coruperea alegătorilor

Art. 386. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați ori un anumit candidat se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscripționate cu însemnele unei formațiuni politice.

Frauda la vot

Art. 387. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Fapta persoanei care votează: Reviste (2)

a) fără a avea acest drept; Reviste (1)

b) de două sau mai multe ori;

c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător Jurisprudență

se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează utilizarea unei cărți de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.

Frauda la votul electronic

Art. 388. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Tipărirea și utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasă a sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot în format electronic se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență

Violarea confidențialității votului

Art. 389. - Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepsește cu amendă. Reviste (1)

(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secției de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

Nerespectarea regimului urnei de vot

Art. 390. - Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. Reviste (1)

(2) Încredințarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secției de votare ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiții decât cele prevăzute de lege se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

Falsificarea documentelor și evidențelor electorale

Art. 391. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă a unor persoane care nu figurează în această listă. Modificări (1), Reviste (1)

(3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori însumarea rezultatelor obținute în secțiile de votare sau determină repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Reviste (1)

(4) Cu aceeași pedeapsă se sancționează introducerea de date, informații sau proceduri care duc la alterarea sistemului informațional național necesar stabilirii rezultatelor alegerilor. Reviste (1)

Fapte săvârșite în legătură cu un referendum

Art. 392. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

Dispozițiile art. 385-391 se aplică în mod corespunzător și în cazul faptelor săvârșite cu prilejul unui referendum.

Sancționarea tentativei

Art. 393. - Reviste (3), Doctrină (3)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 385 și art. 387-391 se pedepsește.

TITLUL X Infracțiuni contra securității naționale Legislație conexă (1)

Trădarea

Art. 394. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5)

Fapta cetățeanului român de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizație străină ori cu agenți ai acestora, în scopul de a suprima sau știrbi unitatea și indivizibilitatea, suveranitatea sau independența statului, prin: Jurisprudență

a) provocare de război contra țării sau de înlesnire a ocupației militare străine; Jurisprudență

b) subminare economică, politică sau a capacității de apărare a statului; Jurisprudență

c) aservire față de o putere sau organizație străină; Jurisprudență

d) ajutarea unei puteri sau organizații străine pentru desfășurarea unei activități ostile împotriva securității naționale, Jurisprudență

se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

Trădarea prin transmitere de informații secrete de stat

Art. 395. - Reviste (5), Doctrină (4)

Transmiterea de informații secrete de stat unei puteri sau organizații străine ori agenților acestora, precum și procurarea ori deținerea de documente sau date ce constituie informații secrete de stat de către cei care nu au calitatea de a le cunoaște, în scopul transmiterii lor unei puteri sau organizații străine ori agenților acestora, săvârșite de un cetățean român, se pedepsesc cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

Trădarea prin ajutarea inamicului

Art. 396. - Reviste (2), Doctrină (4)

Fapta cetățeanului român care, în timp de război: Jurisprudență

a) predă teritorii, orașe, poziții de apărare, depozite ori instalații ale forțelor armate române sau care servesc apărării;

b) predă nave, aeronave, mașini, aparate, armament sau orice alte materiale care pot servi purtării războiului;

c) procură inamicului oameni, valori sau materiale de orice fel;

d) trece de partea inamicului sau efectuează alte acțiuni care sunt de natură să favorizeze activitatea inamicului ori să slăbească puterea de luptă a forțelor armate române sau a armatelor aliate;

e) luptă sau face parte din formații de luptă împotriva statului român sau a aliaților săi

se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Acțiuni împotriva ordinii constituționale

Art. 397. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (5)

(1) Acțiunea armată întreprinsă în scopul schimbării ordinii constituționale ori al îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat se pedepsește cu închisoarea de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Întreprinderea de acțiuni violente împotriva persoanelor sau bunurilor săvârșite de mai multe persoane împreună, în scopul schimbării ordinii constituționale ori al îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat, dacă se pune în pericol securitatea națională, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Înalta trădare

Art. 398. - Reviste (4), Doctrină (5)

Faptele prevăzute în art. 394-397, săvârșite de către Președintele României sau de către un alt membru al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, constituie infracțiunea de înaltă trădare și se pedepsesc cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Acțiunile ostile contra statului

Art. 399. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Faptele prevăzute în art. 394 și art. 396, săvârșite de un cetățean străin sau apatrid, se pedepsesc cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

Spionajul

Art. 400. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

Faptele prevăzute în art. 395, săvârșite de un cetățean străin sau apatrid, se pedepsesc cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

Atentatul care pune în pericol securitatea națională

Art. 401. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

Atentatul contra vieții săvârșit împotriva unei persoane care deține o funcție de demnitate publică, dacă fapta pune în pericol securitatea națională, se pedepsește cu detențiune pe viață sau închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

Atentatul contra unei colectivități

Art. 402. - Legislație conexă (1), Reviste (4), Doctrină (4)

Atentatul săvârșit contra unei colectivități prin otrăviri în masă, provocare de epidemii sau prin orice alt mijloc, în scopul îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat, se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

Actele de diversiune

Art. 403. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare, în întregime sau în parte, prin explozii, incendii sau în orice alt mod, a instalațiilor industriale, a căilor de comunicație, a mijloacelor de transport, a mijloacelor de telecomunicație, a construcțiilor, a produselor industriale sau agricole ori a altor bunuri, dacă fapta pune în pericol securitatea națională, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

Comunicarea de informații false

Art. 404. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

Comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de știri, date sau informații false ori de documente falsificate, cunoscând caracterul fals al acestora, dacă prin aceasta se pune în pericol securitatea națională, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Propaganda pentru război

Art. 405. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Propaganda pentru război de agresiune, precum și răspândirea de știri tendențioase sau inventate, în scopul provocării unui război de agresiune, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează faptele prevăzute în alin. (1), săvârșite în scopul provocării unui război de agresiune împotriva României sau a unui conflict armat intern.

Compromiterea unor interese de stat

Art. 406. - Reviste (1), Doctrină (4)

Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în raport cu o putere străină, dacă prin aceasta sunt puse în pericol sau vătămate interesele de stat, se pedepsește cu închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Divulgarea secretului care periclitează securitatea națională

Art. 407. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

(1) Divulgarea unor documente sau a unor date care constituie informații secrete de stat, de către cel care le cunoaște datorită atribuțiilor de serviciu, dacă fapta pune în pericol securitatea națională, se pedepsește cu închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(2) Deținerea în afara îndatoririlor de serviciu a unui document ce conține informații secrete de stat, dacă fapta pune în pericol securitatea națională, se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 10 ani. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Infracțiuni contra persoanelor care se bucură de protecție internațională

Art. 408. - Legislație conexă (1), Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Atentatul contra vieții săvârșit împotriva reprezentantului unui stat străin sau altei persoane care se bucură de protecție în conformitate cu convențiile internaționale, aflată în misiune oficială în România, se pedepsește cu detențiune pe viață sau închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(2) Infracțiunile intenționate contra integrității corporale, sănătății sau libertății, săvârșite împotriva unei persoane dintre cele menționate în alin. (1), se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârșită, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate. Jurisprudență

Constituirea de structuri informative ilegale

Art. 409. - Reviste (1), Doctrină (4)

Inițierea, organizarea sau constituirea pe teritoriul României a unor structuri informative în scopul culegerii de informații secrete de stat ori desfășurarea de către acestea a unei activități de culegere sau prelucrare de asemenea informații, în afara cadrului legal, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.

Nedenunțarea unor infracțiuni contra securității naționale

Art. 410. - Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Fapta persoanei care, luând cunoștință despre pregătirea sau comiterea vreuneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 394-397, art. 399-403 și art. 406-409, nu înștiințează de îndată autoritățile se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență

(2) Nedenunțarea săvârșită de un membru de familie nu se pedepsește. Jurisprudență

(3) Nu se pedepsește persoana care, înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unei persoane pentru săvârșirea faptei nedenunțate, încunoștințează autoritățile competente despre aceasta sau care, chiar după punerea în mișcare a acțiunii penale, a înlesnit tragerea la răspundere penală a autorului și a participanților.

Cauze de reducere a pedepsei

Art. 411. - Reviste (3), Doctrină (3)

Dacă persoana care a săvârșit una dintre infracțiunile prevăzute în prezentul titlu înlesnește, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului și tragerea la răspundere penală a autorului sau a participanților, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. Jurisprudență

Sancționarea tentativei

Art. 412. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Tentativa la infracțiunile prevăzute în prezentul titlu se pedepsește. Jurisprudență

(2) Se consideră tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum și luarea de măsuri în vederea comiterii infracțiunilor prevăzute în art. 395-397, art. 401-403, art. 408 și art. 399 raportat la infracțiunea de trădare prin ajutarea inamicului. Reviste (2)

TITLUL XI Infracțiuni contra capacității de luptă a forțelor armate Jurisprudență

CAPITOLUL I Infracțiuni săvârșite de militari

Absența nejustificată

Art. 413. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Absența nejustificată a oricărui militar de la unitate sau de la serviciu, care a depășit 4 ore, dar nu mai mult de 24 de ore, în timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgență, se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

Dezertarea

Art. 414. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Absența nejustificată de la unitate sau de la serviciu, care depășește 3 zile, a oricărui militar se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Dezertarea săvârșită în următoarele împrejurări:

a) de doi sau mai mulți militari împreună;

b) având asupra sa o armă militară;

c) în timpul misiunilor la care participă în afara teritoriului statului român, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani.

(3) În timp de război sau pe un teritoriu pe care a fost proclamată starea de asediu sau de urgență, dezertarea oricărui militar de la unitate sau serviciu care a depășit 24 de ore se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani. Jurisprudență

Încălcarea consemnului

Art. 415. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Încălcarea regulilor serviciului de pază, intervenție, însoțire sau de securitate se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Încălcarea consemnului de către santinela aflată în post la depozitele de armament, muniții sau alte materiale explozive ori în alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență

(3) Faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) săvârșite în timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgență se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani.

Părăsirea postului sau comenzii

Art. 416. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Părăsirea de către militar a postului, a serviciului sau a oricărui alt loc în care acesta trebuia să se afle se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la un an.

(2) Părăsirea comenzii sau a serviciului de permanență de către orice militar se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Jurisprudență

(3) Faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani, iar dacă au fost săvârșite în timp de război, se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani. Modificări (1)

Insubordonarea

Art. 417. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Refuzul de a executa un ordin cu privire la îndatoririle de serviciu se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. Jurisprudență

(2) În timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgență, pedeapsa pentru fapta prevăzută în alin. (1) este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Constrângerea superiorului

Art. 418. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Constrângerea, prin orice mijloace, a superiorului de către inferior sau a șefului de către subordonat, la încălcarea îndatoririlor de serviciu se pedepsește cu închisoarea de la unu la 3 ani.

(2) Fapta prevăzută în alin. (1) săvârșită de 2 sau mai mulți militari împreună ori în fața trupei adunate sau prin folosirea unei arme se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) În timp de război fapta prevăzută în alin. (1) se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani, iar fapta prevăzută în alin. (2) se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 12 ani.

Abuzul de autoritate

Art. 419. - Jurisprudență, Doctrină (4), Comentarii expert (1)

Fapta superiorului sau a șefului care, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, cauzează o vătămare gravă a intereselor legale ale inferiorului sau subordonatului ori îl obligă să încalce îndatoririle de serviciu se pedepsește cu închisoarea de la unu la 3 ani.

Lovirea superiorului ori a inferiorului

Art. 420. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Lovirea superiorului de către inferior sau a șefului de către subordonat, atunci când superiorul sau șeful se află în exercitarea atribuțiilor de serviciu ori pentru acte îndeplinite în legătură cu aceste atribuții, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și lovirea săvârșită de către superior sau șef împotriva inferiorului sau a subordonatului, atunci când inferiorul sau subordonatul se află în exercitarea atribuțiilor de serviciu ori pentru acte îndeplinite în legătură cu aceste atribuții. Jurisprudență

(3) Când faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au fost comise în timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgență, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.

Capitularea

Art. 421. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

Predarea în mâinile inamicului de către comandant a forțelor armate pe care le comandă, lăsarea în mâinile inamicului, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuințare de către comandant a mijloacelor de luptă sau a altor mijloace necesare pentru purtarea războiului, fără ca vreuna dintre acestea să fi fost determinată de condițiile de luptă, se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Părăsirea câmpului de luptă

Art. 422. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

Părăsirea câmpului de luptă sau refuzul de a acționa, săvârșite în timpul luptei, ori predarea în captivitate sau săvârșirea altor asemenea fapte de natură a servi cauzei inamicului se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Zborul neautorizat

Art. 423. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Zborul cu o aeronavă aparținând forțelor armate ale statului român, fără prealabilă autorizare, precum și nerespectarea regulilor de zbor, dacă prin aceasta se periclitează securitatea zborului în spațiul aerian sau a aeronavei, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

(2) Dacă fapta a avut ca urmare distrugerea sau degradarea aeronavei, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Părăsirea navei

Art. 424. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Părăsirea unei nave militare în caz de naufragiu de către comandant, înainte de a-și fi exercitat până la capăt îndatoririle de serviciu, precum și de către orice alte persoane ce fac parte din echipajul navei, fără ordinul comandantului, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Dacă fapta este săvârșită în timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgență, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Părăsirea comenzii

Art. 425. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Părăsirea comenzii de către comandantul unei nave militare sau al unei grupări de nave militare, în situații care ar fi putut periclita nava militară sau navele militare ori echipajul acestora, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) În cazul în care părăsirea comenzii s-a săvârșit în timpul luptei, de către comandantul unei nave militare sau al unei grupări de nave militare, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Neluarea măsurilor necesare în operațiunile navale

Art. 426. - Jurisprudență, Doctrină (4)

Fapta comandantului unei nave militare sau grupări de nave militare care, fără a fi fost oprit prin vreun ordin sau fără a fi fost împiedicat de misiunea specială pe care o avea:

a) nu ia măsurile necesare să atace, să lupte împotriva inamicului, să ajute o navă a statului român sau a unei țări aliate, urmărită de inamic ori angajată în luptă;

b) nu ia măsurile necesare pentru a distruge un convoi inamic; Jurisprudență, Reviste (1)

c) nu urmărește navele de război sau comerciale ale inamicului se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Coborârea pavilionului

Art. 427. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

Coborârea pavilionului în timpul luptei, în scopul de a servi cauza inamicului, săvârșită de către comandantul unei nave militare sau al unei grupări de nave militare, precum și de către orice altă persoană ambarcată, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Coliziunea

Art. 428. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Fapta comandantului unei nave militare sau a oricărei persoane aflate la bordul navei, care a produs o coliziune sau punerea pe uscat a navei, dacă fapta a avut ca urmare avarierea gravă a acesteia, se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Reviste (1)

(2) În cazul în care fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Jurisprudență

(3) Fapta prevăzută în alin. (1) săvârșită în timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgență, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Sancționarea tentativei

Art. 429. - Jurisprudență, Doctrină (2)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 421-425, art. 427 și art. 428 alin. (1) se pedepsește. Jurisprudență

Infracțiuni privitoare la aeronave militare

Art. 430. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

Dispozițiile art. 423-425, art. 428 și art. 429 se aplică în mod corespunzător și în cazul aeronavelor militare.

Punerea în mișcare a acțiunii penale

Art. 431. - Jurisprudență, Doctrină (2)

Acțiunea penală pentru infracțiunile prevăzute în art. 413-417 se pune în mișcare numai la sesizarea comandantului.

CAPITOLUL II Infracțiuni săvârșite de militari sau de civili

Sustragerea de la serviciul militar în timp de război

Art. 432. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

Fapta persoanei care, în timp de război sau pe durata stării de asediu, își provoacă vătămări integrității corporale sau sănătății, simulează o boală sau o infirmitate, folosește înscrisuri false sau orice alte mijloace, în scopul de a se sustrage de la serviciul militar, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Agresiunea împotriva santinelei

Art. 433. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Fapta persoanei care amenință sau lovește santinela sau militarul aflat în serviciu de intervenție, însoțire sau de securitate se pedepsește cu închisoarea de la unu la 3 ani.

(2) Dacă fapta este săvârșită prin folosirea unei arme sau de două sau mai multe persoane împreună, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Sustragerea de la luarea în evidența militară

Art. 434. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Sustragerea de la luarea în evidența militară, selecția, stabilirea aptitudinilor și a opțiunilor privind modul de îndeplinire a îndatoririlor militare, în timp de pace, se pedepsește cu amendă.

(2) Dacă fapta este săvârșită în timp de război sau pe durata stării de asediu, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

Neprezentarea la încorporare sau concentrare

Art. 435. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Neprezentarea la încorporare, concentrare sau mobilizare în timp de război sau pe durata stării de asediu, în termenul prevăzut în ordinul de chemare, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Jurisprudență

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și neprezentarea celui încorporat sau concentrat la unitatea la care a fost repartizat, precum și a celui care, executând potrivit legii serviciul alternativ, nu se prezintă în termen la angajator. Jurisprudență

(3) Termenele de prezentare prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se prelungesc cu 10 zile, în cazul în care cel chemat se află în străinătate. Jurisprudență

Jefuirea celor căzuți pe câmpul de luptă

Art. 436. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Jefuirea pe câmpul de luptă a morților sau răniților se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează fapta prevăzută în alin. (1) care, fără să fie săvârșită pe câmpul de luptă, este urmarea unor operații de război. Jurisprudență

Folosirea emblemei Crucea Roșie în timpul operațiunilor militare

Art. 437. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Doctrină (4)

Folosirea, fără drept, în timp de război sau pe durata stării de asediu, în legătură cu operațiunile militare, a emblemei ori denumirii de "Crucea Roșie" sau a celor asimilate acesteia se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

TITLUL XII Infracțiuni de genocid, contra umanității și de război Referințe (1), Legislație conexă (3)

CAPITOLUL I Infracțiuni de genocid și contra umanității

Genocidul

Art. 438. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

(1) Săvârșirea, în scopul de a distruge, în întregime sau în parte, un grup național, etnic, rasial sau religios, a uneia dintre următoarele fapte: Jurisprudență

a) uciderea de membri ai grupului; Jurisprudență, Reviste (1)

b) vătămarea integrității fizice sau mintale a unor membri ai grupului; Jurisprudență, Reviste (1)

c) supunerea grupului la condiții de existență de natură să ducă la distrugerea fizică, totală sau parțială, a acestuia; Jurisprudență

d) impunerea de măsuri vizând împiedicarea nașterilor în cadrul grupului; Jurisprudență

e) transferul forțat de copii aparținând unui grup în alt grup, se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) sunt săvârșite în timp de război, pedeapsa este detențiunea pe viață. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Înțelegerea în vederea săvârșirii infracțiunii de genocid se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(4) Incitarea la săvârșirea infracțiunii de genocid, comisă în mod direct, în public, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Infracțiuni contra umanității

Art. 439. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Săvârșirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei populații civile, a uneia dintre următoarele fapte:

a) uciderea unor persoane; Jurisprudență, Reviste (1)

b) supunerea unei populații sau părți a acesteia, în scopul de a o distruge în tot sau în parte, la condiții de viață menite să determine distrugerea fizică, totală sau parțială, a acesteia; Jurisprudență

c) sclavia sau traficul de ființe umane, în special de femei sau copii;

d) deportarea sau transferarea forțată, cu încălcarea regulilor generale de drept internațional, a unor persoane aflate în mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea acestora spre un alt stat sau spre un alt teritoriu ori prin folosirea altor măsuri de constrângere;

e) torturarea unei persoane aflate sub paza făptuitorului sau asupra căreia acesta exercită controlul în orice alt mod, cauzându-i vătămări fizice sau psihice, ori suferințe fizice sau psihice grave, ce depășesc consecințele sancțiunilor admise de către dreptul internațional; Jurisprudență, Reviste (1)

f) violul sau agresiunea sexuală, constrângerea la prostituție, sterilizarea forțată sau detenția ilegală a unei femei rămase gravidă în mod forțat, în scopul modificării compoziției etnice a unei populații;

g) vătămarea integrității fizice sau psihice a unor persoane; Jurisprudență, Reviste (1)

h) provocarea dispariției forțate a unei persoane, în scopul de a o sustrage de sub protecția legii pentru o perioadă îndelungată, prin răpire, arestare sau deținere, la ordinul unui stat sau al unei organizații politice ori cu autorizarea, sprijinul sau asentimentul acestora, urmate de refuzul de a admite că această persoană este privată de libertate sau de a furniza informații reale privind soarta care îi este rezervată ori locul unde se află, de îndată ce aceste informații au fost solicitate;

i) întemnițarea sau altă formă de privare gravă de libertate, cu încălcarea regulilor generale de drept internațional; Reviste (1)

j) persecutarea unui grup sau a unei colectivități determinate, prin privare de drepturile fundamentale ale omului sau prin restrângerea gravă a exercitării acestor drepturi, pe motive de ordin politic, rasial, național, etnic, cultural, religios, sexual ori în funcție de alte criterii recunoscute ca inadmisibile în dreptul internațional; Jurisprudență

k) alte asemenea fapte inumane ce cauzează suferințe mari sau vătămări ale integrității fizice sau psihice, Jurisprudență, Reviste (1)

se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează faptele prevăzute în alin. (1), săvârșite în cadrul unui regim instituționalizat de oprimare sistematică și de dominare a unui grup rasial asupra altuia, cu intenția de a menține acest regim.

CAPITOLUL II Infracțiuni de război Legislație conexă (1)

Infracțiuni de război contra persoanelor

Art. 440. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Săvârșirea, în cadrul unui conflict armat, cu sau fără caracter internațional, asupra uneia sau mai multor persoane protejate de dreptul internațional umanitar, a uneia dintre următoarele fapte:

a) uciderea;

b) luarea de ostatici;

c) aplicarea de tratamente cu cruzime sau inumane, cauzându-i vătămări ale integrității fizice sau psihice ori suferințe fizice sau psihice grave, în special prin tortură sau mutilare; Jurisprudență

d) violul sau agresiunea sexuală, constrângerea la prostituție, sterilizarea forțată sau detenția ilegală a unei femei rămase gravidă în mod forțat, în scopul modificării compoziției etnice a unei populații;

e) deportarea sau transferarea forțată, cu încălcarea regulilor generale de drept internațional, a unor persoane aflate în mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea acestora spre un alt stat sau un alt teritoriu ori prin folosirea altor măsuri de constrângere;

f) aplicarea sau executarea unei pedepse severe, în special pedeapsa cu moartea sau o pedeapsă privativă de libertate, împotriva unei persoane care nu a fost judecată în cadrul unei proceduri legale și imparțiale, care să ofere garanțiile impuse de dreptul internațional;

g) expunerea unei persoane la un pericol de moarte sau atingere gravă adusă sănătății prin: Jurisprudență

1. efectuarea asupra acesteia de experiențe cu privire la care ea nu a consimțit în mod voluntar, expres și prealabil sau care nu sunt necesare pentru sănătatea acesteia ori nu sunt efectuate în interesul său; Jurisprudență

2. prelevarea de țesuturi sau organe de la aceasta în scopul transplantului, cu excepția prelevării de sânge sau piele efectuate în scop terapeutic, în conformitate cu principiile medicale general recunoscute și cu consimțământul voluntar, expres și prealabil al persoanei; Jurisprudență

3. supunerea acesteia la metode de tratament nerecunoscute medical, fără ca acestea să fie necesare pentru sănătatea persoanei și fără ca ea să fi consimțit, în mod voluntar, expres și prealabil; Jurisprudență

h) supunerea unei persoane la un tratament degradant, se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează recrutarea sau încorporarea minorilor care nu au împlinit vârsta de 15 ani în forțele armate sau în grupuri armate, precum și determinarea acestora, prin orice mijloace, să participe activ la ostilități.

(3) Rănirea, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internațional, a unui membru al forțelor armate inamice sau a unui combatant al părții inamice, după ce acesta s-a predat fără condiții sau care a fost scos din luptă în orice mod, se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Săvârșirea, în cadrul unui conflict armat cu caracter internațional, a uneia dintre următoarele fapte:

a) menținerea ilegală în detenție sau întârzierea nejustificată a repatrierii uneia sau mai multor persoane dintre cele prevăzute în alin. (5) lit. a);

b) transferarea, în mod direct sau indirect, de către un agent al puterii ocupante, a unei părți a populației civile căreia el îi aparține, în teritoriul ocupat;

c) constrângerea, prin violență sau amenințare, a uneia sau mai multor persoane dintre cele prevăzute în alin. (5) lit. a) să servească în forțele armate ale inamicului; Jurisprudență

d) constrângerea resortisanților puterii inamice să ia parte la operațiunile de război îndreptate împotriva țării lor,

se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(5) Persoanele protejate de dreptul internațional umanitar sunt: Jurisprudență

a) într-un conflict armat cu caracter internațional: persoanele protejate în sensul Convențiilor de la Geneva din 12 august 1949 și al Protocolului Adițional I din 8 iunie 1977, în special răniții, bolnavii, naufragiații, prizonierii de război și civilii; Jurisprudență

b) într-un conflict armat fără caracter internațional: răniții, bolnavii, naufragiații și persoanele care nu participă direct la ostilități și care se găsesc sub puterea părții inamice; Jurisprudență

c) într-un conflict armat cu sau fără caracter internațional: membrii forțelor armate și combatanții părții inamice, care au depus armele sau care, din orice altă cauză, nu se mai pot apăra și care nu se află sub puterea părții inamice. Jurisprudență

Infracțiuni de război contra proprietății și altor drepturi

Art. 441. - Legislație conexă (1), Reviste (1), Doctrină (4)

(1) Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat, cu sau fără caracter internațional, jefuiește sau, cu încălcarea dreptului internațional și fără ca aceasta să fie justificată de necesități militare, distruge, își însușește sau rechiziționează bunuri ale părții inamice, aflate sub puterea părții căreia îi aparține făptuitorul, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Declararea, în cadrul unui conflict armat cu caracter internațional, ca fiind stinse, suspendate sau inadmisibile în justiție drepturile și acțiunile tuturor resortisanților părții inamice sau ale unei părți importante a acestora se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Infracțiuni de război contra operațiunilor umanitare și emblemelor

Art. 442. - Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internațional:

a) declanșează un atac împotriva personalului, instalațiilor, materialului, unităților sau vehiculelor care participă la o misiune de ajutor umanitar ori la o misiune de menținere a păcii, conform Cartei Națiunilor Unite, și care se bucură de protecția pe care dreptul internațional umanitar o garantează civililor sau bunurilor cu caracter civil;

b) declanșează un atac împotriva personalului, clădirilor, unităților sanitare sau mijloacelor de transport sanitare, care utilizează semnele distinctive prevăzute de Convențiile de la Geneva, în conformitate cu dispozițiile dreptului internațional umanitar, se pedepsește cu închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internațional, utilizează fără drept semnele distinctive prevăzute de Convențiile de la Geneva, steagul de parlamentare, drapelul, insignele militare sau uniforma inamicului ori ale Organizației Națiunilor Unite, cauzând astfel moartea sau vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, se pedepsește cu închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Legislație conexă (1)

Utilizarea de metode interzise în operațiunile de luptă

Art. 443. - Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internațional:

a) declanșează un atac prin mijloace militare împotriva populației civile sau a unor civili care nu participă direct la ostilități;

b) declanșează un atac prin mijloace militare împotriva bunurilor civile protejate ca atare de dreptul internațional umanitar, în special clădiri consacrate cultului religios, învățământului, artei, științei, acțiunilor caritabile, monumentelor istorice, spitalelor, locurilor unde bolnavii sau răniții sunt adunați, precum și împotriva orașelor, satelor, locuințelor sau clădirilor neapărate ori zonelor demilitarizate sau asupra instalațiilor ori echipamentelor ce conțin substanțe periculoase, în măsura în care acestea nu sunt folosite ca obiective militare;

c) desfășoară un atac prin mijloace militare, știind că el va cauza pierderi de vieți omenești în rândul populației civile, răniri ale persoanelor civile, distrugeri de bunuri cu caracter civil, care ar fi vădit disproporționate în raport cu ansamblul avantajului militar concret și direct așteptat;

d) utilizează o persoană protejată de dispozițiile dreptului internațional umanitar pentru a evita ca anumite puncte, zone sau forțe militare să devină țintă a operațiunilor militare ale părții inamice;

e) utilizează, ca metodă de purtare a războiului, înfometarea deliberată a civililor, privându-i de bunurile indispensabile supraviețuirii sau împiedicând, cu încălcarea dispozițiilor dreptului internațional umanitar, primirea ajutoarelor destinate acestora;

f) declară sau ordonă că nu va exista îndurare pentru învinși;

g) ucide sau rănește, prin viclenie, un membru al forțelor armate inamice sau un combatant al forțelor inamice

se pedepsește cu închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Desfășurarea unui atac prin mijloace militare, în cadrul unui conflict armat cu caracter internațional, știind că el va cauza mediului înconjurător daune extinse, de durată și grave, care ar fi vădit disproporționate în raport cu ansamblul avantajului militar concret și direct așteptat, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Utilizarea de mijloace interzise în operațiunile de luptă

Art. 444. - Reviste (1), Doctrină (4)

Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat, cu sau fără caracter internațional:

a) utilizează otravă sau arme cu substanțe otrăvitoare;

b) utilizează gaze asfixiante, toxice sau asimilate și orice lichide, materii sau procedee similare;

c) utilizează arme care cauzează suferințe fizice inutile se pedepsește cu închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Sancționarea tentativei

Art. 445. - Doctrină (2)

Tentativa la infracțiunile prevăzute în prezentul titlu se pedepsește.

TITLUL XIII Dispoziții finale

Intrarea în vigoare

Art. 446. - Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Prezentul cod intră în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia, cu excepția dispozițiilor alin. (2) și alin. (3), care intră în vigoare la 4 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență

(2) Legea nr. 301/2004 - Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004, cu modificările ulterioare, și Legea nr. 294/2004 privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 1 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă. Respingeri de neconstituționalitate (3)

(3) În termen de 12 luni de la data publicării prezentului cod în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului penal.

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Refuzul ori sustragerea de la prelevarea de monstre biologice - Petrache Zidaru
Cu toate că, pentru moment, filtrele de control ale traficului rutier nu pot fi total transgresate de către făptuitor, faptele penale săvârșite în forma consumată sunt controlate de către inculpat, iar măsurile esențialmente de înalt pericol social sunt manipulate de către același inculpat.
Extras din lucrarea "Noduri încurcate în studiul dreptului penal" , pag. 131
[ Mai mult... ]

Ajutorul dat unei persoane aflate în dificultate - Petrache Zidaru
Replicile pe care legea le dă inculpatului prin verbele „a da” ajutorul necesar și „a anunța” de îndată autoritățile, sunt două responsabilități difuze care cad în sarcina inculpatului, dar, prin omisiunea răspunderii în fapt, pot da naștere unei psihodrame. Răspunderea în fapt înseamnă să dai sens unei particularități de prevenție: persoana „nu are putința de a se salva”. Este al doilea aspect despre vicisitudinile de decor ale pericolului public actual, perceptibil, în chip rațional, în persoana inculpatului.
Extras din lucrarea "Noduri încurcate în studiul dreptului penal" , pag. 22
[ Mai mult... ]

Aplicarea unui avertisment - Mădălina Moceanu
În apelul declarat de inculpatul … s-a desființat sentința penală atacată și rejudecând:
În baza art. 396 alin. (3) Cod procedură penală raportat la art. 80 Cod penal s-a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei față de inculpatul … pentru săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor, prevăzută de art. 220 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod de procedură penală.
[ Mai mult... ]

Arest la domiciliu in cazul infractiunii de trafic de influenta - Mădălina Moceanu
Pentru a se dispune luarea măsurii arestării preventive trebuie să fie îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
1. să existe probe sau indicii temeinice din care să rezulte suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârșit o infracțiune, cerință prev. de art.202 alin.1 și art.223 alin.1 cod procedură penală;
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Reglementarea infracțiunilor contra înfăptuirii justiției cunoaște modificări importante, justificate și solicitate de noile realități ale unei societăți democratice în cadrul căreia dreptatea este ridicată la rang de valoare supremă [art. 1 alin. (3) din Constituție], și are ca obiectiv asigurarea legalității, independenței, imparțialității și fermității în procesul de înfăptuire aactului de justiție, prin sancționarea penală afaptelor de natură să influențeze grav, să ignore ori să submineze autoritatea justiției (V. Dobrinoiu, în Noul Cod penal comentat, vol. II, p. 392). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Infracțiunea era prevăzută în dispozițiile art. 262 C. pen. din 1969, sub denumirea „Nedenunțarea unor infracțiuni”, având o redactare relativ asemănătoare. Pe lângă unele modificări terminologice, respectiv obligația de denunțare este a unei „fapte prevăzute de legea penală” și nu a unei „infracțiuni” (nu interesează, așadar, dacă fapta respectivă nu a fost încă pusă în executare, dacă actele de executare deja comise se află în faza actelor premergătoare ori a unei tentative nepedepsite de lege sau dacă nu s-ar putea angaja răspunderea penală ca urmare a existenței unor cauze de neimputabilitate), modificarea esențială este dată de restrângerea sferei faptelor pentru care legiuitorul a instituit, indirect, obligația de denunțare. Astfel, urmare a adaptării legislației penale la noile realități sociale și economice, au fost eliminate din enumerare infracțiuni ca delapidarea, furtul, tâlhăria, pirateria, înșelăciunea sau distrugerea, păstrându-se doar faptele penale contra vieții, atât cele definite de legiuitor sub denumirea de „infracțiuni contra vieții”, intenționate sau neintenționate (omor, omor calificat, ucidere la cererea victimei, determinare sau înlesnire a sinuciderii, uciderea din culpă), cât și variantele agravate ale acestora (de exemplu, infracțiunea de violență în familie) ori infracțiunile complexe care absorb fapta de omor (de exemplu: ultrajul, ultrajul judiciar, atentatul care pune în pericol securitatea națională etc.), precum și faptele care au avut ca urmare moartea victimei (viol sau tâlhărie urmate de moartea victimei, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Caracterizare. Potrivit art. 266 CP, "(1) Fapta persoanei care, luând cunoștință de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală contra vieții sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu înștiințează de îndată autoritățile se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. 
   (2) Nedenunțarea săvârșită de un membru de familie nu se pedepsește. 
   (3) Nu se pedepsește persoana care, înainte de punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva unei persoane pentru săvârșirea faptei nedenunțate, încunoștințează autoritățile competente despre aceasta sau care, chiar după punerea în mișcare a acțiunii penale a înlesnit tragerea la răspundere penală a autorului sau a participanților". [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Cu unele deosebiri semnificative, infracțiunea de nedenunțare (art. 266 NCP) are corespondent în incriminarea cu denumirea marginală "Nedenunțarea unor infracțiuni" din art. 262 CP 1969. 
    La fel ca și în reglementarea anterioară, elementul material al laturii obiective a infracțiunii de nedenunțare se realizează printr-o inacțiune, ce constă în neîn­cunoștințarea de îndată a autorităților despre săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Reglementarea infracțiunilor contra înfăptuirii justiției cunoaște modificări importante, justificate și solicitate de noile realități ale unei societăți democratice în cadrul căreia dreptatea este ridicată la rang de valoare supremă [art. 1 alin. (3) din Constituție], și are ca obiectiv asigurarea legalității, independenței, imparțialității și fermității în procesul de înfăptuire aactului de justiție, prin sancționarea penală afaptelor de natură să influențeze grav, să ignore ori să submineze autoritatea justiției (V. Dobrinoiu, în Noul Cod penal comentat, vol. II, p. 392). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
PARTEA GENERALĂ
PARTEA SPECIALĂ
Reviste:
Infracțiunea comisivă și infracțiunea omisivă
Instrumente juridice internaționale folosite de legiuitorul român în redactarea și adoptarea noului Cod penal
Unele observații cu privire la conținutul incrimănărilor și limitele de pedeapsă prevăzute în Codul penal în cadrul incriminărilor care fac parte din sfera unității legale de infracțiune
Aspecte generale privind infracțiunile contra înfăptuirii justiției, în concepția noului Cod penal român
Unele considerații asupra reglementării infracțiunilor economico-financiare în noua legislație penală
Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Despre claritate și obscuritate normativă în materia conținutului infracțiunii atunci când se reglementează tendințe atenuante sau agravante ale legiuitorului penal
Medierea în latura penală a procesului*
Unele considerații privind ocrotirea juridico-penală a patrimoniului
Infracțiunile contra înfăptuirii justiției în legislația română de la Marea Unire până în zilele noastre. Continuitatea incriminării
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială
Drept penal. Partea specială II, ediția 2
Drept penal. Partea specială II, ediția 3
Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Modele:
Cerere de retragere a plângerii prealabile.
Cerere de continuare a procesului penal.
Declarație de împăcare a părților.
Cerere de acordarea asistenței juridice gratuite victimei unei infracțiuni.
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (reducerea pedepsei)
Sentința de respingere a contestației la executare (prin care se solicită aplicarea legii penale mai favorabile)
Plângere prealabilă adresată organului de urmărire penală.
Sentința prin care instanța respinge cererea de amânare/întrerupere a executării pedepsei
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea pentru una dintre faptele din concursul de infracțiuni)
Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea pentru una dintre faptele din concursul de infracțiuni) - Varianta II - pentru cea de-a doua infracțiune intervine legea penală mai favorabilă
Proceduri:
Procedură privind plângerea prealabilă
Procedură privind obținerea autorizațiilor de transport naval
Procedură privind obținerea unui permis de conducere
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 1/2020 privind soluționarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie în Dosarul nr. 1.362/110/2018
Decizia nr. 1/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea - Secția penală și pentru cauze cu minori prin care solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili dacă infracțiunea prevăzută de art. 308 din Codul penal este o infracțiune autonomă, o cauză de reducere a limitelor de pedeapsă sau o formă atenuată a infracțiunii prevăzute de art. 295 din Codul penal și dacă pentru infracțiunea prevăzută de art. 308 din Codul penal termenul de prescripție a răspunderii penale este de 5 ani, potrivit art. 154 alin. (1) lit. d) din Codul penal, corespunzător limitelor de pedeapsă reduse și cuprinse între 1 an și 4 luni închisoare și 4 ani și 8 luni închisoare, sau este de 8 ani, potrivit art. 154 alin. (1) lit. c) din același cod, corespunzător limitelor de pedeapsă stipulate de lege pentru forma de bază, respectiv între 2 ani și 7 ani închisoare
Decizia nr. 11/2017 privind pronunțarea deciziei în soluționarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timișoara, Secția penală, prin Încheierea din data de 27 ianuarie 2017, în Dosarul nr. 9.349/325/2016, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept
Decizia nr. 10/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova, Secția penală și pentru cauze cu minori, prin Încheierea din 9 februarie 2015, dată în Dosarul nr. 11.491/63/2013, prin care solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept vizând modalitatea de interpretare a dispozițiilor art. 367 alin. (1) și (6) din Codul penal
Decizia nr. 17/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Alba Iulia - Secția penală în Dosarul nr. 6.533/107/2017 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept
Decizia nr. 8/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bacău în Dosarul nr. 4.920/270/2016, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept
Decizia nr. 20/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Timișoara - Secția penală, în Dosarul nr. 9.395/30/2015 prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept, dacă, "în cazul infracțiunii de proxenetism prevăzută de art. 213 din Codul penal - în modalitatea înlesnirii practicării prostituției, dacă faptele sunt săvârșite față de o persoană majoră și de una minoră, sunt realizate elementele constitutive ale unei singure infracțiuni prevăzute de art. 213 alin. (1) și (3) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal sau două infracțiuni aflate în concurs, respectiv art. 213 alin. (1) din Codul penal și art. 213 alin. (3) din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 din Codul penal"
Decizia nr. 30/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Brașov, Secția penală, prin Încheierea din data de 16 septembrie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 121/62/2014, pentru a se pronunța o hotărâre prealabilă în vederea dezlegării de principiu a următoarei probleme de drept "dacă în situația unei infracțiuni de înșelăciune
Decizia nr. 10/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția a II-a penală, în Dosarul nr. 17.643/4/2017 (3.018/2018), prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei probleme de drept
Decizia nr. 2/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția a II-a penală în Dosarul nr. 24.590/300/2017 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 603/2015 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 301 alin. (1) și art. 308 alin. (1) din Codul penal
Decizia nr. 405/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 13^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
Decizia nr. 518/2017 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 și ale art. 298 din Codul penal
Decizia nr. 224/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 335 alin. (1) din Codul penal și art. 6 pct. 6 teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Decizia nr. 732/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 336 alin. (1) și (3) din Codul penal
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 4/2016 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 18^1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 și art. 215 alin. 1, 2, 3 din Codul penal anterior, respectiv art. 306 din Codul penal în vigoare, în ipoteza unui prejudiciu produs în aceeași cauză atât bugetului general al Uniunii Europene sau bugetelor administrate de aceasta ori în numele ei, cât și bugetului de stat, respectiv dacă infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se va reține singură sau în concurs ideal cu infracțiunea de înșelăciune, în cazul în care legea veche este mai favorabilă, respectiv cu infracțiunea de obținere ilegală de fonduri, în cazul în care legea nouă este mai favorabilă sau fapta a fost săvârșită sub imperiul ei
Decizia nr. 5/2006 cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 176 alin. 1 lit. b) din Codul penal în cazul actelor de violență săvârșite în aceeași împrejurare, cu intenția de a ucide, asupra a două persoane, dintre care una a decedat
Decizia nr. 11/2019 privind obiectul recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 198/1/2019, aflat pe rolul completului de judecată, precum și cu privire la faptul că judecător raportor a fost desemnat, conform prevederilor art. 473 alin. (4) din Codul de procedură penală, doamna judecător Simona Cristina Neniță - judecător la Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, raportul întocmit fiind depus la dosar și comunicat membrilor completului
Decizia nr. 37/2008 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, privind raportul dintre infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului prevăzută de art. 306 din Codul penal și infracțiunile de lovire sau alte violențe, de vătămare corporală și de lipsire de libertate în mod ilegal, prevăzute în art. 180, 181 și 189 din același cod, sub aspectul încadrării lor juridice în unul sau mai multe dintre textele de lege menționate- SECȚIILE UNITE -
Decizia nr. 2/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la încadrarea juridică a faptei de însușire pe nedrept de cabluri, linii, echipamente și instalații de telecomunicații, radiocomunicații, precum și componente de comunicații- SECȚIILE UNITE -
Decizia nr. 1/2019 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor vizând încadrarea juridică a faptei unei persoane audiate ca martor de a face afirmații mincinoase sau de a nu spune tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care a fost întrebată în dispozițiile art. 273 alin. (1) din Codul penal (mărturie mincinoasă) sau în dispozițiile art. 273 alin. (1) din Codul penal în concurs formal cu art. 269 alin. (1) din Codul penal (favorizarea făptuitorului), cu aplicarea art. 38 alin. (2) din același cod
Decizia nr. 19/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la încadrarea juridică a faptei de folosire de acte vamale false la Registrul Auto Român, în vederea verificării unui autoturism adus din străinătate cu scopul înmatriculării acestuia.
Decizia nr. 18/2012 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 13/2012 este constituit conform dispozițiilor art. 4144 alin. 3 din Codul de procedură penală, modificat și completat prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, raportat la dispozițiile art. 272 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, cu modificările și completările ulterioare
Decizia nr. 15/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție vizând interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 348 din Codul penal (corespondent al art. 281 din Codul penal anterior), în ipoteza exercitării activităților specifice profesiei de avocat de către persoane care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare
Decizia nr. 4/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, în ipoteza săvârșirii infracțiunii de abandon de familie prin neplata, cu rea-credință, timp de trei luni, a pensiei de întreținere datorată mai multor persoane și stabilită printr-o singură hotărâre judecătorească
Legislație conexă :
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*)
Convenția privind criminalitatea informatică din 23.11.2001 *)
Convenția împotriva corupției din 09.12.2003 *)
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Convenția pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale din 25.10.2007 *)
Ordonanța de urgență nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale
Legea nr. 191/2003 privind infracțiunile la regimul transportului naval
;
se încarcă...