Operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra siguranței publice - Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice -
Operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice

Art. 365. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4)

(1) Fapta persoanei care, fără drept, produce, importă, distribuie sau pune la dispoziție sub orice formă: Reviste (1)

a) dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul comiterii uneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 360-364; Jurisprudență

b) parole, coduri de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic, în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 360-364,

se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Deținerea, fără drept, a unui dispozitiv, a unui program informatic, a unei parole, a unui cod de acces sau a altor date informatice dintre cele prevăzute în alin. (1), în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 360-364, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Infracțiunea de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice este preluată aproape identic din norma penală anterioară (art. 46 din Legea nr. 161/2003), modificarea esențială fiind cea a regimului sancționator, care a fost pus în acord cu gradul real de pericol social al faptei și cu restul pedepselor din noul C. pen.. 
    Din punctul de vedere al faptelor incriminate, observăm că, față de conținutul art. 46 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, noul C. pen. aeliminat acțiunea de „a vinde”, aceasta putându-se regăsi, fără probleme de interpretare, în conținutul acțiunilor de „distribuire” sau „punere la dispoziție sub orice formă”. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Textul reia, reformulând aceleași elemente de tipicitate, incriminarea din art. 46 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, text abrogat odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal. 
    2. Obiectul juridic. Incriminarea protejează siguranța și integritatea sistemelor și a datelor informatice, precum și confidențialitatea și disponibilitatea acestora din urmă. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
    A. Noțiune. Caracterizare 
    Potrivit art. 365 CP, "(1) Fapta persoanei care, fără drept, produce, importă, distribuie sau pune la dispoziție sub orice formă: 
   a) dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul comiterii uneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 360-364 CP; 
   b) parole, coduri de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau parțial la un sistem informatic, în scopul săvârșirii uneia dintre infracțiunile prevăzute în art. 360-364 CP, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Infracțiunea de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice prevăzută de art. 365 NCP are corespondent în reglementarea art. 46 din Titlul III al Cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transpa­renței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. Noua reglementare preia condițiile de incriminare din reglementarea anterioară, cu următoarele deosebiri: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Răspândirea bolilor la animale sau plante
Infectarea apei
Falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse
Comercializarea de produse alterate
Traficul de produse sau substanțe toxice
Accesul ilegal la un sistem informatic
Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice
Alterarea integrității datelor informatice
Perturbarea funcționării sistemelor informatice
Transferul neautorizat de date informatice
Operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice
Sancționarea tentativei
Constituirea unui grup infracțional organizat
Instigarea publică
Incitarea la ură sau discriminare
Încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni
Tulburarea ordinii și liniștii publice
Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase
Împiedicarea desfășurării unei adunări publice
Pornografia infantilă
Ultrajul contra bunelor moravuri
Reviste:
Interpretarea legii în contextul noilor realități sociale
Considerații privind frauda informatică
10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției legislației penale române
Răspunderea penală în domeniul informatic
Elemente metodologice de investigare a infracțiunilor din domeniul criminalității informatice
Frauda informatică. Aspecte controversate
Legătura indisolubilă dintre necesitatea de protecție a datelor cu caracter personal și rezistența la criminalitatea cibernetică/The indissoluble link between the need for data protection and resistance to cybercrime
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Legislație conexă :
Convenția privind criminalitatea informatică din 23.11.2001 *)
;
se încarcă...