Omorul | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra persoanei - Infracțiuni contra vieții -
Omorul

Art. 188. - Legislație conexă (3), Jurisprudență, Reviste (48), Doctrină (7), Comentarii expert (2)

(1) Uciderea unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență, Reviste (12)

(2) Tentativa se pedepsește. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Infracțiunea de omor și infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Diferențe. Încadrarea juridică corectă - Mădălina Moceanu
Multitudinea loviturilor aplicate concomitent de ambii inculpați, chiar și după căderea acesteia la pământ, lovituri de mare intensitate, aplicate cu pumnii și picioarele duc la concluzia că inculpații chiar dacă nu au urmărit, au acceptat ca loviturile aplicate asupra victimei să aibă consecințe grave asupra acesteia, inclusiv să ducă la deces, situație în care încadrarea juridică a faptei este aceea de omor, prevăzută de art. 188 al. 1 Cod penal și nu aceea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, prevăzută de art. 195 Cod penal.
Extras din Decizia penală nr. 748/23.06.2016, Curtea de Apel Galați, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Omorul unei persoane - Petrache Zidaru
Viața persoanei e un dar dumnezeiesc. Are o semnificație tainică pentru că purcede din tăriile necunoscutului. Din această cauză, uciderea unei persoane gripează mecanismul naturii prin suferința și groaza produse în sufletul acelora legați printr-o temeinică afecțiune față de persoana ucisă.
Totodată, uciderea unei persoane înseamnă încălcarea marelui și celui mai general principiu care întreține mecanismul rațional al conviețuirii civice, care accelerează forțele ce leagă viața pentru nevoia de consacrare a societății. Viața oricărei persoane se revarsă peste membrii familiei sale, rupe inerția prezentului cotidian și slujește eseul politic cu epicul de zi cu zi.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Examinând comparativ dispozițiile legale succesive, constatăm că omorul simplu este reglementat în mod identic în cele două coduri penale. Totuși, față de norma de incriminare veche, în noul C. pen. sfera de cuprindere a infracțiunii de omor simplu include mai multe ipoteze de incidență, deoarece o parte dintre ipotezele care anterior puteau fi încadrate fie ca infracțiune de omor deosebit de grav, fie ca omor calificat, în prezent vor angaja răspunderea penală în temeiul art. 188 noul C. pen. (de pildă, omorul comis de către un magistrat, polițist, jandarm sau alt militar). [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Considerații generale cu privire la infracțiunile contra persoanei. Printre problemele Părții speciale care au impus adoptarea unui nou Cod penal s-a aflat necesitatea de a restabili o ierarhie corectă a valorilor protejate. În acest sens, primele fapte incriminate în noua reglementare sunt cele contra persoanei, așezate în debutul Părții speciale, în Titlul I din noul Cod penal. Această nouă ordine de preferință arată că legiuitorul a considerat că cele mai importante valori ce necesită protecție penală sunt cele legate de persoană, de drepturile și libertățile acesteia. Acest titlu cuprinde nouă capitole, față de cele trei existente în Titlul corespondent – II – din Codul vechi, făcând abstracție de capitolul IV – infracțiuni contra demnității, care avea un statut incert (a se vedea, pentru amănunte, V. Cioclei, Curs 2013, p. 206-208). Acest „surplus” provine fie din introducerea unor infracțiuni noi pentru acest titlu (capitolul IV – agresiuni asupra fătului; capitolul V – infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie; capitolul VII – traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile), fie din crearea de capitole noi prin separarea infracțiunilor deja existente (separarea infracțiunilor contra vieții de cele contra integrității corporale sau sănătății – capitolele I și II; separarea într-un capitol distinct a infracțiunilor săvârșite asupra unui membru de familie – capitolul III), fie din combinarea celor două procedee anterioare, respectiv separarea unor infracțiuni plus adăugarea unor infracțiuni noi (separarea infracțiunilor contra libertății persoanei de cele care aduc atingere domiciliului și vieții private – capitolele VI și IX). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Uciderea cu intenție a unei persoane a fost incriminată, sub o formă sau alta, încă din cele mai vechi timpuri. Omorul reprezintă exemplul cel mai potrivit pentru a ilustra ideea de delict natural, în sensul dat de Raffaele Garofalo, respectiv acela de faptă sancționată în toate timpurile și la toate popoarele21. 
    21 A se vedea, în acest sens, R. Garofalo, Criminologie, Ed. Felix Alcan, Paris, 1905, p. 36.
[ Mai mult... ]
 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Caracterizare. Potrivit art. 188 CP, "(1) Uciderea unei persoane se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 
   (2) Tentativa se pedepsește". 
    Într-o exprimare mai cuprinzătoare, omorul poate fi definit ca fapta persoanei care, cu intenție, ucide o altă persoană(5). 
    În urmă cu două milenii, Titus Lucretius afirma: "Vitaque mancipio nulli datur, omnibus usu", adică "Viața nu este proprietatea nimănui, ci uzufructul tuturor", atrăgând atenția asupra importanței valorii vieții persoanei sub aspectul succesiunii generațiilor și permanenței omului în lume. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    În noul Cod penal, incriminarea omorului are conținut identic celei din Codul penal din 1969, inclusiv sub aspectul regimului sancționator. 
    Ca element de diferențiere, în sensul unei mai bune redactări, semnalăm faptul că noul Cod penal prevede pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării unor drepturi, spre deosebire de Codul penal din 1969, care prevedea interzicerea unor drepturi. Formularea din noul cod apare ca fiind mai adecvată, deoarece nu dreptul este interzis ca pedeapsă complementară, ci exercitarea lui. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice
Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice
Plasarea sub supraveghere judiciară
Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare
Recidiva în cazul persoanei juridice
Atenuarea și agravarea răspunderii penale a persoanei juridice
Prescripția răspunderii penale
Prescripția executării pedepsei
Reabilitarea persoanei juridice
Efectele comasării și divizării persoanei juridice
Omorul
Omorul calificat
Uciderea la cererea victimei
Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Uciderea din culpă
Lovirea sau alte violențe
Vătămarea corporală
Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Vătămarea corporală din culpă
Relele tratamente aplicate minorului
Încăierarea
Reviste:
Cerere de modificare a obligațiilor impuse la luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu pentru ca inculpatul să meargă la cumpărături, la frizer, la medicul stomatolog și la cabinetul avocatului ales. Situații temeinic justificate
Infracțiunea de omor și infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Diferențe. Încadrarea juridică corectă
Circumstanță atenuantă. Provocarea. Neîndeplinirea condițiilor
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal prin raportare la dispozițiile art. 169 din Codul penal, stabilindu-se dacă intervenirea reabilitării sau împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana unui inculpat condamnat anterior definitiv pentru o infracțiune de omor sau tentativă la infracțiunea de omor împiedică reținerea agravantei prevăzute de art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal, în cazul comiterii unei noi infracțiuni de omor sau tentative la infracțiunea de omor
Ce hotărâre trebuie să se pronunțe când instanța schimbă încadrarea juridică a faptei din actul de sesizare?
Distincția dintre infracțiunea de întrerupere a cursului sarcinii și alte infracțiuni
Propuneri de lege ferenda cu privire la infracțiunile contra înfăptuirii justiției (I)
Rolul justiției în prevenirea și combaterea violenței domestice
De la pruncucidere la uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă
Omuciderea în noul Cod penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Legislație conexă :
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale din 04.11.1950*)
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
;
se încarcă...