Omorul calificat | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Infracțiuni contra persoanei - Infracțiuni contra vieții -
Omorul calificat

Art. 189. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (7)

(1) Omorul săvârșit în vreuna dintre următoarele împrejurări: Jurisprudență, Reviste (3)

a) cu premeditare; Jurisprudență

b) din interes material; Jurisprudență, Reviste (2)

c) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse; Jurisprudență, Reviste (2)

d) pentru a înlesni sau a ascunde săvârșirea altei infracțiuni; Jurisprudență, Reviste (1)

e) de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune de omor sau o tentativă la infracțiunea de omor; Puneri în aplicare (1), Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (4)

f) asupra a două sau mai multor persoane; Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (5)

g) asupra unei femei gravide; Jurisprudență, Reviste (3)

h) prin cruzimi, Jurisprudență, Reviste (3)

se pedepsește cu detențiune pe viață sau închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Jurisprudență

(2) Tentativa se pedepsește. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. noul C. pen. prevede o singură formă agravată ainfracțiunii de omor – omorul calificat. În noua configurare, textul de incriminare destinat omorului calificat include oparte dintre elementele circumstanțiale ale omorului deosebit de grav existente în C. pen. din 1968 [art. 176 alin. (1) lit. a) -e)], precum și anumite elemente circumstanțiale ale omorului calificat [art. 175 alin. (1) lit. a) -d)] reglementate de același cod. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ. Codul penal anterior prevedea două articole în care erau reunite diferite variante agravate ale omorului: art. 175 – Omorul calificat și art. 176 – Omorul deosebit de grav. În noul Cod penal legiuitorul a optat pentru reunirea într-un singur articol, omorul calificat (art. 189), a unora dintre elementele circumstanțiale prevăzute de infracțiunile menționate. Din totalul celor șaisprezece ipoteze pe care le prevedea vechiul Cod (nouă la omorul calificat și șapte la omorul deosebit de grav), au fost păstrate în noul Cod penal, în cadrul infracțiunii de omor calificat, exact jumătate. Renunțarea la cele opt elemente circumstanțiale a avut la bază diverse rațiuni. Astfel: omorul comis asupra soțului sau unei rude apropiate [art. 175 lit. c) C. pen. din 1969] nu a mai fost reținut deoarece a fost creat un text nou, cu caracter general, care se raportează la infracțiunile comise cu violență asupra unui membru de familie, inclusiv la infracțiunile de omor și omor calificat (violența în familie, art. 199 C. pen..); omorul comis profitând de starea de neputință a victimei de a se apăra [art. 175 lit. d) C. pen. din 1969] nu a mai fost reținut deoarece se regăsește în conținutul agravantelor generale [art. 77 lit. e) C. pen.. reține ca circumstanță agravantă „săvârșirea infracțiunii profitând de starea de vădită vulnerabilitate a persoanei vătămate, datorată vârstei, stării de sănătate, infirmității sau altor cauze”]; omorul comis prin mijloace care pun în pericol viața mai multor persoane [art. 175 lit. e) C. pen. din 1969] nu a mai fost păstrat, deoarece și acesta se regăsește în conținutul agravantelor generale [art. 77 lit. c) C. pen.. reține ca circumstanță agravantă „săvârșirea infracțiunii prin metode sau mijloace de natură să pună în pericol alte persoane ori bunuri”]; omorul comis în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei [art. 175 lit. f) C. pen. din 1969] nu a mai fost reținut deoarece infracțiunea de ultraj (art. 257 C. pen..) se referă, printre altele, la omorul comis împotriva unui funcționar public care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuții (această variantă a ultrajului se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea de omor, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime); omorul comis în public [art. 175 lit. i) C. pen. din 1969] nu a mai fost reținut deoarece avea o sferă mult prea largă de aplicare, iar argumentele care să justifice o periculozitate sporită a faptelor încadrabile în această ipoteză erau neconcludente; omorul comis pentru a săvârși sau a ascunde săvârșirea unei tâlhării sau piraterii [art. 176 lit. d) C. pen. din 1969] nu a mai fost reținut deoarece această variantă a omorului deosebit de grav, din Codul penal anterior, se va încadra în varianta de omor calificat care se referă la omorul săvârșit pentru a înlesni sau a ascunde săvârșirea altei infracțiuni [art. 189 lit. d) C. pen..]; omorul comis asupra unui magistrat, polițist, jandarm ori asupra unui militar, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora nu a mai fost reținut deoarece, pe de o parte, infracțiunea de ultraj (art. 257 C. pen..), în varianta care se raportează la omor, este aplicabilă polițistului, jandarmului și militarului (și se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea de omor, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime), iar, pe de altă parte, infracțiunea de ultraj judiciar (art. 279 C. pen..) se referă, printre altele, la omorul săvârșit împotriva unui judecător sau procuror aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu [alin. (1)], sau în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu [alin. (2)], iar pedeapsa aplicabilă este cea de la omor ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate; omorul comis de către un judecător sau procuror, polițist, jandarm sau militar, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora nu a mai fost nici el reținut deoarece nu există argumente solide de natură politico-penală care să justifice menținerea unui astfel de element circumstanțial (V. Cioclei, Infracțiunea de omor calificat în Noul Cod penal, loc. cit., p. 167, 168). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială I, ediția 2
    Omorul calificat este o variantă de omor ce cuprinde unele elemente circumstanțiale, pe care legiuitorul a considerat că trebuie să le sancționeze mai aspru. Altfel spus, conținutul juridic al infracțiunii de omor calificat este construit pe conținutul juridic al infracțiunii de omor simplu, la care se adaugă unele elemente circumstanțiale prevăzute de textul incriminator49. Diferența între aceste elemente și circumstanțele agravante constă în faptul că elementele circumstanțiale, prin voința legiuitorului, fac parte integrantă din conținutul constitutiv al infracțiunii, pe când circumstanțele agravante sunt exterioare conținutului infracțiunii. Firește că omorul calificat poate fi și el comis în unele circumstanțe, inclusiv agravante, care vor fi avute în vedere la individualizarea pedepsei. Rezultă că, omorul calificat nu diferă de omorul simplu decât prin elementele circumstanțiale. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Caracterizare. Ceea ce face ca omorul să fie calificat (agravat) sunt anumite împrejurări, circumstanțe legate fie de latura subiectivă, de subiectul activ sau pasiv al infracțiunii, fie de latura obiectivă. Aceste împrejurări imprimă un grad de pericol social sporit al faptei de omor. 
    Variantele agravate ale infracțiunii de omor sunt incriminate într-un articol distinct de cel care prevede forma tipică a infracțiunii. Astfel, omorul calificat constă în fapta de ucidere a unei persoane în împrejurările grave enumerate în art. 189 CP. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Noul Cod penal prevede o singură formă agravată a omorului, constând în omorul calificat (art. 189), spre deosebire de Codul penal din 1969, care consacra atât omorul calificat (art. 175), cât și omorul deosebit de grav (art. 176). 
    Cu unele deosebiri, cele opt circumstanțe care îi conferă omorului forma calificată sunt preluate dintre circumstanțele anterioare care îi confereau omorului forma calificată sau deosebit de gravă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Interzicerea de a participa la procedurile de achiziții publice
Plasarea sub supraveghere judiciară
Afișarea sau publicarea hotărârii de condamnare
Recidiva în cazul persoanei juridice
Atenuarea și agravarea răspunderii penale a persoanei juridice
Prescripția răspunderii penale
Prescripția executării pedepsei
Reabilitarea persoanei juridice
Efectele comasării și divizării persoanei juridice
Omorul
Omorul calificat
Uciderea la cererea victimei
Determinarea sau înlesnirea sinuciderii
Uciderea din culpă
Lovirea sau alte violențe
Vătămarea corporală
Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Vătămarea corporală din culpă
Relele tratamente aplicate minorului
Încăierarea
Violența în familie
Reviste:
Aspecte esențiale privind cunoașterea părții speciale a dreptului penal care derivă din partea generală a dreptului penal, cu implicații la infracțiunile contra vieții
Distincția dintre infracțiunea de întrerupere a cursului sarcinii și alte infracțiuni
Delimitarea infracțiunii simple de alte infracțiuni
Unele observații cu privire la conținutul incrimănărilor și limitele de pedeapsă prevăzute în Codul penal în cadrul incriminărilor care fac parte din sfera unității legale de infracțiune
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal prin raportare la dispozițiile art. 169 din Codul penal, stabilindu-se dacă intervenirea reabilitării sau împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana unui inculpat condamnat anterior definitiv pentru o infracțiune de omor sau tentativă la infracțiunea de omor împiedică reținerea agravantei prevăzute de art. 189 alin. (1) lit. e) din Codul penal, în cazul comiterii unei noi infracțiuni de omor sau tentative la infracțiunea de omor
Cerere de amânare. Primul termen de judecată. Cazul de casare prevăzut în art. 385 indice 9 alin. (1) pct. 10 C. pr. pen.
Transferarea persoanelor condamnate, deținute în alte state membre ale Uniunii Europene, în vederea executării pedepsei sau a măsurii privative de libertate într-un penitenciar din România .Cooperarea judiciară internațională în materie penală. Dispoziții privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei - cadru 2008/909/JAI a Consiliului Uniunii Europene din data de 27.11.2008, privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană
Rolul justiției în prevenirea și combaterea violenței domestice
De la pruncucidere la uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă
Omuciderea în noul Cod penal
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială I, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială I, ediția 3
Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 17/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Alba Iulia - Secția penală în Dosarul nr. 6.533/107/2017 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 5/2006 cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 176 alin. 1 lit. b) din Codul penal în cazul actelor de violență săvârșite în aceeași împrejurare, cu intenția de a ucide, asupra a două persoane, dintre care una a decedat
Legislație conexă :
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
;
se încarcă...