Obstrucționarea justiției | Codul Penal

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

PARTEA SPECIALĂ - Infracțiuni contra înfăptuirii justiției -
Obstrucționarea justiției

Art. 271. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

(1) Persoana care, fiind avertizată asupra consecințelor faptei sale:

a) împiedică, fără drept, organul de urmărire sau instanța să efectueze, în condițiile legii, un act procedural; Reviste (1)

b) refuză să pună la dispoziția organului de urmărire penală, instanței sau judecătorului sindic, în tot sau în parte, datele, informațiile, înscrisurile sau bunurile deținute, care i-au fost solicitate în mod explicit, în condițiile legii, în vederea soluționării unei cauze, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Jurisprudență

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul persoanei urmărite sau judecate pentru infracțiunea care formează obiectul procesului penal. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Penal din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Obstrucționarea justiției - Petrache Zidaru
Refuzul în contextul articolului de Cod penal reprimă, cu rea-credință, actul justiției în ordinea unicității ordinii statale, înăbușă cu intenție directă raportul juridic de conflict cu realitatea activă și transformatoare a făptuirii ordinii în stat, sugrumă cercetarea judecătorească prin care este implicată, contextual, bascularea adevărului judiciar, inversată și schimbată, probă cu probă, termen cu termen, subiect interpus cu martor care acoperă faptele cauzei cu depoziții din cenușa „zen” (când se constituie parte civilă, când nu se constituie parte civilă, când se evaluează prejudiciu, când nu se reclamă prejudiciu – procesul „Trofeul calității”).
Extras din lucrarea "Noduri încurcate în studiul dreptului penal" , pag. 74
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
    1. Prezentare comparativă. Această infracțiune nu are corespondent în C. pen. din 1968. O incriminare asemănătoare se regăsea totuși în procedura insolvenței (art. 147 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței) (V. Dobrinoiu, în Noul Cod penal comentat, vol. II, p. 423). Această incriminare prevedea însă o situație particulară și limitată, cu sfera actelor materiale și a subiectului activ mult restrânsă în raport de reglementarea nouă. [ Mai mult... ] 

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precedent legislativ și situații tranzitorii. Infracțiunea de obstrucționare a justiției reprezintă o incriminare nouă în Codul penal. Parțial, ea își găsește corespondența în infracțiunea prevăzută de art. 147 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței (text abrogat de Legea nr. 187/2012, ulterior întregul act normativ fiind abrogat prin Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență). [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială II, ediția 2
    După cum se arată în Expunerea de motive a Codului penal, obstrucționarea justiției reprezintă o incriminare nouă193, iar reglementarea „este justificată de realitățile practicii judiciare care nu de puține ori s-a confruntat cu o lipsă de cooperare din partea persoanelor cărora li se solicită sprijinul de către autoritățile judiciare. Prin această infracțiune este sancționată persoana care, în mod nejustificat și după ce a fost avertizată asupra consecințelor faptei sale, împiedică efectuarea unui act procedural ori refuză să pună la dispoziția autorităților judiciare datele, informațiile, înscrisurile sau bunurile deținute, care au fost solicitate în condițiile legii, în vederea soluționării unei cauze. Prin această reglementare se urmărește în primul rând prevenirea comiterii faptelor incriminate și numai în cazul în care mijloacele nepenale se dovedesc ineficiente să se aprecieze asupra oportunității recurgerii la mijloace de natură penală”. [ Mai mult... ] 

Drept penal. Partea specială
   1. Noțiune. Potrivit art. 271 CP, "(1) Persoana care, fiind avertizată asupra consecințelor faptei sale: 
   a) împiedică, fără drept, organul de urmărire sau instanța să efectueze, în condițiile legii, un act procedural; 
   b) refuză să pună la dispoziția organului de urmărire penală, instanței sau judecă­torului-sindic, în tot sau în parte, datele, informațiile, înscrisurile sau bunurile deținute, care i-au fost solicitate în mod explicit, în condițiile legii, în vederea soluționării unei cauze, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod penal. Comentarii pe articole
    Infracțiunea de obstrucționare a justiției reprezintă o incriminare nouă, neavând corespondent în Codul penal anterior. O incriminare asemănătoare era întâl­nită în art. 147 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Rațiunea care a stat la baza noii incriminări a avut ca punct de pornire realitățile practicii judiciare, care nu de puține ori s-a confruntat cu o lipsă de cooperare din partea persoanelor cărora li se solicită sprijinul de către autoritățile judiciare(29). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Penal:
Consecințe deosebit de grave
Faptă săvârșită în public
Timp de război
Calculul timpului
Pedeapsă prevăzută de lege
Nedenunțarea
Omisiunea sesizării
Inducerea în eroare a organelor judiciare
Favorizarea făptuitorului
Tăinuirea
Obstrucționarea justiției
Influențarea declarațiilor
Mărturia mincinoasă
Răzbunarea pentru ajutorul dat justiției
Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri
Presiuni asupra justiției
Compromiterea intereselor justiției
Încălcarea solemnității ședinței
Ultrajul judiciar
Cercetarea abuzivă
Supunerea la rele tratamente
Reviste:
Aspecte generale privind infracțiunile contra înfăptuirii justiției, în concepția noului Cod penal român
Despre actele de procedură în procesul penal. Procedeul probator al predării de obiecte, înscrisuri sau date informatice. Dispunerea de către procuror și efectuarea acestui procedeu probator
Propuneri de lege ferenda cu privire la infracțiunile contra înfăptuirii justiției (I)
Arestarea preventivă. Condițiile luării, prelungirii și menținerii măsurii arestării preventive
Continuitate și discontinuitate în evoluția incriminărilor contra înfăptuirii justiției (propuneri de lege ferenda)
Infracțiunile contra înfăptuirii justiției în legislația română de la Marea Unire până în zilele noastre. Continuitatea incriminării
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea art. 112 lit. d) din Codul penal anterior raportat la art. 288 alin. (1) din Codul penal actual, în sensul de a se stabili dacă prin modul în care a fost reglementată fapta de încălcare a interdicției de a se afla în anumite localități, aplicată în perioada de activitate a Codului penal anterior, cu titlu de măsură de siguranță, și modul în care a fost reglementată aceeași faptă de încălcare a interdicției de a se afla în anumite localități, însă cu titlu de pedeapsă complementară, ca efect al intrării în vigoare a Codului penal actual, s-au schimbat condițiile de tipicitate în raport de norma actuală de incriminare în vigoare la data comiterii activității infracționale în cauză
Particularitățile răspunderii penale a executorului judecătoresc
Reflecții asupra unor instituții de drept penal și drept procesual penal, generate de interpretarea diferită a unor dispoziții legale sau de practica judiciară neunitară la nivelul instanțelor din circumscripția Curții de Apel Oradea
Particularitățile răspunderii penale a executorului judecătoresc[1]
Doctrină:
Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1
Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept penal. Partea specială II, ediția 2
Drept penal. Partea specială
Noul Cod penal. Comentarii pe articole
Drept penal. Partea specială II, ediția 3
Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4
Legislație conexă :
Ordonanța de urgență nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale
Convenția împotriva corupției din 09.12.2003 *)
;
se încarcă...